Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ондов≥ ман≥пул€ц≥њ: промиванн€ шлунка, шлункове та дуоденальне зондуванн€
ѕ≥сл€ вивченн€ теми студент маЇ: «нати:

Ч мету проведенн€ зондових ман≥пул€ц≥й;

Ч види шлункових та дуоденальних зонд≥в;

Ч особливост≥ промиванн€ шлунка в пац≥Їнт≥в у непритомному стан≥; -ї- ентеральн≥ та парентеральн≥ подразники п≥дшлунковоњ секрец≥њ;

Ч протипоказанн€ ≥ можлив≥ ускладненн€ при виконанн≥ зондових ман≥пу≠л€ц≥й;

Ч беззондов≥ методи досл≥дженн€ шлунковоњ секрец≥њ;

Ч можлив≥ проблеми пац≥Їнта, наприклад: блювотний рефлекс, в≥дмова в≥д процедури. —естринськ≥ втручанн€.

”м≥ти:

Ч по€снити пац≥Їнту суть ман≥пул€ц≥њ ≥ правила п≥дготовки до нењ;

Ч уз€ти промивн≥ води шлунка дл€ досл≥дженн€;

Ч надати допомогу пац≥Їнту при блюванн≥. ¬олод≥ти навичками:

Ч промиванн€ шлунка пац≥Їнту у св≥домому стан≥ (на фантом≥);

Ч проведенн€ досл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка з ентеральними ≥ парентеральними подразниками (на фантом≥);

Ч виконанн€ дуоденального зондуванн€ (на фантом≥).


 

ѕорушенн€ функц≥ональноњ д≥€льност≥ орган≥в травленн€ виникають самперед при захворюванн€х травного тракту, печ≥нково-жовчноњ системщї п≥дшлунковоњ залози. Ќайважлив≥ш≥ симптоми функц≥ональних порушень орЌ ган≥в травленн€ Ч б≥ль у р≥зних д≥л€нках живота, нудота, блюванн€, в≥дриж≠ка, печ≥€, здутт€ живота, закрепи, проноси.

Ѕлюванн€ (в≥д лат. иот≥≥из) Ч рефлекторний акт, €кий виникаЇ внасл≥док] збудженн€ блювотного центру ≥ про€вл€Їтьс€ викиданн€м назовн≥ вм≥сту шлунка.

Ѕлюванн€ може бути центрального походженн€ (виникаЇ при п≥двищена! внутр≥шньочерепного тиску Ч пухлини мозку, г≥пертон≥чна хвороба, струс мозку тощо, Ч не приносить полегшенн€) ≥ перифер≥йного (настаЇ п≥сл€ нуди≠ти, слинотеч≥, у блювотних масах на€вн≥ залишки њж≥ з кислим запахом, п≥сл€ настаЇ в≥дчутт€ полегшенн€).

Ѕлюванн€ Ч один ≥з найхарактерн≥ших симптом≥в захворювань орган≥в травленн€. ” де€ких випадках блюванн€ виникаЇ €к захисний рефлекторнгй акт, спр€мований на видаленн€ ≥з порожнини шлунка недобро€к≥сноњ њж≥. отруйних, токсичних речовин, кислого шлункового вм≥сту. «а таких причет блюванн€ спроможне пол≥пшити самопочутт€ хворого. Ѕлювотн≥ маси част≥њ м≥ст€ть залишки неперетравленоњ њж≥, в≥ддають кислим запахом. ≤нод≥ м≥с≠титьс€ дом≥шка жовч≥, унасл≥док чого вони набувають жовтого кольору.

ѕри шлунков≥й кровотеч≥ блювотн≥ маси набувають бурого або чорного за≠барвленн€ (кол≥р кавовоњ гущ≥), а випорожненн€ стають схожими на дьогоаї (дьогтепод≥бний кал).

ѕри по€в≥ блюванн€ пац≥Їнтов≥ необх≥дно надати положенн€ сид€чи або де-1 жачи (на боц≥) у л≥жку. « метою полегшенн€ видаленн€ ≥з шлунка блювотнгж мас, зокрема у т€жкохворих, необх≥дно њх голову розм≥стити дещо нижче тулт» ба. Ѕлювотн≥ маси сл≥д залишити в посудин≥ до приходу л≥кар€. «а його щж-значенн€м частину њх в≥дбирають у чисту банку ≥ в≥дправл€ють дл€ лабораторним д≥агностичних досл≥джень. јби запоб≥гти потрапл€нню блювотних мас у дихальн≥ шл€хи, особливо у т€жкохворих, необх≥дно регул€рно п≥сл€ кожно≠го блюванн€ очищувати ротову порожнину за допомогою вологого ватно-марлевого тампона. Ѕ≥л€ пац≥Їнта ≥з систематичним або нестримним блюваш-н€м доц≥льно орган≥зувати ≥ндив≥дуальний пост.

ѕромиванн€ шлунка. ќсобливост≥ промиванн€ шлунка д≥т€м

ѕоказанн€. ќтруЇнн€ лугами, кислотами, л≥карськими препаратами, грж-бами, сол€ми важких метал≥в, де€к≥ захворюванн€ шлунка (виразкова хворо≠ба, гастрит, стеноз воротар€), споживанн€ недобро€к≥сноњ њж≥.

ѕротипоказанн€. ќрган≥чн≥ звуженн€ стравоходу, гостр≥ стравох≥дн≥ т шлунков≥ кровотеч≥, х≥м≥чн≥ оп≥ки слизовоњ оболонки глотки т€жкого ступен≥, стравоходу та шлунка кислотами ≥ лугами (через дек≥лька годин п≥сл€ отруЇн≠н€), ≥нфаркт м≥окарда, порушенн€ мозкового кровооб≥гу.


 

ѕац≥Їнта саджають на ст≥лець, щ≥льно притискують його до спинки, голову трохи нахил€ють вперед. ѕра≠воруч в≥д нього ставл€ть посудину з промивною р≥диною (в≥дро, кастру≠лю), м≥ж ногами Ч таз (в≥дро). якщо у пац≥Їнта зубн≥ протези, њх зн≥ма≠ють. Ќа пац≥Їнта над€гають клейон≠частий фартух, визначають глибину введенн€ зонда таким чином: до ве≠личини в≥дстан≥ в≥д р≥зц≥в до пупка пац≥Їнта додають число, €ке в≥дпов≥≠даЇ ширин≥ його долон≥ (мал. 102).

ѕот≥м у праву руку беруть зонд за к≥нець, €кий ввод€ть, ≥ розм≥щують його м≥ж пальц€ми, €к ручку при письм≥. ѕац≥Їнт в≥дкриваЇ рота (за потреби використовують роторозши-рювач), кладуть зонд на кор≥нь €зика ≥ прос€ть зробити дек≥лька ковталь≠них рух≥в при глибокому диханн≥ че-

п Д рез н≥с. ≤ в≥дразу енерг≥йним рухом

ћал. 102. ѕромиванн€ шлунка за до-. _,

увод€ть зонд до м≥тки. ѕри по€в≥ помогою товстого зонда: *.

а - система дл€ промиванн€ шлунка; кашлю аб∞ ”трудненому диханн≥ зонд б - визначенн€ глибини введенн€ зонда в швидко виймають ≥ повторюють про-шлунок; в Ч уведенн€ зонда; г Ч техн≥ка ƒеƒ”–” через дек≥лька хвилин, промиванн€; і Ч схема промиванн€ ƒал≥ л≥йку з'Їднують з в≥льним

к≥нцем зонда. ќпускають њњ, злегка нахиливши, нижче р≥вн€ шлунка,

при цьому вона наповнюЇтьс€ промивною р≥диною. ѕов≥льно п≥дн≥мають л≥й≠ку вище р≥вн€ рота пац≥Їнта, тримаючи њњ у похилому положенн≥, щоб у шлу≠нок не потрапило пов≥тр€.

