Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтрольн≥ питанн€. 1. який розчин сл≥д використати дл€ дез≥нфекц≥њ мокротинн€ в плювальниц≥:
1. який розчин сл≥д використати дл€ дез≥нфекц≥њ мокротинн€ в плювальниц≥:

а) 5 % розчин хлорам≥ну;

б) 0,5 % розчин хлорного вапна;

в) 1 % розчин хлорам≥ну;

г) 2 % розчин хлорам≥ну;

і) 1:5000 розчин фурацил≥ну;

д) 5 % йодну настойку?

2. ¬ €ку посудину збирають мокротинн€ дл€ проведенн€ бактер≥олог≥чного досл≥≠дженн€:

а) плювальницю;

б) проб≥рку сил≥конову; в)колбу;


 

г) стерильну чашку ѕетр≥;

і) скл€ну банку з-п≥д майонезу?

3.3 €кою пер≥одичн≥стю збирають сечу дл€ проведенн€ проби за методом «имниць-кого:

а) через 12 год;

б) через кожн≥ 6 год;

в) через кожн≥ 4 год;

г) через кожн≥ 3 год; і) щогодини;

д) ранкова ≥ веч≥рн€ порц≥њ?

4. як≥ ≥з зазначених засоб≥в сл≥д використати при тривалому збер≥ганн≥ сеч≥ перед лабораторним досл≥дженн€м:

а) тимол;

б) борну кислоту; в)хлорам≥н;

г) хлорне вапно; і) скипидар;

д) поставити посудину ≥з сечею в прохолодне м≥сце.

го:

н€:

 

5. як≥ показники сл≥д врахувати п≥д час виконанн€ проби за методом «имницько-

а) добовий д≥урез;

б) н≥чний д≥урез;

в) денний д≥урез;

г) к≥льк≥сть вжитоњ за добу р≥дини; і) масу т≥ла?

6. яку порц≥ю сеч≥ використовують дл€ проведенн€ загальнокл≥н≥чного досл≥джен-

а) н≥чну;

б) першу ранкову; в)другу ранкову; г) добову;

і) трьохгодинну?

7. яку м≥н≥мальну к≥льк≥сть сеч≥ необх≥дно набрати у стерильну посудину дл€ про≠веденн€ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€:

а) 100Ч150 мл;

б) 50Ч75 мл;

в) 25Ч45 мл; г)10Ч15 мл; і) 5Ч8 мл?

8. як≥ заходи сл≥д пропонувати пац≥Їнтов≥ ≥ €к≥ засоби застосувати при п≥дготовц≥ до рентгенолог≥чного досл≥дженн€ шлунка (позначте посл≥довн≥сть д≥й):

а) очисна кл≥зма за 2 год до досл≥дженн€;


 

б) очисна кл≥зма перед сном напередодн≥ досл≥дженн€;

в) не споживати њжу п≥сл€ 20-њ години напередодн≥ досл≥дженн€?

9. ѕозначте цифрами правильну посл≥довн≥сть п≥дготовки пац≥Їнта до холецисто≠граф≥њ:

а) очисна кл≥зма;

б) прийом рентгеноконтрастного засобу (холев≥ду);

в) легка вечер€;

г) випити 100 мл 40 % розчину глюкози.

10. ѕац≥Їнтов≥ призначено досл≥дженн€ калу на приховану кров. Ќазв≥ть особли≠вост≥ п≥дготовки пац≥Їнта:

а) рац≥он з в≥домим х≥м≥чним складом;

б) обов'€зково очисн≥ кл≥зми напередодн≥ ввечер≥, а також уранц≥ в день досл≥джен≠н€;

в) обов'€зково прийом карболену 3 рази на день;

г) за 2Ч3 дн≥ до досл≥дженн€ призначають безгемоглоб≥нову д≥Їту; і) за 2Ч3 дн≥ до досл≥дженн€ призначають безшлакову д≥Їту.

