Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ≥агностика середовища
¬≥домо, що впливова роль соц≥ального середовища на учн≥в пов'€зана з активною д≥€льн≥стю референтноњ групи ровесник≥в або л≥дер≥в п≥дл≥ткових груп, €к≥ нер≥дко мають широкий д≥апазон негативноњ повед≥нки. як показали наш≥ досл≥дженн€, 90% п≥дл≥тк≥в, €к≥ прийн€ли досв≥д наркотичноњ повед≥нки, мають до 7 ос≥б знайомих або друз≥в, що позитивно ставл€тьс€ до наркотичних речовин або мають досв≥д протиправних д≥й.

«алежн≥сть в≥д м≥кросередовища пом≥тна в умовах крим≥ногенност≥ того соц≥ального середовища, в €кому активно про€вл€ютьс€ традиц≥њ п≥дл≥тковоњ субкультури.

ƒ≥агностика передбачаЇ застосуванн€ д≥агностичного ≥нструментар≥ю та мультидисципл≥нарноњ команди фах≥вц≥в.

Ќа основ≥ анал≥зу матер≥ал≥в установ системи служб соц≥альноњ роботи, зокрема служб у справах неповнол≥тн≥х, соц≥альних служби дл€ молод≥, крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ у справах неповнол≥тн≥х, районних нарколог≥чних в≥дд≥лень, недержавних орган≥зац≥њ можна з'€сувати, €к≥ негативн≥ €вища та модел≥ типовоњ повед≥нки д≥€льност≥ характерн≥ дл€ територ≥альних меж м≥крорайону. ” в≥дпов≥дност≥ до цього доц≥льно вид≥лити об'Їкти, що в≥дпов≥дають територ≥альному под≥лу того чи ≥ншого району (м≥крорайону). ” цьому план≥ зайвим Ї знанн€ соц≥ального паспорта м≥крорайону. —юди вход€ть:

1. ƒан≥ про населенн€ м≥крорайону: його загальна к≥льк≥сть ≥, зокрема, к≥льк≥сть учн≥в, д≥тей дошк≥льного в≥ку (окремо - хто в≥дв≥дуЇ дит€чий садок, а хто - виховуЇтьс€ вдома), пенс≥онер≥в, багатод≥тних с≥мей, непрацюючого дорослого населенн€, 15-р≥чноњ молод≥, €ка не вчитьс€ ≥ не працюЇ, неповнол≥тн≥х, €к≥ перебувають на обл≥ку в органах у справах неповнол≥тн≥х та зв≥льнених з м≥сць перевихованн€.

2. Ќа€вн≥сть соц≥альноњ ≥нфраструктури: к≥льк≥сть шк≥л, л≥цењв, г≥мназ≥й, коледж≥в та учн≥в у них; учн≥в ѕ“”, середн≥х спец≥альних навчальних заклад≥в та учн≥в у них; вищих навчальних заклад≥в та студент≥в у них; позашк≥льних установ (будинк≥в дит€чоњ творчост≥, установ юних техн≥к≥в, турист≥в, натурал≥ст≥в, музичних, художн≥х, спортивних шк≥л та ≥н., в них учн≥в р≥зних в≥кових категор≥й, зокрема, на€вн≥сть к≥мнат ≥ клуб≥в за м≥сцем проживанн€, спортивних майданчик≥в, корт≥в, к≥нотеатр≥в, дискотек та ≥нших м≥сць дозв≥лл€ д≥тей ≥ молод≥); на€вн≥сть медичних, юридичних, правоохоронних, психолог≥чних та ≥нших служб допомоги неповнол≥тн≥м; на€вн≥сть платних ≥ безплатних форм позашк≥льноњ д≥€льност≥ учн≥вськоњ молод≥, њх к≥льк≥сний склад; м≥сц€ продажу алкогольних ≥ тютюнових вироб≥в.

