Лекции.Орг

Поиск:


Клас – 130 годин. К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 

К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
        Фізична підготовка організуючі та загальнорозвивальні вправи;     гімнастичні вправи; легкоатлетичні вправи; елементи спортивних ігор;   Спеціальна підготовка Спеціальна фізична підготовка: вправи для удосконалення техніки та швидкості переміщень; вправи для розвитку стрибучості;     вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для здійснення передач та прийому м’яча; вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для здійснення подач; вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для виконання нападаючого удару та здійснення блокування. Технічна підготовка Дії без м’яча в нападі та захисті: стійки; переміщення; Техніка нападу: переміщення; передачі м’яча; подачі; нападаючий удар. Техніка захисту: прийом м’яча; блокування. Тактична підготовка Тактика нападу Індивідуальні дії: вибір місця; дії з м’ячем. Групові дії: взаємодії гравців;   Командні дії: система гри з другої передачі Тактика захисту Індивідуальні дії: вибір місця; дії з м’ячем Групові дії: взаємодії гравців. Командні дії: розташування гравців Інструкторська та суддівська практика Учень (учениця) виконує: організуючі вправи: шикування, перешикування на місці та у русі; загальнорозвивальні вправи без предметів та з предметами (скакалка, гантелі, гімнастичні палиці, гумові джгути, набивний м’яч, гімнастична лава), в парах, на місці та у русі; гімнастичні вправи: перекати в групуванні із різних вихідних положень; перекиди вперед, назад, убік; переворот боком; вправи амплітудного характеру для рук і ніг; стійка на лопатках; стрибки зі скакалкою; присідання зі штангою; згинання і розгинання рук в упорі лежачи, пересування в положенні упору лежачи; вправи у висах та упорах на гімнастичних снарядах; лазіння по канату; підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата); легкоатлетичні вправи: різновиди «човникового» бігу; прискорення до 10 м із різних вихідних положень; повторний біг 30-60 м; естафетний біг; біг з подоланням перешкод; рівномірний біг до 6 хв.; стрибки у висоту; стрибки у довжину з місця та з розбігу; стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів у процесі бігу; кидки набивних м’ячів із різних вихідних положень; метання тенісного м’яча на дальність відскоку; елементи спортивних ігор (баскетбол, гандбол, футбол) передачі, ловіння, кидки, ведення; індивідуальні та групові дії у нападі та захисті; вправи для удосконалення техніки та швидкості переміщень: прискорення на 5, 10, 15 м із різних вихідних положень за зоровим та звуковим сигналами; переміщення приставними кроками із зміною темпу і напрямку за зоровим і звуковим сигналами; різновиди «човникового» бігу в різних положеннях відносно напрямку пересування; під час бігу за сигналом виконання завдань (присіданння, повороти, зміна напрямку, стрибки, перекати, імітація передачі, нападаючого удару тощо); вправи для розвитку стрибучості: багаторазові вистрибування із положення присіду, те саме, але з обтяженням; діставання у стрибку високо підвішених предметів, поштовхом однієї та двох ніг; серійні стрибки через скакалку, обертаючи її вперед і назадяя; стрибки зі скакалкою з подвійним обертанням її вперед; настрибування на перешкоди, зістрибування із висоти 49-60 см з наступним вистрибування вгору; стрибки з подоланням перешкод; серійні стрибки з місця вперед, назад, убік; стрибки по сходах; вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для здійснення передач та прийому м’яча: колові рухи, згинання та розгинання у променевозап’ясному суглобі; відштовхування пальцями від стіни у положенні стоячи; із положення упору лежачи на пальцях, пересуванні на руках навколо п’ят; із положення упору лежачи пересування праворуч (ліворуч) з одночасним переміщенням рук і ніг; багаторазові кистьові кидки набивного м’яча від грудей, із-за голови; багаторазові передачі баскетбольного м’яча двома руками