Лекции.Орг


Поиск:
Діагностика школи
Наступний рівень діагностики - діагностика на рівні школи. Більшість дослідників сумніваються, щодо методики реєстрації та обробки статистичних даних негативних явищ. Вважається, що такі явища, як наркоманія, СНІД, правопорушення, насилля, самогубства, мають в Україні переважно латентний характер і дані слід помножувати на 5 - 10 разів.

Для правильного педагогічного аналізу важливо розрізняти поняття: проступок (провина), правопорушення, злочин. Вони характеризують міру суспільної шкоди або небезпеки.

Проступок з педагогічної точки зору характеризує порушення норм моралі і є порушенням не лише конкретної норми, а й суспільних відносин, які цією нормою встановлюються, Регулюються й охороняються.

Отже, суспільно шкідливим може бути будь-яке порушення стосунків між учнями, батьками, що суперечить нормам моралі, порушує Статут школи, порушення правил поведінки в громадських місцях, а також правових розпоряджень. Суспільна шкода відхилень у поведінці школярів є характерною рисою порушень як правових так і не правових норм.

Однак між цими порушеннями є принципова відмінність.

Власне, однією з провідних функцій профілактичної роботи є її діагностична спрямованість. Це та першооснова, без якої немислима грамотна корекційна робота.

Вона включає максимум відомостей про колектив школи учнівський і вчительський, зокрема: кількість учнів у початкових середніх та старших класах, з них - хлопців і дівчат; участь школярів у пізнавально-розвиваючій, трудовій, естетично-художній діяльності тощо; конкретні відомості про дітей, які потребують посиленого педагогічного впливу. Керівник школи повинен добре знати нахили і уподобання кожного вчителя, щоб уміло і максимально використати потенційні творчі можливості кожного вчителя і вихователя. Такий аналіз допоможе керівникові школи, заступнику директора з виховної роботи визначити стратегію виховної роботи, вчасно виявити больові місця і запобігти негативним проявам у поведінці учнів.

I група. Недоліки навчально-виховного процесу підлітків створюють загальну атмосферу і стиль життєдіяльності школи, що сприяє появі важковиховуваних учнів. У стосунках учителів, школярів порушується принцип гуманізму. У школі робота з подолання недоліків вихователя проводиться безсистемно, не пов'язана з профілактикою правопорушень учнів. Такі умови навчально-виховного процесу загострюють ситуацію ризику, оскільки в учнів не виховується відповідальність за прийняті поведінкові рішення.

II група. Незважаючи на прагнення педагогічного колективу вдосконалити навчально-виховний процес, подолати окремі недоліки в роботі педагогів щодо конфліктності у взаємовідносинах учнів і вчителів, ця робота проводиться розрізнено, безсистемно, ситуативно і переважно як реакція на ті чи інші порушення дисципліни. Вона слабо пов'язана зі створенням умов для розвитку взаємовідносин між учнями і вчителями, для розвитку діяльності учнів від ситуативної, обов'язкової до діяльності самостійної з попередження і подолання ситуацій ризику.

Педагогічна превенція, як і вся діяльність школи, не об'єднана загальною системою роботи колективу з гуманізації умов навчально-виховного процесу. Розрізненість профілактичних дій призводить до того, що в школі авторитарно розбираються скоєні порушення, без постановки нової виховної мети і вибору завдань з оволодіння критичними ситуаціями ризику. Подолання важковиховуваності не пов'язане з профілактикою правопорушень неповнолітніх. Реальні умови виховання можуть запобігти лише окремим порушенням шкільної дисципліни, але не попереджують частоту і раптовість ситуацій ризику, що постійно виникають.

III група. Створення стійкої системи профілактичної роботи стимулює весь навчально-виховний процес, при якому педагогічно доцільно розв'язуються внутрішні протиріччя між потребою важковиховуваних учнів вийти із ситуацій ризику без втрати в особистих взаємостосунках і результатах їхньої діяльності, та їхньою моральною готовністю до вибору поведінкового вирішення і прийняття особистої відповідальності. Як ми вже зазначали, велику роль у навчально-виховному процесі відіграє вміння вихователя зорієнтуватися у складнощах і особливостях впливу на учнів у сучасний період. Специфіка професійного завдання вихователя у превентивній педагогіці правопорушень визнається необхідністю корекції соціально-педагогічної ситуації розвитку життєдіяльності підлітків, глибокого аналізу деструктивних чинників, які спричиняють девіантну поведінку неповнолітніх.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 650 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

630 - | 494 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.