Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“естов≥ завданн€. 1. ѕри визначенн≥ валового доходу п≥дприЇмства не враховують:
1. ѕри визначенн≥ валового доходу п≥дприЇмства не враховують:

а) суми перевищенн€ виручки в≥д продажу товар≥в (роб≥т, послуг) над балансовою варт≥стю окремих об'Їкт≥в основних фонд≥в групи 1 та нематер≥альних актив≥в;

б) суми одержаного платником податку ем≥с≥йного доходу;

в) доходи в≥д сп≥льноњ д≥€льност≥;

г) загальн≥ доходи в≥д продажу товар≥в (роб≥т, послуг);

д) доходи з ≥нших джерел ≥ в≥д позареал≥зац≥йних операц≥й;

Ї) доходи в≥д зд≥йсненн€ банк≥вських, страхових та ≥нших операц≥й.

2. ѕ≥дприЇмство маЇ право включати до складу валових витрат зв≥тного пер≥оду зд≥йснен≥ в цьому пер≥од≥ витрати на ремонт осно≠вних засоб≥в:

а) у повному обс€з≥;

б) у межах 5 % балансовоњ вартост≥ групи основних засоб≥в на поча≠ток зв≥тного пер≥оду;

в) у межах 10 % балансовоњ вартост≥ групи основних засоб≥в на поча≠ток зв≥тного пер≥оду;

г) т≥льки витрати на поточний та середн≥й ремонт, €к≥ не привод€ть до зб≥льшенн€ економ≥чних вигод в≥д використанн€ цих об'Їкт≥в основ≠них засоб≥в;

д) витрати на кап≥тальний ремонт ≥ модерн≥зац≥ю основних засоб≥в.

3. ѕ≥дприЇмство зобов'€зане зареЇструватис€ €к платник ѕƒ¬ у таких випадках:

а) €кщо к≥льк≥сть роб≥тник≥в перевищуЇ 50 ос≥б;

б) €кщо обс€г оподатковуваних операц≥й за останн≥ 12 календарних м≥с€ц≥в перевищуЇ 300 тис. грн;

в) €кщо обс€г поставок за останн≥й квартал перевищуЇ 300 тис. грн;

в) з дозволу ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ.

г) €кщо обс€г оподатковуваних операц≥й за останн≥ 12 календарних м≥с€ц≥в перевищуЇ 1200 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в грома≠д€н;

4. ѕраво на п≥льги щодо оподаткуванн€ податком на прибуток мають заклади науки ≥ осв≥ти, що зд≥йснюють операц≥њ здач≥ влас≠ного майна в оренду:

а) так, €кщо укладено догов≥р про операц≥йну оренду;

б) н≥;

в) вони не сплачують податок на прибуток

5. Ќе оподатковуютьс€ ѕƒ¬ за нульовою ставкою операц≥њ:

а) продаж товар≥в, що були вивезен≥ (експортован≥) платником податку за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни;

б) наданн€ транспортних послуг з перевезенн€ пасажир≥в ≥ вантаж≥в у межах митного кордону ”крањни;

в) продаж роб≥т ≥ послуг, призначених дл€ використанн€ ≥ споживан≠н€ за межами митноњ територ≥њ ”крањни;

г) продаж товар≥в (роб≥т, послуг) п≥дприЇмствами роздр≥бноњ торг≥вл≥ що розм≥щен≥ на територ≥њ ”крањни в зонах митного контролю (безмит≠них магазинах);

6. Ќе Ї об'Їктом оподаткуванн€ ѕƒ¬:

а) виручка в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, роб≥т, послуг на митн≥й територ≥њ ”крањни, зокрема виручка в≥д операц≥й з оплати вартост≥ послуг за до≠говорами оперативноњ оренди;

б) завезенн€ товар≥в на митну територ≥ю ”крањни, виконанн€ роб≥т (послуг), що зд≥йснюютьс€ нерезидентами дл€ використанн€ або споживанн€ цих роб≥т (послуг) на митн≥й територ≥њ ”крањни;

в) вивезенн€ (пересиланн€) товар≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни ≥ виконанн€ роб≥т, наданн€ послуг дл€ споживанн€ за межами митноњ територ≥њ ”крањни;

7. ƒжерелами в≥дшкодуванн€ вх≥дного ѕƒ¬ п≥дприЇмству можуть бути:

а) кошти державного бюджету;

б) ѕƒ¬ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, роб≥т, послуг;

в) соб≥варт≥сть продукц≥њ;

г) прибуток п≥дприЇмства.