–≥дина поступово переходить у шлунок. ѕ≥д час процедури стежать, щоб частина р≥дини залишилас€ в л≥йц≥.

—л≥д пам'€тати, що одноразово в шлунок не можна вводити б≥льше н≥ж 1 л р≥дини. Ќе рекомендуЇтьс€ також швидке надходженн€ р≥дини в шлунок, тому л≥йку треба п≥дн≥мати пов≥льно.

ѕри зниженн≥ р≥вн€ р≥дини до звуженого м≥сц€ на л≥йц≥ останню опускають над тазом, в €кий виливаЇтьс€ вм≥ст шлунка. «а потреби першу порц≥ю про≠мивних вод направл€ють до лаборатор≥њ.

ѕроцедуру повторюють до по€ви чистих промивних вод. «азвичай дл€ промиванн€ шлунка використовують 8Ч10 л води або ≥ншоњ промивноњ р≥≠дини.


 

ѕ≥д час промиванн€ необх≥дно сте≠жити за станом пац≥Їнта ≥ промивни≠ми водами. ѕри по€в≥ там прожилок кров≥ процедуру припин€ють. якщо промиванн€ шлунка зумовлене отру≠Їнн€м кислотами, його необх≥дно продовжувати.

ƒ≥т€м, ослабленим ≥ непритомним пац≥Їнтам промиванн€ шлунка про≠вод€ть у положенн≥ лежачи на боц≥ з низько опущеною ≥ злегка поверну≠тою наб≥к головою (мал. 103). «онд у шлунок непритомному пац≥Їнту маЇ вводити л≥кар-реан≥матолог, €кий волод≥Ї техн≥кою ≥нтубац≥њ трахењ. ѕо завершенн≥ промиванн€ шлунка л≥йку зн≥мають, швидким рухом ви≠ймають зонд, занурюють його в 1 % розчин хлорам≥ну, пот≥м ретельно миють п≥д струменем гар€чоњ води, €ку пропускають через трубку ≥ де≠к≥лька раз≥в в≥джимають згори до низу.

—терил≥зують зонд ≥ л≥йку методом кип'€т≥нн€ прот€гом 15Ч20 хв, в≥д≠так у роз≥браному вигл€д≥ кладуть у переварену холодну воду.

якщо пац≥Їнт не може проковтну- ћаж 103. ѕромиванн€ шлунка паць ти зонд, його шлунок промивають ™Ќта в положенн≥ лежачи беззондовим методом: дають випити

1Ч2 л теплого розчину натр≥ю г≥дрокарбонату ≥, €кщо блюванн€ не настало, спричинюють його шл€хом подразненн€ корен€ €зика або глотки пальцем або шпателем: процедуру повторюють дек≥лька раз≥в.

ќсобливост≥ промиванн€ шлунка д≥т€м. ѕоказанн€. ѕочатков≥ стад≥њ киш≠кових ≥нфекц≥й, €к≥ переб≥гають ≥з синдромом гастриту або гастроентерокол≥≠ту, та р≥зн≥ види отруЇнь.

ƒл€ промиванн€ шлунка використовують так≥ розчини: переварена вода, ≥зотон≥чний розчин натр≥ю хлориду, 1 % розчин хлоридноњ кислоти, 2 % роз≠чин натр≥ю г≥дрокарбонату, 0,02Ч0,1 % розчин кал≥ю перманганату. “емпе≠ратура розчину маЇ бути 20 ∞—. ќб'Їм розчину залежить в≥д в≥ку дитинж (табл. 40).

¬ар≥анти визначенн€ глибини введенн€ зонда у дитини:

а) в≥дстань в≥д краю зуб≥в до мечопод≥бного в≥дростка груднини;


 

   ≥льк≥сть р≥дини дл€ одноразо- ќб'Їм р≥дини дл€ всього
  вого введенн€, мл промиванн€, мл
Ќовонароджений    
1Ч3 Mic. 10Ч30  
4Ч12 Mic. 40Ч60  
1Ч5 poKiB 100Ч150 3000Ч5000
6Ч10 poKiB 160Ч_250 6000Ч8000
Ѕ≥льше 10 рок≥в 250Ч500 8000Ч10 000

“аблиц€ 40. «алежн≥сть об'Їму р≥дини в≥д в≥ку дитини при промиванн≥ шлунка

б) новонароджений Ч 20 см, 6 м≥с. Ч 25 см, 1 р≥к Ч «ќ см, 2 роки Ч 35 см; старшого в≥ку Ч 45 см.

ƒитину загортають у простирадло, саджають на ст≥лець (маленьких д≥тей бере на руки пом≥чник або мати).

ƒл€ д≥тей раннього в≥ку використовують тонкий шлунковий зонд або шлун≠ковий катетер. ¬≥дсмоктуванн€ р≥дини ≥з шлунка д≥т€м раннього в≥ку прово≠д€ть шприцом Їмн≥стю 10, 20, 50, 100 мл, старшого, €к у дорослих.

ѕ≥сл€ проведенн€ ман≥пул€ц≥њ обробл€ють зонд: промиванн€ у вод≥ за тем≠ператури 40Ч50 ∞— прот€гом 1 хв, дал≥ повне занурюванн€ в 0,5 % розчин пе≠рекису водню з мийним засобом за температури 40Ч50 ∞— на 15 хв, пот≥м випо≠л≥скуванн€ та кип'€т≥нн€ у дистильован≥й вод≥ прот€гом 45 хв (≥з ќ—“ 42-2-2-77 з обробленн€ ≥ндив≥дуальних зонд≥в).

ƒосл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка

ƒл€ визначенн€ характеру секреторноњ (кислотоутворювальноњ) функц≥њ шлунка нин≥ використовують зондов≥ та беззондов≥ методи досл≥дженн€. ƒо зондових належить багаторазовий (фракц≥йний) метод досл≥дженн€ за допо≠могою тонкого зонда завдовжки 1,5 м, д≥аметром 3Ч5 мм.  р≥м того, готують проб≥рки, лотки, л≥йку, шприц Їмк≥стю 20 мл, рушник.

ƒл€ збудженн€ секрец≥њ шлунка пац≥Їнтов≥ дають с≥к ≥з капусти, 7 % в≥двар капусти, м'€сний бульйон, хл≥бний, кофењновий, алкогольний та ≥нш≥ пробн≥ сн≥данки, а також г≥стам≥н, пентагастрин та ≥нсул≥н.

Ќе рекомендуЇтьс€ одержувати шлунковий вм≥ст за допомогою зонда при г≥пертон≥чн≥й хвороб≥ II та III стад≥њ, серцев≥й декомпенсац≥њ, порушенн≥ ди≠ханн€ через н≥с, ларинг≥т≥, загостренн≥ хрон≥чного гастриту або виразковоњ хвороби ≥ дванадц€типалоњ кишки, холециститу, розширенн≥ вен стравоходу, аневризм≥ аорти, схильност≥ до кровотеч, викривленн≥ шийно-грудного в≥дд≥≠лу хребта, ваг≥тност≥.

