Лекции.Орг

Поиск:


Практичні завдання. Визначити обсяг капіталу ВАТ „Зоря” на 1.01.201 р
Завдання 1:

Визначити обсяг капіталу ВАТ „Зоря” на 1.01.201 р. розмір внутрішніх джерел створення власного фінансового капіталу, зовнішніх джерел створення власного капіталу, внутрішніх джерел створення позикового фінансового капіталу, зовнішніх джерел позикового фінансового капіталу.

Вихідні дані:

ВАТ „Зоря” на 1.01.200 р. мало такі дані про розмір фінансового капіталу:

 

1. Довгострокові кредити банків 120 тис. грн...
2. Кошти засновників, що вкладаються у статутний капітал 200 тис. грн...
3. Прибуток від основної операційної діяльності 650 тис. грн...
4. Амортизаційні відрахування за основними фондами і нематеріальними активами 195 тис. грн...
5. Фінансові ресурси державного бюджету, що використовуються на безоплатній основі 75 тис. грн...
6. Фінансовий лізинг 125 тис. грн...
7. Відстрочена податкова заборгованість 20 тис. грн...
8. Короткостроковий кредит не сплачений в строк 65 тис. грн...
9. Безоплатна фінансова допомога 25 тис. грн...
10. Прибуток від іншої операційної діяльності 150 тис. грн...
11. Прострочена кредиторська заборгованість 85 тис. грн...
12. Короткостроковий кредит банку 160 тис. грн...
13. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності 200 тис. грн...
14. Реструктуризований борг за кредитами 15 тис. грн...
15. Короткостроковий комерційний (товарний) кредит 100 тис. грн...
16. Фінансові ресурси позабюджетних фондів, що використовуються на безповоротній основі 10 тис. грн...

 

Завдання 2

Показники тис.грн.
Вихідні дані
Статутний капітал
Довгострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків
Резервний капітал
Облігації власної емісії
Додатковий вкладений капітал (емісійний дохід)
Нерозподілений прибуток
Цільові надходження
Визначити
Разом власного капіталу  
Разом позичкового капіталу  

 

Задача 3. Статутний фонд ВАТ "Зірка" становить 450 тис. грн. Серед акцій прості та 10 % привілейованих акцій з фіксованою доходністю 20 % річних. Номінальна вартість акції - 150 грн. За результата­ми роботи за поточний рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 110 тис. грн. На загальних зборах акціонерів було вирішено 60 % прибутку спрямувати на виплату дивідендів, до тогож за привілейо­ваними акціями планується сплатити дивіденди в грошовій формі, а за простими акціями нового випуску. Визначте розмір дивідендів на одну привілейовану акцію та розмір статутного капіталу після реінвестиції дивідендів за простими акціями.

 

Задача 4 Статутний фонд ВАТ "Пролісок" становить 650 тис. грн. Серед акцій прості та 10 % привілейованих з фіксованою доходністю 25 % річних. Номінальна ціна акції - 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 20 тис. грн. На загальних зборах акціонерів було вирішено 100 % прибутку спрямувати на виплату дивідендів.

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 759 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.