Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль п≥дл≥тк≥в у превентивному процес≥
ѕопередженн€ негативноњ повед≥нки набуваЇ нового звучанн€ €кщо активну участь у цьому процес≥ беруть сам≥ п≥дл≥тки. Ќовий €к≥сний п≥дх≥д до проф≥лактичноњ роботи, був пов'€заний з ≥де€ми самовр€дуванн€. ” 70 - 80-х роках минулого стол≥тт€ було визначено, що ефективн≥сть превентивноњ стратег≥њ завжди вища коли в €кост≥ суб'Їкт≥в виступають сам≥ учн≥. ¬ цей час на засадах сп≥впрац≥ з правоохоронними органами та п≥д њх патронажем створювалис€ загони "ёних друз≥в м≥л≥ц≥њ". “ак≥ загони проф≥лактичного самовр€дуванн€ брали участь у пол≥пшенн≥ проф≥лактичноњ роботи, у контрол≥ за важковиховуваними. ¬ принцип≥ вони ефективно функц≥онували на вс≥х д≥л€нках попередженн€ порушень дисципл≥ни та правопорушень, правовому оздоровленн≥ шк≥льного житт€, в тому числ≥ у створенн≥ позитивного психолог≥чного м≥крокл≥мату в школ≥, атмосфери дов≥ри ≥ спокою, допомоги ≥ захисту молодших член≥в шк≥льного колективу та ≥н. Ѕезперечно, певну оздоровчу правоохоронну функц≥ю њм вдавалось виконувати.

—л≥д зазначити, що подальший розвиток самовр€дуванн€ в ”крањн≥ мав поЇднанн€ з розвитком нових умов демократизац≥њ та гуман≥зац≥њ незалежноњ ”крањни. ¬ цей час школи переживали пер≥од народженн€ р≥зноман≥тних ≥дей, експеримент≥в. ¬≥дбувс€ процес активного оновленн€ дит€чого та молод≥жного руху. «'€вилис€ нов≥ об'Їднанн€, осередки юного козацтва, почалось в≥дродженн€ "ѕласту", загальноукрањнськими стають рухи скаут≥в ≥ гайд≥в та ≥н. ƒит€ч≥ та юнацьк≥ орган≥зац≥њ, товариства беруть ор≥Їнтир на загальнолюдськ≥ та культурно-нац≥ональн≥ ц≥нност≥, вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€ на ≥деалах демократ≥њ, добра ≥ милосерд€, громад€нськоњ злагоди ≥ миру.

–азом з тим, серед основних напр€м≥в д≥€льност≥ вони в≥дзначаЇтьс€ ≥ реал≥зац≥€ р≥зноман≥тних проф≥лактичних програм.

ќсобливу роль маЇ шк≥льне самовр€дуванн€. ¬оно базуЇтьс€ на саморус≥ школ€р≥в у вир≥шенн≥ нагальних питань у навчальному заклад≥.

—л≥д згадати й позитивний досв≥д, €кий привнесло самовр€дуванн€ у попередженн€ в≥дхилень у повед≥нц≥ учн≥в.

—амовр€дуванн€ передбачаЇ насамперед вир≥шенн€ питань орган≥зац≥йно-педагог≥чного характеру, дотримуванн€ найнеобх≥дн≥ших Їдиних вимог до учн≥вськоњ сп≥льноти:

Х в≥дв≥дуванн€ навчальних зан€ть кожним учнем;

Х культура повед≥нки, забезпеченн€ пор€дку в класах ≥ школ≥;

Х культура взаЇмин: учитель - учень, учень - учень;

Х суворе дотриманн€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ культури: чистота прим≥щень, охайний зовн≥шн≥й вигл€д;

Х попередженн€ правопорушень в дисципл≥н≥ та в навчальному заклад≥;

Х соц≥ально-правовий захист учн≥в.

ѕроф≥лактичн≥ ком≥с≥њ в першу чергу контролюють дисципл≥ну учн≥в. ƒо них вход€ть представники вс≥х 5 - 11-х клас≥в. ¬они будують роботу таким чином, що вже п≥сл€ другого уроку кер≥вництво школи маЇ ≥нформац≥ю про в≥дв≥данн€ школи з ус≥х поважних чи неповажних причин. –озробл€Їтьс€ оперативна методика з'€суванн€ причин в≥дсутност≥ та прийн€тт€ необх≥дних заход≥в. «айве наголошувати на тому, €ку надзвичайно важливу функц≥ю ц€ ком≥с≥€ виконуЇ в план≥ л≥кв≥дац≥њ прогул≥в урок≥в, попередженн€ правопорушень учн€ми, допомоги с≥м'њ у контрол≥ за повед≥нкою важковиховуваних п≥дл≥тк≥в.

Ќин≥ цей орган учн≥вського самовр€дуванн€ за нових умов роботи школи набуваЇ особливоњ ваги ≥ маЇ функц≥њ превентивноњ роботи. ѕередус≥м, це стосуЇтьс€ роботи з важковиховуваними учн€ми.