ѕеред досл≥дженн€м медична сестра маЇ попередити пац≥Їнта, щоб за день до процедури в≥н повечер€в не п≥зн≥ше 18-њ години.  ≥льк≥сть њж≥ маЇ бути об≠меженою. ” день досл≥дженн€ пац≥Їнтов≥ не можна пити, њсти, приймати л≥ки491


 

курити. ƒосл≥дженн€ провод€ть уранц≥. Ѕеруть шлунковий вм≥ст у спец≥аль≠н≥й к≥мнат≥. ƒо початку процедури медична сестра по€снюЇ пац≥Їнтов≥ мету процедури, навчаЇ його глибоко дихати через н≥с. якщо носов≥ ходи забит≥ слж-зом, необх≥дно њх почистити. ѕац≥Їнт с≥даЇ б≥л€ столу на ст≥лець, щ≥льно при≠тискуЇтьс€ до його спинки, голову трохи нахил€Ї вперед. ћедична сестра л≥≠вою рукою п≥дтримуЇ голову пац≥Їнта, а правою вводить зонд. Ќа в≥льний к≥нець зонда прилаштовуЇ шприц Їмк≥стю 20 мл дл€ в≥дсмоктуванн€ вм≥сту шлунка. “онкий зонд, змочений водою, ввод€ть у шлунок такими ж прийома≠ми, €к ≥ товстий. “римають зонд, €к ручку при письм≥, ≥ ввод€ть за кор≥нь €зи≠ка, злегка повертаючи його вперед ≥ донизу, внасл≥док чого кривизна глоткж сплощуЇтьс€, надгортанник зм≥щуЇтьс€, зв≥льнюючи шл€х дл€ зонда. ѕац≥Їн≠тов≥ пропонують дихати глибоко через н≥с, стримувати блювотн≥ рухи, а слину ■, спльовувати в рушник. ѕри позивах на блюванн€ пац≥Їнт маЇ висувати зонд губами ≥ глибоко дихати через н≥с.

ѕ≥сл€ введенн€ тонкого шлункового зонда одразу ж беруть вм≥ст шлунка, дал≥ прот€гом 1 год кожн≥ 15 хв в≥дсмоктують шлунковий с≥к. ѕот≥м через зонд у шлунок ввод€ть пробний сн≥данок. „ерез 10 хв беруть 10 мл шлункового вм≥сту, а ще через 15 хв його повн≥стю в≥дсмоктують за допомогою шприца. ƒал≥ впродовж 1 год через кожн≥ 15 хв беруть проби вм≥сту шлунка. ѕроб≥рки з одержаним шлунковим вм≥стом пом≥≠щають у штатив у такому пор€дку, в €кому одержували проби. Ќа кожну проб≥рку прикр≥плюють етикетку ≥з зазначенн€м номера ≥ направл€ють до лаборатор≥њ (мал. 104).

Ќайсильн≥шим ф≥з≥олог≥чним сти≠мул€тором шлунковоњ секрец≥њ Ї г≥ста≠м≥н. “реба пам'€тати, що при г≥перто≠н≥чн≥й хвороб≥, бронх≥альн≥й астм≥, алерг≥йних захворюванн€х його засто≠совувати протипоказано. ѕри викорис≠танн≥ г≥стам≥ну €к стимул€тора шлун≠ковоњ секрец≥њ за 15Ч20 хв до його введенн€ пац≥Їнтов≥ ввод€ть антиг≥с-там≥нн≥ препарати Ч супрастин або ди≠медрол.

Ќатще беруть ум≥ст шлунка, а пот≥м

ћал. 104. «ондуванн€ шлунка за ме≠тодом ¬еретеноваЧЌовиковаЧћ'€со-

ввод€ть 0,5 мл 0,1 % розчину г≥стам≥- едова.

ну п≥дшк≥рно ≥ прот€гом 1 год кожн≥ 15 хв в≥дсмоктують шлунковий вм≥ст. ”складненн€, що виникають при в≥дсмоктуванн≥ шлункового вм≥сту за шлунковоњ секрец≥њ 0,1 % розчином г≥с-допомогою тонкого зонда. ѕри по€в≥ там≥ну


 

«ондов≥ ман≥пул€ц≥њ: промиванн€ шлунка, шлункове та дуоденальне зондуванн€

позив≥в на блюванн€ та кашель зонд потр≥бно вийн€ти, дати пац≥Їнтов≥ в≥дпо≠чити, спробу ввести зонд у шлунок повторити. ѕри њх повторенн≥ провод€ть анестез≥ю слизовоњ оболонки глотки, змазавши њњ 2 % розчином новокањну або 1 % розчином дикањну. —пазм стравоходу та глотки усувають, вливши через зонд, €кий не виймають, трохи теплоњ води. ѕри по€в≥ в шлунковому вм≥ст≥ значноњ к≥лькост≥ кров≥ (по€ва св≥жоњ кров≥ у вигл€д≥ прожилок пов'€зана з ушкодженн€м др≥бних судин слизовоњ оболонки стравоходу або шлунка зон≠дом при його введенн≥ або вийманн≥) в≥дсмоктуванн€ вм≥сту припин€ють. «онд обережно виймають. ѕац≥Їнта заспокоюють, вкладають у л≥жко, дають випи≠ти 10 % розчин кальц≥ю хлориду, в≥касол, а на д≥л€нку живота кладуть м≥хур з льодом. ” емоц≥йно лаб≥льноњ особи при по€в≥ кров≥ в шлунковому вм≥ст≥ може розвинутис€ зомл≥нн€. ” такому раз≥ досл≥дженн€ припин€ють, на пац≥≠Їнта бризкають холодною водою, дають понюхати тампон, змочений нашатир≠ним спиртом.

Ќин≥ поширенн€ набув рЌ-метричний спос≥б вз€тт€ шлункового соку за до≠помогою зонда, на к≥нц≥ €кого розм≥щена олива ≥з вмонтованими в нењ сурм'€-нокаломелевими електродами. ÷е даЇ змогу визначити рЌ шлункового соку в р≥зних його в≥дд≥лах. «астосовують також рад≥ометричне досл≥дженн€ шлунко≠вого вм≥сту за допомогою електронного приладу, €кий ввод€ть у шлунок.

ƒуоденальне зондуванн€

ƒуоденальне зондуванн€ зд≥йснюють з д≥агностичною метою: в одержаних порц≥€х жовч≥ визначають на€вн≥сть лейкоцит≥в, кл≥тин в≥дшарованого еп≥те≠л≥ю, однокл≥тинних паразит≥в, жовчного п≥ску. …ого виконують також з л≥ку≠вальною метою. “ак, зв≥льненн€ жовчного м≥хура ≥ печ≥нкових проток в≥д жовч≥ спри€Ї усуненню за≠ст≥йних €вищ, отже Ч утворенню камен≥в у жов≠чному м≥хур≥ ≥ подальшому розвитку запального процесу.

ƒл€ проведенн€ дуоденального зондуванн€ бе≠руть тонкий гумовий зонд завдовжки 1,5 м, д≥аме≠тром 3,5Ч5 мм, на к≥нц≥ €кого Ї олива (мал. 105), штатив з проб≥рками (мал. 106), шприц Їмн≥стю

10 або 20 мл, лакмусовий пап≥р або ≥нший ≥ндика-нийзонд: Х* ^

_ гућова трубка; 2, тор' 1Ћ ”' –ушник. ѕротипоказанн€ так≥, €к ≥ « Ч металева олива ' дл€ досл≥дженн€ шлункового соку за допомогою

зонда.

ўоб дуоденальне зондуванн€ в≥дбулос€ усп≥шно,

необх≥дно ретельно п≥дготуватис€ до нього. «а 2Ч3 дн≥ до цього пац≥Їнтов≥ ре≠комендують вилучити з рац≥ону продукти, €к≥ зумовлюють здутт€ кишок (ка≠пусту, картоплю, молоко, чорний хл≥б).


