Лекции.Орг


Поиск:
Б. Надання допомоги хворому при затримці сечі
1. Необхідно рефлекторно сприяти акту сечовипускання:

а) пустити струмінь води з-під крана;

б) лити воду з чайника в таз;

в) полити теплою водою статеві органи; г)покласти теплу грілку на ділянку сечового міхура.

2. Якщо ці процедури не допомагають, проводять катетеризацію.

Можливі проблеми пацієнта

(на прикладі розв'язання ситуаційних задач)

1. В урологічну лікарню госпіталізовано жінку 67 років із захворюванням сечового міхура. Скаржиться на нетримання сечі. Пацієнтка стурбована своїм станом: почуття страху нетримання сечі, думає, що від неї "іде неприємний запах", що вона обтяжує своїх родичів, що їм доводиться дуже часто змінюва­ти білизну (постільну і натільну), що може замочити матрац. При спілкуванні медична сестра дізналась, що пацієнтка дуже багато вживає рідини: молоко, відвар шипшини, траву толокнянки (до 2—3 л за добу). Багато читає спеці­альної літератури щодо свого стану. Пацієнтці призначено ліжковий режим.

Скласти план догляду за такою пацієнткою.

План догляду за пацієнтом з нетриманням сечі

 

 

 

    Мета      
Дата Пробле­ма   Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
коротко-
    строкова      
29.03. Нетри- До кінця 1. Забезпечити 1. Пацієнтка дотримує 5.04.2010
мання тижня фізичний і ліжкового режиму, стан паці-
  сечі пацієнтка психічний усунені всі подразнюваль- єнтки
    знатиме, спокій пацієнт- ні чинники. покра-
    що за ки. 2. Пацієнтка зменшила щився,
    відповід- 2. Простежити прийом рідини до 1 л за тому що
    ного за дотриманням добу. догляд

 


 

    Мета      
Дата іірооле-ма коротко- Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
    строкова      
    лікування водного 3. Проводила бесіду з за нею
    та догля- режиму пацієнткою про її пробле- здійсню-
    ДУ це пацієнтки. му тривалістю в 15 хв вався
    прикре 3. Забезпечити щодня з 29.03 по 31.03, за планом
    явище психологічну заохочувала її висловлюва- і вона не
    змен- підтримку ти свої почуття (побоюван- завдала
    шиться. пацієнтці. ня, страх). оточуючим
    Вона не 4. Забезпечити 4. Простежила, щоб у зайвого
    буде пацієнтку пацієнтки були судно, клопоту.
    причиною індивідуальни- сечоприймач, на матраці Мету
    диском- ми засобами була пришита клейонка. досягнено
    форту для догляду. 5. Підмивала пацієнтку,  
    тих, хто її 5. Стежити за проводила заміну натіль-  
    оточує особистою ної та постільної білизни  
      гігієною після кожного акту  
      пацієнтки. сечовипускання в ліжку.  
      6. Навчити Обробляла шкіру пахвин-  
      родичів ної ділянки вазеліном,  
      пацієнтки проводила профілактику  
      особливостям пролежнів.  
      догляду за 6. Проводила бесіду про  
      пацієнткою в догляд за пацієнткою в  
      домашніх домашніх умовах по 15 хв  
      умовах з 1.04 по 3.04. Вирішила  
        питання про можливість  
        використання дамперсів  
        уночі  

2. Пацієнт, 75 років, лікується в неврологічному відділенні з приводу за­хворювання нервової системи, порушення нервової регуляційної функції сечо­вого міхура. У пацієнта боязнь розриву сечового міхура. При спілкуванні ме­дична сестра виявила, що він дуже багато випиває рідини.

Догляд за таким пацієнтом здійснювати за планом.


