Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 атетеризац≥€ сечового м≥хура. «астосуванн€ зн≥много сечоприймача
 

ѕ≥сл€ вивченн€ теми студент маЇ: «нати:

мету катетеризац≥њ сечового м≥хура, протипоказанн€ та можлив≥ усклад≠ненн€;

Ч види катетер≥в;

Ч види зн≥мних сечоприймач≥в;

можлив≥ проблеми пац≥Їнта, наприклад страх розриву сечового м≥хура. —естринськ≥ втручанн€. ”м≥ти:

навчити пац≥Їнта та його родину застосовувати зн≥мн≥ сечоприймач≥. ¬олод≥ти навичками:

Ч проведенн€ катетеризац≥њ м≥хура м'€ким катетером у ж≥нок (на фантом≥).

ќргани сечовид≥ленн€ (нирки, сечоводи, сечовий м≥хур, сеч≥вник) викону≠ють функц≥ю виведенн€ з орган≥зму сеч≥, тобто надлишку води ≥ розчинених у н≥й продукт≥в, €к≥ утворюютьс€ в процес≥ обм≥ну речовин. ѕри захворюванн€х нирок њх функц≥€ часто порушуЇтьс€, внасл≥док чого ц≥ продукти (метабол≥ти) накопичуютьс€ в кров≥, що може призвести до серйозних розлад≥в в орган≥зм≥. «ахворюванн€ сечовоњ системи про€вл€ютьс€ й ≥ншими численними порушен≠н€ми њњ функц≥й.

“ак≥ захворюванн€ супроводжуютьс€ р≥зноман≥тними симптомами Ч на≠бр€ками, болем у попереков≥й д≥л€нц≥ ≥ за ходом сеч≥вника, нетриманн€м або затримкою сечовипусканн€, зм≥ною к≥лькост≥ ≥ €к≥сного вм≥сту сеч≥.


 

Ќабр€ки (в≥д грец. оейета) найчаст≥ше виникають при захворюванн€х ни≠рок. —початку вони з'€вл€ютьс€ на обличч≥, зокрема п≥д очима, а пот≥м ≥ на ≥нших д≥л€нках. ƒл€ боротьби з набр€ками обмежують вживанн€ р≥дини (до 1 л) ≥ кухонноњ сол≥ (до 4 г на добу), призначають дво-, триденне голодуванн€. ƒл€ визначенн€ динам≥ки зб≥льшенн€ або зменшенн€ набр€к≥в необх≥дно що≠денно вим≥рювати к≥льк≥сть вид≥леноњ за добу сеч≥ (добовий д≥урез), к≥льк≥сть вжитоњ пац≥Їнтом р≥дини, а також визначати масу т≥ла. —л≥д пам'€тати, що до≠росла здорова людина при пом≥рному питному режим≥ в середньому вид≥л€Ї за добу 1,5 л сеч≥. «меншенн€ ц≥Їњ к≥лькост≥ нижче 1 л називаЇтьс€ ол≥гур≥Їю, а зб≥льшенн€ понад 1,7 л Ч пол≥ур≥Їю.

Ќетриманн€ сеч≥ найчаст≥ше виникаЇ внасл≥док зниженн€ тонусу сф≥нкте≠ра сечового м≥хура (здеб≥льшого у людей похилого в≥ку), а також при ушко≠дженн€х сеч≥вника. «а такого стану пац≥Їнт не спроможний стримати вид≥лен≠н€ сеч≥ вольовим зусилл€м, ≥ вона вид≥л€Їтьс€ пост≥йно крапл€ми або в зб≥льшен≥й к≥лькост≥. ÷е може спричинити швидку мацерац≥ю шк≥ри ≥ розви≠ток пролежн≥в. “ому в пац≥Їнт≥в з нетриманн€м сеч≥ конче важливо стежити за г≥г≥Їною пост≥льноњ ≥ нат≥льноњ б≥лизни, використовувати гумове п≥дкладне судно або сечоприймач, регул€рно п≥дмивати п≥сл€ забрудненн€ промежини сечею. ” пац≥Їнт≥в з в≥льним режимом використовують спец≥альн≥ гумов≥ сечо≠приймач≥ ≥ндив≥дуального користуванн€, €к≥ ф≥ксуютьс€ до тулуба за допомо≠гою паска. ѕ≥сл€ використанн€ сечоприймач≥ промивають п≥д проточною во≠дою ≥ дез≥нф≥кують прот€гом 1 год 1 % розчином хлорам≥ну.

