Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Клас – 35 годин. К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 

К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
            Тема 1. Соціально-історичні основи фізкультурно-спортивної діяльності: Фізична культура і спорт в Україні. Досягнення українських спортсменів (обраний вид спорту). Олімпійська філософія і сучасний олімпійський рух. Олімпійський рух в Україні, перспективи його розвитку. Проблеми сучасного олімпійського руху. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.   Тема 2. Психолого-педагогічні основи фізкультурно-спортивної діяльності: Структура процесів навчання та особливості його етапів. Основні вимоги до професійно-педагогічної підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту. Особливості розвитку дитячого організму. Фізичне виховання в сім’ї.     Тема 3. Медико-біологічні основи фізкультурно-спортивноїдіяльності: Допінг, спорт та здоров’я. Медико-педагогічний контроль під час занять фізичною культурою і спортом. Правила першої допомоги в разі травмування.       Тема 4. Основи теорії і методики фізкультурно-спортивної діяльності Особливості професійно-прикладної, оздоровчо-корегувальної та спортивної діяльності. Методи фізичного виховання. Загальна структура занять з фізичного виховання. Форми занять з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Планування та регулювання навантажень під час занять фізичною культурою і спортом із врахуванням індивідуальних особливостей. Спортивне тренування. Засоби, методи та форми спортивного тренування з обраного виду спорту. Методи організації учнів на заняттях. Правила змагань з обраного виду спорту. Матеріально-техничне забезпечення змагань з обраного виду спорту. Учень (учениця): Тема 1. називає досягнення українських спортсменів з обраного виду спорту; пояснює роль олімпійської філософії у сучасному олімпійському русі; характеризує: стан олімпійського руху в Україні та перспективи його розвитку; проблеми сучасного олімпійського руху; володіє основнимиположеннями Закону України “Про фізичну культуру і спорт”;   Тема 2. визначає: структуру процесів навчання; особливості розвитку дитячого організму (молодший, середній, старший шкільний вік); характеризує: особливості етапів процесів навчання; основні вимоги до професійно-педагогічної підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту; пояснює роль батьків у створенні сприятливих умов для занять дітей фізичною культурою і спортом;     Тема3. пояснює негативний вплив вживання допінгових препаратів на здоров’я спортсмена; володіє: засобами медико-педагогічного контролю під час занять фізичною культурою і спортом; алгоритмом надання першої допомоги в разі травмування; здійснює планування та регулювання навантажень під час занять фізичною культурою і спортом із врахуванням індивідуальних особливостей; Тема4. називає методи фізичного виховання; характеризує: переодизацію спортивного тренування; засоби, методи та форми спортивного тренування з обраного виду спорту; основні види підготовки в процесі спортивного тренування та їх взаємозв’язок; особливості професійно-прикладної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності; загальну структуру занять з фізичного виховання; форми занять з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (гімнастику до занять, фізкультхвилини, фізкультурні паузи, рухливі перерви, години активного відпочинку); засоби, методи та форми спортивного тренування з обраного виду спорту; здійснює проведеннязанятьз обраного виду спорту; суддівство загальношкільних змагань з обраного виду спорту; володіє методами організації учнів на заняттях; дотримується: правил проведення самостійних занять фізичними вправами; правил змагань з обраного виду спорту; правил техніки безпеки під час занять фізичними вправами; методики проведення занять з обраного виду спорту.

 

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 445 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.