 

  Пробле- Мета      
Дата ма корот- довго- Сестринські Реалізація плану Оцінка
  пацієн- костро- строко- втручання догляду  
  та кова ва      
29.03. Боязнь Боязнь Після 1. Спостерігати 1. Відмічала у листі 1.04.
розриву розриву випису- за регулярністю динамічного спосте-
  сечового сечового вання із сечовиділення реження кратність та боязнь
  міхура міхура стаціо- пацієнта, за об'єм сечовиділення. розриву
    зникне нару в його відсутності Останні 10 год сечового
      пацієнта докладати пацієнт не мочився. міхура
      не буде лікарю. 2. Кількість випитої ліквідо-
      боязні 2. Спостерігати рідини більше вана.
      розриву за водним виділеної. Мету
      сечового режимом 3. Проводила бесіду досягну-
      міхура пацієнта. з пацієнтом про його то
        3. Спробувати проблему по 15 хв  
        рефлекторно впродовж 2 днів.  
        вплинути на 4. Переконала  
        сечовиділення. пацієнта в тому, що  
        4. Забезпечити за потреби йому буде  
        пацієнту надано медичну допо-  
        психоло-гічну могу.  
        підтримку. 5. Забезпечила  
        5. Забезпечити пацієнта літературою  
        пацієнта про його проблему і  
        літературою про обговорила з ним  
        його хворобу і зміст брошури.  
        обговорити з 6. Познайомила з  
        ним зміст пацієнтом, в якого  
        брошури. подібна проблема.  
        6. Познайомити 7. Навчила пацієнта  
        з пацієнтом, в методам рефлектор-  
        якого подібна ного впливу на  
      проблема. сечовиділення  
        7. Навчити    
        пацієнта    
        методам рефлек-    
        торного впливу    
        на сечовиділен-    
        ня    

3. Пацієнту 90 років, що перебуває в реанімаційному відділенні з приводу операції на сечовому міхурі, поставлено постійний катетер.

Догляд за пацієнтом, якому поставлено постійний катетер, здійснювати запланом.482


 


 

3. Процедуру промивання сечового міхура слід повторити:

а) 1раз;

б) 2—3 рази;

в) 3—4 рази;

г) 5—6 разів;

ґ) 10—12разів?

4. Під час промивання сечового міхура вводять таку кількість розчину:

а) 100—200 мл; 6)200—300мл;

в) 300—400 мл;

г) 400—500мл; ґ) близько 1л?

5. Гематуріяце:

а) часте сечовипускання;

б) утруднене сечовипускання;

в) припинення надходження сечі в сечовий міхур;

г) наявність крові в сечі; ґ) наявність гною в сечі?

6. Для промивання сечового міхура використовують:

а) розчин калію перманганату 5 %;

б) розчин фурациліну 0,02 %;

в) розчин перекису водню 0,5%;

г) розчин фурациліну 2 %;

ґ) розчин перекису водню 3 % ?

7. У пацієнта, який перебуває на ліжковому режимі, нетримання сечі. Які із за­гальних засобів догляду треба використати для створення гігієнічних умов перебуван­ня пацієнта в ліжку:

а) металеве підкладне судно; б)гумове підкладне судно; в)клейонку;

г) катетеризацію сечового міхура; ґ) калоприймач;

д) міхур із льодом на низ живота?

8. З якою періодичністю виконують дезінфекцію сечоприймача 1 % розчином хло­раміну:

а) 2—3 рази на тиждень;

б) 1 раз на добу;

в) через кожні 6 год;

г) після кожного сечовипускання?

9. Які лікарські засоби можуть бути використанні для промивання сечового міху-

а) спиртовий розчин саліцилової кислоти;


 

Катетеризація сечового міхура. Застосування знімного сечоприймача

б) 1:5000 розчин фурациліну;

в) 0,5 % просвітлений розчин хлорного вапна;

г) 5 % настойка йоду;

ґ) 2 % розчин хлораміну;

д) 2 % водний розчин борної кислоти?

10. У пацієнта гостра затримка сечовипускання. Які із зазначених заходів слід ви­користати для спорожнення сечового міхура:

а) катетеризацію;

б) вживання 0,3л мінеральної води нафтуся;

в) теплу гігієнічну ванну;

г) пероральний прийом сечогінного засобу фуросеміду?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1388 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

262 - | 208 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.