«атримка сеч≥ (≥шур≥€) пол€гаЇ в неспроможност≥ пац≥Їнта самост≥йно по≠мочитис€. √оловною метою дол≥карськоњ допомоги таким пац≥Їнтам маЇ бути

спорожненн€ сечового м≥хура.

«атримка сечовипусканн€ може виникнути внасл≥≠док зб≥льшенн€ передм≥хуровоњ залози або закупорен-н€ каменем чи пухлиною сечовод≥в. “ривала затримка сеч≥ призводить до переповненн€ сечового м≥хура. ” цьому раз≥ його спорожнюють за допомогою катетера (мал. 98). јле молодший медичний персонал викорис≠товуЇ т≥льки гумовий (мал. 98, 1).

«алежно в≥д причини, €ка спричинила гостру за≠тримку сеч≥, застосовують т≥ чи ≥нш≥ заходи њњ усу≠ненн€.

якщо дан≥ анамнезу та в≥к пац≥Їнта дають п≥дставу дл€ припущенн€, що причиною затримки сеч≥ Ї адено- ћал. 98. ¬иди кате- ма простати, то нев≥дкладну допомогу сл≥д розпочина- тер≥в: ти ≥з введенн€ в сечовий м≥хур гумового катетера, кра-

1 Ч м'€кий; 2 Ч ще з≥ звуженим ≥ дзьобопод≥бним к≥нцем (катетер металевий чолов≥чий; “≥манна; див. мал. 99, 3).

> - металевий ж≥но- ѕри р≥зкому переповненн≥ сечового м≥хура (накопи-

ченнн€ в ньому понад 1 л сеч≥) його спорожнюють посту-


 

пово, аби запоб≥гти швидк≥й зм≥н≥ тиску в його порожнин≥. јдже це може ≥ звести до р≥зкого наповненн€ кров'ю розширених та склеротично зм≥нених вве сечового м≥хура, њх розриву та кровотеч≥. —порожненн€ сечового м≥хура в такшиу раз≥ провод€ть окремими порц≥€ми (по 300Ч400 мл), у пром≥жках перетиску€в-чи катетер на 2Ч3 хв.

якщо п≥сл€ катетеризац≥њ виникла кровотеча ≥з сеч≥вника, дл€ њњ спине€же рекомендують ввести в нього товстий гумовий катетер (є 22) ≥ залишити його там на дек≥лька годин. якщо це не допомагаЇ, накласти стисну пов'€зку ла промежину (тугий валик з вати та марл≥), м≥хур з льодом на цю д≥л€нку.

якщо тонкий катетер вводитьс€ важко, то п≥сл€ спорожненн€ сечового м≥≠хура його краще не виймати, тому що наступна катетеризац≥€ може не датгг ефекту.

ѕост≥йний катетер прикр≥плюють до статевого члена лейкопластирем або товстою шовковою ниткою. ѕеред цим статевий член обгортають марлею, звер≠ху њњ обв'€зують ниткою, €ку ф≥ксують на катетер≥.

якщо затримка сеч≥ виникла у п≥сл€родовий (у ж≥нок) або п≥сл€операд≥ й-ний пер≥од, при порушенн≥ нервовоњ регул€ц≥њ функц≥њ сечового м≥хура внасл≥≠док захворювань або ушкодженн€ нервовоњ системи, дл€ спорожненн€ сечово≠го м≥хура вживають один ≥з таких заход≥в:

1. Ќа д≥л€нку сечового м≥хура або промежину пац≥Їнта покласти гр≥лку.

2. «м≥нити положенн€ т≥ла пац≥Їнта, €кщо дозвол€Ї його стан, це може спри€ти рефлексу на сечовипусканн€.

3. ≤нод≥ сечовипусканню можна рефлекторно спри€ти подразненн€м слуху хворого звуком води, €ка ллЇтьс€. ƒл€ цього часом досить помити руки б≥лж пац≥Їнта або в≥дкрити водопров≥дний кран.