 

ћал. 106. ƒуоденальне зондуванн€:

а ■ Ч необх≥дне приладд€: 1 ■ Ч наб≥р проб≥рок; 2 Ч дуоденальний зонд; 3 Ч роз≠чин магн≥ю сульфату; 4 Ч шприц; б Ч положенн€ пац≥Їнта

«ондуванн€ провод€ть у спец≥ально в≥дведеному прим≥щенн≥. ѕ≥д час про≠цедури пац≥Їнта не можна залишати самого. ћедична сестра по€снюЇ йому х≥д процедури, заспокоюЇ його. «ондуванн€ провод€ть натще.

”сп≥х його залежить в≥д того, на €ку в≥дстань вводити зонд. Ќа зонд≥ Ї три м≥тки: 1-а Ч на в≥дстан≥ 45 см (в≥дпов≥даЇ в≥дстан≥ до кард≥альноњ частини шлунка); 2-а Ч 70 см (в≥дстань до воротар€); 3-€ Ч 90 см (в≥дстань до дванад≠ц€типалоњ кишки). ѕри цьому треба враховувати зр≥ст ≥ конституц≥ю пац≥Їнта. ” положенн≥ пац≥Їнта сто€чи на зонд≥ вим≥рюють в≥дстань в≥д пупка до р≥зц≥в. ƒал≥ пац≥Їнта саджають на ст≥лець, беруть зонд за металеву оливу ≤, II ≥ III пальц€ми правоњ руки ≥ ввод€ть за кор≥нь €зика, пропонуючи пац≥Їнтов≥ гли≠боко дихати через н≥с.

ѕри по€в≥ позив≥в до блюванн€ пац≥Їнт маЇ губами затиснути зонд ≥ глибоко дихати через н≥с, п≥сл€ чого намагатис€ проковтнути зонд до 1-њ м≥тки.  овта≠ти зонд треба пов≥льно, щоб в≥н не згорнувс€. ƒал≥ пац≥Їнтов≥ пропонують по≠ходити по к≥мнат≥, продовжуючи потроху ковтати зонд до м≥тки 70 см, або л€г≠ти на правий б≥к ≥ п≥дкласти п≥д голову валик (подушка, €ка поставлена ребром, або згорнута ковдра). ѕоверх валика або подушки необх≥дно покласти гр≥лку, загорнуту в рушник, щоб не обпекти хворого. Ќоги мають бути з≥гнутими в кол≥нах. ѕац≥Їнт продовжуЇ пов≥льно ≥ поступово ковтати зонд (див. мал. 106).

«онд просуваЇтьс€ через воротар шлунка у дванадц€типалу кишку завд€ки перистальтиц≥ шлунка прот€гом 1Ч1,5 год.

¬≥льний к≥нець зонда опускають у проб≥рку, що м≥ститьс€ в штатив≥ ниж≠че узгол≥в'€ л≥жка пац≥Їнта. ƒоки олива перебуваЇ в шлунку, ≥з зонда вит≥≠каЇ мутний шлунковий вм≥ст, €кий маЇ кислу реакц≥ю (змочений ним син≥й лакмусовий пап≥р стаЇ червоним), при просуванн≥ њњ у дванадц€типалу киш≠ку починаЇ вит≥кати прозора жовта жовч, €ка маЇ лужну реакц≥ю (змочений


 

нею червоний лакмусовий пап≥р стаЇ син≥м). ” м≥ру вит≥канн€ жовч≥ кожн≥ 5 хв к≥нець зонда перенос€ть у наступну проб≥рку. якщо зонд згорнувс€ ≥ жовч не вид≥л€Їтьс€, його дещо виймають, в≥дтак пац≥Їнт знову його ковтаЇ. јби з'€сувати чи опинивс€ зонд у дванадц€типал≥й кишц≥, застосовують пробу пов≥тр€м. «а допомогою шприца ввод€ть у зонд (на п≥вскл€нки холод≠ноњ води) маслинову ол≥ю, 1Ч2 €Їчних жовтки, 20 мл 40 % розчину глюкози тощо.

”вод€ть незначну к≥льк≥сть пов≥тр€. якщо зонд у шлунку, пац≥Їнт в≥дчуваЇ надходженн€ туди пов≥тр€ ≥ гурчанн€. якщо так≥ в≥дчутт€ в≥дсутн≥, зонд у два≠надц€типал≥й кишц≥. ≤нод≥ зонд тривалий час неможливо просунути до два≠надц€типалоњ кишки внасл≥док спазму воротар€. ƒл€ куп≥руванн€ спазму можна ввести 100 мл 2 % розчину натр≥ю г≥дрокарбонату ≥ перетиснути зонд на 10Ч15 хв, п≥сл€ чого продовжити зондуванн€.

„ерез 10Ч20 хв п≥сл€ по€ви жовч≥ (порц≥€ ј) через зонд увод€ть одну з ре≠човин, €ка зумовлюЇ скороченн€ жовчного м≥хура: «ќЧ50 мл 33 % розчину магн≥ю сульфату, п≥д≥гр≥того до 60 ∞—, розчин сорб≥ту (1Ч2 столов≥ ложки); €кщо п≥сл€ введенн€ подразника скороченн€ жовчного м≥хура не в≥дбуваЇть≠с€, подразник увод€ть ще раз.

ћагн≥ю сульфат протипоказано призначати при кольках та схильност≥ до проносу.

Ќа 5Ч7 хв зонд перетискають, в≥льний к≥нець його опускають у проб≥рку. « жовчного м≥хура починаЇ надходити темна жовч (порц≥€ ¬), а пот≥м св≥тл≥ша Ч печ≥нкова (порц≥€ —).

ѕроцедура дуоденального зондуванн€ виснажлива. якщо прот€гом 1Ч1,5 год жовч не з'€вл€Їтьс€, зондуванн€ припин€ють ≥ призначають по≠вторну процедуру не ран≥ше н≥ж за 24 год.

ѕ≥сл€ одержанн€ вс≥х трьох порц≥й жовч≥ зонд виймають, занурюють в 1 % розчин хлорам≥ну, пот≥м кип'€т€ть прот€гом 15 хв. ∆овч одразу досл≥джують, адже п≥д д≥Їю фермент≥в кл≥тинн≥ елементи швидко руйнуютьс€.

—л≥д пам'€тати, що п≥д час проведенн€ зондуванн€ можуть виникнути так≥ ускладненн€: по€ва кров≥ в дуоденальному вм≥ст≥ (у такому раз≥ треба негайно припинити процедуру); вегетативн≥ реакц≥њ (слабк≥сть, запамороченн€, зни≠женн€ артер≥ального тиску, серцебитт€). ўоб њх уникнути, потр≥бно ввести кальц≥ю хлорид, €кий Ї антагон≥стом магн≥ю сульфату.

ѕ'€тифазове дуоденальне зондуванн€ даЇ можлив≥сть визначити не т≥льки характер дуоденального вм≥сту, а й об'Їм окремих частин жовчноњ системи ≥ тонус њњ сф≥нктер≥в. Ќаб≥р техн≥чних засоб≥в такий, €к ≥ дл€ попередньоњ про≠цедури, а також годинник. “ехн≥ка введенн€ зонда така сама, €к при звичай≠ному дуоденальному зондуванн≥.

ѕерша фаза (холедохус-фаза). «агальна жовчна протока ≥ притоки п≥дшлун≠ковоњ залози розслаблен≥; ≥з загальноњ жовчноњ протоки вит≥каЇ незначна к≥ль≠к≥сть св≥тлоњ жовч≥. “ривал≥сть 14Ч16 хв.


