Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагог≥чн≥ технолог≥њ в особист≥сно ор≥Їнтованому п≥дход≥
¬ажливою умовою ефективност≥ превентивноњ осв≥ти Ї правильно вибрана педагог≥чна технолог≥€. –озвиток превентивноњ технолог≥њ в теор≥њ особист≥сно-зор≥Їнтованого навчанн€ передбачаЇ особливу увагу до взаЇмод≥њ педагога та учн€. “ехнолог≥€ - слово грецького походженн€, о в ориг≥нал≥ означаЇ знанн€ про майстерн≥сть. (√ончаренко —. ”крањнський педагог≥чний словник.  .: "Ћиб≥дь", 1997. Ц 398 с).

“ехнолог≥€ в превентивн≥й осв≥т≥ не гарантуЇ к≥нцевого результату, але вона створюЇ умови дл€ його отриманн€. ¬т≥м, в≥н Ї б≥льш обірунтованим, оск≥льки включаЇ в себе сукупн≥сть умов, €к≥ всеб≥чно охоплюють проблеми превентивноњ осв≥ти. ” цьому ≥ головна в≥дм≥нн≥сть технолог≥њ в≥д методики. ћетодика - це сукупн≥сть рекомендац≥й з проведенн€ превентивноњ роботи в межах навчально-виховного процесу. “ехнолог≥€ - це сукупн≥сть способ≥в, спр€мованих на оволод≥нн€ системою знань, досв≥ду, ум≥нь ≥ практики роботи суб'Їкт≥в превентивноњ д≥€льност≥.

ѕедагог≥чн≥ технолог≥њ в особист≥сно ор≥Їнтованому навчанн≥ -це передус≥м ≥нтерактивн≥ технолог≥њ. ≤нтерактивн≥ технолог≥њ - це взаЇмод≥€ партнер≥в, у процес≥ сп≥лкуванн€ €ких ≥нтерпретуЇтьс€ ситуац≥€ ≥ конструюютьс€ особист≥сн≥ д≥њ. (Ќ≥с≥мчук ј.—., ѕадалка ќ.—., Ўпак ќ.√. —учасн≥ педагог≥чн≥ технолог≥њ: Ќавчальний пос≥бник. -  .: "ѕросв≥та", 2002. - 368 с). ѕри цьому розвиток особистост≥ в≥дбуваЇтьс€ в процес≥ взаЇмод≥њ з ≥ншими людьми в систем≥ безпосередн≥х комун≥кац≥й, при €ких забезпечуЇтьс€ активн≥сть особистост≥, а також њњ контроль над особист≥сною активн≥стю у в≥дпов≥дност≥ ≥з соц≥альними нормами, рол€ми ≥ соц≥альними установками партнер≥в по взаЇмод≥њ.

≤нтерактивн≥ просв≥тницьк≥ технолог≥њ под≥л€ютьс€ на технолог≥њ навчанн€ ≥ технолог≥њ впровадженн€. ¬они спр€мован≥ на творенн€ умов дл€ просв≥тницькоњ роботи й передбачають в≥дб≥р педагог≥в ≥ п≥дл≥тк≥в та п≥дготовку обох категор≥й до роботи.

“ехнолог≥€ €к наукова задача в превентивн≥й педагог≥ц≥ даЇ можлив≥сть:

Х знаходити п≥дстави результативност≥ превентивноњ д≥€льност≥;

Х моб≥л≥зувати кращ≥ дос€гненн€ науки ≥ досв≥ду, щоб гарантувати результат, що оч≥куЇтьс€;

Х будувати д≥€льн≥сть на максимально науков≥й основ≥;

Х прид≥л€ти б≥льше уваги прогнозуванню д≥€льност≥ з метою запоб≥ганн€ њњ корекц≥њ в ход≥ виконанн€;

Х використовувати найнов≥ш≥ ≥нформац≥йн≥ проекти в превентивн≥й д≥€льност≥ тощо.