4. ” чолов≥к≥в сечовипусканню можна спри€ти, опустивши статевий член у теплу воду, а в ж≥нок рефлекс часто виникаЇ при вливанн≥ 100 мл теплоњ води в пр€му кишку.

якщо анамнез (гостра затримка сечовипусканн€ п≥сл€ нападу нирковоњ кольки) вказуЇ на закупоренн€ сеч≥вника каменем, можна застосувати гар€чу ванну дл€ усуненн€ спазму сеч≥вника б≥л€ камен€.

« метою проф≥лактики пролежн≥в, €к≥ часто виникають, зокрема, при нир≠ков≥й недостатност≥, пац≥Їнт≥в часто перевертають у л≥жку, щоденно перем≥≠нюють њм нат≥льну ≥ пост≥льну б≥лизну, шк≥ру протирають дез≥нфекц≥йними розчинами. ƒл€ забезпеченн€ сечовипусканн€ ≥ каловид≥ленн€ у т€жкохворих застосовують гумове п≥дкладне судно, сечо- або калоприймач.

ћедичний персонал маЇ стежити за особливост€ми сечовид≥ленн€. ѕри рап≠товому ≥стотному зменшенн≥ або зб≥льшенн≥ к≥лькост≥ сеч≥, по€в≥ незвичайного њњ забарвленн€ (кольору м'€сних помињв, кров≥, пива) необх≥дно терм≥ново по≠в≥домити л≥кар€.

 атетеризац≥ю сечового м≥хура зд≥йснюють з метою виведенн€ з нього сеч≥, промиванн€ сечового м≥хура, введенн€ л≥карськоњ речовини або одержана€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€.


 

≤снують р≥зн≥ види катетер≥в (мал. 99), €к≥ використо≠вують в уролог≥њ:

Х катетер Ќелатона Ч це гумова трубка однакового д≥а≠метра (в≥д 1/3 до 10 мм Ч є 1Ч«ќ) на всьому прот€з≥, за≠вдовжки 2 5 см ≥з заокругленим сл≥пим к≥нцем, маЇ один отв≥р (збоку). ƒл€ дорослих част≥ше використовують є 14Ч18;

Х катетер “≥манна використовують, коли щось заважаЇ увести звичайний катетер по ходу сеч≥вника;

Х головчастий гумовий катетер ѕеццера або гумовий катетер ‘оле€ з надувним гумовим балончиком викорис≠товують дл€ довготривалого дренуванн€ сечового м≥хура.

ѕеред процедурою медичний прац≥вник перев≥р€Ї стан катетера. ≤нод≥ внасл≥док багаторазового кип'€т≥нн€ ка≠тетер втрачаЇ еластичн≥сть та пружн≥сть, ≥ введенн€ його в сечовий м≥хур стаЇ утрудненим. “акий катетер треба зам≥нити. —л≥д пам'€тати, що вводити катетер чолов≥ку значно важче, н≥ж ж≥нц≥, адже сеч≥вник у чолов≥к≥в маЇ до- вжину 22Ч25 см ≥ утворюЇ два ф≥з≥олог≥чн≥ звуженн€, €к≥ перешкоджають проходженню катетера. Ќасильне введденн€ катетера неприпустиме.  оли катетер дос€гне сечового м≥хура, з нього починаЇ

тер ѕеццера

вит≥кати сеча.

ѕ≥сл€ катетеризац≥њ сечового м≥хура можлив≥ так≥ усклад≠ненн€: кровотеча, €ка виникаЇ внасл≥док ушкодженн€ слизовоњ оболонки сеч≥вни≠ка; ≥нф≥куванн€ сеч≥вника внасл≥док недотриманн€ правил асептики; уретральна гар€чка, €ка по€снюЇтьс€ швидким всмоктуванн€м у кров'€не русло сеч≥, особли≠во ≥нф≥кованоњ, через ушкоджен≥ д≥л€нки слизовоњ оболонки сеч≥вника.

ƒл€ промиванн€ сечового м≥хура застосовують кухоль ≈смарха, €кий з'Їднують гумовою трубкою з катетером. ¬икористовують 2 % розчин борноњ кислоти, слабко концентрований розчин кал≥ю перманганату (1:10000) або фу-рацил≥ну (1:5000). ѕромиванн€ виконують до по€ви прозороњ сеч≥, €ка вит≥каЇ ≥з сеч≥вника. ѕ≥сл€ чергового спорожненн€ сечовий м≥хур заповнюють до по≠ловини об'Їму дез≥нфекц≥йним розчином, п≥сл€ чого катетер плавним, але швидким рухом вит€гують назовн≥. ѕ≥сл€ промиванн€ хворий повинен що≠найменше п≥вгодини перебувати на л≥жковому режим≥.