3. ¬≥домост≥ про суб'Їкти асоц≥ального впливу на д≥тей ≥ молодь: неблагополучн≥ (аморальн≥) с≥м'њ; неформальн≥ об'Їднанн€ молод≥ асоц≥ального зм≥сту; особи, €к≥ повернулис€ з м≥сць позбавленн€ вол≥; молодь, €ка перебувала в школах та училищах соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ; на€вн≥сть батьк≥в - алкогол≥к≥в, наркоман≥в, 0—16, €к≥ перебувають на обл≥ку у правоохоронних органах; неповнол≥тн≥х, €к≥ перебувають на обл≥ку крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ та

служб у справах неповнол≥тн≥х €к л≥дери асоц≥альних та крим≥нальних груп.

4. Ќа€вн≥сть суб'Їкт≥в виховного впливу на неповнол≥тн≥х; учител≥в ≤ - XII клас≥в у школах; виховател≥в дошк≥льних установ; класних кер≥вник≥в, вчител≥в молодших клас≥в; педагог≥в у середн≥х та вищих навчальних закладах; кер≥вник≥в гуртк≥в ≥ методист≥в у позашк≥льних установах; громадських виховател≥в; спец≥ал≥ст≥в по робот≥ з важковиховуваними п≥дл≥тками.

5. ”часть владних структур у вир≥шенн≥ проблеми превенц≥њ правопорушень неповнол≥тн≥х: розгл€д питань превенц≥њ протиправних д≥й на зас≥данн≥ –ад народних депутат≥в, державних адм≥н≥страц≥й; участь заклад≥в осв≥ти, охорони здоров'€, правопор€дку, культури, спорту в управл≥нн≥ процесом попередженн€ ≥ подоланн€ правопорушень у м≥крорайон≥; створенн€ громадськоњ думки щодо порушник≥в пор€дку, на€вн≥сть гласност≥, оперативн≥сть реагуванн€ на протиправн≥ д≥њ, роль прокуратури, служб у справах неповнол≥тн≥х у захист≥ њх прав ≥ допомоз≥ д≥т€м та п≥дл≥ткам.

Ќа€вн≥сть такого анал≥зу даЇ можлив≥сть кер≥вникам шк≥л, ≥нших навчальних заклад≥в, владним структурам прогнозувати ситуац≥ю, науково ≥ методично обірунтовано будувати корекц≥йну д≥€льн≥сть у систем≥ школа (навчальний заклад) - учн≥ - батьки -соц≥альне середовище. ѕри всьому розмањтт≥ сучасних форм д≥€льност≥ центром проф≥лактичноњ роботи в м≥крорайон≥ маЇ бути школа. “ому €краз через школу сл≥д проводити корекц≥ю соц≥ально-педагог≥чних ситуац≥й життЇд≥€льност≥ п≥дл≥тк≥в, орган≥зац≥њ системи превенц≥њ правопорушень у ц≥леспр€мованому цикл≥: "школа-позашк≥льна сфера - школа".

ѕ≥д позашк≥льною сферою маютьс€ на уваз≥ р≥зноман≥тн≥ види позашк≥льноњ д≥€льност≥ учн≥в у трудових об'Їднанн€х, клубах, гуртках, секц≥€х.

¬ивченн€ виховноњ рол≥ позашк≥льних установ у робот≥ з важковиховуваними учн€ми св≥дчить, що ц≥ учн≥, €к правило, не Ї учасниками музичних, дит€чих ≥ юнацьких спортивних шк≥л, гуртк≥в, Ѕудинк≥в дит€чоњ творчост≥, установ юних техн≥к≥в, натурал≥ст≥в ≥ турист≥в. ƒосл≥дженн€ показало, що важковиховуван≥ учн≥ мають бажанн€ займатис€ в гуртках ≥ секц≥€х, але њх не беруть: через погану усп≥шн≥сть ≥ повед≥нку - 35,2%; тому, що перебувають на обл≥ку в правоохоронних органах - 21,4%, через необх≥дн≥сть оплачувати участь у робот≥ позашк≥льних установ - 57%.

¬иховна робота за м≥сцем проживанн€ малоефективна не лише через слабку матер≥ально-техн≥чну базу, в≥домч≥ бар'Їри, неузгоджен≥сть в д≥€льност≥ шк≥л ≥ позашк≥льних установ, а й через низьку профес≥йно-педагог≥чну квал≥ф≥кац≥ю виховател≥в, в≥дсутн≥сть проф≥лактичноњ роботи в м≥крорайон≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 935 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2275 - | 2016 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.