ѕревентивна осв≥та маЇ оптим≥зувати р≥зновиди технолог≥й: соц≥альних, осв≥тн≥х, психолог≥чних, юридичних, ≥нформац≥йних тощо -з виховною метою. —тосовно виховного процесу, п≥д технолог≥Їю розум≥ють систему знань, необх≥дних педагогу дл€ реал≥зац≥њ науково обірунтованоњ стратег≥њ, тактики й процедури вихованн€. ѕедагог≥чна технолог≥€ - це сфера знанн€, що включаЇ методи, засоби навчанн€ ≥ теор≥ю њх використанн€ дл€ дос€гненн€ ц≥лей осв≥ти.

¬≥дпов≥дно превентивно-педагог≥чна технолог≥€ скеровуЇ та оптим≥зуЇ суть навчально-виховних завдань в комплекс технолог≥чних ланцюг≥в.

ѕроцес превентивного вихованн€ передбачаЇ передовс≥м використанн€ педагог≥чних технолог≥й п≥д час суттЇвого пол≥пшенн€ викладанн€ дисципл≥н.

ѕри вибор≥ технолог≥й, форм, метод≥в превентивного вихованн€ важливим Ї використанн€ психолого-педагог≥чних ресурс≥в у площин≥ розвитку п≥знавальних процес≥в особистост≥. ћова йде про просв≥тницьку д≥€льн≥сть. ѕри цьому значну роль в≥д≥граЇ насичен≥сть зм≥сту вправами, що спри€ють актив≥зац≥њ таких вищих псих≥чних функц≥й, €к мисленн€, у€ва на основ≥ в≥дчутт€ та сприйманн€.

ѕобудован≥ на засадах превентивного п≥дходу лекц≥њ, сем≥нари допомагають зд≥йснювати в основному осв≥тньо-≥нформац≥йну та п≥знавальну функц≥њ, тод≥ €к у процес≥ практичних зан€ть, д≥лових ≥ рольових ≥гор ≥ трен≥нг≥в пр≥оритетну роль в≥д≥граЇ ≥нтерактивна функц≥€ превентивного вихованн€. –езерви таких зан€ть, €к≥ в дидактичн≥й л≥тератур≥ визначен≥ €к "≥нтерактивн≥ форми ≥ методи", пов'€зан≥ з тим, що на основ≥ певних зм≥стових ≥ ц≥льових установок переконанн€ формуютьс€ через в≥дпов≥дн≥ вправи (операц≥йн≥ установки).

¬иховний ефект превентивноњ осв≥ти найб≥льше простежуЇтьс€ на таких р≥вн€х:

- у п≥знавальн≥й сфер≥: зб≥льшенн€ можливостей всеб≥чного анал≥зу проблем, њх ц≥л≥сне осмисленн€, розум≥нн€ принцип≥в та прийом≥в конструктивного розв'€занн€;

- в особист≥сн≥й сфер≥: розвиток у кожного учасника здатност≥ самомоб≥л≥зац≥њ власних вольових та емоц≥йно-мотивац≥йних ресурс≥в в умовах можливих когн≥тивних конфл≥кт≥в, розвиток здатност≥ до рефлексивноњ саморегул€ц≥њ;

- у сфер≥ м≥жособист≥сних стосунк≥в: встановленн€ взаЇмостосунк≥в, €к≥ передбачають розум≥нн€ значенн€ принципу взаЇмодопомоги та взаЇмо в≥дпов≥дальност≥;

- у соц≥альн≥й сфер≥: розвиток творчоњ соц≥альноњ активност≥ та ≥н≥ц≥ативност≥ в превентивн≥й д≥€льност≥.

÷≥лком очевидно, що нин≥ сл≥д звертати увагу на пошуки таких нов≥тн≥х технолог≥й, €к≥ максимально спри€ли б формуванню соц≥ально активноњ, творчоњ особистост≥, здатноњ до самост≥йноњ регул€ц≥њ власноњ життЇд≥€льност≥.

Ќововведенн€ (≥нновац≥€, новац≥€) - ц≥леспр€мована д≥€льн≥сть, €ка допомагаЇ у вир≥шенн≥ €к глобальних (проф≥лактика негативних €вищ), так ≥ особист≥сних проблем:

Х навчанню ефективних навичок сп≥лкуванн€;

Х критичному мисленню;

Х прийн€ттю в≥дпов≥дальних р≥шень;

Х в≥дпрацюванню адекватноњ самооц≥нки;

Х навчанню прийн€тт€ р≥шень;

Х навчанню вм≥нню в≥дстоювати себе;

Х уникненню непотр≥бного ризику;

Х робити правильний здоровий виб≥р;

Х навчанн€ регул€ц≥њ емоц≥й, уникненню стрес≥в;

Х вир≥шенню конфл≥кт≥в;

Х протид≥њ тиску тощо.

