Лекции.Орг

Поиск:
РОЗБИВКА МНОЖИНИ
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Однією з операцій над множинами, що зустрічаються найчастіше, є операція розбивки множини на систему підмножин. Так, система курсів даного факультету є розбивкою множини студентів факультету, система груп даного курсу є розбивкою множини студентів курсу. Якщо N- безліч натуральних чисел, а А0 і A1-безлічі парних і непарних чисел, тоді система {А0, A1} буде розбивкою множини N. Множина натуральних чисел може бути розбита інакше, на множини чисел, що діляться на 3 без залишку, із залишком 1 і з залишком 2. Продукція підприємства розбивається на систему множин, що складаються із продукції першого сорту, другого сорту і браку. Подібні приклади можна було б продовжувати нескінченно.

Для того щоб дати поняттю розбивки суворе визначення, розглянемо деяку множину М і систему множин Œ={X1,…,Xn}. Система множин Œ називається розбивкою множині М, якщо вона задовольняє наступним умовам:

1) будь-яка множина Х із Œє підмножиною множині М

Œ

2) будь-які дві множини Х і Y із Œ не перетинаються

Œ, Œ Æ;

3) об'єднання всіх множин, що входять у розбивку, дає множину М

=M

До поняття розбивки ми повернемося при розгляді відношення еквівалентності, із яким воно дуже тісно пов'язане.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 451 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7