 

ƒруга фаза. «агальна жовчна протока ≥ протока п≥дшлунковоњ залози закри≠т≥ в≥д часу введенн€ подразника до по€ви забарвленого жовчю секрету. “рива≠л≥сть 3Ч5 хв.

“рет€ фаза Ч жовч ј (в≥д розкритт€ загальноњ жовчноњ протоки ≥ протокж п≥дшлунковоњ залози до по€ви темноњ жовч≥ з жовчного м≥хура). “ривал≥сть 3Ч4 хв. ¬ид≥л€Їтьс€ 3Ч4 мл св≥тлоњ жовч≥ з протоки жовчного м≥хура ≥ загаль≠ноњ жовчноњ протоки.

„етверта фаза Ч жовч ¬ (розслабленн€ сф≥нктера Ћюткенса та спорож≠ненн€ жовчного м≥хура). “ривал≥сть 20Ч«ќ хв. ¬ид≥л€Їтьс€ 25Ч45 мл темноњ жовч≥.

ѕ'€та фаза Ч жовч — (настаЇ наприк≥нц≥ вид≥ленн€ жовч≥ ¬). ќб'Їм жовч≥ менший, н≥ж у четверт≥й фаз≥.

ѕерел≥к практичних навичок

1. ƒопомога при блюванн≥.

2. ”веденн€ шлункового зонда через рот (повед≥нка пац≥Їнта адекватна).

3. ”веденн€ носошлункового зонда (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка адекватна).

4. ѕромиванн€ шлунка за допомогою товстого зонда.

5. ѕромиванн€ шлунка за допомогою тонкого зонда (д≥агностичне).

6. ”з€тт€ шлункового вм≥сту дл€ досл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка адекватна).

7. ƒуоденальне зондуванн€ (фракц≥йний спос≥б).

ƒопомога при блюванн≥

ћета: наданн€ нев≥дкладноњ допомоги, проф≥лактика потрапленн€ блю≠вотних мас у дихальн≥ шл€хи.

ѕ≥дготувати: рушник, ниркопод≥бний лоток, таз, електров≥дсмоктувач, грушопод≥бний балон, клейончастий фартух, 2 % розчин г≥дрокарбонату на≠тр≥ю, переварену воду, серветки, тампони.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. якщо пац≥Їнт у св≥домост≥:

а) усадити його (€кщо це можливо), груди прикрити фартухом, дати руш≠ник або серветку, до н≥г поставити таз, пов≥домити л≥кар€;

б) п≥д час блюванн€ п≥дтримувати голову, поклавши долоню йому на лоб;

в) п≥сл€ блюванн€ дати прополоскати рот водою або 2 % розчином г≥дрокар≠бонату натр≥ю, витерти обличч€ серветкою;

г) блювотн≥ маси залишити до приходу л≥кар€.

2. якщо пац≥Їнт ослаблений або без св≥домост≥:

а) повернути на б≥к; €кщо неможливо зм≥нити положенн€, повернути голо≠ву наб≥к, дл€ запоб≥ганн€ асп≥рац≥њ блювотних мас прибрати подушку;


 

б) видалити зубн≥ протези;

в) шию ≥ груди накрити клейонкою або рушником, п≥дставити до рота пац≥≠Їнта ниркопод≥бний лоток;

г) за потреби в≥дсмоктати блювотн≥ маси з ротовоњ порожнини та носа за до≠помогою електров≥дсмоктувача або грушопод≥бного балона;

і) п≥сл€ кожного акту блюванн€ обробити ротову порожнину водою або 2 % розчином г≥дрокарбонату натр≥ю.

ѕрим≥тка: надаючи допомогу при блюванн≥, медична сестра не маЇ зали≠шати пац≥Їнта без нагл€ду. ѕри блюванн≥ "кавовою гущею" терм≥ново пов≥до≠мити л≥кар€.

”веденн€ шлункового зонда через рот (повед≥нка пац≥Їнта адекватна)

ѕ≥дготувати: стерильний шлунковий зонд, рушник, серветки, шприц ∆ане Їмн≥стю 60 мл, фонендоскоп, стерильний гл≥церин або вазел≥нове масло, лоток, чист≥ рукавички, водонепроникний фартух.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ х≥д та суть процедури (€кщо це можливо) ≥ отрима≠ти згоду на њњ виконанн€.

2. ѕ≥дготувати оснащенн€ (зонд завчасно пом≥стити в морозильну камеру не менше н≥ж на 1,5 години).

3. ¬имити ≥ висушити руки. Ќад≥ти рукавички.

4. «апропонувати чи допомогти пац≥Їнту с≥сти на ст≥лець ближче до спинки. якщо в≥н не може сид≥ти на ст≥льц≥, процедуру можна виконувати в положенн≥ пац≥Їнта лежачи на боц≥. ѕри цьому голову його розм≥стити низько.

5. ѕрикрити груди пац≥Їнта водонепроникним фартухом.

6. ¬изначити в≥дстань, на €ку сл≥д увести зонд: в≥д губ до вушноњ часточки ≥ вниз по передн≥й черев≠н≥й ст≥нц≥ так, щоб останн≥й отв≥р зонда був нижче в≥д мечопод≥бного в≥дростка.

7. ѕо€снити пац≥Їнту, що п≥д час уведенн€ зон≠да можлив≥ нудота ≥ позиви на блюванн€, €к≥ мож≠на подавити, €кщо глибоко дихати через н≥с. Ќе можна стискати просв≥т зонда зубами ≥ висмикува≠ти його.

ћал. 107. ”веденн€ 8. —тати праворуч в≥д пац≥Їнта. «апропонувати шлункового зонда через йому в≥дкрити рота, покласти на кор≥нь €зика гус-–∞т то змазаний гл≥церином сл≥пий к≥нець зонда

(мал. 107).

ѕрим≥тка: у раз≥ неадекватноњ повед≥нки пац≥Їнта (€кщо зонд увод€ть з ме≠тою промиванн€ шлунка) сл≥д використовувати засоби ф≥ксац≥њ дл€ рук ≥ н≥г,


 

голову ф≥ксувати рукою; дл€ утриманн€ рота пац≥Їнта в≥дкритим використо≠вувати роторозширювач.

9. ѕопросити пац≥Їнта зробити дек≥лька ковтальних рух≥в (€кщо можли≠во), п≥д час €ких обережно просувати к≥нець зонда в стравох≥д.

10. ѕросувати зонд пов≥льно ≥ р≥вном≥рно. якщо зустр≥чаЇтьс€ перешкода -зупинитись ≥ вит€гти зонд. ѕовторити п. 9.

11. ѕродовжувати введенн€ зонда до потр≥бноњ в≥дм≥тки в тому раз≥, €кщо в≥н просуваЇтьс€ з невеликим опором.

12. ѕересв≥дчитись у тому, що зонд правильно розм≥стивс€ в шлунку, ввес≠ти в шлунок близько 20 мл пов≥тр€ за допомогою шприца ∆ане, вислуховуючи при цьому надчеревну д≥л€нку. ѕравильне положенн€ зонда п≥дтверджуЇтьс€ також асп≥рац≥Їю великого об'Їму р≥дини.

13. ѕромивати зонд кожн≥ 4 год 15 мл ≥зотон≥чного розчину натр≥ю хлориду.

14. ѕродовжувати процедуру, дл€ виконанн€ €коњ було введено зонд.

15. «н€ти рукавички, вимити та висушити руки п≥сл€ зак≥нченн€ процедури.