ќсоблив≥сть ≥нтерактивних технолог≥й з превентивноњ осв≥ти в тому, що в њх основ≥ лежать м≥жпредметн≥ зв'€зки з педагог≥ки, психолог≥њ, соц≥олог≥њ, медицини, права, менеджменту тощо.

Ќими здеб≥льшого користуютьс€ при застосуванн≥ активних форм ≥ метод≥в роботи: трен≥нг≥в, рольових ≥гор, мозкових штурм≥в, диспут≥в, р≥зноман≥тних вправ, анал≥зу ситуац≥й, дебат≥в тощо.

≤нтерактивн≥ технолог≥њ використовуютьс€ €к в робот≥ з позитивно ор≥Їнтованими п≥дл≥тками, так ≥ з групами ризикованоњ ѕовед≥нки.

«авданн€, що ставл€тьс€ при розробц≥ ≥ реал≥зац≥њ ≥нтерактивних технолог≥й з превентивноњ осв≥ти:

Х створенн€ соц≥ально-педагог≥чних умов, спр€мованих на позитивн≥ зм≥ни у знанн€х, навичках ≥ вчинках, у ставленн≥ д0 соц≥альних €вищ, здорового способу житт€, правового забезпеченн€ процесу превентивного вихованн€;

Х створенн€ орган≥зац≥йних умов дл€ активноњ просв≥тницькоњ роботи з попередженн€ негативних €вищ у молод≥жному середовищ≥ через наданн€ повноважень самим неповнол≥тн≥м;

Х ви€вленн€ серед д≥тей ≥ молод≥ позитивних л≥дер≥в, а також спонуканн€ ос≥б з груп ризику до переор≥Їнтац≥њ л≥дерських €костей з негативних на позитивн≥;

Х п≥дготовка педагог≥в та учн≥в до просв≥тницькоњ роботи;

Х п≥двищенн€ соц≥альноњ компетентност≥ молод≥ у питанн€х попередженн€ та подоланн€ негативних €вищ, формуванн€ в≥дпов≥дальноњ повед≥нки.

—еред ≥нтерактивних технолог≥й найб≥льш ≥нновац≥йною Ї просв≥тницька робота за методом "р≥вний-р≥вному" (додаток 2).

—ьогодн≥шн≥й етап розбудови превентивноњ роботи вимагаЇ ≥н≥ц≥ативи в≥д науковц≥в. ѕ≥дсиленню ор≥Їнтац≥й осв≥тн≥х заклад≥в на превентивну д≥€льн≥сть спри€Ї участь у м≥жнародних програмах та розробц≥ проект≥в. ѕроект, реал≥зований сп≥льно з ќќЌ—Ќ1ƒ у 1999р. "ƒоступн≥сть дл€ д≥тей та п≥дл≥тк≥в отриманн€ ≥нформац≥њ та навичок щодо проф≥лактики ¬≤Ћ/≤ѕ—Ў ≥ наркоман≥њ" спри€в розробц≥ ≥ реал≥зац≥њ масштабного проекту "—при€нн€ просв≥тницьк≥й робот≥ "р≥вний-р≥вному" серед молод≥ ”крањни щодо здорового способу житт€".

¬≥дпов≥дно до нац≥ональних особливостей авторами була розроблена концепц≥€ осв≥ти "р≥вний-р≥вному" щодо здорового способу житт€ серед молод≥ ”крањни, €ка визначила ефективн≥ шл€хи його реал≥зац≥њ. ƒосв≥д роботи з проф≥лактики негативних €виш дов≥в, що в тому випадку, коли превентивна д≥€льн≥сть розроблена €к≥сно, забезпечена ресурсами, зац≥кавила сусп≥льство, тобто ув≥йшла в систему життЇд≥€льност≥, роботу навчального, та ≥нших служб соц≥альноњ роботи, то й р≥вень впливу негативних €вищ на процеси соц≥ал≥зац≥њ дитини значно зменшуЇтьс€.

