Лекции.Орг

Поиск:
Quot;Природа"
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Установлює прості залежності між станами погоди, підбором іграшок та одягу на прогулянку, станами ґрунту, піску, глини та їх зволоженістю; розрізняє характерні ознаки пір року, встановлює взаємозв’язки між станом погоди, станом рослин та поведінкою тварин; розрізняє за кольором, формою і величиною різні рослини і тварин; порівнює форму об’єктів природи з геометричними фігурами (квадратом, кругом, трикутником, кулею, кубом, циліндром); порівнює між собою рослини і тварин, виділяє схожі й відмінні; класифікує об’єкти довкілля за певною ознакою; диференціює положення об’єктів природи в довкіллі, визначає напрями їх розташування, класифікує за кількістю, вживає кількісні та порядкові числівники.

"Культура"

Знаходить у предметному довкіллі схоже – відмінне; знає назви, основні елементи та властивості геометричних фігур (квадрата, круга, трикутника, кулі, циліндра), використовує їх як еталони для визначення форми предметів; порівнює предмети та їх сукупності, визначає їхню рівність за якістю (такий, як...; такий самий, як...), помічає незначні відмінності; класифікує предмети за однією з якісних ознак, перегруповує їх за іншими критеріями; порівнює дві множини різних предметів шляхом перерахування чи попарного об’єднання їхніх елементів; утворює рівність з нерівності, збільшує - зменшує одну з множин; класифікує предмети за кількістю та множини за їх чисельністю; визначає, який з предметів найважчий, найдовший тощо; будує за одним параметром ряд об’єктів; від простих міркувань про предмети переходить до складніших, починає брати до уваги різні властивості предметів; з’являються елементи абстрактного мислення; від розрізнених, непослідовних думок переходить до більш цілісного, системного мислення; спостерігає та розмірковує.

"Люди"

Розмірковує про основні функції різних членів родини та особливості родинних стосунків; класифікує своїх родичів за віком, статевою належністю, родом занять тощо; орієнтується у місці проживання найближчих родичів, розповідаючи про них, вживає поняття, що передають напрям, час, кількісні та інколи порядкові числівники; групує людей за віковою ознакою (діти, дорослі, старі), особливостями зовнішності, діяльністю; порівнює між собою за кількома ознаками рідних, близьких, знайомих, чужих, вживає слова “такий самий” та “не такий”, помічає відмінності; може змінювати критерії оцінки, перегруповувати їх удруге, варіювати ознаки, характеристики; робить припущення щодо ймовірних вчинків та реакцій рідних та близьких на певні події та ситуації.

"Я сам"

Концентрує увагу на окремих частинах свого тіла, розглядає їх, аналізує, запитує про них у дорослого; охоче розглядає себе в дзеркалі, варіює вирази обличчя, пози, різне вбрання; розмірковує з приводу своїх планів, диференціює їх; використовує свої знання для зіставлення спільного і відмінного між собою та іншими людьми; розуміє, чого хоче і не хоче, може пояснити чому; співвідносить свої домагання з можливостями, елементарно обґрунтовує свої очікування щодо майбутніх результатів; розуміє, чим викликане позитивне і негативне судження про неї інших; орієнтується в своєму минулому і теперішньому, має елементарне уявлення про своє ймовірне майбутнє; елементарні знання про свої права та обов’язки, диференціює їх, може назвати кілька з них; розповідаючи про себе, вживає слова-ознаки напряму, положення в просторі, орієнтування у часі, порядкові та кількісні числівники; зіставляє форму частин свого тіла з геометричними фігурами, передає це у зображенні (тіло жінки — трикутник, чоловіка — прямокутник тощо).


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1408 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7