”веденн€ носошлункового зонда (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка

адекватна) Ч мал. 108

ѕ≥дготувати: стерильний шлунковий зонд д≥аметром 0,5Ч0,8 см, руш≠ник, серветки, шприц ∆ане Їмн≥стю 60 мл, фонендоскоп, стерильне вазел≥но≠ве масло чи гл≥церин, лоток, чист≥ рукавички, лейкопластир (1x10 см), затис≠кач, ножиц≥, заглушку дл€ зонда, безпечну шпильку.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ х≥д та суть процедури (€кщо це можливо) ≥ отрима≠ти його згоду на виконанн€.

2. ѕ≥дготувати оснащенн€ (зонд сл≥д тримати в морозильн≥й камер≥ не мен≠ше н≥ж 1,5 години).

3. ¬изначити найспри€тлив≥ший спос≥б уведенн€ зонда: притиснути спо≠чатку одне крило носа ≥ попросити пац≥Їнта дихати, пот≥м повторити ц≥ д≥њ з ≥ншим крилом носа.

4. ¬изначити в≥дстань, на €ку сл≥д увести зонд: в≥д к≥нчика носа до вушноњ часточки ≥ вниз по передн≥й черевн≥й ст≥нц≥ так, щоб останн≥й отв≥р зонда був нижче в≥д мечопод≥бного в≥дростка (мал. 108, б).

5. ƒопомогти пац≥Їнту набути високого положенн€ ‘аулера.

6. ѕрикрити груди пац≥Їнта рушником.

7. ¬имити ≥ висушити руки. Ќад≥ти рукавички.

8. ƒобре обробити сл≥пий к≥нець зонда стерильним вазел≥новим маслом чи гл≥церином.

9. ѕопросити пац≥Їнта трохи закинути голову.

10. ”вести зонд через нижн≥й носовий х≥д на в≥дстань 15Ч18 см.

11. ѕопросити пац≥Їнта повернути голову в природне положенн€.


 

ћал. 108. ”веденн€ шлункового зонда через н≥с (по€сненн€ у текст≥)

12. ƒати пац≥Їнту скл€нку з водою ≥ трубочкою дл€ питт€. ѕопросити пити маленькими ковтками, ковтаючи зонд. ћожна додати у воду шматочок льоду (мал. 108, в).

13. ƒопомагати пац≥Їнту ковтати зонд, проштовхуючи його в глотку п≥д час кожного ковтанн€.

14. ѕереконатис€, що пац≥Їнт може ч≥тко говорити ≥ в≥льно дихати.

15. ћ'€ко просувати зонд до потр≥бноњ позначки. якщо пац≥Їнт спромож≠ний ковтати, запропонувати йому випити води через соломину (коли пац≥Їнт ковтатиме, м'€ко просувати зонд).

16. ѕереконатис€ в правильному розм≥щенн≥ зонда в шлунку Ч увести в шлунок близько 20 мл пов≥тр€ за допомогою п≥прица ∆ане, вислуховуючи при цьому надчеревну д≥л€нку, або приЇднати шприц до зонда Ч при асп≥рац≥њ в зонд маЇ надходити вм≥ст шлунка.

17. ” раз≥ потреби залишити зонд на тривалий час: в≥др≥зати пластир за≠вдовжки 10 см, розр≥зати його в довжину на 5 см навп≥л. ѕрикр≥пити лейко≠пластир нерозр≥заною частиною до спинки носа. ќбгорнути кожною розр≥за≠ною смужкою лейкопластиру зонд ≥ закр≥пити смужки хрест-навхрест на спинц≥ носа, уникаючи натискуванн€ на крила носа.

18. «акрити зонд заглушкою (€кщо процедура, заради €коњ було введено зонд, виконуватиметьс€ п≥зн≥ше) ≥ прикр≥пити безпечною шпилькою до од€гу пац≥Їнта на груд€х.

19. ƒопомогти пац≥Їнту набути зручного положенн€.

20. «н€ти гумов≥ рукавички, занурити њх у дез≥нфекц≥йний розчин. ¬имити ≥ висушити руки.

21. «робити запис про виконанн€ процедури ≥ реакц≥ю пац≥Їнта.

22. ѕромивати зонд кожн≥ 4 год 15 мл ≥зотон≥чного розчину натр≥ю хло≠риду.


 

ѕромиванн€ шлунка за допомогою товстого зонда

ѕ≥дготувати: систему дл€ промиванн€ шлунка: два товст≥ стерильн≥ шлун≠ков≥ зонди, сполучен≥ скл€ною трубкою (сл≥пий к≥нець в одного зонда зр≥за≠ний); скл€ну л≥йку Їмн≥стю 0,5Ч1 л; рушник; серветки; стерильн≥ проб≥рки (банки) дл€ промивних вод; посудину з водою к≥мнатноњ температури (10 л); кухоль; посудину дл€ зливанн€ промивних вод; рукавички; водонепроникний фартух Ч 2 штуки; вазел≥нове масло або гл≥церин.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ х≥д ≥ суть процедури ≥ отримати його згоду на вико≠нанн€.

2. Ќад€гти водонепроникн≥ фартухи на себе ≥ пац≥Їнта.

3. ”вести товстий шлунковий зонд до встановленоњ позначки (див. ”веден≠н€ шлункового зонда через рот Ч див. мал. 107).

4. ѕриЇднати до зонда л≥йку, опустити њњ до р≥вн€ шлунка.

5. “римаючи л≥йку трохи п≥д нахилом на р≥вн≥ шлунка, налити в нењ 1 л води.

6. ѕов≥льно п≥дн€ти л≥йку вгору на 1 м. як т≥льки вода дос€гне в≥чка, опус≠тити л≥йку до р≥вн€ кол≥н, не допускаючи виливанн€ води (див. мал. 102).

7. ѕовторити п. 6 дв≥ч≥ ≥ вилити промивн≥ води в приготовлену стерильну посудину (€кщо необх≥дно, вз€ти промивн≥ води на досл≥дженн€).

ѕрим≥тка: промивн≥ води беруть на досл≥дженн€ за призначенн€м л≥кар€. ” раз≥ п≥дозри на отруЇнн€ прип≥кальними отрутами беруть першу порц≥ю про≠мивних вод.

8. ѕовторювати пп. 5, 6, але воду виливати в посудину дл€ зливанн€ про≠мивних вод (використовувати приготовлен≥ 10 л води).

9. ѕо зак≥нченн≥ процедури в≥д'Їднати ≥ вит€гти зонд ≥з шлунка, обгорнув≠ши його серветкою.

10. «анурити забруднен≥ предмети в посудину ≥з дез≥нфекц≥йним розчином (€кщо використовують дез≥нфекц≥йн≥ засоби без ф≥ксувальноњ д≥њ).

11. «н€ти фартухи, занурити њх у посудину ≥з дез≥нфекц≥йним розчином або у водонепроникний м≥шок.

12. «н€ти рукавички. ƒопомогти пац≥Їнту вмитис€ ≥ набути зручного поло≠женн€.

13. ¬имити ≥ висушити руки.

14. Ќаписати направленн€ ≥ в≥дправити проб≥рки ≥з промивними водами в лаборатор≥ю. –ешту промивних вод вилити в канал≥зац≥ю.

15. «робити запис про проведенн€ процедури ≥ реакц≥ю пац≥Їнта.

ѕромиванн€ шлунка за допомогою тонкого зонда (д≥агностичне) Ч мал. 109

ѕ≥дготувати: тонкий шлунковий зонд, рушник, серветки, стерильну по≠судину дл€ промивних вод, посудину ≥з водою к≥мнатноњ температури (10 л), посудину дл€ зливу промивних вод, рукавички, водонепроникний фартух Ч


 

2 штуки, вазел≥нове масло чи гл≥церин, шприц ∆ане Їмн≥стю 0,5 л, водонепроникний м≥шок. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ќад€гти водонепроникн≥ фартухи на себе ≥ па≠ц≥Їнта.