ѕодальш≥ пошуки д≥Ївих метод≥в превентивного впливу були зумовлен≥ актуальн≥стю проблеми ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу. Ќа початку еп≥дем≥њ ¬≤Ћ головний акцент робивс€ на використанн≥ ≥нформац≥йних кампан≥й, зб≥льшенн≥ знань про природу цих негативних €вищ, соц≥альних хвороб ≥ засоби захисту. ѕри такому п≥дход≥ превентивна ≥нформац≥€ була перевантажена медичними та юридичними пон€тт€ми ≥ терм≥нами, €к≥ мали конкретне визначенн€ ≥ могли тлумачитись лише фах≥вц€ми. ≤нш≥ терм≥ни були незрозум≥л≥ тим, на кого була спр€мована проф≥лактична ≥нформац≥€, або вже були стигматизован≥ ≥ не п≥ддавались ≥нтеграц≥њ у св≥дом≥сть. ќц≥нки ефективност≥ такоњ ≥нформац≥њ засв≥дчили, що такий п≥дх≥д завдав багато шкоди. “ехнолог≥њ зал€куванн€, морал≥заторства спровокували певне ставленн€ до людей, €к≥ потерп≥ли в≥д хвороб або насилл€.  р≥м того, ≥нформац≥йний п≥дх≥д актив≥зував дискрим≥нац≥ю стосовно нац≥ональних меншин (циган), в≥кових груп (п≥дл≥тк≥в), соц≥ально-демограф≥чних груп (неповних ≥ багатод≥тних с≥мей) ≥ неформальних рух≥в (панк≥в, рейвер≥в). ѕон€тт€ "групи з ризиковою повед≥нкою" перем≥стилос€ у соц≥ально-деструктивний контекст. ¬ результат≥ до цих соц≥альних категор≥й зросла нетерпим≥сть, що супроводжувалась фактами насильства.

—оц≥альною практикою доведено, що захиститись в≥д негативних €вищ лише ≥нформац≥Їю про причини, механ≥зми, насл≥дки - неможливо. Ѕагато людей були залучен≥ до широкого ≥нформац≥йного простору щодо проф≥лактики р≥зних вид≥в ризиковоњ повед≥нки, але певна частина з них так ≥ не змогли запоб≥гти деструктивному впливу середовища.

—учасн≥ погл€ди на превентивну д≥€льн≥сть пов'€зан≥ з визнанн€м рол≥, €ку можуть в≥д≥грати р≥зн≥ за статусом люди. ѕедагог≥чн≥ технолог≥њ, що ірунтуютьс€ на принципах розум≥нн€, особливу увагу прид≥л€ють осв≥тн≥й та виховн≥й рол≥ самих п≥дл≥тк≥в. ƒе п≥дтверджено досв≥дом реал≥зац≥њ методу осв≥та "р≥вний-р≥вному" ” 14 крањнах ™вропи, основну роль в €кому беруть л≥дери з референтних ос≥б п≥дл≥ткового середовища.

—еред таких п≥дход≥в:

Ќавчанн€ за методом "р≥вний-р≥вному" - це сусп≥льно корисна д≥€льн≥сть молод≥, €ка пол€гаЇ в передаванн≥ знань, ум≥нь ≥ навичок здорового способу житт€, що спри€Ї запоб≥ганню тютюнокур≥нн€, алкогол≥зму, наркоман≥њ, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, ≥нфекц≥й, що передаютьс€ статевим шл€хом, ≥ншим негативним €вищам, через виробленн€ здатност≥ ви€вл€ти асертивну повед≥нку. ѕедагог≥чна технолог≥€ "р≥вний-р≥вному" передбачаЇ сп≥льну роботу педагог≥в-тренер≥в з п≥дл≥тками-л≥дерами. «м≥ст роботи пол€гаЇ в передаванн≥ знань, ≥нформац≥йн≥й п≥дтримц≥, консультуванн≥ (переважно в умовах навчального закладу, молод≥жного центру або оздоровчого закладу).