11. ’ворому призначено досл≥дженн€ функц≥онального стану нирок за методом «имницького. ” норм≥ денний д≥урез маЇ становити:

а) 2/5 в≥д добового д≥урезу;

б) 1/2 в≥д добового д≥урезу;

в) 1/3 в≥д добового д≥урезу;

г) 1/4 в≥д добового д≥урезу; і) 2/3 в≥д добового д≥урезу.

12. ѕри проведенн≥ дуоденального зондуванн€ медична сестра звертаЇ увагу на ко≠л≥р вид≥леноњ р≥дини, њњ к≥льк≥сть та час вид≥ленн€. як≥ нормальн≥ показники характер≠н≥ дл€ порц≥њ ј:

а) густа та в'€зка жовч маслинового кольору Ч 50Ч60 мл прот€гом 20Ч«ќ хв;

б) св≥тлого, золотисто-жовтого кольору Ч 15Ч20 мл за 20Ч«ќ хв;

в) р≥дина св≥тло-жовтого кольору, лужноњ реакц≥њ Ч 15Ч40 мл прот€гом «ќ хв;

г) мутна р≥дина, кислоњ реакц≥њ в к≥лькост≥ 50 мл при в≥дсмоктуванн≥ натще;

і) мутна р≥дина кислоњ реакц≥њ в к≥лькост≥ 10 мл з дом≥шкою ентерального подразни≠ка?

13. ” терапевтичному в≥дд≥ленн≥ перебуваЇ пац≥Їнт ј., 45 рок≥в, з хрон≥чною недо≠статн≥стю кровооб≥гу. ¬изначивши к≥льк≥сть вид≥леноњ сеч≥ за добу (добовий д≥урез) та пор≥вн€вши њњ ≥з к≥льк≥стю випитоњ р≥дини та введеноњ парентерально, медична сестра визначила, що пац≥Їнт вид≥лив б≥льше сеч≥, н≥ж отримав р≥дини. як називаЇтьс€ цей д≥урез:

а) незбалансований;

б) в≥д'Їмний; в)нормальний; г) негативний; і) позитивний?


 

14. ƒл€ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€ збирають кал:

а) п≥сл€ гемоглоб≥новоњ д≥Їти;

б) за допомогою шпател€ з к≥лькох м≥сць у будь-€ку посудину 5Ч10 г калу;

в) з пр€моњ кишки стерильною дрот€ною петлею (ватним тампоном);

г) за допомогою шпател€ в≥дразу п≥сл€ випорожненн€ («ќЧ50 г калу);

і) п≥сл€ випорожненн€ в стерильний посуд за допомогою стерильного шпател€.

15. ѕ≥сл€ туалету зовн≥шн≥х статевих орган≥в сечу збирають катетером у стерильну проб≥рку дл€ такого досл≥дженн€:

а) бактер≥олог≥чного досл≥дженн€;

б) досл≥дженн€ за методом јмбурже;

в) досл≥дженн€ за методом «имницького;

г) загального досл≥дженн€;

і) досл≥дженн€ за методом Ќечипоренка.

¬≥дпов≥д≥ на контрольн≥ питанн€

1 Ч а; 2 Ч г; 3 Ч г; 4 Ч а, д; 5 Ч а, б, в, г; 6 Ч б; 7 Ч г; 8 Ч в, б, а; 9 Ч в, а, б, г; 10 Ч г; 11 Ч r; 12 Ч в; 13 Ч t'; 14- Ч в; 15 Ч а

—итуац≥йн≥ задач≥

«адача 1

ƒл€ п≥дготовки до рентгенограф≥њ нирок за 2 дн≥ до досл≥дженн€ з д≥Їти пац≥Їнта ви≠лучили продукти, що можуть спричинити активне газоутворенн€. Ќапередодн≥ ввечер≥ ≥ за 2 год до досл≥дженн€ пац≥Їнту поставили очисну кл≥зму. який зах≥д необх≥дно до≠датково провести пац≥Їнтов≥?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1944 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2130 - | 1985 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.