Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Клас – 130 годин
Кількість годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Фізична підготовка Загальнорозвиваючі вправи для зміцнення фізичних якостей та функціональних можливостей. Учень (учениця): виконує різноманітні вправи для загального розвитку; достатню кількість підтягувань у вісі (хлопці); піднімання ніг до перекладини; підтягування у вісі лежачи (дівчата); згинання - розгинання рук в упорі лежачи (хлопці, дівчата); нахили та розгинання тулуба із положення сидячи; присідання з вагою власного тіла; вправи з набивними м'ячами, гумовими амортизаторами; гантелями (вагою 3 - 5 кг для різних груп м'язів); піднімання штанги (50% від максимальних зусиль) до рівня грудей; вижимання штанги, лежачи на спині (50% від максимальних зусиль); присідання з вантажем чи штан­гою на плечах (30% від максимальних зусиль); вправи на тренажерах; стрибки у довжину і висоту з місця та з розбігу; багаторазові стрибки на місці та у русі; стрибки зі скакалкою; виконує біг на 30, 60, 100метрів; на середні та довгі дистанції; 12 – хвилинний біг; по­долання смуги перешкод; спортивні ігри за спрощеними правилами ігри та естафети.
Спеціальна підготовка    
  Спеціальна фізична підготовка Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність.   виконуєвправи з обтяженням (гантелями, напульсниками та поясами, набивними м'ячами); ривки з місця на 5, 10, 15, 20, 30м з різних положень, різними способами в змаганні з суперником; прискорення з зупинками, поворотами, зміною напряму руху по звуковому та зоровому сигналу; богатоскоки, поштовхом однією та двох ніг з діставанням високих предметів; вистрибування з низького присяду; стрибки в «глибину» зі швидким вистрибуванням вгору;човниковий біг 4х9м та 91м, різноманітні естафети; спеціальні баскетбольні вправи та фрагменти гри з підвищеним часом виконання;спеціальні баскетбольні вправи на швидкість і витривалість.
  Техніко – тактична підготовка Техніка пересувань, впадіння і оволодіння м’ячем та індивідуальні, групові й командні тактичні дії у нападі та захисту.     виконуєрізні способи пересування в нападі та захисту; прискорення (за звуковим, зоровим сигналами); передачі м'яча на точність за відстанню 15-20м однією рукою в русі і в умовах протидії суперника; ловлі та передачі м'яча у стрибку двома та однією рукою зверху при скороченні часу утримання м'яча;техніку різноманітних ловінь і передач м'яча у поєднанні з фінтами та різними способами пересувань у парах та трійках, в умовах протидії суперника; скрити передачі м'яча; вибивання м'яча під час переслідування противника; перехоплення м'яча у різних ігрових умовах; кидки м’яча з близьких та середніх відстаней від кільця під різним кутом до щита; після ведення, передачі м'яча та фінтів; серійні кидки вивченим способом з пасивним та активним опором захисника; змагання у кидках м'яча; кидки м’яча залежно від ігрових умов; кидки м’яча знизу двома руками та прямою рукою зверху («гаком»); добивання одною та двома руками; добивання м'яча після кидка у кошик;накривання м'яча під час кидка з міста та відбивання м'яча у стрибку; блокування противника під час підбору м'яча, що відскочив від щита; штрафні кидки (серійно) з переходом від одного кошика до другого, у змаганні, після великого навантаження; застосовує техніку ведення м’яча без зорового контролю зі зміною швидкості та висоти відскоку; поєднує із зу­пинками, поворотами, фінтами, переведенням за спиною. маневруванням та обведенням перешкод; укривання м’яча під час обведення супротивника; різноманітні способи пересувань у сполученні з фінтами для виходу на вільне місце та протидії для отримання та передачі м'яча; вірний вибір позиції та моменту для отримання, ведення та кидків м’яча; взаємодії двох гравців «Передай м'яч і вийди»; заслон (внутрішній, зовнішній); наведене; взаємодії трьох гравців «Трикутник»; «Трійка»; «Мала вісімка»; вірний розподіл обов’язків та організацію дій у позиційному нападі з одним центровим та з безперервною зміною міст; швидкий прорив з чисельною перевагою гравців; протидії індивідуальним, груповим і командним діям нападаючих.
12 Інструкторська та суддівська практика Проведення та суддівство змагань; методика організації самостійних занять; бере участуєворганізації, проведенні та в суддівстві змагань школи, району, міста; виконує самостійно підготовчу частину уроку; додаткові заняття.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 429 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.