Лекции.Орг

Поиск:


Прийом опосередкування
В даному випадку термін "опосередковано" означає, що вплив на досягнення бажаних змін у поведінці досягається не прямою вказівкою, а за допомогою створення умов для досягнення інших соціальних потреб, інтересів, які одночасно спрямовані на досягнення наміченої соціальним педагогом цілі. Шлях до цілі, насичений вольовими зусиллями, служить вправою для виправлення небажаних ініціатив та виховання волі на досягнення соціальних цінностей.

При використанні опосередкування слід по-перше, спиратися на найбільш сильні й стійкі інтереси, схильності і бажання, що виявляються у позитивній поведінці; по-друге, потрібно організувати педагогічну ситуацію, при якій задоволення інтересів пов'язано з подоланням визначених хиб у поведінці. І нарешті, вплив повинен відбуватися без примусу.

При створенні педагогічної ситуації важливо спиратися на шляхетні почуття і здорові інтереси. У випадках, коли мова йде про вчинення гуманних вчинків, тобто дій, що потребують прояву доброти і сердечності, краще користуватися прийомом пробудження гуманних почуттів, ніж опосередкуванням.

Нерідко опосередкуванням досягаються позитивні результати тоді, коли накази, осуд і покарання малоефективні. Але користуватися ним слід в міру, щоб не привчати дітей до виконання своїх прямих обов'язків заради задоволення яких-небудь егоцентричних інтересів.

В одних випадках моральне задоволення від подолання перешкод і досягнення цілі сприяє закріпленню правильної поведінки, в інших - як тільки бажана ціль досягнута, учень перестає намагатися вдосконалювати себе і його поведінка знову погіршується. Тому дуже важливо для виховання зрозуміти настрій і наміри учня і, якщо необхідно, додатковими прийомами закріпити досягнутий результат.

Прийом флангового обходу.

Суть цього прийому полягає у відсутності прямого осуду. Розмова не зосереджується на проблемі, а спрямована на виявленні позитивного досвіду в житті дитини. При використанні флангового підходу необхідно визначити, що ж було причиною небажаного вчинку та які почуття могли б зашкодити його здійсненню. Завдання полягає в тому, щоб створити умови для активізації визначеного позитивного почуття і допомогти зародженню мотиву потрібної дії. Почуття, на які спирається вихователь для досягнення правильного вчинку при створенні нової педагогічної ситуації, не тільки активізуються, а й розвиваються, посилюються.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 587 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.