Лекции.Орг


Поиск:
Форми активності за сферами життєдіяльності
"Природа"

Порівнює та класифікує об’єкти природи за різними ознаками; лічить рослини і тварин у межах 10, складає і розв’язує логіко-математичні задачі про них; вимірює відстань метром, довжину — сантиметровою лінійкою, об’єм — літром, масу — кілограмом; вимірює сипкі та рідкі природні речовини; орієнтується у визначенні днів, тижнів, місяців, року; встановлює одночасно два якісні відношення між упорядкованими природними об’єктами чи їх сукупностями; орієнтується на аркуші паперу, зображуючи природне довкілля; читає прості схеми; вживає різноманітні вирази, що означають віддаленість, напрям, положення об’єкта в просторі, час (учора, сьогодні, завтра, доба, тиждень, місяць, рік).

"Культура"

Визначає в довкіллі форму предметів, виділяє їхні основні ознаки, порівнює між собою, класифікує, оперує з їх множинами, здійснює серіацію за величиною, розташуванням, віддаленістю; усвідомлює принцип збереження кількості незалежно від форми, величини предметів, відстані між ними, просторового розміщення; вміє вимірювати предмети за допомогою умовних та загальноприйнятих мір; упорядковує ряд з 10 предметів та встановлює відношення між ними; добре орієнтується в просторі, часі; вживає вирази, що означають положення предмета в просторі, його віддаленість від себе та напрям; має уявлення про співвідношення одиниць часу, визначає час за допомогою годинника (з точністю до півгодини); вміє користуватися календарем.

"Люди"

Порівнює рідних, знайомих та чужих за сукупністю ознак; складає та розв’язує логіко-математичні задачі, основними дійовими особами яких є люди; вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, масу, об’єм, час; орієнтується в місці проживання найближчих родичів; вживає в оповіданнях про свою родину, близьких, знайомих та чужих кількісні та порядкові числівники, назви днів, місяців, пір року тощо; робить з приводу членів своєї родини, педагогів та товаришів певні припущення, висуває гіпотези; виявляє інтерес до сприймання та запам’ятовування математичних понять, отримує задоволення від логіко-математичної діяльності та схвалення її батьками і педагогами; здійснює найпростіші усні обчислення, пов’язані із соціальним середовищем; уточнюючи інформацію, що стосується людей, записує знайомі цифри, знаки, схеми, малюнки; прагне знайти свій шлях розв’язання арифметичної чи логічної задачі, розмірковує, доводить правильність свого міркування, самостійно виводить нове знання із засвоєного.

"Я сам"

Може зіставити різні частини свого обличчя, тіла, одягу з різними геометричними фігурами (кругом, квадратом, прямокутником, трикутником, чотирикутником, багатокутником, кубом, кулею, циліндром, конусом); передає цю схожість на рисунку, схемі; порівнює себе з іншими людьми за різними ознаками, групує їх; може скласти задачу про себе та свою сім’ю; вміє виміряти свій зріст, окружність голови та тіла сантиметром та умовною міркою; встановлює відношення між причинами та наслідками своїх вчинків; класифікує свої особливості, лічить кількість позитивних та негативних, порівнює їх між собою; розповідаючи про себе, використовує назви днів, тижнів, місяців, року, положень об’єктів у просторі, їх віддаленості від себе, напряму відносно себе, часу; вживає кількісні та порядкові числівники; активно користується годинником та календарем; уміє розмірковувати, самостійно діє, обґрунтовує свою думку, прагне відстояти її, співвідносить з думкою авторитетної людини.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1444 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

662 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.