Лекции.Орг

Поиск:
Тема 9: Особливості сприйняття дітьми форми
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Література:

А. М. Леушина. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М., 1974. – С. 93-98.

Геометричні фігури є еталонами, користуючись якими людина визначає форму предмета. Форма як і розмір, відмежовує один предмет від іншого в просторі. Форма предметів одержала узагальнені відображення в геометричних фігурах. Геометричні фігури відіграють значну роль в розпізнаванні форми предметів (діти співставляють предмети з формою геометричних фігур).

Дослідження показали, що спочатку діти 3-4-х років сприймають геометричні фігури, як звичайні іграшки і називають їх іменами добре знайомих предметів (циліндр - склянка, призма - дах, конус – башточка, прямокутник - вікно, овал - яєчко). Під впливом навчання сприйняття дітьми геометричних фігур перебудовується. Діти вже не ототожнюють їх з предметами, а лише порівнюють: циліндр - як склянка, трикутник - як башта, квадрат - як віконечко. І нарешті геометричні фігури починають сприйматися дітьми як еталони, з якими порівнюють життєво-побутові предмети (м'яч, яблуко - куля; морква - конус, тарілка, блюдце - круг). Геометрична фігура виконує роль зразка, у відповідності з якими підбираються предмети.

Яку ж роль відіграє у сприйнятті геометричної фігури зразок, у відповідності з яким дитині необхідно здійснити вибір?

Діти раннього віку вільно вибирають фігуру за зразком, але при умові що 2 фігури для вибору контрастні за формою (квадрат і круг).

А якщо потрібно вибрати серед квадрата і прямокутників чи трикутників, необхідно виділити більш точні особливості форми.

Адже для вибору слід виконати 2 процеси:

1) ознайомлення із зразком, тобто докладний аналіз його структури;

2) визначення даного зразка серед інших фігур шляхом порівняння (тобто, знаходження і виділення в об'єктах тих же суттєвих сторін).

Для виконання цих завдань необхідне спеціальне навчання. Однак, розпізнавання геометричних фігур ще не є поняттям про них. Елементарне поняття про геометричні фігури стає доступним лише в 6 - 7 років. Визначити поняття - означає точно виділити відповідний клас об'єктів і назвати їх суттєві ознаки, а це доступно лише старшим дошкільникам. Їм також стають доступні знання найпростіших властивостей геометричних фігур, розуміння відношень між деякими видами геометричних фігур (в геометрії часто одне визначається через інше, більш широке, квадрат - приватний випадок прямокутника, в свою чергу - квадрат і прямокутник - чотирикутники (або ще многокутники).

Отже, можна зробити педагогічний висновок: знайомлячи дітей з геометричними фігурами слід звертати увагу на їх елементарні властивості (кількість вершин, кутів, сторін, їх взаєморозміщення), а також вчити дітей групувати фігури за ознаками.

Основну роль в сприйнятті предмета і визначенні його форми має обстеження зоровим, дотиково-руховим аналізатором з наступним поясненням - словом. Але діти самі не можуть це робити. Дослідження показали, що рухи 3-х річної дитини схожі на хапальні, а не на обмацуючі. В рухах руки 4-х річної дитини з'являються вже активні обмацуючі рухи долонею і передньою поверхнею фалангів пальців. Обмацують малята однією рукою, без участі пальців (кінців).

Діти 5-ти років обмацують предмет обома руками, рухи йдуть назустріч один одному або розходяться Але відсутнє систематичне прослідковування цілого контура об’єкта.

І, нарешті, діти 6-ти річні починають послідовно прослідковувати кінчиками пальців весь контур фігури. Обмацувальні рухи ніби моделюють форму предмета. Рухи очей по контуру фігури теж доступні лише дітям 6-7 років. Малюки 3-5 років рухом очей охоплюють лише внутрішні частини фігури: спочатку охоплюють ніби розмір її. І лише до 5-ти років око починає охоплювати і найбільш характерну частину форми, що сприяє впізнанню об'єкта. В результаті більш досконалого обстеження фігури рукою і оком і моделюванням її форми розвивається уміння правильно відтворювати форму в процесі малювання, ліпки.

Отже, звідси висновок: необхідно якнайраніше навчати дітей способам обстеження форми геометричних фігур або предметів за їх контурами.

Необхідно словесне пояснення завжди супроводжувати показом об'єкта. Підсумовуючи сказане, можна виділити завдання ознайомлення з геометричними фігурами: навчати дітей правильним прийомам обстеження форми геометричних фігур; розвивати здатність визначати їх найпростіші властивості; вчити вибирати їх за вказівкою і зразком серед фігур різного кольору і розміру; вчити групувати геометричні фігури за різними ознаками (формою, розміром, кольором); вчити знаходити в оточуючих предметах схожість з геометричними фігурами; вчити видозмінювати фігури, складаючи з них моделі предметів.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2053 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.023 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7