8. ѕлатник ѕƒ¬ може обрати за власним бажанн€м такий пода≠тковий зв≥тний пер≥од:

а) м≥с€ць;

б) квартал;

в) м≥с€ць або квартал (п≥д час реЇстрац≥њ €к платника ѕƒ¬);

г) квартал (€кщо обс€г оподатковуваних операц≥й за останн≥й р≥к дос€г 600 тис. грн).

9. ƒатою зб≥льшенн€ валового доходу вважають дату:

а) в≥двантаженн€ товар≥в, а дл€ роб≥т (послуг) - дату фактичного на≠данн€ послуг платником податку;

б) зарахуванн€ кошт≥в покупц€ або замовника на банк≥вський раху≠нок платника податку в оплату товар≥в (роб≥т, послуг), що п≥дл€гають реал≥зац≥њ;

в) оприбуткуванн€ товар≥в, а дл€ роб≥т (послуг) - дату оформленн€ документа, що засв≥дчуЇ факт отриманн€ результат≥в роб≥т (послуг) платником податку;

г) перша з под≥й: або в≥двантаженн€ продукц≥њ або зарахуванн€ кош≠т≥в.

10. ƒо п≥дакцизних не належать товари:

а) бензини моторн≥;

б) ауд≥о-та в≥деотехн≥ка;

в) автомоб≥л≥;

г) спирт етиловий

д) тютюнов≥ вироби;

Ї) алкогольн≥ напоњ;

11. ќб'Їктом оподаткуванн€ акцизним збором Ї:

а) обороти з реал≥зац≥њ виготовлених в ”крањн≥ п≥дакцизних товар≥в (продукц≥њ) шл€хом продажу, обм≥ну, безплатноњ передач≥ або з частко≠вою оплатою;

б) обороти з реал≥зац≥њ (передач≥) товар≥в (продукц≥њ) дл€ власного споживанн€, промисловоњ переробки, а також дл€ власних прац≥вник≥в;

в) митна варт≥сть товар≥в (продукц≥њ), €к≥ експортуютьс€ (вивоз€тьс€, пересилаютьс€) на митну територ≥ю ”крањни.

12. ѕлатниками акцизного збору Ї вс≥ суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, €к≥ виробл€ють, продають або ≥мпортують п≥дакцизн≥ товари, кр≥м:

а) приватних п≥дприЇмств;

б) ф≥л≥й приватних п≥дприЇмств, що знаход€тьс€ на територ≥њ ”крањни ≥ самост≥йно реал≥зують товари;

в) ос≥б, що займаютьс€ п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю без створенн€ юридичноњ особи;

г) суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва, що Ї платниками Їдиного подат≠ку;

д) правильну в≥дпов≥дь не зазначено.

13. ћито - це:

а) непр€мий податок, що ст€гуЇтьс€ за товари, €к≥ перем≥щують через митний кордон крањни, тобто ввоз€ть, вивоз€ть чи перевоз€ть транзи≠том;

б) непр€мий податок, що ст€гуЇтьс€ за товари, €к≥ ввоз€ть чи виво≠з€ть за митний кордон крањни;

в) непр€мий податок, що ст€гуЇтьс€ за високорентабельн≥ та монопо≠льн≥ товари, що ввоз€тьс€ чи вивоз€тьс€ через митний кордон крањни;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

14. ѕлатником податку на див≥денди Ї:

а) власник ц≥нних папер≥в;

б) ем≥тент корпоративних прав;

в) платник податку на прибуток;

г) власник див≥денд≥в;

д) правильну в≥дпов≥дь не зазначено.

15. ƒо м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в не належать:

а) податок з реклами;

б) комунальний податок;

в) ринковий зб≥р;

г) зб≥р за проњзд територ≥Їю прикордонних областей;

д) зб≥р за геологорозв≥дувальн≥ роботи;

Ї) зб≥р за видачу дозволу на розм≥щенн€ об'Їкт≥в торг≥вл≥ та сфери послуг.