ѕерел≥к практичних навичок

1.  атетеризац≥€ сечового м≥хура чолов≥ка гумовим катетером Ќелатона, катетером ‘оле€.

2.  атетеризац≥€ сечового м≥хура ж≥нки.

3. «в≥льненн€ дренажного м≥шка в≥д сеч≥.


 

4. ƒогл€д за промежиною пац≥Їнта (пац≥Їнтки) ≥з сечовим катетером.

5. ƒогл€д за хворими з нетриманн€м сеч≥. Ќаданн€ допомоги при затримц≥ сеч≥.

 атетеризац≥€ сечового м≥хура чолов≥ка гумовим катетером Ќелатона, катетером ‘оле€

ћета: спорожненн€ сечового м≥хура.

ѕоказанн€: гостра затримка сеч≥, збиранн€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€, проми≠ванн€ сечового м≥хура, введенн€ л≥карських розчин≥в.

ѕротипоказанн€: травматичн≥ ушкодженн€, гостре запаленн€ сечового м≥≠хура ≥ сеч≥вника.

ѕ≥дготувати: стерильний катетер, рукавички Ч 2 пари (стерильн≥ та не-стерильн≥); стерильн≥ серветки (середн≥ Ч 4 штуки, мал≥ Ч 2 штуки); клейон≠ку, пелюшку, стерильне вазел≥нове масло, шприц ≥з 10 мл ≥зотон≥чного розчи≠ну натр≥ю хлориду, антисептичний розчин, посудину дл€ збиранн€ сеч≥; водонепроникний м≥шок.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ суть ≥ х≥д процедури та отримати згоду на њњ вико≠нанн€.

2. ѕ≥дстелити п≥д таз пац≥Їнта клейонку ≥ пелюшку.

3. ƒопомогти пац≥Їнту набути необх≥дного дл€ процедури положенн€: ле≠жачи на спин≥ або нап≥всид€чи з розведеними ногами.

4. Ќад≥ти рукавички. ѕровести г≥г≥Їн≥чне обробленн€ зовн≥шнього отвору сеч≥вника ≥ промежини. «н€ти рукавички ≥ кинути њх у водонепроникний м≥≠шок.

5. Ќад≥ти стерильн≥ рукавички.

6. ќбгорнути статевий член стерильними серветками.

7. ¬≥дт€гнути передню шк≥рочку статевого члена (€кщо вона Ї), захопити статевий член збоку л≥вою рукою (€кщо ви правша) ≥ вит€гнути його на макси≠мальну довжину перпендикул€рно до поверхн≥ т≥ла.

8. ќбробити головку статевого члена серветкою, змоченою в антисептично≠му розчин≥ Ч тримати њњ правою рукою.

9. ѕопросити пом≥чника розкрити упаковку з катетером. ¬ит€гти катетер з упаковки: тримати його на в≥дстан≥ 5Ч6 см в≥д б≥чного отвору ≤ та III пальц€ми правоњ руки, зовн≥шн≥й к≥нець катетера тримати IVЧV пальц€ми (мал. 100).

10. ѕопросити пом≥чника змастити катетер стерильним вазел≥новим мас≠лом.

11. ѕросувати катетер у сеч≥вник, прикладаючи невелике р≥вном≥рне зу≠силл€, поки катетер не дос€гне сечового м≥хура ≥ не з'€витьс€ сеча.

ѕрим≥тка: €кщо п≥д час просуванн€ катетера з'€вл€Їтьс€ перешкода, сл≥д припинити процедуру.


 

12. Ќаповнити балон катете≠ра ‘оле€ 10 мл ≥зотон≥чного роз≠чину натр≥ю хлориду.

ѕрим≥тка: €кщо сеча не з'€вилас€, перед наповненн€м балона спробувати ввести р≥ди≠ну через катетер, щоб перекона≠тис€ в тому, що в≥н розм≥щений правильно.

