Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥альна д≥агностика повед≥нки неповнол≥тн≥х
¬итоки соц≥альноњ д≥агностики пов'€зан≥ з ≥менами в≥домих вчених XIX ст. ј. етле та ≈.ƒюркгейма. ƒосл≥джуючи р≥зноман≥тн≥ фактори впливу на соц≥альну орган≥зац≥ю, вони визначали њх системний характер впливу на повед≥нку людини. ѕри цьому, в≥дзначали залежн≥сть соц≥оеколог≥чних чинник≥в в≥д в≥дхилень у повед≥нц≥. ¬пливовий фон м≥кросередовища про€вл€Їтьс€ у вигл€д≥ спри€тливих умов, що позитивно впливають на емоц≥йн≥ ≥ повед≥нков≥ реакц≥њ учн≥в. ‘ормуванн€ спри€тливих умов зд≥йснюЇтьс€ через вивченн€ ≥ розвиток ≥нтерес≥в та соц≥ально схвалюваних нахил≥в учн≥в. ќсобливу роль в≥д≥граЇ д≥агностика потенц≥йно негативних чинник≥в. Ќа основ≥ њњ даних ≥ розробл€ютьс€ напр€ми та методи превентивноњ д≥€льност≥. “ому, д≥агностуючи м≥крорайон, дуже важливим Ї ви€вленн€ часових пер≥од≥в скоЇнн€ протиправних д≥й. ƒл€ цього сл≥д анал≥зувати дн≥, години, тижн≥ ≥ м≥с€ц≥, прот€гом €ких ф≥ксувати протиправн≥ д≥њ. ¬они розр≥зн€ютьс€ за видами (правопорушенн€ ≥ злочини) ≥ за характером скоЇнн€ д≥й (≥ндив≥дуальн≥ ≥ групов≥).

ѕрактика засв≥дчуЇ, що на першому етап≥ в добовому анал≥з≥ скоЇнн€ правопорушень вид≥л€ютьс€, €к правило, три пер≥оди, прот€гом €ких учн€ми шк≥л скоюЇтьс€ найб≥льша к≥льк≥сть правопорушень. Ќими ви€вились пром≥жки м≥ж 14-16 годинами, 16-21 ≥ 24- 1 год. ноч≥.

—татистика орган≥в внутр≥шн≥х справ св≥дчить про пост≥йну проблему п≥дл≥тк≥в, затриманих у стан≥ сп'€н≥нн€. ¬живанн€ наркотичних речовин неповнол≥тн≥ми теж Ї правопорушенн€м, активним крим≥ногенним фактором, що спри€Ї зростанню правопорушень ≥ злочин≥в. јнал≥з п≥дтверджуЇ, що часов≥ пер≥оди киванн€ алкоголю сп≥впадають з пер≥одами скоЇнн€ правопорушень. Ќаприклад, п≥д час вживанн€ алкоголю, п≥к €кого припадаЇ на 15 годину, п≥дл≥тками скоюЇтьс€ б≥льш≥сть ≥ндив≥дуальних правопорушень. ¬живанн€ алкоголю о 19 годин≥ зб≥гаЇтьс€ ≥з скоЇнн€м комплексу вс≥х вид≥в протиправних д≥й.

¬ останн≥ роки в середовищ≥ неповнол≥тн≥х широко розповсюдилось вживанн€ наркотичних речовин (тютюн, алкоголь наркотики, токсичн≥ речовини). ќднак, обмежена техн≥чна база правоохоронних орган≥в не даЇ можливост≥ уточнити вид наркотичноњ речовини. “ому п≥дл≥тки, €к≥ перебувають у стан≥ сп'€н≥нн€, сприймаютьс€ лише €к так≥, що вживають алкоголь, а це обмежуЇ превентивну роботу €к правоохоронних орган≥в, так ≥ педагог≥чних колектив≥в шк≥л. ѕроведений анал≥з часу скоЇнн€ протиправних д≥й даЇ можлив≥сть згрупувати часов≥ пер≥оди прот€гом доби, в≥дпов≥дно 15-16, 19-20 ≥ 1 год. ноч≥.