від грудей; вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для здійснення подач: вправи амплітудного характеру для верхніх кінцівок з поступовим прискоренням рухів; вправи з гумовими джгутами; викрути рук вперед (назад), тримаючи гімнастичну палицю (гумовий джгут); кидки набивного м’яча двома руками із-за голови; вправи для розвитку гнучкості; ударного руху подачі з гумовим амортизатором; подачі змаксимальною силою слабкішою рукою; вправи, що сприяють розвитку якостей, необхідних для виконання нападаючого удару та здійснення блокування: кистьові кидки набивного м’яча двома руками із-за голови з місця і у стрибку; нападаючі удари з власного накидування; зістрибування з висоти 40 см з наступним вистрибуванням та імітацією нападаючого удару; метання малих м’ячів на точність попадання в ціль; стрибки з підніманням рук догори з місця, після пересування, поворотів; пересування приставними кроками вздовж сітки і прийняття положення для блокування після зупинки; переміщення: біг, переміщення приставними кроками вперед, назад, вправо, вліво; переміщення перехресними кроками; скачи; падіння на місці та після переміщення; поєднання переміщень, зупинок з падіннями та стрибками; передачі м’яча: передачі м’яча двома руками зверху (у стіну, в різних вихідних положеннях, на місці, після переміщення, в парах, трійках, зустрічних колонах), стоячи спиною до напрямку передачі; у стрибку через сітку; передача з наступним падінням і перекатом на спину (друга передача); передачі із зони нападу через сітку на задню лінію; подачі: нижню пряму подачу (в задану зону); верхню пряму подачу ( у праву і ліву, дальню і ближню частини майданчика); нападаючий удар: прямий нападаючий удар по ходу із зон 4, 3, 2 (з високих і середніх за відстанню передач); із зон 4 і 2 з передачі з глибини майданчика; слабкішою рукою; прийом м’яча: прийом м’яча двома руками зверху з відстані 8-10 м через сітку, з нижньої подачі; прийом м’яча двома руками зверху з наступним падінням і перекатом, передачі у стрибку через сітку; прийом м’яча двома руками знизу верхньої прямої подачі; прийом м’яча двома руками знизу нападаючого удару; прийом м’яча двома руками знизу від передачі у стрибку (через сітку), від сітки; прийом м’яча одною рукою з наступним падінням і перекатом убік на стегно і спину; блокування одиночне ударів із зон 4, 2, 3 по діагоналі з високих та низьких передач;     здійснює:вибір місця для виконання другої передачі (біля сітки та з глибини майданчика); для виконання нападаючого удару; другу передачу через гравця зо 2 і 3; при прийомі верхньої прямої подачі; при блокуванні; при страховці партнера, що приймає м’яч (після подачі, нападаючого удару, блокування); вибір способу прийому м’яча під час гри у захисті і під час страховки; взаємодії гравців задньої лінії при прийомі м’яча від подачі, нападаючого удару; взаємодії гравців передньої і задньої ліній (гравця зони 6 з блокуючим гравцем зони 3 і страхуючими гравцями зон 4,2; гравців зон 5 і 1 з гравцями зон 4 і 2); суддівську практику; застосовує:подачі на гравця, що слабо володіє прийомом; другу передачу із зони 2 в зони 3 і 4 та із зони 3 в зони 2 і 4; обманні дії на передачу та нападаючий удар; систему гри з другої передачі через граця передньої лінії; систему гри «кутом вперед»; бере участь: у взаємодіях гравців передньої лінії при другій передачі гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3, гравця зони 2 з гравцями зон 3 і 4, гравців зон 4 і 3 з гравцем зони 2; гравців зон 6,5 і 1 з гравцем зони 3; гравців зон 6,5 і 1 з гравцем зони 2; дотримується: розташування гравців: при прийомі верхніх подач при другій передачі через гравців зон 3 і 2; при прийомі подачі, при другій передачі гравців зони 2 в зону 3 і нападаючого удару в зони 2 і 4; правил техніки безпеки під час занять; правил гри; вимог до суддівства навчальних ігор; правил проведення самостійних занять.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 451 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.