13. ѕовернути на м≥сце пере≠дню шк≥рочку. «'Їднати катетер

ћал. 100.  атетеризац≥€ сечового м≥хура у ≥з посудиною дл€ збиранн€ сеч≥ чолов≥ка (опустити катетер у сечоприй-

мач).

14. ѕрикр≥пити трубку катетера ‘оле€ пластиром до стегна.

15. ѕереконатис€, що трубки, €к≥ з'Їднують катетер ‘оле€ ≥ посудину дл€ збиранн€ сеч≥, не мають перегин≥в.

16. —кинути серветки. «н€ти рукавички, вимити руки.

17. «аписати реакц≥ю пац≥Їнта на процедуру.

ѕрим≥тка: спорожненн€ дренажного м≥шка ≥ догл€д за промежиною та по≠ст≥йним катетером зд≥йснювати в≥дпов≥дно до навички "«в≥льненн€ дренажно≠го м≥шка в≥д сеч≥".

 атетеризац≥€ сечового м≥хура ж≥нки

ћета: спорожненн€ сечового м≥хура, промиванн€ його дезрозчинами.

ѕоказанн€: гостра затримка сеч≥, збиранн€ сеч≥ дл€ досл≥дженн€, проми≠ванн€ сечового м≥хура, введенн€ л≥карських розчин≥в.

ѕротипоказанн€: травматичн≥ ушкодженн€, гостре запаленн€ сечового м≥≠хура ≥ сеч≥вника.

ѕ≥дготувати: стерильний катетер, рукавички Ч 2 пари (стерильн≥ та не-стерильн≥); стерильн≥ серветки (середн≥ Ч 4 штуки, мал≥ Ч 2 штуки), клейон≠ку, пелюшку, стерильне вазел≥нове масло, шприц ≥з 10 мл ≥зотон≥чного розчи≠ну натр≥ю хлориду, антисептичний розчин, посудину дл€ збиранн€ сеч≥; водонепроникний м≥шок.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ суть ≥ х≥д процедури та отримати згоду на њњ вико≠нанн€.

2. ѕ≥дстелити п≥д таз пац≥Їнта клейонку ≥ пелюшку.

3. ƒопомогти пац≥Їнту набути необх≥дного дл€ процедури положенн€: ле≠жачи на спин≥ або нап≥всид€чи з розведеними ногами.

4. Ќад≥ти рукавички. ѕровести г≥г≥Їн≥чне обробленн€ зовн≥шнього в≥чка се≠ч≥вника ≥ промежини. «н€ти рукавички ≥ кинути њх у водонепроникний м≥≠шок.


 

5. Ќад≥ти стерильн≥ рукавички.

6. ќбкласти стерильними сервет≠ками отв≥р п≥хви.

7. –озвести в боки л≥вою рукою (€кщо ви правша) мал≥ сором≥тн≥ губи. ѕравою рукою вз€ти серветку невеликого розм≥ру, змочену розчи≠ном антисептика, ≥ обробити нею в≥≠чко сеч≥вника (мал. 101).

8. ѕопросити пом≥чника розкрити упаковку з катетером. ¬ит€гти кате≠тер з упаковки: тримати його на в≥д≠стан≥ 5Ч6 см в≥д б≥чного отвору ≤ та II пальц€ми правоњ руки, зовн≥шн≥й к≥≠нець катетера тримати IVЧV пальц€≠ми.

9. ѕопросити пом≥чника змастити катетер стерильним вазел≥новим мас≠лом.

10. ”вести катетер у в≥чко сеч≥вни≠ка на 10 см або до по€ви сеч≥.

11. якщо сеча припин€Ї самост≥йно в≥дходити, можна легко натиснути че≠рез черевну ст≥нку на сечовий м≥хур дл€ видаленн€ з нього залишковоњ сеч≥. ѕот≥м пов≥льно вивести катетер так, щоб невелика к≥льк≥сть залишковоњ сеч≥ вийшла п≥сл€ видаленн€ катетера ≥ обмила сеч≥вник.