ќсновна мета такого п≥дходу до самовр€дуванн€ - це, передус≥м, створенн€ руху учн≥в за право бути здоровими, захищеними в≥д впливу негативних €вищ. —амовр€дуванн€ в нових ”мовах - €к≥сна модель розвитку громад€нського сусп≥льства, де в≥дпов≥дальн≥сть бере на себе ≥н≥ц≥ативна молодь.

ѕри такому п≥дход≥ до орган≥зац≥њ самовр€дуванн€ п≥двищуЇтьс€ значим≥сть учн≥вськоњ молод≥ у вир≥шенн≥ гострих соц≥альних проблем.

¬≥домо, що так≥ видатн≥ педагоги, €к ј.ћакаренко, я. орчак та ≥нш≥ намагалис€ залучити самих д≥тей до самовр€дуванн€, руху в≥дстоюванн€ своњх прав. ≤сторичними прикладами ви€вленн€ превентивноњ активност≥ самих д≥тей були педагог≥чн≥ бойкоти в ј.ћакаренка, дит€ч≥ суди в я. орчака. јле сам≥ педагоги дуже обережно ставилис€ до цих метод≥в, завжди враховуючи при цьому певний ступ≥нь зр≥лост≥ дит€чого колективу, бо не скоригована педагогами д≥€ може призвести до траг≥чних насл≥дк≥в.

“ому самовр€дуванн€ учн≥в п≥дсилюЇтьс€ роботою педагог≥в-консультант≥в, €к≥ допомагають учн€м роз≥братис€ у мотивах вчинк≥в, динам≥ц≥ њх походженн€, механ≥змах та насл≥дках в≥дхилень у повед≥нц≥. Ќа основ≥ всеб≥чного анал≥зу передового досв≥ду та широкоњ експериментальноњ роботи можна сформулювати вимоги, необх≥дн≥ дл€ орган≥зац≥њ самовр€дуванн€ €к засобу превентивноњ педагог≥ки.

ƒо них належать:

Х ч≥тке визначенн€ зм≥сту ≥ функц≥й кожного органу шк≥льного самовр€дуванн€ ≥ кожного учн€, зайн€того в його систем≥, найб≥льш рац≥ональна розстановка сил у кожному п≥дрозд≥л≥ з урахуванн€м €костей та нахил≥в учн≥в;

Х зрозум≥ла постановка перед учн€ми ц≥лей, роз'€сненн€ необх≥дних умов та засоб≥в њх дос€гненн€;

Х особиста в≥дпов≥дальн≥сть кожного, зайн€того у систем≥ самовр€дуванн€, за доручену йому галузь д≥€льност≥;

Х широке залученн€ важковиховуваних учн≥в до активноњ роботи в учн≥вському самовр€дуванн≥; внутр≥шнЇ Їднанн€ педагог≥в, д≥тей та њхн≥х батьк≥в, сп≥льна нейтрал≥зац≥€ негативних умов, њх превенц≥€ в учн≥вському колектив≥, дотримуванн€ прав ≥ обов'€зк≥в ус≥х суб'Їкт≥в виховного процесу;

Х виборн≥сть орган≥в самовр€дуванн€ на демократичних засадах.

Ќин≥ запроваджуютьс€ програми ≥ проекти, €к≥ спри€ють розвитку самоусв≥домленн€ ц≥нност≥ молод≥жних рух≥в за здоровий спос≥б житт€ та попередженн€ негативних €вищ. —еред них метод - "р≥вний-р≥вному" (про авторський п≥дх≥д йшлос€ в попередн≥" розд≥лах). ћетод зарекомендував себе, €к найб≥льш адекватний ефективний спос≥б роботи в середовищ≥ однол≥тк≥в. ѕочинаючи з 90 х рок≥в, використанн€ метод≥в осв≥ти "р≥вний-р≥вному" поширилос€ усьому св≥т≥ ≥ нин≥ вважаЇтьс€ найб≥льш прогресивним п≥дходом.  ритичне ставленн€ висловлюють т≥льки консервативно налаштован≥ фах≥вц≥, одн≥ з €ких (педагоги) не волод≥ють ≥нформац≥Їю, щодо нов≥тн≥х превентивних п≥дход≥в, а ≥нш≥ - не в≥р€ть у можлив≥сть особистост≥ дитини самою зд≥йснювати соц≥ально корисну д≥€льн≥сть.

—оц≥альний вплив, €к≥ отримують р≥вн≥ за статусом, в≥дпов≥дно до багатьох психолог≥чних досл≥джень, найб≥льш ефективн≥ в характер≥ м≥жособист≥сних стосунк≥в. –≥вн≥ за статусом можуть €к≥сно вплинути на повед≥нку однол≥тка, оск≥льки розмовл€ють на сп≥льн≥й дл€ них мов≥, под≥бн≥ у в≥дносинах м≥ж собою, а њхн≥й соц≥ально-культурний р≥вень практично однаковий. як соц≥альна стратег≥€, в≥н включаЇ:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 649 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2077 - | 1909 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.