Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕревентивн≥ технолог≥њ в концепц≥њ саморозвитку неповнол≥тн≥х
—≥м'€ та школа не в змоз≥ вберегти дитину в≥д проблем соц≥ал≥зац≥њ. «начну роль в≥д≥граЇ сама дитина. ѕревентивна концепц≥€ насамперед спираЇтьс€ на нову парадигму самопревенц≥њ через ≥дењ саморозвитку, самоп≥знанн€, самовизначенн€, самоактуал≥зац≥њ, самотворчост≥, самовдосконаленн€, самореал≥защњ, самовихованн€.

≤де€ "саморозвитку" - узагальнена мета, до €коњ прагнуть ус≥ люди. –≥зн≥ автори називають њњ по-р≥зному: самоактуал≥зац≥€, самореал≥зац≥€, самодостатн≥сть, ≥нтеграц≥€, псих≥чне здоров'€, ≥ндив≥дуал≥зац≥€, автоном≥€, креативн≥сть, продуктивн≥сть, але вс≥ згодн≥ з тим, що все це синон≥ми реал≥зац≥њ потенц≥й ≥ндив≥да. —амовихованн€ передбачаЇ становленн€ людини €к особистост≥.

ћи виходимо з того, що будь-€кий саморозвиток можливий за умови на€вност≥ самопревентивних €костей особистост≥, а умови соц≥альноњ д≥йсност≥ можуть протид≥€ти њњ становленню та розвитку. —аме тому роль превентивного вихованн€ - актив≥зувати до розвитку само€кост≥ особистост≥. —амовихованн€ в п≥дл≥тк≥в може дос€гти к≥нцевоњ мети, €кщо школ€р≥ матимуть б≥льш-менш ч≥тку програму та оволод≥ють певними прийомами. ћожна запропонувати програму самовихованн€ дл€ кожного п≥дл≥тка: скласти коротку автохарактеристику та перел≥к недол≥к≥в у тих видах д≥€льност≥, де вони в учн€ найчаст≥ше про€вл€ютьс€. ” п≥дл≥тковому в≥ц≥ можуть бути ефективними бес≥ди за такою ор≥Їнтовною тематикою: "якими мають бути стосунки м≥ж хлопчиками ≥ д≥вчатами?", " ого можна назвати справжн≥м другом?", "—в€т≥ узи товариськост≥", "ƒ≥воча честь", "„олов≥ча г≥дн≥сть", "як перебороти своњ недол≥ки".

ƒобре зарекомендувала себе на практиц≥ пам'€тка "—ебе перебороти":

1. ƒайте в≥дпов≥дь на запитанн€: " им ≥ €ким € хочу бути?". ¬изначте свою життЇву мету, ≥накше не зрозум≥Їте сенсу житт€.

2. ѕерел≥ч≥ть позитивн≥ €кост≥, необх≥дн≥ дл€ реал≥зац≥њ ваших життЇвих план≥в, а також недол≥ки, що цьому заважають.

3. ¬изначивши недол≥ки, з'€суйте њх причину. якщо причина пол€гаЇ в зовн≥шн≥х обставинах, зм≥н≥ть њх, €кщо у вас самих -зм≥нювати доведетьс€ себе самого.

4. ¬изначте ступ≥нь шк≥дливост≥ недол≥ку, негативноњ €кост≥, або вади дл€ ваших життЇвих план≥в, дл€ ≥нших людей, а пот≥м -ступ≥нь ст≥йкост≥ всього негативного у власному духовному житт≥.

5. «найд≥ть опору в самих соб≥, у своњх сильних сторонах, на €к≥ потр≥бно спиратис€, щоб перебороти власн≥ недол≥ки

6. “реба ч≥тко бачити зле в соб≥ та ≥нших, щоб його перебороти, ≥, перш за все, вийти ≥з середовища, що п≥дтримуЇ вади. —еред цин≥к≥в не набудеш культури мови й повед≥нки.

7. Ќавч≥тьс€ стримувати себе, коли з'€витьс€ спокуса знову п≥ддатис€ вад≥ або про€вити свою негативну €к≥сть. “≥льки так виробл€Їтьс€ сила вол≥, необх≥дна дл€ перемоги над собою.

–обота ≥з самовихованн€ Ї важливою дл€ кожного учн€, особливо значимою - дл€ проблемних учн≥в, ≥ залежить вона в≥д багатьох чинник≥в, серед €ких найголовн≥ший - фахова готовн≥сть педагога та позитивний психолог≥чний кл≥мат. ” таких умовах перех≥д в≥д превентивного вихованн€ до самовихованн€ стаЇ подальшою перспективою його розвитку.

Ѕагатьма вченими визначено, що механ≥зм саморозвитку, спрацьовуЇ тод≥, коли в≥дбуваЇтьс€ внутр≥шн≥й д≥алог, завд€ки €комулюдина стаЇ щирою, чесною перед собою, в≥дверто оц≥нюЇ своњ достоњнства ≥ недол≥ки, в≥дкриваЇ в соб≥ можливост≥ дл€ проектуванн€ власного житт€. ”мовами дл€ саморозвитку - це розкритт€ духовних здатностей. “им самим дитина маЇ можливост≥ вийти на новий, б≥льш високий р≥вень соц≥ал≥зац≥њ, €кщо св≥домо застосовуЇ своњ €кост≥ дл€ протид≥њ негативним €вищам.

ѕоради ≥з самовихованн€:

1. ѕост≥йно, нав≥ть у др≥бниц€х, ви€вл€йте максимум турботи ≥ прагн≥ть до взаЇморозум≥нн€.