ѕравопорушенн€ ≥ злочини, скоЇн≥ п≥дл≥тками у н≥чний час, св≥дчать про поганий с≥мейний контроль. “ому необх≥дна роз'€снювальна робота з батьками.

ƒинам≥ка скоЇнн€ протиправних д≥й, розпод≥л пер≥одичност≥ скоЇнн€ правопорушень учн€ми шк≥л за тижневий цикл навчальноњ життЇд≥€льност≥ даЇ можлив≥сть вид≥лити часовий пер≥од ризику скоЇнн€ протиправних д≥й - понед≥лок. ÷им днем в≥дм≥чена найб≥льша к≥льк≥сть правопорушень, скоЇних п≥д впливом алкогольних напоњв (75%). ¬ результат≥ анал≥зу часу скоЇнн€ протиправних д≥й прот€гом навчального року, можна вид≥лити сплески зростанн€ к≥лькост≥ правопорушень в д≥апазонах: вересень, листопад, с≥чень, березень, травень. Ќайб≥льш активно протиправн≥ д≥њ про€вл€ютьс€ у вересн≥ ≥ травн≥.

’арактерне в цьому анал≥з≥ те, що часов≥ пер≥оди ризику скоЇнн€ правопорушень утворюютьс€ при переход≥ учн≥в з одного середовища життЇд≥€льност≥ в ≥нше. ƒо них в≥днос€тьс€: навчально-виховний пер≥од - в≥льний час; кан≥кул€рний час - час зан€ть; в≥льний час - час с≥мейного сп≥лкуванн€.

„асов≥ пер≥оди скоЇнн€ протиправних д≥й учн€ми можуть бути необх≥дним матер≥алом дл€ пошуку оптимальних шл€х≥в педагог≥чноњ превенц≥њ правопорушень. Ќаприклад, на€вн≥сть сплеску правопорушень учн€ми у вересн≥ примушуЇ прискорити процес формуванн€ мереж≥ позашк≥льноњ зайн€тост≥ Ц р≥зноман≥тних гуртк≥в, клуб≥в, секц≥й.  ласним кер≥вникам сл≥д використати) ≥ндив≥дуальн≥ п≥дходи до п≥дл≥тк≥в, щоб "розр€дити" њхн≥ негативн≥ емоц≥њ п≥сл€ урок≥в. ” пер≥од 19 - 21 год. необх≥дно об'Їднати зусилл€ правоохоронних орган≥в, р≥зних громадських орган≥зац≥й за м≥сцем проживанн€, батьк≥вськоњ громадськост≥ дл€ посиленн€ контролю за м≥сц€ми групового сп≥лкуванн€ п≥дл≥тк≥в.

ƒл€ зн€тт€ псих≥чного навантаженн€ п≥сл€ напружених урок≥в доц≥льно орган≥зувати хвилини розвантажувального ауотрен≥нгу, педагог≥чноњ психотерап≥њ. ќсобливо позитивний вплив у пер≥оди ф≥зичноњ перевтоми в к≥нц≥ навчальних чвертей коли навчальний процес Ї особливо ≥нтенсивний, маЇ ф≥тотерап≥€.

Ќа шкал≥ часу ви€вл€Їтьс€, що ≥нформац≥€ про скоЇнн€ правопорушень формуЇтьс€ нер≥вном≥рно. ƒл€ одних дн≥в тижн€ характерна масов≥сть про€в≥в крим≥ногенност≥, дл€ ≥нших -в≥дносний спад активних про€в≥в. ÷≥ та ≥нш≥ дан≥ спостережень дають можлив≥сть сформулювати к≥лька висновк≥в.

 рим≥ногенн≥ про€ви повед≥нки характерн≥ дл€ першоњ половини тижн€:

- найб≥льша к≥льк≥сть правопорушень припадаЇ на понед≥лок;

- про€ви крим≥ногенност≥ з'€вл€ютьс€ в пер≥од переходу учн≥в з одного виду життЇд≥€льност≥ (вих≥дн≥ дн≥, в≥льний час) - в ≥ншу навчальну.