ѕедагоги виконують роль кер≥вник≥в, наставник≥в серед тих п≥дл≥тк≥в, €к≥ мають бажанн€ та здатн≥сть ви€вл€ти л≥дерськ≥ €кост≥, волод≥ти навичками сп≥лкуванн€ з однол≥тками з р≥зних соц≥альних груп. –оль педагога дуже в≥дпов≥дальна, оск≥льки в≥н створюЇ умови дл€ повноњ доступност≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в до превентивних знань, засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, проведенн€ лекц≥й та бес≥д з однол≥тками чи молодшими за в≥ком учн€ми. —аме тому таких п≥дл≥тк≥в залучають до трен≥нг≥в, участ≥ в сем≥нарах, конференц≥€х, "круглих столах" та ≥нших формах соц≥ально-превентивноњ роботи. ќсв≥та за методом "р≥вний-р≥вному" - це спри€нн€ розум≥нню д≥тьми ≥ молоддю через просв≥тницьку роботу, ≥нтерактивн≥ технолог≥њ переваг в≥дпов≥дальноњ повед≥нки, формуванн€ здорового способу житт€, стимулюванн€ до самост≥йного та усв≥домленого вибору життЇвоњ позиц≥њ, визначенн€ шл€х≥в позитивноњ соц≥ал≥зац≥њ молод≥, в≥дмова в≥д негативноњ повед≥нки.

“ехнолог≥њ превентивноњ осв≥ти спр€мован≥ на п≥двищенн€ р≥вн€ знань, ум≥нь ≥ навичок протид≥њ негативним €вищам та формуванн€ в≥дпов≥дальноњ повед≥нки. —оц≥ал≥зуюча функц≥€ превентивноњ осв≥ти Ї пров≥дною ланкою, що спри€Ї дос€гненню результату - поширенн€ знань та розум≥нн€ принцип≥в ≥ навичок превентивноњ повед≥нки. Ќаприклад, метод "р≥вний-р≥вному" у своЇму розвитку ор≥ЇнтуЇтьс€ на так≥ принципи ступеневого навчанн€: виб≥р тренер≥в ≥ л≥дер≥в-п≥дл≥тк≥в; навчанн€ педагог≥в-тренер≥в; навчанн€ тренерами п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в; навчанн€ п≥дл≥тками-л≥дерами ровесник≥в.

“аке навчанн€ ірунтуЇтьс€ на модульному навчанн≥. “ехнолог≥њ модульного навчанн€ використовують взаЇмопов'€зану систему р≥зних вид≥в лекц≥й, практичних ≥ самост≥йних зан€ть. Ќавчальний модуль -це ірунтовна розробка певноњ програми. ¬≥н визначаЇтьс€ належн≥стю зм≥стового матер≥алу й може розгл€датис€ €к окремий напр€м у реал≥зац≥њ методу. “ехнолог≥њ навчанн€ базуютьс€ на лекц≥€х, бес≥дах, диспутах соц≥ально-комун≥кативних трен≥нгах, трен≥нгах особист≥сного зростанн€, ситуац≥йних вправах, рольових ≥грах, дебатах, трен≥нгах розвитку вм≥нь ≥ навичок "мозкових штурмах" тощо.

ѕедагог≥чн≥ ≥нтерактивн≥ технолог≥њ це, передус≥м, просв≥тницьк≥ технолог≥њ, €к≥, у свою чергу, под≥л€ютьс€ на технолог≥њ спонтанного сп≥лкуванн€ ≥ технолог≥њ моб≥л≥зац≥њ ресурс≥в.

ѕросв≥тницьк≥ технолог≥њ спонтанного сп≥лкуванн€ реал≥зуютьс€ завд€ки методу "сн≥говоњ кул≥" в умовах випадкового сп≥лкуванн€, €к з референтними групами, так ≥ з окремими особами. ѕричому особи (€к доросл≥, так ≥ д≥ти), €к≥ здобули просв≥тницьку ≥нформац≥ю, сам≥ стають джерелом ≥нформац≥њ дл€ ≥нших. ÷е створюЇ дл€ педагог≥в та учн≥в умови дл€ позитивного впливу на молодь через батьк≥в, знайомих, п≥д час виступ≥в у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, участ≥ v р≥зноман≥тних акц≥€х, перебуванн€ в оздоровчих закладах тощо.

