Лекции.Орг

Поиск:
Тематика семінарських занять та рефератів
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тестові й практичні завдання

Семінарське заняття№1

Тема :«Основи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси.»

План семінарського заняття

1. Сутність та функції, принципи організації фінансів підприємств.

2. Організація фінансової роботи на підприємстві. Механізм державного та ринкового регулювання фінансів підприємств

3. Поняття, склад та принципи формування фінансових ресурсів підприємства.

4. Поняття, склад , структура та джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства.

5. Поняття, склад структура позикових фінансових ресурсів підприємства.

 

Сформувати словник основних термінів і понять: Гроші; грошові кошти; грошові фонди; комерційний розрахунок; організація фінансів підприємств; суб'єкти фінансових відносин; фінансовий механізм; фінанси підприємства; фінансові ресурси; функції фінансів підприємств. Статутний капітал, позичковий капітал, пайовий капітал, резервний капітал, вилучений капітал, джерела фінансового капіталу, дивіденди, акціонерне товариство, акція, фінансовий капітал

Література: 9,8,16,17,18,19,20,27,28,33

 

Питання для перевірки знань.

1. Дайте характеристику фінансам підприємства.

2. Визначте роль і місце фінансів підприємства в загальній системі фінансів.

3. Дайте характеристику зовнішнім та внутрішнім фінансовим відносинам підприємства.

4. Визначте сутність фінансових ресурсів підприємства.

5. Які функції виконують фінанси підприємства?

6. Визначте зміст фінансової діяльності господарюючого суб'єкта.

7. Дайте характеристику об'єктам фінансових відносин підприємства.

10. Охарактеризуйте основні напрямки фінансових відносин підприємства.

11. Визначте складові механізму управління фінансовою діяльністю підприємства.

12. Окресліть основні напрямки державного регулювання фінансо­вої діяльності підприємства.

13. Якими законодавчими актами регулюється фінансова діяльність підприємства?

14. Розкрийте ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства.

15. У чому полягає внутрішнє регулювання фінансової діяльності підприємства?

16. Окресліть систему методів управління фінансовою діяльністю підприємства.

17. Визначте сутність понять «інформація», «інформаційне забезпечення».

18. Охарактеризуйте систему показників інформаційного забезпечення діяльності підприємства, що формуються у зовніш­ньому середовищі.

19. Визначте показники інформаційного забезпечення фінансової ді­яльності підприємства, що формуються з внутрішніх джерел.

20. Які методи фінансового управління використовуються на підприємстві?

21. Визначте зміст фінансової роботи на підприємстві.

22. У чому полягають завдання фінансової служби підприємства?

23. Окресліть функції фінансової служби підприємства.

24. Що відображається в кожній зі статей власного капіталу за балансом?

25. Які обмеження мінімального розміру статутного капіталу вста­новлені в Україні?

26. Що покладено в основу розподілу зобов'язань за статтями балансу підприємства?

27. Якими шляхами підприємство може збільшувати (зменшувати) розмір статутного капіталу?

28. У чому причини появи у підприємства дебіторської і кредиторської заборгованості?

29. Які функції виконує власний капітал?

30. Охарактеризуйте основні складові власного капіталу підприємства

31. Як формується резервний капітал підприємства?

32. Що входить до складу додаткового вкладеного капіталу?

33. Що входить до складу іншого додаткового капіталу?

34. Що входить до складу забезпечень майбутніх витрат і платежів?


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7