як св≥дчать результати опитуванн€ учн≥в про њхн≥ в≥дчутт€ в цей день, в≥дпов≥д≥ розпод≥л€ютьс€ так: неусв≥домлений неспок≥й-67%, неспок≥й, пов'€заний з в≥дсутн≥стю бажанн€ навчатис€ - 60%, оч≥куваний неусп≥х у цей день - 10%, оч≥куваний конфл≥кт з учител€ми - 40%.

Ќа запитанн€ "«а допомогою €ких заход≥в ти вважаЇш можливим знизити напруженн€?", 50% учн≥в в≥дпов≥ли, що викурили б сигарету, 10% - випили б будь-€кого алкогольного напою. ќтже, головний висновок: при зм≥н≥ середовища життЇд≥€льност≥ учн≥ в≥дчувають псих≥чне напруженн€. ѕри цьому €скраво про€вл€ютьс€ дв≥ проф≥лактичн≥ групи з ризиковою повед≥нкою. ƒл€ одн≥Їњ з них характерн≥ незначн≥ конфл≥кти з педагогами та соц≥ально ор≥Їнтованими учн€ми. ѕри цьому конфл≥ктн≥сть повед≥нки ≥ характер м≥жособист≥сного сп≥лкуванн€ знаход€тьс€ в рамках правових норм. ƒл€ учн≥в ц≥Їњ групи характерна на€вн≥сть виправданих мотив≥в повед≥нки.

ƒл€ другоњ групи п≥дл≥тк≥в характерна висока конфл≥ктн≥сть з педагогами та соц≥ально ор≥Їнтованими учн€ми, а також демонстративн≥сть пристраст≥ до тютюну й алкоголю. ƒл€ зм≥ни свого стану майже 70% п≥дл≥тк≥в вважають можливим скористатис€ тютюном ≥ алкоголем. јнал≥з часових пер≥од≥в ризику показуЇ, що к≥льк≥сть правопорушень ≥ в≥дхилень у повед≥нц≥ групуЇтьс€ в д≥апазонах, близьких до зм≥ни основних вид≥в життЇд≥€льност≥ учн≥в.

ѕерех≥д в≥д одного стилю житт€ до ≥ншого (наприклад, ≥з стилю житт€ в≥льного часу до стилю житт€ навчального часу), в де€ких школ€р≥в пов'€заний з емоц≥йним дискомфортом ≥ про€вл€Їтьс€ у неадекватному реагуванн≥ на вимоги, що ставл€тьс€ до них у школ≥. ÷е нер≥дко призводить до конфл≥кт≥в, €к≥ в певноњ групи учн≥в про€вл€ютьс€ в таких агресивних формах протиправноњ повед≥нки, €к образа вчител€, псуванн€ шк≥льного ≥нвентарю, жорсток≥сть до малюк≥в, або у формах пасивного протесту - кур≥нн€, вживанн€ алкогольних, наркотичних, токсичних засоб≥в.

ƒосл≥дженн€ ≥ практика переконують, що зб≥льшенн€ к≥лькост≥ негативних €вищ, в≥дхилень у повед≥нц≥ безпосередньо пов'€зан≥ з недостатн≥м ум≥нн€м учн≥в адаптуватись до зм≥ни середовища життЇд≥€льност≥.

«нанн€ часових пер≥од≥в правопорушень даЇ можлив≥сть прогнозувати пер≥оди ризику. ≤гноруванн€ цих даних обов'€зково негативно позначитьс€ на стан≥ правопорушень. ћи в цьому неодноразово переконалис€, коли, попереджаючи школи про наступний крим≥ногенний сплеск, не знаходили розум≥нн€ в педагог≥чних колективах ≥ вони не вживали пропонованих њм заход≥в. ” вс≥х таких випадках прогнозован≥ негативн≥ д≥њ з боку учн≥в обов'€зково в≥дбувалис€. ≤, навпаки, 90% оч≥куваних протиправних д≥й вдавалос€ уникнути при своЇчасному врахуванн≥ даних прогнозу.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1. ѕон€тт€ про педагог≥чну д≥агностику.

2. ¬иди д≥агностичного ≥нструментар≥ю.

3. ќсобливост≥ застосуванн€ педагог≥чноњ д≥агностики в р≥зних сферах життЇд≥€льност≥ неповнол≥тнього.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 792 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

619 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.