Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“естов≥ завданн€. 1. ƒо зовн≥шн≥х користувач≥в ф≥нансового анал≥зу належать:
1. ƒо зовн≥шн≥х користувач≥в ф≥нансового анал≥зу належать:

а) засновники.

б) роб≥тники п≥дприЇмства;

в) аудитори;

г) кер≥вник п≥дприЇмства, його заступники;

2. ‘≥нансов≥ анал≥тики зд≥йснюють контроль за витрачанн€м ф≥≠нансових ресурс≥в:

а) шл€хом пор≥вн€нн€ фактичних зв≥тних показник≥в з дос€гненн€ми розвинутих крањн;

б) шл€хом пор≥вн€нн€ фактичних показник≥в ≥з нормативними;

в) шл€хом з≥ставленн€ даних зв≥тного пер≥оду з даними минулих пер≥од≥в;

г) з≥ставленн€м з дос€гненн€ми науки;

д) шл€хом пор≥вн€нн€ фактичних показник≥в з плановими.

3. ћетодом ф≥нансового анал≥зу, €кий передбачаЇ визначенн€ структури сукупних ф≥нансових показник≥в ≥з ви€вленн€м впливу кожноњ позиц≥њ зв≥тност≥ на результати в ц≥лому, Ї анал≥з:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) трендовий;

г) структурний;

д) факторний.

4. ƒо внутр≥шн≥х користувач≥в ф≥нансового анал≥зу належать:

а) аудитори;

б) кредитори;

в) постачальники

г) засновники;

5. ѕошук, визначенн€ та моб≥л≥зац≥€ невикористаних резерв≥в, оц≥нка дос€гнутих результат≥в п≥дприЇмства зд≥йснюютьс€ шл€хом:

а) пор≥вн€нн€ фактичних ф≥нансових показник≥в ≥з плановими;

б) з≥ставленн€ фактичних ф≥нансових показник≥в ≥з показниками ≥нших п≥дприЇмств;

в) пор≥вн€нн€ фактичних зв≥тних показник≥в ≥з дос€гненн€ми розви≠нутих крањн;

г) з≥ставленн€ з дос€гненн€ми науки;

д) пор≥вн€нн€ фактичних показник≥в ≥з догов≥рними зобов'€занн€ми.

6. ≈коном≥ко-лог≥чним прийомом ф≥нансового анал≥зу, що за≠снований на вид≥ленн≥ ≥з сукупност≥ досл≥джуваних €вищ €к≥сно од≠нор≥дних тип≥в, груп з певними ознаками, Ї:

а) пор≥вн€нн€;

б) групуванн€;

в) перерахуванн€ показник≥в;

г) р€ди динам≥ки.

7. ѕор≥вн€нн€ кожноњ позиц≥њ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ з минулим пер≥одом передбачаЇ анал≥з:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) трендовий;

г) в≥дносних показник≥в;

д) пор≥вн€льний;
Ї) факторний.

8. ¬≥дносними величинами двох показник≥в, що пор≥внюютьс€, з €ких один приймають за одиницю, Ї:

а) коеф≥ц≥Їнти;

б) ≥ндекси;

в) середн≥ величини;

г) проценти.

9. ќсновними завданн€ми анал≥зу ф≥нансового стану Ї:

а) досл≥дженн€ ф≥нансових ресурс≥в;

б) анал≥з бухгалтерськоњ зв≥тност≥;

в) оц≥нка л≥кв≥дност≥, платоспроможност≥, ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, прибутковост≥ та ефективност≥ використанн€ майна п≥дприЇмства;

г) плануванн€ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

10. ¬≥дносними показниками, що визначають питому вагу окре≠моњ частини в загальному, Ї показники:

а) структури;

б) координац≥њ;

в) ≥нтенсивност≥;

г) ефективност≥.

11. ƒо складу власного кап≥талу не в≥днос€ть:

а) нерозпод≥лений прибуток;

б) доходи майбутн≥х пер≥од≥в;

в) статутний кап≥тал;

г) пайовий кап≥тал;

д) резервний кап≥тал;

12.  ап≥тал п≥дприЇмства характеризуЇ:

а) джерела ф≥нансуванн€ придбанн€ актив≥в;

б) р≥зницю м≥ж валютою балансу та сумою заборгованост≥ п≥дприЇмства;

в) напр€ми використанн€ залучених п≥дприЇмством ф≥нансових ресурс≥в;

г) зобов'€занн€ п≥дприЇмства перед кредиторами та власниками;

13. «аборгован≥сть покупц≥в, замовник≥в за в≥двантажен≥ товари, роботи, послуги в≥дображаЇтьс€ в бухгалтерському баланс≥:

а) у ≤ розд≥л≥ активу;

б) у II розд≥л≥ активу;

в) у III розд≥л≥ активу;

г) у III розд≥л≥ пасиву;

д) у IV розд≥л≥ пасиву.

14. ‘ормою вираженн€ д≥ловоњ активност≥ п≥дприЇмства Ї:

а) виручка в≥д реал≥зац≥њ;

б) прибуток п≥дприЇмства;

в) затрати на виробництво;

г) платеж≥ до бюджету;

д) використанн€ прибутку.

15. ≤нформац≥€, що надаЇтьс€ у зв≥т≥ про рух грошових кошт≥в, використовуЇтьс€ дл€:

а) оц≥нки структури ресурс≥в, њх л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥ п≥дприЇмства;

б) оц≥нки та прогнозу прибутковост≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

в) оц≥нки та прогнозу зм≥н у власному кап≥тал≥ п≥дприЇмства;

г) оц≥нки та прогнозу операц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇм≠ства.