2. —тавтес€ до ≥ншого по можливост≥ ≥з щирим сп≥вчутт€м.

3. —п≥врозмовник маЇ пост≥йно в≥дчувати розум≥нн€ ≥ дов≥ру, €к≥, до реч≥, не дають права на те, щоб "без дозволу л≥зти в душу", звинувачувати або виправдовувати.

4. ƒуховне сп≥лкуванн€, €к вищий р≥вень сп≥лкуванн€, в≥др≥зн€Їтьс€ повною добров≥льною взаЇмоповагою, р≥вн≥стю ≥ справедлив≥стю.

5. ¬ажливо дати партнеру по сп≥лкуванню впевнен≥сть у ваш≥й над≥йност≥, в≥н не повинен сумн≥ватис€, що його особист≥ таЇмниц≥ ви будете обер≥гати краще, н≥ж своњ.

6. “ерпл€че ставтес€ до особливостей характеру ≥ншого, нав≥ть у тому випадку, коли ц≥ особливост≥ не дуже дл€ вас приЇмн≥ (або зовс≥м неприЇмн≥). Ќамагайтесь бачити т≥ €кост≥ характеру, €к≥ вам ≥мпонують, акцентуйте на них вашу увагу7.

7. Ќазивайте вс≥х знайомих, нав≥ть у њхн≥й в≥дсутност≥ ≥ нав≥ть €кщо до них Ї непри€знь, на ≥м'€, намагайтес€ його запам'€товувати.

8.  ритика, €к ≥ л≥ки, маЇ бути вчасною ≥ доброзичливою. Ќе припускайтесь повчань ≥ морал≥заторства; критикуючи, висловлюйте конструктивн≥ пропозиц≥њ, ставте менше нав'€зливих запитань.

9. ѕовага до людини не повинна носити суто абстрактний характер: вона ви€вл€Їтьс€ у поваз≥ до њњ прац≥, думок, план≥в, прав, друз≥в, €костей ≥ чеснот, од€гу, речей тощо. ÷≥нуйте - €кщо це, звичайно, можливо - все те, що ц≥нуЇ вона (або хоча б не глузуйте над тим, чим вона дорожить).

10. Ќамагайтес€ €комога менше турбувати оточуючих своњми проблемами, ви€вл€йте б≥льше уваги до справ ≥ проблем оточуючих.

11. Ќамагайтес€ не бути категоричними в судженн€х ≥ не и безп≥дставних "загальноствердних" або "загальнозаперечних" оц≥нок з приводу конкретних под≥й та окремих д≥й.

ќдним з метод≥в, що п≥дсилюЇ саморозвиток неповнол≥тнього, Ї аутотрен≥нг. Ўк≥льний психолог маЇ волод≥ти фаховими знанн€ми та вм≥нн€ми навчати аутотрен≥нговим технолог≥€м. «ан€тт€ з аутотрен≥нгу корист≥ не т≥льки дл€ важковиховуваних. “ака технолог≥€ дозвол€Ї будь-€кому учню навчитись вм≥нн€м волод≥ти псих≥чним станом. ¬одночас, в≥н допомагаЇ розвитку особистост≥ через стимул€ц≥ю пошуку власного "я". јутотрен≥нг безпосередньо стосуЇтьс€ самоњ людини. ¬≥н не передбачаЇ зм≥ни самоњ ситуац≥њ, але даЇ можлив≥сть спри€ти орган≥зац≥њ власноњ повед≥нки. ÷е даЇ можлив≥сть достойно поводитись у р≥зноман≥тних ситуац≥€х, що даЇ змогу зберегти самоповагу: "я людина ≥ тому не маю права дозволити соб≥ залежати в≥д обставин. як би вони не складались, € маю поводити себе г≥дно ≥ довести (насамперед, соб≥), що д≥йсно сильна ≥ ц≥льна людина, €кою € себе у€вл€ю". ќрган≥зац≥€ ≥ п≥дтримка такоњ повед≥нки вимагаЇ самоволод≥нн€, сили вол≥. ” програм≥ пропонованих зан€ть важливо, щоб основна увага була зор≥Їнтована на усв≥домленн€ та зм≥цненн€ значимост≥ власного "я" неповнол≥тнього. јдже б≥льш≥сть важковиховуваних - це т≥, хто знев≥рились у житт≥, де€к≥ з €вно заниженою самооц≥нкою, Ї ≥ в≥дверто озлоблен≥, б≥льш≥сть посередньо ≥ погано вчатьс€, ≥з загальмованим ≥нтелектом ≥ мисленн€м. јле вс≥ вони без вин€тку хочуть бути кращими. ƒл€ них пошук власного "я" - це пошук свого м≥сц€ в житт≥, п≥знанн€ смислу ≥снуванн€, в≥дпов≥дь на в≥чн≥ запитанн€: "’то €?", "ƒл€ чого живу?", "ўо € шукаю в стосунках з ≥ншими людьми?", "ўо €вл€ють собою ≥нш≥ люди?", "ўо означають дл€ мене людська ≥стор≥€ ≥ культура?".

Ќа зан€тт€х ставитьс€ завданн€ з розвитку в учн≥в здатност≥ до п≥знанн€ самих себе, допомогти њм в≥дкрити своњ потенц≥альн≥ можливост≥ у в≥дносинах з навколишн≥м св≥том та ≥ншими людьми.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1.—утн≥сть самовихованн€.

2.ћетоди ≥ прийоми самовихованн€.

3.ќсновн≥ правила самовихованн€ неповнол≥тнього.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 800 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

507 - | 486 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.