2. ”вести тонкий шлунковий зонд через рот або н≥с (див. мал. 102, 107, 108).

3. ѕриЇднати до зонда шприц ∆ане ≥ пот€гнути поршень трохи на себе. ¬≥д'Їднати шприц, повер≠нувши поршень у початкове положенн€.

4. Ќабрати в шприц 0,5 л води. ѕриЇднати шприц до зонда ≥ ввести воду в шлунок.

5. ѕот€гнути поршень шприца на себе, асп≥рую-чи введену воду.

6. ѕовернути поршень у початкове положенн€, за потреби вз€ти промивн≥ води на досл≥дженн€.

7. ѕовторити пп. 4Ч6 дв≥ч≥ ≥ вилити промивн≥ води в посудину дл€ промив≠них вод.

ѕрим≥тка: за п≥дозри на отруЇнн€ прип≥кальною отрутою цей етап не про≠вод€ть.

8. ѕовторити пп. 4, 5.

9. ¬≥д'Їднати шприц в≥д зонда ≥ вилити вм≥ст у посудину дл€ промивних вод.

10. ѕовторювати пп. 4, 5, 9 доти, доки не буде використана вс€ вода (10 л), що була приготована дл€ промиванн€.

11. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ процедури в≥д'Їднати шприц ∆ане ≥ вилучити зонд з≥ шлунка, обгорнувши його серветкою.

12. «анурити забруднен≥ предмети в посудину з дез≥нфекц≥йним розчином (€кщо в≥н не даЇ ф≥ксувального ефекту).

13. «н€ти фартухи, покласти њх у посудину з дез≥нфекц≥йним розчином або у водонепроникний м≥шок.

14. «н€ти рукавички, допомогти пац≥Їнту вмитис€ ≥ набути зручного поло-

 

15. ¬имити ≥ висушити руки.

16. ¬иписати направленн€ та в≥д≥слати посудину з промивними водами в лаборатор≥ю. –ешту промивних вод вилити в канал≥зац≥ю.

17. «робити запис про проведенн€ процедури та реакц≥ю пац≥Їнта.

”з€тт€ шлункового вм≥сту дл€ досл≥дженн€ секреторноњ функц≥њ шлунка (пац≥Їнт може допомагати, повед≥нка адекватна)

ѕ≥дготувати: стерильний шлунковий зонд д≥аметром 0,5Ч0,8 см, один ≥з стимул€тор≥в секрец≥њ, шприц дл€ ≥н'Їкц≥й (€кщо подразник парентеральний),


 

розчин етилового спирту, ватн≥ кульки, рукавички, штатив з проб≥рками, шприц дл€ вз€тт€ шлункового вм≥сту (€кщо немаЇ вакуумноњ установки, при≠значеноњ дл€ ц≥Їњ мети). ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ х≥д процедури та отримати його згоду на њњ виконанн€.

2. ѕ≥дготувати необх≥дне оснащенн€.

3. «апропонувати пац≥Їнтов≥ правильно ≥ зручно с≥сти: щ≥льно притулитис€ до спинки ст≥льц€ та трохи нахилити голову вперед.

4. ѕокласти рушник на груди та шию пац≥Їнта.

5. ¬изначити в≥дстань, на €ку пац≥Їнт маЇ проковтнути зонд (в≥д зросту Ч в сантиметрах Ч в≥дн€ти 100).

6. Ќад≥ти рукавички, в≥дкрити пакет, вийн€ти з нього зонд (зонд до введен≠н€ мав бути в морозильнику прот€гом 1,5 години). ”з€ти його правою рукою на в≥дстан≥ 10Ч15 см в≥д сл≥пого к≥нц€, а л≥вою рукою п≥дтримувати його в≥ль≠ний к≥нець.

7. «апропонувати пац≥Їнту в≥дкрити рота, покласти сл≥пий к≥нець зонда на кор≥нь €зика, а пот≥м проштовхнути його глибше в глотку: пац≥Їнт при цьому повинен робити активн≥ ковтальн≥ рухи за командою медичноњ сестри, а слину витирати серветкою.

ѕрим≥тка: €кщо пац≥Їнт закашл€вс€, негайно вийн€ти зонд.

8. ƒал≥ процедуру провод€ть р≥зними методами. ј. ћетод Ћепорського:

а) прот€гом 5 хв вилучати вм≥ст шлунка (≤ порц≥€);

б) ввести через зонд 200 мл п≥д≥гр≥того до 38 ∞— ентерального подразника (5 % розчин етилового спирту, м'€сний бульйон);

в) через 10 хв вилучити 20 мл (II порц≥€);

г) через 15 хв вилучити весь залишок пробного сн≥данку (III порц≥€);

і) прот€гом 1 год вилучати шлунковий вм≥ст (IV, V, VI, VII порц≥њ), зм≥нюю≠чи проб≥рки кожн≥ 15 хв.

Ѕ. ћетод ¬еретенова Ч Ќовикова Ч ћ'€соЇдова (див. мал. 104):

а) вилучити шлунковий вм≥ст натще (≤ порц≥€);

б) прот€гом 1 год вилучати вм≥ст шлунка, зм≥нюючи проб≥рки кожн≥ 15 хв (II, III, IV, V порц≥њ);

в) увести через зонд ентеральний подразник, п≥д≥гр≥тий до 38 ∞—;

г) подальше вилученн€ шлункового вм≥сту проводити за методом Ћепор≠ського (див. ј, пп. вЧі)

9. «н€ти рукавички, вимити ≥ висушити руки.

10. ƒоставити в лаборатор≥ю вс≥ отриман≥ порц≥њ ≥з зазначенн€м на бланков≥ в≥дд≥ленн€, пр≥звища, ≥мен≥ та по батьков≥ пац≥Їнта (див. бланк).

11. ƒез≥нфекц≥€ шлункового зонда:

а) п≥сл€ використанн€ шлунковий зонд замочити у 3 % розчин≥ хлорам≥ну на 1 год.  анал зонда заповнити дез≥нфекц≥йним розчином за допомогою шпри≠ца;


 

Ѕланк

ƒата проведенн€_

ƒосл≥дженн€ шлункового соку є__

_ ¬≥дд≥ленн€_______

 

„ас досл≥≠дженн€ Ќатще Ѕазальна «алишок подразника  
ентераль-ний(+) паренте≠ральний √одинне напруженн€
                         
 ≥льк≥сть вм≥сту                       Ѕазальна
—вободна нењ                        
«агальна кислот≠н≥сть                       —тимульована
—лиз                        
∆овч                       ћ≥кроскоп≥чна
«алишок њж≥                        
 ров м≥кроскоп.                        
ѕодразни≠ки (п≥д≠креслити): ентеральн≥ —пирт етиловий 5 % розчин Ч 300 мл, м'€сний бульйон Ч 300 мл, 4 % в≥двар капусти Ч 300 мл
паренте≠ральн≥ 0,1 % розчин г≥стам≥ну Ч 0,08 мг/10 кг, 0,025 % розчин пентага-стрину Ч 0,1 мл/10 кг; ≥нсул≥н Ч 2 ќƒ /10 кг

 


 

б) зонд промити п≥д проточною водою;

в) знежирити в мийному розчин≥ та ретельно промити канал зонда за допо≠могою шприца;

г) повторно промити зонд п≥д проточною водою;

і) прокип'€тити у дистильован≥й вод≥ прот€гом «ќ хв.