12. якщо необх≥дно провести промиванн€ сечового м≥хура дезрозчином чи антисептиком або ввести л≥карський зас≥б, то катетер залишають:

а) набирають у шприц антисептичний розчин: 0,02 % розчин фурацил≥ну або слабкий розчин перманганату кал≥ю температури 37Ч38 ∞— Ч 150Ч200 мл;

б) приЇднують шприц до катетера ≥ ввод€ть розчин у сечовий м≥хур;

в) роз'Їднують катетер ≥ шприц: уведена р≥дина виллЇтьс€ ≥з сечового м≥хура;

г) у раз≥ потреби промиванн€ повторюють до чистих промивних вод; і) п≥сл€ процедури обережно видал€ють катетер.

«в≥льненн€ дренажного м≥шка в≥д сеч≥

ѕ≥дготувати: рукавички, м≥рну посудину дл€ збиранн€ ≥ вим≥рюванн€ к≥лькост≥ сеч≥, тампон з≥ спиртом, посудину дл€ см≥тт€. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ќад≥ти рукавички.

2. ѕом≥стити м≥рну посудину п≥д в≥дв≥дною трубкою дренажного м≥шка.

3. «в≥льнити в≥дв≥дну трубку в≥д тримача; в≥дкрити затискач трубки; злити сечу в м≥рну посудину.


 

ѕрим≥тка: прис≥сти на п≥длогу навпоч≥пки, але не нахил€тис€ вперед.

4. «акрити затискач. ѕротерти к≥нець в≥дв≥дноњ трубки тампоном, змоче≠ним у спирт≥. «акр≥пити в≥дв≥дну трубку в тримач≥.

5. «н€ти рукавички ≥ викинути њх у посудину дл€ см≥тт€.

6. ѕереконатис€, що трубки, €к≥ з'Їднують катетер ≥ дренажний м≥шок, не перегнут≥.

7. ƒопов≥сти л≥карю ≥ (або) зробити запис про к≥льк≥сть сеч≥, час њњ вим≥рю≠ванн€, кол≥р, запах та прозор≥сть.

ƒогл€д за промежиною пац≥Їнта (пац≥Їнтки) ≥з сечовим катетером

ѕ≥дготувати: махров≥ рукавички, рушник, гумов≥ рукавички, клейонку ≥ пелюшку, посудину дл€ води, ватн≥ тампони, водонепроникний м≥шок. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнтов≥ мету ≥ х≥д процедури та отримати згоду на виконанн€.

2. Ќад≥ти рукавички. ѕ≥дкласти п≥д пац≥Їнта клейонку ≥ пелюшку.

3. ќпустити узгол≥в'€ л≥жка.

4. ѕопросити пац≥Їнта (допомогти йому, €кщо необх≥дно) набути потр≥бно≠го положенн€: на спин≥ ≥з з≥гнутими в кол≥нах ≥ розведеними ногами.

5. ¬имити промежину за прийн€тою методикою (у ж≥нок Ч спереду назад).

6. ¬имити ватними тампонами, а пот≥м висушити 10 см катетера, починаю≠чи з того м≥сц€, де в≥н виходить ≥з сеч≥вника.

7. ќгл€нути д≥л€нку сеч≥вника навколо катетера: переконатис€, що сеча не п≥дт≥каЇ.

8. ќгл€нути шк≥ру промежини на на€вн≥сть ≥нфекц≥њ (г≥перем≥€, набр€к, мацерац≥€ шк≥ри, гн≥йн≥ вид≥ленн€).

9. ѕереконатис€, що трубка катетера приклеЇна пластиром до стегна ≥ не нат€гнута.

10. ѕереконатис€, що дренажний м≥шок прикр≥плений до л≥жка.

11. «н€ти з л≥жка клейонку ≥ пелюшку ≥ скинути њх у водонепроникний м≥≠шок.

12. «н€ти рукавички, вимити й висушити руки.

13. «робити запис про виконану процедуру. ƒопов≥сти л≥карю про ознаки запаленн€ в д≥л€нц≥ промежини (€кщо вони Ї).

ƒогл€д за хворим з нетриманн€м сеч≥. Ќаданн€ допомоги при затримц≥ сеч≥

ћета: проф≥лактика пролежн≥в, спорожненн€ сечового м≥хура. ѕоказанн€: порушенн€ функц≥й сечовоњ системи ≥ кишок. ѕ≥дготувати: клейонку, судно, пелюшку, стерильний катетер, п≥нцет, серветки


 

ѕосл≥довн≥сть д≥й

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3651 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1153 - | 1164 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.04 с.