Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ. Ќаданн€ допомоги хворому при затримц≥ сеч≥
1. Ќеобх≥дно рефлекторно спри€ти акту сечовипусканн€:

а) пустити струм≥нь води з-п≥д крана;

б) лити воду з чайника в таз;

в) полити теплою водою статев≥ органи; г)покласти теплу гр≥лку на д≥л€нку сечового м≥хура.

2. якщо ц≥ процедури не допомагають, провод€ть катетеризац≥ю.

ћожлив≥ проблеми пац≥Їнта

(на приклад≥ розв'€занн€ ситуац≥йних задач)

1. ¬ уролог≥чну л≥карню госп≥тал≥зовано ж≥нку 67 рок≥в ≥з захворюванн€м сечового м≥хура. —каржитьс€ на нетриманн€ сеч≥. ѕац≥Їнтка стурбована своњм станом: почутт€ страху нетриманн€ сеч≥, думаЇ, що в≥д нењ "≥де неприЇмний запах", що вона обт€жуЇ своњх родич≥в, що њм доводитьс€ дуже часто зм≥нюва≠ти б≥лизну (пост≥льну ≥ нат≥льну), що може замочити матрац. ѕри сп≥лкуванн≥ медична сестра д≥зналась, що пац≥Їнтка дуже багато вживаЇ р≥дини: молоко, в≥двар шипшини, траву толокн€нки (до 2Ч3 л за добу). Ѕагато читаЇ спец≥≠альноњ л≥тератури щодо свого стану. ѕац≥Їнтц≥ призначено л≥жковий режим.

—класти план догл€ду за такою пац≥Їнткою.

ѕлан догл€ду за пац≥Їнтом з нетриманн€м сеч≥

 

 

 

    ћета      
ƒата ѕробле≠ма   —естринськ≥ втручанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
коротко-
    строкова      
29.03. Ќетри- ƒо к≥нц€ 1. «абезпечити 1. ѕац≥Їнтка дотримуЇ 5.04.2010
  манн€ тижн€ ф≥зичний ≥ л≥жкового режиму, стан пац≥-
  сеч≥ пац≥Їнтка псих≥чний усунен≥ вс≥ подразнюваль- Їнтки
    знатиме, спок≥й пац≥Їнт- н≥ чинники. покра-
    що за ки. 2. ѕац≥Їнтка зменшила щивс€,
    в≥дпов≥д- 2. ѕростежити прийом р≥дини до 1 л за тому що
    ного за дотриманн€м добу. догл€д

 


 

    ћета      
ƒата ≥≥рооле-ма коротко- —естринськ≥ втручанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
    строкова      
    л≥куванн€ водного 3. ѕроводила бес≥ду з за нею
    та догл€- режиму пац≥Їнткою про њњ пробле- зд≥йсню-
    ƒ” це пац≥Їнтки. му тривал≥стю в 15 хв вавс€
    прикре 3. «абезпечити щодн€ з 29.03 по 31.03, за планом
    €вище психолог≥чну заохочувала њњ висловлюва- ≥ вона не
    змен- п≥дтримку ти своњ почутт€ (побоюван- завдала
    шитьс€. пац≥Їнтц≥. н€, страх). оточуючим
    ¬она не 4. «абезпечити 4. ѕростежила, щоб у зайвого
    буде пац≥Їнтку пац≥Їнтки були судно, клопоту.
    причиною ≥ндив≥дуальни- сечоприймач, на матрац≥ ћету
    диском- ми засобами була пришита клейонка. дос€гнено
    форту дл€ догл€ду. 5. ѕ≥дмивала пац≥Їнтку,  
    тих, хто њњ 5. —тежити за проводила зам≥ну нат≥ль-  
    оточуЇ особистою ноњ та пост≥льноњ б≥лизни  
      г≥г≥Їною п≥сл€ кожного акту  
      пац≥Їнтки. сечовипусканн€ в л≥жку.  
      6. Ќавчити ќбробл€ла шк≥ру пахвин-  
      родич≥в ноњ д≥л€нки вазел≥ном,  
      пац≥Їнтки проводила проф≥лактику  
      особливост€м пролежн≥в.  
      догл€ду за 6. ѕроводила бес≥ду про  
      пац≥Їнткою в догл€д за пац≥Їнткою в  
      домашн≥х домашн≥х умовах по 15 хв  
      умовах з 1.04 по 3.04. ¬ир≥шила  
        питанн€ про можлив≥сть  
        використанн€ дамперс≥в  
        уноч≥  

2. ѕац≥Їнт, 75 рок≥в, л≥куЇтьс€ в невролог≥чному в≥дд≥ленн≥ з приводу за≠хворюванн€ нервовоњ системи, порушенн€ нервовоњ регул€ц≥йноњ функц≥њ сечо≠вого м≥хура. ” пац≥Їнта бо€знь розриву сечового м≥хура. ѕри сп≥лкуванн≥ ме≠дична сестра ви€вила, що в≥н дуже багато випиваЇ р≥дини.

ƒогл€д за таким пац≥Їнтом зд≥йснювати за планом.


