Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 л≥зми. √азовив≥дна трубка
-,

■ ■

, -

ѕ≥сл€ вивченн€ теми студент маЇ: «нати:

Ч види кл≥зм: очисна, проносна (ол≥йна та г≥пертон≥чна), сифонна, л≥кар≠ська, поживна;

Ч протипоказанн€ та можлив≥ ускладненн€ при постановц≥ р≥зних вид≥в кл≥зм, газовив≥дноњ трубки;

Ч можлив≥ проблеми пац≥Їнта, наприклад: посилене газоутворенн€ в киш≠ках (метеоризм); в≥дчутт€ сорому.

”м≥ти:

Ч спостер≥гати за д≥€льн≥стю кишок у пац≥Їнта;

Ч по€снити пац≥Їнту суть ман≥пул€ц≥њ ≥ правила п≥дготовки до нењ. ¬олод≥ти навичками:

Ч постановки кл≥зм та газовив≥дноњ трубки (на фантом≥).

«дутт€ живота (метеоризм), закреп, пронос Ч основн≥ проблеми, з €кими стикаЇтьс€ медична сестра при спостереженн≥ за д≥€льн≥стю кишок у пац≥Їн≠т≥в. “ак≥ проблеми можуть бути пов'€зан≥ €к ≥з захворюванн€ми травного ка≠налу, так ≥ з порушенн€ми здорового способу житт€ (нерац≥ональне, незбалан-соване харчуванн€, вплив на орган≥зм стрес≥в, г≥подинам≥чний режим дн€, прац≥ ≥ в≥дпочинку).

ћетеоризм (в≥д лат. те≥еог≥зтив) Ч в≥дчутт€ здутт€, розпиранн€ живота, зумовлене надм≥рним газоутворенн€м у кишках внасл≥док зловживанн€ рос-


 

линною њжею ≥з значним вм≥стом кл≥тковини (горох, боби, капуста), а також порушенн€м руховоњ (перистальтичноњ) активност≥ кишок внасл≥док знижен≠н€ тонусу њхн≥х ст≥нок та непрох≥дност≥; зниженн€ всмоктуванн€ газ≥в ст≥нка≠ми кишок при њх нормальному утворенн≥; аерофаг≥€ Ч надм≥рне ковтанн€ по≠в≥тр€ з подальшим надходженн€м його в шлунок та кишки; може настати ≥стеричний метеоризм внасл≥док складних нервових механ≥зм≥в.

ћетеоризм Ч один ≥з пров≥дних симптом≥в гострих ≥ хрон≥чних захворю≠вань шлунка, п≥дшлунковоњ залози, тонкоњ або товстоњ кишки. ≤нод≥ може бути спричинений функц≥ональними порушенн€ми у д≥€льност≥ нервовоњ системи. ѕри виникненн≥ у пац≥Їнт≥в метеоризму в њх д≥Їт≥ обмежують вм≥ст вуглевод≥в: св≥жий хл≥б, борош≠н€н≥ вироби, солодощ≥ (мед, цукерки), пиво, квас, го≠рох, квасолю, капусту, картоплю. « в≥трогонною метою використовують активоване вуг≥лл€ або карболен (0,5Ч1 г трич≥ на день), водну вит€жку кв≥ток ромашки або плод≥в кропу. ѕри тривал≥й затримц≥ газ≥в у киш≠ках застосовують газовив≥дну трубку (кишкова трубка  в≥нке). ћожна використовувати шлунковий зонд ди≠т€чого розм≥ру або товстий гумовий уретральний кате≠тер (є 18Ч24). √азовив≥дна трубка Ч це товстост≥нна пол≥рована гумова трубка завдовжки до «ќЧ40 см (мал. 92).  ≥нець трубки з отвором 5Ч10 мм, €кий вво≠д€ть у кишку, закруглений навколо центрального зр≥заний поперечним розтином ≥ в≥дна трубка розширений воронкопод≥бно. “реба пам'€тати, що газо-

вив≥дну трубку можна вводити пац≥Їнту дек≥лька раз≥в

прот€гом доби через певн≥ пром≥жки часу, але вона може перебувати в пр€≠м≥й кишц≥ не б≥льше 1 год.

ƒе€к≥ хрон≥чн≥ захворюванн€ шлунка (гастрит, виразкова хвороба) ≥ кишок (спастичний, атон≥чний кол≥т), п≥дшлунковоњ залози (панкреатит) можуть су≠проводжуватис€ закрепами (запорами) або проносами.