“ехнолог≥€ моб≥л≥зац≥њ ресурс≥в пол€гаЇ в залученн≥ до просв≥тницькоњ роботи державних ≥ недержавних установ, соц≥альних служб, засоб≥в ≥нформац≥њ, молод≥жних об'Їднань, громадських ≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й, р≥зних груп населенн€, батьк≥в та окремих ос≥б.

ѕросв≥тницька технолог≥€ спр€мована на поширенн€ знань, консультуванн€, €к педагог≥в, так ≥ учн≥в у систем≥ соц≥альних комун≥кац≥й. “ак≥ технолог≥њ застосовуютьс€ п≥д час ≥ндив≥дуального, групового, масового, сп≥лкуванн€ в умовах навчального закладу, за м≥сцем проживанн€, у м≥сц€х масових збор≥в та в≥дпочинку молод≥. ” запровадженн≥ просв≥тницьких технолог≥й нер≥дко пров≥дну роль в1ƒ≥грають сам≥ учн≥, €к≥ працюють з однол≥тками. ѕедагоги виконують роль консультант≥в, пом≥чник≥в. ¬агомими Ї знанн€ особливостей соц≥окультурноњ групи, з €кою п≥дл≥тки мають нам≥р працювати.

Ќапр€ми запровадженн€ ≥нтерактивних технолог≥й всеб≥чн≥:

Х п≥д час викладанн€ предмет≥в гуман≥тарного та природничого ÷икл≥в;

Х у процес≥ позакласноњ ≥ позашк≥льноњ виховноњ роботи та в –обот≥ з батьками;

Х через навчальн≥ та позашк≥льн≥ заклади, соц≥альн≥ служби, спец≥альн≥ заклади;

Х через орган≥зац≥ю превентивноњ роботи в навчальних j позашк≥льних закладах, вищих навчальних закладах, передус≥м педагог≥чного проф≥лю, соц≥альних службах, молод≥жних j громадських об'Їднанн€х;

Х через д≥€льн≥сть учн≥вського самовр€дуванн€;

Х через законодавчу пол≥тику в галуз≥ осв≥ти, охорони здоров'€, соц≥альноњ д≥€льност≥ щодо превентивноњ роботи з молоддю.

ѕринципи реал≥зац≥њ ≥нтерактивних технолог≥й:

Х ≥нтерактивн≥сть - здатний до позитивного впливу на всю систему нац≥ональноњ осв≥ти та соц≥альноњ пол≥тики;

Х комплексн≥сть - синтезуЇ науков≥ дос€гненн€ р≥зних галузей, зокрема психолог≥њ, соц≥олог≥њ, медицини, педагог≥ки, соц≥альноњ роботи тощо;

Х доступн≥сть - уможливлюЇ впровадженн€ методу в кожну ≥з молод≥жних субкультур;

Х наступн≥сть - пов'€зуЇ метод з кращими здобутками заруб≥жноњ та в≥тчизн€ноњ практики;

Х культуров≥дпов≥дн≥сть - визначаЇ взаЇмозв'€зок особист≥сного розвитку людини з особливост€ми культурного й соц≥ального середовища;

Х превентивн≥сть - спр€мовуЇ на запоб≥ганн€ негативних €вищ;

Х р≥вноправн≥сть - визначаЇ р≥вноправн≥ рол≥ учасник≥в взаЇмод≥њ;

Х активн≥сть - спри€Ї учасникам набуттю активних рис характеру, наполегливост≥;

Х пр≥оритетн≥сть прав дитини - утверджуЇ права дитини на забезпеченн€ соц≥ально-правового захисту;

Х в≥дпов≥дальн≥сть - розвиваЇ здатн≥сть однол≥тк≥в приймати самост≥йн≥ ≥ в≥дпов≥дальн≥ р≥шенн€;

Х гласн≥сть, в≥дкрит≥сть - спри€Ї поширенню правдивоњ ≥нформац≥њ про здоровий спос≥б житт€, негативн≥ €вища - доступн≥сть до процесу ≥ результат≥в оц≥нюванн€ ефективност≥ роботи.