16. √осподарськ≥ засоби тривалого використанн€ в≥дображаютьс€ в бухгалтерському баланс≥:

а) у ≤ розд≥л≥ активу;

б) у II розд≥л≥ активу;

в) у III розд≥л≥ пасиву;

г) у IV розд≥л≥ пасиву.

17. Ќормативне значенн€ коеф≥ц≥Їнту автоном≥њ:

а) 0,5;

б)1;

в) 0,6;

г)2;

д)0.

18. «а видами ф≥нансов≥ результати под≥л€ютьс€ на результати в≥д д≥€льност≥ дати повну в≥дпов≥дь:

а) звичайноњ та надзвичайноњ;

б) звичайноњ, основноњ, ≥нвестиц≥йноњ, надзвичайноњ, ф≥нансовоњ;

в) ф≥нансовоњ, ≥нвестиц≥йноњ, надзвичайноњ;

г) операц≥йноњ, ≥нвестиц≥йноњ, звичайноњ.

19. ƒодатковий кап≥тал - це:

а) додатково залучений кап≥тал у вигл€д≥ банк≥вського кредиту;

б) додатково залучений кап≥тал у вигл€д≥ кредиторськоњ заборгованост≥;

в) складова власного кап≥талу;

г) складова основного кап≥талу;

д) складова оборотного кап≥талу.

20. —татт€ балансу "Ќематер≥альн≥ активи" належать до розд≥лу:

а) необоротн≥ активи;

б) оборотн≥ активи;

в) витрати майбутн≥х пер≥од≥в;

г) власний кап≥тал;

д) забезпеченн€ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в.

21. ≤нформац≥€, що надаЇтьс€ у зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати, використовуЇтьс€ дл€:

а) оц≥нки структури ресурс≥в, њх л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥ п≥дприЇмства;

б) оц≥нки та прогнозу прибутковост≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

в) оц≥нки та прогнозу зм≥н у власному кап≥тал≥ п≥дприЇмства;

г) оц≥нки та прогнозу операц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

д) оц≥нки структури доход≥в та витрат.

22. ‘≥нансова стратег≥€ п≥дприЇмства забезпечуЇ:

а) визначенн€ перспективних ф≥нансових взаЇмов≥дносин ≥з суб'Їктами господарюванн€, бюджетом, банками та ≥ншими ф≥нансовими ≥нститутами;

б) ф≥нансове обірунтуванн€ операц≥йноњ й ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ на перспективу;

в) визначенн€ способ≥в виходу ≥з кризового стану та метод≥в управ≠л≥нн€ за умов кризового стану;

г) визначенн€ ф≥нансових можливостей конкурент≥в, розробку та зд≥йсненн€ заход≥в щодо забезпеченн€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥;

д) формуванн€ та ефективне використанн€ ф≥нансових ресурс≥в;

Ї) ви€вленн€ найефективн≥ших напр€м≥в ≥нвестуванн€ кап≥талу;

Ї) в≥дпов≥дн≥сть д≥й п≥дприЇмства його ф≥нансовому стану та матер≥а≠льним можливост€м;

ж) визначенн€ основноњ загрози збоку конкурент≥в, правильний виб≥р напр€м≥в ф≥нансових д≥й та маневруванн€ дл€ дос€гненн€ вир≥шальноњ переваги над конкурентами.

23. ‘≥нансове плануванн€ на п≥дприЇмств≥ в сучасних умовах обмежуЇтьс€:

а) в≥дсутн≥стю потреби у ф≥нансовому план≥ п≥дприЇмства;

б) залученн€м ф≥нансових ресурс≥в зовн≥шн≥х ≥нвестор≥в;

в) в≥дсутн≥стю реальноњ збалансованост≥ планових витрат ≥ доход≥в п≥дприЇмства на основ≥ принцип≥в самоокупност≥ та самоф≥нансуванн€;

г) високим р≥внем невизначеност≥ на ринку, €ка пов'€зана з тривалими глобальними зм≥нами у вс≥х сферах сусп≥льного житт€ (непередбачен≥сть њх ускладнюЇ ф≥нансове плануванн€);

Ї) обмежен≥стю ф≥нансових можливостей у б≥льшоњ к≥лькост≥ п≥дпри≠Їмств дл€ залученн€ квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в.

24. —утн≥сть нормативного методу ф≥нансового плануванн€ пол€≠гаЇ в тому, що:

а) не т≥льки збалансовуютьс€ п≥дсумков≥ показники доход≥в ≥ витрат, а дл€ кожноњ статт≥ витрат визначаютьс€ конкретн≥ джерела њх покритт€;

б) планов≥ показники розраховуютьс€ на п≥дстав≥ анал≥зу фактичних ф≥нансових показник≥в, €к≥ берутьс€ за базу, та њх зм≥ни у плановому пер≥од≥;

в) розробл€ютьс€ вар≥анти планових розрахунк≥в ≥ вибираЇтьс€ за р≥зними критер≥€ми оптимальний;

г) на основ≥ встановлених ф≥нансових норм ≥ техн≥ко-економ≥чних Ќорматив≥в розраховуЇтьс€ потреба п≥дприЇмства у ф≥нансових ресурсах та визначаютьс€ њх джерела.

25. Ѕюджет п≥дприЇмства - це:

а) стандарт, з €ким пор≥внюють дос€гнут≥ результати п≥дприЇмства;

б) один ≥з способ≥в одержанн€ всеб≥чноњ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть п≥дприЇмства;

в) один ≥з способ≥в перев≥рки виконанн€ бюджет≥в п≥дприЇмством;

г) оперативний ф≥нансовий план, що складаЇтьс€ на короткостроко≠вий пер≥од.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 963 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2318 - | 2158 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.