16. ѕраво не застосовувати електронн≥ контрольно-касов≥ апарати дл€ проведенн€ розрахунк≥в з≥ споживачами мають так≥ суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ (знайд≥ть неправильну в≥дпов≥дь):

а) приватн≥ п≥дприЇмц≥ - платники ф≥ксованого податку;

б) приватн≥ п≥дприЇмц≥ - платники Їдиного податку;

в) приватн≥ п≥дприЇмц≥, €к≥ використовують традиц≥йну форму оподаткуванн€;

17. Ќовостворен≥ суб'Їкти малого п≥дприЇмництва мають право перейти на сплату Їдиного податку:

а) з кварталу, наступного за кварталом державноњ реЇстрац≥њ;

б) з початку року, що настаЇ за роком реЇстрац≥њ;

в) з кварталу, в €кому зд≥йснювалась њх державна реЇстрац≥€.

18. —тавка податку з власник≥в транспортних засоб≥в залежить:

а) в≥д обТЇму двигуна;

б) в≥д строку експлуатац≥њ транспортних засоб≥в;

в) в≥д к≥лькост≥ дн≥в, в≥дпрацьованих транспортними засобами;

г) в≥д проб≥гу транспортних засоб≥в.

19.«алежно в≥д способу перенесенн€ власноњ вартост≥ на виготов≠лений продукт ус≥ активи п≥дприЇмства под≥л€ютьс€ на:

а) матер≥альн≥ та нематер≥альн≥;

б) основн≥ та оборотн≥;

в) монетарн≥ та немонетарн≥;

г) власн≥ та позиков≥;

д) немаЇ правильноњ в≥дпов≥д≥.

20. —феру об≥гу обслуговуЇ така складова оборотних кошт≥в:

а) готова продукц≥€ на склад≥;

б) незавершене виробництво;

в) кошти на рахунках у банках ≥ кас≥, у розрахунках, деб≥торська за≠оргован≥сть;

г) готова продукц≥€, що в≥двантажена;

д) витрати майбутн≥х пер≥од≥в.

21. ќборотн≥ активи за ф≥нансовими особливост€ми њх формуван≠н€ под≥л€ютьс€ на:

а) власн≥ та позиков≥;

б) валов≥ та чист≥;

в) матер≥альн≥ та ф≥нансов≥;

г) пост≥йн≥ та тимчасов≥.

22. ѕрискоренн€ оборотност≥ деб≥торськоњ заборгованост≥ Ї чинни≠ком:

а) пог≥ршенн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства;

б) покращанн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства;

в) не впливаЇ на ф≥нансовий стан п≥дприЇмства.

23. ѕром≥жок часу м≥ж придбанн€м сировини та матер≥ал≥в дл€ зд≥йсненн€ д≥€льност≥ та отриманн€м кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ виготовленоњ з них продукц≥њ називаЇтьс€:

а) виробничий цикл;

б) ф≥нансовий цикл;

в) операц≥йний цикл;

г) ≥нвестиц≥йний цикл.

24. ƒо низькол≥кв≥дних актив≥в можна в≥днести так≥ напр€ми розм≥щенн€ оборотних кошт≥в:

а) деб≥торська заборгован≥сть;

б) грош≥ на банк≥вських рахунках ≥ в кас≥ п≥дприЇмства;

в) незавершене виробництво;

г) товари в≥двантажен≥;

д) виробнич≥ запаси.

25. ƒо високол≥кв≥дних актив≥в можна в≥днести так≥ напр€ми розм≥щенн€ оборотних кошт≥в:

а) матер≥альн≥ оборотн≥ активи;

б) товари в≥двантажен≥;

в) деб≥торська заборгован≥сть;

г) готова продукц≥€;

д) грош≥ на банк≥вських рахунках ≥ в кас≥ п≥дприЇмства.

26. ƒеб≥торська заборгован≥сть Ї складовою:

а) короткострокових пасив≥в;

б) поточних актив≥в;

в) нематер≥альних актив≥в;

г) позаоборотних актив≥в;

д) виробничих оборотних фонд≥в.

27. ќборотн≥ активи за приналежн≥стю под≥л€ютьс€ на:

а) власн≥ та позиков≥;

б) валов≥ та чист≥;

в) матер≥альн≥ та ф≥нансов≥;

г) пост≥йн≥ та тимчасов≥.