 

  ѕробле- ћета      
ƒата ма корот- довго- —естринськ≥ –еал≥зац≥€ плану ќц≥нка
  пац≥Їн- костро- строко- втручанн€ догл€ду  
  та кова ва      
29.03. Ѕо€знь Ѕо€знь ѕ≥сл€ 1. —постер≥гати 1. ¬≥дм≥чала у лист≥ 1.04.
  розриву розриву випису- за регул€рн≥стю динам≥чного спосте-  
  сечового сечового ванн€ ≥з сечовид≥ленн€ реженн€ кратн≥сть та бо€знь
  м≥хура м≥хура стац≥о- пац≥Їнта, за об'Їм сечовид≥ленн€. розриву
    зникне нару в його в≥дсутност≥ ќстанн≥ 10 год сечового
      пац≥Їнта докладати пац≥Їнт не мочивс€. м≥хура
      не буде л≥карю. 2.  ≥льк≥сть випитоњ л≥кв≥до-
      бо€зн≥ 2. —постер≥гати р≥дини б≥льше вана.
      розриву за водним вид≥леноњ. ћету
      сечового режимом 3. ѕроводила бес≥ду дос€гну-
      м≥хура пац≥Їнта. з пац≥Їнтом про його то
        3. —пробувати проблему по 15 хв  
        рефлекторно впродовж 2 дн≥в.  
        вплинути на 4. ѕереконала  
        сечовид≥ленн€. пац≥Їнта в тому, що  
        4. «абезпечити за потреби йому буде  
        пац≥Їнту надано медичну допо-  
        психоло-г≥чну могу.  
        п≥дтримку. 5. «абезпечила  
        5. «абезпечити пац≥Їнта л≥тературою  
        пац≥Їнта про його проблему ≥  
        л≥тературою про обговорила з ним  
        його хворобу ≥ зм≥ст брошури.  
        обговорити з 6. ѕознайомила з  
        ним зм≥ст пац≥Їнтом, в €кого  
        брошури. под≥бна проблема.  
        6. ѕознайомити 7. Ќавчила пац≥Їнта  
        з пац≥Їнтом, в методам рефлектор-  
        €кого под≥бна ного впливу на  
      проблема. сечовид≥ленн€  
        7. Ќавчити    
        пац≥Їнта    
        методам рефлек-    
        торного впливу    
        на сечовид≥лен-    
        н€    

3. ѕац≥Їнту 90 рок≥в, що перебуваЇ в реан≥мац≥йному в≥дд≥ленн≥ з приводу операц≥њ на сечовому м≥хур≥, поставлено пост≥йний катетер.

ƒогл€д за пац≥Їнтом, €кому поставлено пост≥йний катетер, зд≥йснювати за планом.482


 


 

3. ѕроцедуру промиванн€ сечового м≥хура сл≥д повторити:

а) 1 раз;

б) 2Ч3 рази;

в) 3Ч4 рази;

г) 5Ч6 раз≥в;

і) 10Ч12 раз≥в?

4. ѕ≥д час промиванн€ сечового м≥хура ввод€ть таку к≥льк≥сть розчину:

а) 100Ч200 мл; 6)200Ч300 мл;

в) 300Ч400 мл;

г) 400Ч500 мл; і) близько 1 л?

5. √ематур≥€ Ч це:

а) часте сечовипусканн€;

б) утруднене сечовипусканн€;

в) припиненн€ надходженн€ сеч≥ в сечовий м≥хур;

г) на€вн≥сть кров≥ в сеч≥; і) на€вн≥сть гною в сеч≥?

6. ƒл€ промиванн€ сечового м≥хура використовують:

а) розчин кал≥ю перманганату 5 %;

б) розчин фурацил≥ну 0,02 %;

в) розчин перекису водню 0,5 %;

г) розчин фурацил≥ну 2 %;

і) розчин перекису водню 3 %?

7. ” пац≥Їнта, €кий перебуваЇ на л≥жковому режим≥, нетриманн€ сеч≥. як≥ ≥з за≠гальних засоб≥в догл€ду треба використати дл€ створенн€ г≥г≥Їн≥чних умов перебуван≠н€ пац≥Їнта в л≥жку:

а) металеве п≥дкладне судно; б)гумове п≥дкладне судно; в)клейонку;

г) катетеризац≥ю сечового м≥хура; і) калоприймач;

д) м≥хур ≥з льодом на низ живота?

8. « €кою пер≥одичн≥стю виконують дез≥нфекц≥ю сечоприймача 1 % розчином хло≠рам≥ну:

а) 2Ч3 рази на тиждень;

б) 1 раз на добу;

в) через кожн≥ 6 год;

г) п≥сл€ кожного сечовипусканн€?

9. як≥ л≥карськ≥ засоби можуть бути використанн≥ дл€ промиванн€ сечового м≥ху-

а) спиртовий розчин сал≥циловоњ кислоти;


 

 атетеризац≥€ сечового м≥хура. «астосуванн€ зн≥много сечоприймача

б) 1:5000 розчин фурацил≥ну;

в) 0,5 % просв≥тлений розчин хлорного вапна;

г) 5 % настойка йоду;

і) 2 % розчин хлорам≥ну;

д) 2 % водний розчин борноњ кислоти?

10. ” пац≥Їнта гостра затримка сечовипусканн€. як≥ ≥з зазначених заход≥в сл≥д ви≠користати дл€ спорожненн€ сечового м≥хура:

а) катетеризац≥ю;

б) вживанн€ 0,3 л м≥неральноњ води нафтус€;

в) теплу г≥г≥Їн≥чну ванну;

г) пероральний прийом сечог≥нного засобу фуросем≥ду?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1408 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

456 - | 405 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.