ƒуоденальне зондуванн€ (фракц≥йний спос≥б)

ѕ≥дготувати: стерильний дуоденальний зонд, штатив з проб≥рками, енте-ральн≥ подразники: 25Ч40 мл 33 % магн≥ю сульфату, 40 % розчин глюкози Ч 50 мл, 40 % розчин ксил≥ту або сорб≥ту Ч 50 мл, маслинову або кукурудз€ну ол≥ю Ч 50 мл, два сирих жовтки кур€чих €Їць; парентеральний подразник (п≥-туњтрин Ч 5 ќƒ), шприц дл€ асп≥рац≥њ, шприц ∆ане, шприц дл€ ≥н'Їкц≥й Ч 10 мл, 10 % розчин кальц≥ю хлориду в ампулах, гр≥лку з теплою водою, руш≠ник, фартух, валик, гумов≥ рукавички, клейонку, низьку п≥дставку.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ х≥д процедури та отримати його згоду на виконанн€.

2. ” положенн≥ сто€чи визначити в≥дстань, на €ку пац≥Їнт маЇ проковтнути зонд, щоб той опинивс€ в субкард≥альному в≥дд≥л≥ шлунка (у середньому 45 см Ч в≥дстань в≥д пупка до нижн≥х р≥зц≥в Ч в≥дпов≥даЇ перш≥й позначц≥) та додати довжину долон≥ пац≥Їнта (в≥дпов≥даЇ друг≥й позначц≥ на зонд≥) Ч ор≥Їн≠тир дванадц€типалоњ кишки (або в≥дстань в≥д губ ≥ вниз по передн≥й черевн≥й ст≥нц≥, щоб олива була на 6 см нижче в≥д пупка).

3. «апропонувати пац≥Їнту с≥сти на ст≥лець або кушетку.

4. ¬имити ≥ висушити руки. Ќад≥ти рукавички, покласти рушник на груди та шию пац≥Їнта.

5. ”з€ти зонд на в≥дстан≥ 10Ч15 см в≥д оливи, а л≥вою рукою п≥дтримувати його в≥льний к≥нець (до введенн€ зонд мав бути в морозильнику прот€гом 1,5 год).

6. «апропонувати пац≥Їнту в≥дкрити рота, покласти на кор≥нь €зика, а по≠т≥м просунути зонд глибше в глотку. ќдночасно пац≥Їнт маЇ робити активн≥ ковтальн≥ рухи. ѕри кожному ковтальному рус≥ зонд проходитиме у шлунок до потр≥бноњ м≥тки.

7. ўоб перев≥рити м≥сцеперебуванн€ зонда, до нього приЇднують шприц. якщо п≥д час асп≥рац≥њ в шприц надходить каламутна р≥дина жовтого кольору, олива в шлунку, €кщо н≥ Ч п≥дт€гнути зонд до себе ≥ запропонувати заковтну≠ти його ще раз.

8. якщо зонд у шлунку Ч покласти пац≥Їнта на правий б≥к, п≥дкласти п≥д таз валик або згорнуту ковдру, а п≥д праве п≥дребер'€ Ч теплу гр≥лку. ” такому положенн≥ пац≥Їнт продовжуЇ ковтати зонд до 7Ч8-њ в≥дм≥тки. “ривал≥сть за≠ковтуванн€ Ч 40Ч60 хв.

9. ѕ≥сл€ заковтуванн€ зонда до 9-њ в≥дм≥тки (80Ч85 см) опустити його в≥ль≠ний к≥нець у проб≥рку. ѕрим≥тка: штатив з проб≥рками установлюють нижче в≥д кушетки.


 

10. «а на€вност≥ оливи у дванадц€типал≥й кишц≥ в проб≥рку надходить золотисто-жовта прозора р≥дина (лужна реакц≥€) Ч дуоденальна порц≥€ Ч по≠рц≥€ ј: за 20Ч«ќ хв надходить 25Ч40 мл ц≥Їњ порц≥њ (2Ч3 проб≥рки).

ѕрим≥тка: €кщо речовина не надходить у проб≥рку, потр≥бно перев≥рити м≥сце перебуванн€ зонда за допомогою введенн€ в нього шприцом пов≥тр€: €кщо зонд у дванадц€типал≥й кишц≥, то введенн€ пов≥тр€ не супроводжуЇтьс€ н≥€кими звуковими ефектами; €кщо зонд усе ще в шлунку Ч при введенн≥ по≠в≥тр€ в≥дзначаютьс€ характерн≥ клекочуч≥ звуки.

11. ѕ≥сл€ отриманн€ порц≥њ ј ввести за допомогою шприца ∆ане подразник (25Ч40 мл 33 % розчину магн≥ю сульфату або «ќЧ40 мл 40 % розчину сорб≥ту, або жовчог≥нний зас≥б, наприклад п≥туњтрин Ч 5 ќƒ внутр≥шньом'€зово). ѕе≠рем≥стити зонд у наступну проб≥рку. ѕоложенн€ пац≥Їнта лежачи на правому боц≥.

12. „ерез 10Ч15 хв п≥сл€ введенн€ подразника в проб≥рку надходить по≠рц≥€ ¬ Ч м≥хурова жовч Ч темна прозора, б≥льш в'€зка. “ривал≥сть отриманн€ порц≥њ ¬: за 20Ч30 хв Ч 30Ч60 мл жовч≥ (4Ч6 проб≥рок).

ѕрим≥тка: дл€ своЇчасного ви€вленн€ порц≥њ — уважно стежити за кольо≠ром жовч≥ при отриманн≥ порц≥њ ¬: у раз≥ по€ви р≥дини св≥тлого кольору пере≠м≥стити зонд в ≥ншу проб≥рку. ѕозначити порц≥њ.

13. ѕерем≥стити зонд у наступну проб≥рку дл€ отриманн€ порц≥њ —: за 20Ч «ќ хв Ч 15Ч20 мл жовч≥ Ч прозора, св≥тла, лимонно-жовтого кольору, менш в'€зка (1Ч2 проб≥рки).

14. ¬ийн€ти зонд пов≥льними поступовими рухами, протираючи його сер≠веткою.

15. ѕом≥стити зонд у дез≥нфекц≥йний розчин.

16. «н€ти рукавички, вимити ≥ висушити руки.

17. Ќегайно доставити ус≥ проб≥рки в лаборатор≥ю з направленн€м, зазна≠чивши в≥дд≥ленн€, пр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ пац≥Їнта (див. бланк).

ѕрим≥тка:

1. ” раз≥ по€ви кров≥ в дуоденальному вм≥ст≥ зондуванн€ припинити ≥ пов≥≠домити л≥кар€.

2. якщо немаЇ можливост≥ в≥дправити порц≥њ жовч≥ до лаборатор≥њ, додати в кожну проб≥рку 5Ч8 крапель 10 % розчину формал≥ну, €кий припин€Ї д≥ю фермент≥в.

3. якщо перше зондуванн€ не дало позитивних результат≥в, то перед по≠вторним зондуванн€м прот€гом трьох дн≥в пац≥Їнт приймаЇ один раз на н≥ч по 6 крапель 0,1 % розчину атроп≥ну сульфату за призначенн€м л≥кар€.

Ќаданн€ допомоги ураз≥ можливого ускладненн€. ѕ≥сл€ введенн€ 33 % роз≠чину магн≥ю сульфату в пац≥Їнт≥в може спостер≥гатис€ слабк≥сть, запаморо≠ченн€, серцебитт€, зниженн€ артер≥ального тиску. ” такому раз≥ пов≥домити л≥кар€ ≥, за його призначенн€м, увести внутр≥шньовенно пов≥льно 10 мл 10 % розчину кальц≥ю хлориду (антагон≥ст магн≥ю сульфату).


 

Ѕланк

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 8068 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2087 - | 2000 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.202 с.