Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Клас – 130 годин
Кіль- кість годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Фізична підготовка Загальнорозвиваючі вправи для зміцнення фізичних якостей та функціональних можливостей. Учень (учениця) виконує загальнорозвиваючі вправи на місці та у русі (з предметами и без предметів); коригуючи вправи для постави і профілактики плоскостопості; вправи з опором, у парах; підтягування у вісі (хлопці); піднімання ніг до перекладини; підтягування у вісі лежачи (дівчата); згинання - розгинання рук в упорі лежачи (хлопці, дівчата); нахил тулуба із положення сидячи; розгинання тулуба; присідання з вагою власного тіла; вправи знабивними м'ячами, гантелями (вагою 1-3 кг для різних груп м'язів); піднімання штанги (30% від максимальних зусиль) до рівня грудей; вижимання штанги (30% від максимальних зусиль), лежачи на спині; присідання з вантажем чи штан­гою( 30% від максимальних зусиль) на плечах; вправи на тренажерах для різних груп м'язів; стрибки у довжину і висоту з місця та з розбігу; багаторазові стрибки на місці та у русі; стрибки зі скакалкою;біг на 30, 60, 100 метрів, середні та довгі дистанції; 6 – хвилинний біг; по­долання смуги перешкод, спортивні ігри за спрощеними правилами, естафети.
Спеціальна підготовка Учень (учениця):
  Спеціальна фізична підготовка Спеціальні фізичні вправи для розвитку швидкісті, витривалості, спритності.   виконуєчовниковий біг 4 х 9м та 92м (по відрізкам баскетбольного майданчика), естафети, різноманітні баскетбольні вправи та фрагменти гри з підвищеним часом виконання; застосовуєривки з місця на 5, 10, 15, 20, 30м з різних положень, різними способами в змаганні з противником; прискорення з зупинками, поворотами, зміною напряму руху по звуковому та зоровому сигналу; володіє богатоскоками поштовхом двох і однієї ніг з діставанням високих предметів; вистрибування з низького присяду; стрибки в «глибину» зі швидким вистрибуванням вгору; зстрибування з узвишшя; вистрибування з напівприсяду та серійні стрибки на носках з вантажем чи штан­гою на плечах (30% від максимальних зусиль); елементамижонглювання, переводами м’яча за спиною, під ногою і т.п.; виконує чергування різноманітних пересувань, ловінь, передач м’яча та перестрибувань у спеціальних баскетбольних вправах та естафетах на швидкість; фрагменти гри проте більшого числа противників та на обмеженій частини майданчику.
  Техніко – тактична підготовка Техніка пересувань у нападі і захисту; ведення, передачі, кидки м’яча в умовах приближеним к ігровим; індивідуальні, групові й командні тактичні дії у нападу і захисту.   володіє сполученням ходьби зупинок та бігу, різновиди бігу приставним кроком; техніку прискорень у нападі і захисту (за звуковим, зоровим сигналами), з поєднанням зі стрибками (на одній, двох ногах); технікою передачі на точність та ловля м'яча (що летить на рівні грудей, високо та низь­ко) однією та двома руками на місті та у русі в умовах протидії суперника; технікою ловлі та передачі м'яча у стрибку двома та однією рукою зверху; виконує чергування різноманітних пересувань, ловінь, передач м’яча та перестрибувань у спеціальних баскетбольних вправах та естафетах на швидкість; прийняття вірного рішення у фрагментах гри проте більшого числа противників, та на обмеженій частини майданчика; кидки м’яча з близьких та середніх відстаней від кільця у стрибку (юнаки): кидки м’яча двома руками з місця (дівчата), в русі, після ведення, передачі та фінти; кидки м'яча під різним кутом до кільця, після ведення, передачі та фінтів, у змаганні з пасивним та активним опором захисника, залежно від ігрових умов; взаємодії двох гравців «Передай м'яч і вийди», взаємодії трьох гравців «Трійка» і протидії цім комбінаціям; вірне розташування і найпростіші взаємодії між гравцями у різних ігрових умовах нападу і захисту, а також при позиційному нападу і в системі нападу без центрового гравця; взаємодії і протидії у швидкому прориви «Веденням м’яча» та «Довгою передачею»; володіє технікою ловлі та передачі м'яча у стрибку двома та однією рукою зверху; технікою ведення м’яча без зорового контролю зі зміною швидкості та висоти відскоку; поєднує із зу­пинками, поворотами, фінтами; елементамижонглювання, переводами м’яча за спиною, під ногою і т.п.; укриванням м’яча під час обведення супротивника зі зміною висоти відскоку і зміною швидкості; технікоюдобивання м'яча однією та двома руками; бере участь в змаганнях у добиванні м'яча;штрафним кидком, серійно, у змаганні і після великого навантаження; вибиванням м'яча під час переслідування противника; перехопленням м'яча у різних ігрових умовах; накриванням м'яча під час кидка з міста та відбиванням у стрибку, підбором м’яча, що відскочив від щита; вірним вибором місця для отримання м'яча на передній та задній лінії нападу; дотримуєтьсяправилопіку нападаючих, на близький та дальній відстані від кільця; підстрахування партнера під часпроходу суперника з веденнямм'яча під щит; вірного розташування між захисниками у боротьбі за м'яч, що відскочив від щита.
Інструкторська та суддівська практика Проведення та суддівство змагань; методика організації самостійних занять; бере участьворганізації, проведенні та суддівстві змагань школи; виконує додаткові самостійні заняття.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 439 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.