28. ѕрискоренн€ обороту оборотних кошт≥в приводить до:

а) абсолютного њх вив≥льненн€ з обороту;

б) в≥дносного њх вив≥льненн€ з обороту;

в) зростанн€ ≥ммоб≥л≥зац≥њ оборотних кошт≥в;

г) зб≥льшенн€ обс€г≥в позичкового ≥ залученого кап≥талу.

29. —кладовими оборотних виробничих фонд≥в Ї:

а) деб≥торська заборгован≥сть;

б) кредиторська заборгован≥сть;

в) основн≥ матер≥али;

г) готова продукц≥€ на склад≥;

д) витрати майбутн≥х пер≥од≥в.

30.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ оборотних кошт≥в розраховуЇтьс€ €к:

а) в≥дношенн€ власних оборотних кошт≥в до загальноњ суми власного кап≥талу;

б) в≥дношенн€ виробничоњ соб≥вартост≥ до величини виробничих запас≥в;

в) в≥дношенн€ виручки в≥д реал≥зац≥њ готовоњ продукц≥њ до середньор≥чноњ вартост≥ оборотних актив≥в;

г) в≥дношенн€ вартост≥ оборотних кошт≥в до виробничоњ соб≥вартост≥.

31. ¬идатки майбутн≥х пер≥од≥в - це:

а) майбутн≥ грошов≥ витрати;

б) грошов≥ витрати, що матимуть м≥сце у наступному пер≥од≥ часу, але виплачуютьс€ сьогодн≥;

в) грошов≥ витрати, що мають м≥сце у цьому пер≥од≥ часу, але в≥дшкодовуютьс€ за рахунок соб≥вартост≥ продукц≥њ у наступному пер≥од≥;

г) грошов≥ витрати, €к≥ мають бути в≥дшкодован≥ покупц€ми продукц≥њ.

32. ” процес≥ кругообороту з самого початку використанн€ пере≠ход€ть у фазу незавершеного виробництва так≥ види виробничих запас≥в п≥дприЇмства:

а) покупн≥ нап≥вфабрикати;

б) сировина, основн≥ та допом≥жн≥ матер≥али;

в) малоц≥нн≥ ≥нструменти;

г) тара, пальне ≥ паливо.

33. ƒо нап≥вфабрикат≥в власного виробництва належать:

а) предмети прац≥, обробка €ких не завершена в одному ≥з виробничих п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства;

б) предмети прац≥, €к≥ знаход€тьс€ безпосередньо на робочих м≥сц€х;

в) предмети прац≥, що повн≥стю оброблен≥ в цьому виробничому п≥д≠розд≥л≥ п≥дприЇмства, але потребують подальшоњ обробки в ≥нших п≥д≠розд≥лах;

г) предмети прац≥, €к≥ знаход€тьс€ у процес≥ транспортуванн€ в≥д одного робочого м≥сц€ до ≥ншого.

34.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ оборотних кошт≥в характеризуЇ:

а) величину реал≥зованоњ продукц≥њ, що припадаЇ на одну гривню оборотних актив≥в;

б) середню тривал≥сть одного обороту;

в) величину оборотних кошт≥в за в≥дпов≥дний зв≥тний пер≥од;

г) р≥вень техн≥чноњ оснащеност≥ п≥дприЇмства;

д) витрати виробничих фонд≥в на одну гривню товарноњ продукц≥њ.

35. Ўвидк≥сть обороту оборотних кошт≥в п≥дприЇмства характе≠ризуЇ:

а) коеф≥ц≥Їнт оборотност≥;

б) коеф≥ц≥Їнт завантаженн€;

в) тривал≥сть одного обороту;

г) рентабельн≥сть оборотних кошт≥в.

36. ¬ив≥льненн€ грошових кошт≥в з обороту в≥дбуваЇтьс€ внасл≥док:

а) упов≥льненн€ оборотност≥ оборотних актив≥в;

б) скороченн€ тривалост≥ одного обороту;

в) п≥двищенн€ прибутковост≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

г) зростанн€ обс€гу виробництва.

37. —короченн€ тривалост≥ виробничого циклу даЇ можлив≥сть:

а) зб≥льшити тривал≥сть одного обороту;

б) зб≥льшити коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ оборотних кошт≥в;

в) вив≥льнити грошов≥ кошти з обороту;

г) скоротити к≥льк≥сть оборот≥в оборотних кошт≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 628 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2035 - | 1890 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.