Лекции.Орг

Поиск:
Задача 8
Визначте суму доходу від фінансових операцій під­приємства, якщо:

1) одержані гранти, субсидії - 24 500 грн;

2) одержані дивіденди - 8 000 грн;

3) дохід від реалізації іноземної валюти - 7 000 грн;

4) дохід від неопераційної курсової різниці - 4 500 грн;

5) дохід від спільної діяльності - 18 200 грн;

6) дохід від реалізації нематеріальних активів - 5 000 грн;

7) відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами - 3 200 грн.

Задача 9.

Визначте суму доходу від іншої звичайної діяльності підприємства, якщо:

1) дохід від ліквідації оборотних активів - 4 000 грн;

2) дохід від реалізації основних засобів - 2 3000 грн;

3) дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства - 7 000 грн;

4) дохід від операційної курсової різниці - 7 500 грн;

5) дохід від списання кредиторської заборгованості - 18 200 грн;

6) дохід від реалізації нематеріальних активів - 2 400 грн;

7) дохід від безоплатно отриманих оборотних активів - 12 700 грн.

Задача 10.

Визначте прибуток від реалізації продукції в плано­вому періоді, якщо:

1) прибуток від реалізації продукції в звітному періоді - 54 тис. грн;

2) повна собівартість продукції в плановому періоді - 345 тис. грн;

3) рентабельність продукції у звітному періоді складала 16 %.

Розрахуйте вплив на прибуток змін собівартості продукції та відпус­кних цін, якщо в плановому періоді передбачається зростання цін виро­бника на продукцію підприємства на 4 %.

Задача 11.

Скільки становитиме в поточному періоді прибу­ток від реалізації товарної продукції, якщо чистий дохід від реалізації продукції в поточному періоді склав 152 тис. грн, а показник "витрат на 1 гри реалізованої продукції" відносно минулого періоду зменшився на 15 %, тобто на 0,9 коп..

Задача 12

Показники 1кв. 2кв.
Вихідні дані    
1. Обсяги випуску продукції за весь квартал, од.
2. Затрати сировини та матеріалів на виробництво одиниці продукції, грн.
3. Середньомісячна чисельність працюючих, осіб.
4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.
5. Норматив нарахувань до фонду оплати праці, %
6. Амортизаційні відрахування за місяць, грн.
7. Інші операційні витрати за місяць, грн.
Обчислити складові і структуру операційних витрат 1 півріччя
    Грн. %
8. Матеріальні витрати    
9. Оплата праці    
9. Відрахування на соціальні заходи    
10. Амортизаційні відрахування    
11. Інші операційні витрати    
12. Разом операційних витрат    

 

Задача 13


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 531 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.