Лекции.Орг

Поиск:
Тема 11: Особливості сприйняття часу дітьми дошкільного віку
Література:

А. М. Леушина. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М., 1974. – С. 116-123.

Час існує об'єктивно, незалежно від нашої свідомості. Сприймання і пізнання його - це лише відблиск у нашій свідомості реально існуючого часу.

Характерними ознаками часу є:

1. Протікання часу: час об'єднаний з рухом.

2. Необоротність часу (його неможливо повернути назад).

3. Відсутність наочних форм: час не видно і не чути.

Саме слово "час" походить від давньоруського "время", що означає "обертання". Минуле, теперішнє і майбутнє взаємодіють між собою так, що їх не можна поміняти місцями. Властивості необоротності часу, протікання часу в одному напрямку виражені постійним розвитком природи і суспільства по висхідній спіралі, від старого до нового.

Чуттєвому сприйманню протяжності часу сприяє комплекс різних аналізаторів. Але найбільшого значення І. М. Сеченов надавав слуховим і дотиковим відчуттям:

"Тільки звук і дотикове відчуття дають людині уявлення про час, при цьому не всім своїм змістом, а лише одною стороною протяжності звуку і дотикового відчуття".

Тому слух і дотикове відчуття І. М. Сеченов називав дробовим аналізатором часу і простору.

І. П. Павлов вказував, що відлік часу властивий кожному елементу нервової системи, кожній її клітині. Він експериментально довів, що будь-який аналізатор може "відлічувати час". І. П. Павлов довів, що фізіологічною основою сприймання часу є зміна збудження і гальмування, що і дозволяє "відлічувати час". Це доведено серією дослідів: при переважанні процесу збудження відбувається недооцінка часу, при відносному переваженні гальмівних процесів - його переоцінка.

Отже, точність оцінки часових відрізків визначається динамікою процесу збудження і гальмування.

Час сприймається дитиною опосередковано, через конкретні часові одиниці і відношення в постійно повторюваних проявах життя і діяльності.

Диференціювання часових інтервалів є результатом умовних "рефлексів на час".

У людини орієнтування в часі мас дві різні форми відображення часу, які взаємно доповнюють одна одну:

1. Безпосереднє відчуття тривалості, на базі чого утворюються умовні рефлекси;

2. Власне сприйняття часу, яке тісно пов'язане з узагальнюючою функцією другої сигнальної системи.

Безпосереднє відчуття тривалості виражається а нашій здатності відчувати часову тривалість, безпосередньо оцінювати її і орієнтуватися в часі без усіляких допоміжних засобів. Цю здатність називають "відчуттям часу".

"Чуття часу" може знаходитись на різних ступенях розвитку. В ранньому віці воно формується на основі багатого чуттєвого досвіду без опори на знання еталонів часу (плаче - хоче їсти).

"Відчуття часу" вдосконалюється в процесі практичної діяльності, в результаті спеціально організованих вправ і засвоєння способів оцінки часу. Тоді воно починає відігравати роль регулятора діяльності.

Отже, з одного боку, сприйняття часу спирається на чуттєву основу, а з іншого - на засвоєння загальноприйнятих еталонів "оцінки часу" (взаємодія першої і другої сигнальних систем).

Дослідження показали, що вироблення умовних рефлексів на час у дітей різного віку відбувається з різною швидкістю. У дітей дошкільного віку відбувається важко і характеризується нестійкістю.

Сприйняття дітьми плинності, перебігу, необоротності і періодичності часу зустрічає труднощі через відсутність наочних форм часу.

Складно для дітей і розуміння змісту слів, що означають часові відношення через їх відносний характер (тепер - зараз, сьогодні-вчора, завтра). Адже конкретний момент реальності, на який вони вказують, безперервно пересувається.

На ранніх етапах розвитку дитина орієнтується в часі на основі якісних ознак (помилась - "добрий ранок").

Молодші дошкільники вже чіткіше локалізують в часі події, які володіють різними якісними ознаками. Вони починають розрізняти частини доби, пов'язуючи їх із значними для нього відрізку часу справами: вони співвідносять з певним часом і деякі події добре їм знайомі і емоційно приємні (ялинка - коли зима).

Діти 4-5 років відносно точно визначають невеликі проміжки часу, про зміст яких мають певне уявлення на основі особистого досвіду (після вихідного буває заняття з музики чи фізкультури).

Хоча уявлення про тривалість занять неточні, і хоча вихователь часто попереджає дітей, що залишилась одна хвилинка до кінця заняття і необхідно поспішити, це попередження не організовує діяльність дітей.

Адже вони не уявляють собі тривалості хвилини. Слово "хвилина" не пов'язане в них з чуттєвим сприйняттям.

Що стосується уявлень про більш тривалі проміжки часу, то навіть у старших дітей вони не точні, особливо уявлення про далеке минуле. Але при відповідному навчанні старші дошкільники можуть зрозуміти віддаленість в часі деяких історичних подій. Цьому сприяє усвідомлення причинних залежностей цих подій, а головне - розвиток умінь користуватися часовими еталонами (це дозволяє виразити часові відношення в кількісних показниках).


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3372 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.