 ритер≥њ ефективност≥ ≥нтерактивних превентивних технолог≥й:

Х позитивн≥ тенденц≥њ в молод≥жному середовищ≥ та п≥двищенн€ показник≥в знань, ум≥нь ≥ навичок щодо здорового способу житт€ й запоб≥ганн€ негативн≥й повед≥нц≥;

Х п≥двищенн€ р≥вн€ знань з превентивноњ осв≥ти, удосконаленн€ комун≥кативних €костей ≥ характеристик особист≥сного розвитку учасник≥в;

Х стаб≥льна динам≥ка зм≥цненн€ здоров'€ д≥тей ≥ молод≥, зменшенн€ деструктивноњ повед≥нки;

Х к≥льк≥сть п≥дл≥тк≥в, залучених до п≥дготовки ≥нформац≥йних матер≥ал≥в, буклет≥в, лист≥вок тощо;

Х передача учасниками зан€ть традиц≥й позитивноњ повед≥нки;

Х введенн€ ≥нтерактивних технолог≥й до системи превентивноњ роботи ≥ навчально-виховного процесу в школах, позашк≥льних закладах, службах соц≥альноњ роботи, дозв≥ллЇво-оздоровчоњ д≥€льност≥ тощо;

Х використанн€ ≥нтерактивних технолог≥й в практиц≥ роботи орган≥в учн≥вського самовр€дуванн€ та молод≥жних громадських об'Їднань;

Х визнанн€ в≥тчизн€ними й заруб≥жними фах≥вц€ми к≥льк≥сних ≥ €к≥сних здобутк≥в розробки ≥ впровадженн€ ≥нтерактивних технолог≥й;

Х розробка нормативно-правовоњ бази в систем≥ нац≥ональноњ осв≥ти щодо впровадженн€ ≥нтерактивних технолог≥й;

Х налагодженн€ контакт≥в з м≥жнародними орган≥зац≥€ми у процес≥ проведенн€ сп≥льних м≥жнародних заход≥в та проект≥в з проблем використанн€ ≥нтерактивних технолог≥й у просв≥тницьк≥й робот≥.

”мови реал≥зац≥њ ≥нтерактивних технолог≥й:

Х психолого-педагог≥чн≥: забезпеченн€ високого р≥вн€ п≥дготовки методичних матер≥ал≥в, навчанн€ р≥зних категор≥й, €к дорослих, так ≥ учн≥в, мотивац≥њ до реал≥зац≥њ просв≥тницьких програм;

Х соц≥ально-орган≥зац≥йн≥: забезпеченн€ орган≥зац≥њ в≥дбору та ячанн€ педагог≥в ≥ учн≥в, виконанн€ превентивних програм на ћ≥сцевому, рег≥ональному й нац≥ональному р≥вн€х;

Х управл≥нсько-ресурсн≥: залученн€ до виконанн€ просв≥тницьких програм висококвал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в, ефективний розпод≥л матер≥альних ≥ ф≥нансових ресурс≥в.

Ќабутий досв≥д даЇ п≥дстави стверджувати, що ефективн≥ ≥нтерактивн≥ технолог≥њ у превентивному вихованн≥ вже мають певн≥ надбанн€ в систем≥ в≥тчизн€ноњ осв≥ти ≥ специф≥ку впровадженн€ њх в умовах ”крањни. ¬они спри€тимуть подальш≥й розбудов≥, €к нац≥ональноњ осв≥ти, так ≥ демократичних та гуман≥стичних засад сусп≥льства в ц≥лому. јктивна участь молод≥ у просв≥тницькому процес≥ означаЇ новий етап реформуванн€ вс≥Їњ системи нац≥ональноњ осв≥ти ≥ превентивноњ д≥€льност≥.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1. ѕон€тт€ педагог≥чних технолог≥й в особист≥сно ор≥Їнтованому п≥дход≥.

2. ќсобливост≥ ≥нтерактивних технолог≥й.

3. ѕросв≥тницька технолог≥€ за методом "р≥вний-р≥вному ".

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1102 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2231 - | 2107 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.035 с.