Лекции.Орг

Поиск:
МНОЖЕННЯ МАТРИЦІ НА ЧИСЛО
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

По визначенню добутком матриці А на число a (на відміну від матриць і векторів, числа часто називають скалярами) є матриця С = aА, елементи якої виходять множенням відповідних елементів матриці А на це число а, тобто приклад :

 

2 * -1 = -2  
 
 

 

Очевидно, справедливі наступні співвідношення: a (А +В)= aA+aB; (ab)A=a(bA) де А и Вматриці однакового розміру; a і b — числа (скаляри). Загальний множник елементів можна виносити за знак матриці, вважаючи його скалярним множником.

Різниця двох матриць однакових розмірів зводиться до вже розглянутих операцій співвідношенням А — В =А+(-1)В,. тобто С = А — В, якщо .

2.1.5. МНОЖЕННЯ МАТРИЦЬ.

По багатьом розумінням доцільно визначити цю операцію в такий спосіб: добутком матриці А розміру на матрицю В розміру є матриця С =АВ розміру , елемент якої, розташований у -клітці, дорівнює сумі добутків елементів i-й рядка матриці А на відповідні елементи j-го стовпця матриці В, тобто

cij = ai1b1j + ai2b2j + … + ainbnj =

Множення А на В припустимо (добуток АВ існує), якщо число стовпців A дорівнює числу рядків B (у таких випадках говорять, що ці дві матриці погодяться за формою). Приклад:

  = 2*1+0*2+3*4+1*3 2*3+0*1+3*0+1*5 =  
 
 
5*1+1*2+2*4+0*3 5*3+1*1+2*0+0*5  
 
 
0*1+0*2+4*4+1*3 0*3+0*1+4*0+1*5  
 

 

=

Для матриць А и В існує як добуток АВ розміру , так і добуток ВА розміру . Ясно, що при ці добутки не можуть бути рівними вже внаслідок різних розмірів результуючих матриць. Але навіть при , тобто у випадку квадратних матриць однакового порядку, добутку АВ і ВА не обов'язково рівні між собою. Наприклад, для матриць

 

А= -1 ; В= ;

 

маємо

 

АВ= ; ВА= - 3 ;
-2

 

Звідси випливає, що взагалі операція множення матриць не підкоряється комутативному закону (АВ ВА). Якщо ж виконується співвідношення АВ = ВА, то матриці А и В називають комутірующими чи перестановчими. Асоціативний і дистрибутивний закони для матричного множення виконуються у всіх випадках, коли розміри матриць допускають відповідні операції: (АВ)С = А(ВС) = АВС (асоціативність), А+(В+С) = АВ+АС і (А — В)С = АС - ВС (дистрибутивність множення ліворуч і праворуч щодо додавання).

Множення - матриці А на одиничну матрицю т-го порядку ліворуч і на одиничну матрицю n-го порядку праворуч не змінює цієї матриці, тобто . Якщо хоча б одна з матриць добутку АВ є нульовий, то в результаті одержимо нульову матрицю.

Відзначимо, що з не обов'язково випливає, що чи . У цьому можна переконатися на наступному прикладі:

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 510 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7