«акреп (в≥д лат. о№в≥≥ра≥≥о) Ч тривала (понад 2 доби) затримка вид≥ленн€ калу. «акреп може виникнути внасл≥док функц≥ональних або орган≥чних за≠хворювань кишок. “ривала затримка калу в кишках може не лише спричи≠нити порушенн€ його д≥€льност≥, але й негативно вплинути на переб≥г серцево-судинних захворювань, захворювань орган≥в диханн€, вид≥льноњ системи. ” комплексних заходах боротьби ≥з закрепами пац≥Їнтам сл≥д реко≠мендувати зб≥льшенн€ обс€гу ф≥зичних вправ, зокрема ранкову г≥мнастику, масаж живота. ” д≥Їтичному харчуванн≥ застосовують продукти з≥ значним вм≥стом кл≥тковини (бур€ки, чорнослив, банани), а також водн≥ вит€жки ≥з рослин з послаблювальною активн≥стю (александр≥йський лист, ≥нжир, жос≠т≥р, рев≥нь).


 

ѕри затримц≥ калу в пр€м≥й кишц≥ використовують механ≥чне його вида≠ленн€ над≥тим на палець гумовим напальчником або за допомогою гумовоњ ру≠кавички. ƒл€ очищенн€ нижн≥х в≥дд≥л≥в кишок застосовують кл≥зми: очисну, ол≥йну, г≥пертон≥чну, а верхн≥х Ч сифонну.

ѕон€тт€ про кл≥зми. ќсобливост≥ проведенн€ очисноњ кл≥зми д≥т€м

 л≥зма (в≥д грец. Ўузта Ч промиванн€) Ч це введенн€ в нижн≥й в≥дд≥л тов≠стоњ кишки через в≥дх≥дник р≥зноман≥тних р≥дин з л≥кувальною та д≥агностич≠ною метою.

ƒ≥агностичну кл≥зму застосовують, наприклад, дл€ розп≥знанн€ кишковоњ непрох≥дност≥. ƒл€ рентгенолог≥чного досл≥дженн€ товстоњ кишки (≥ригоско-п≥њ) використовують контрастну кл≥зму, €ка вм≥щуЇ суспенз≥ю рентгенокон≠трастного препарату.

« л≥кувальною метою застосовують очисну, ол≥йну, емульс≥йну, г≥пертон≥ч≠ну, сифонну, л≥кувальну, краплинну, поживну кл≥зми (табл. 37, 38).

“аблиц€ 37. ѕор≥вн€льна характеристики кл≥зм: очисна, сифонна, послаблю-вальна ол≥йна

’арактеристика кл≥зм. ќчисна —ифонна ѕослаблювальна ол≥йна
ƒ≥€ –озр≥джуЇ, подраз≠нюЇ слизову оболонку кишок, посилюЇ перистальтику “а сама ќбвол≥куЇ калов≥ маси
ѕоказанн€ «акреп, отруЇнн€, хрон≥чний кол≥т; перед рентгенолог≥чним досл≥дженн€м орган≥в черевноњ порожнини, малого таза ѕост≥йн≥, звичн≥ закрепи, кишкова непрох≥дн≥сть. ¬иведенн€ газ≥в, отруЇнн€ ѕост≥йн≥, звичн≥ закрепи
ѕротипоказанн€ «апаленн€ в д≥л€нц≥ гемороњдальних вен, гострий перитон≥т, апендицит “≥ сам≥  
ќснащенн€  ухоль ≈смарха, штатив, наконечник, клейонка, таз, кухоль, гумова трубка з краном, термометр, вазел≥н ѕрилад дл€ сифон≠ноњ кл≥зми (л≥йка 1Ч2 л, система трубок), глечик, таз, клейонка, вазел≥н √умовий балон чи шприц ∆ане

 


 

«ак≥нченн€ табл. 37

’арактеристика кл≥зм ќчисна —ифонна ѕослаблювальна ол≥йна
ѕ≥дготовка пац≥Їнта ѕоложенн€ лежачи на л≥вому боц≥ «а 3 год дати сольове проносне; положен≠н€ Ч на л≥вому боц≥ ѕоложенн€ лежачи на л≥вому боц≥
—клад р≥дини ¬ода + наст≥й ромаш≠ки + 2Ч3 ложки або гл≥церину, або вазел≥нового масла ¬ода,слабкий розчин пермангана≠ту кал≥ю, содовий розчин –ослинна ол≥€, гл≥церин, вазел≥но≠ве масло(перед уживанн€м прокип'€тити)
“емпература р≥дини, ∞— 20 (атон≥чн≥ закрепи); 37Ч39 (спастичн≥ закрепи)   38Ч40
 ≥льк≥сть р≥дини 0,5Ч1,5 л 10Ч15 л 200Ч300 мл
“ехн≥ка виконан≠н€  ухоль ≈смарха, штатив заввишки 1Ч1,5 м; систему заповнити водою, наконечник змастити вазел≥ном, ввести у в≥дх≥дник на 10Ч 12 см (спочатку 3Ч4 см до пупка, а пот≥м паралельно куприку), в≥дкрити кран, пов≥льно ввести р≥дину; 5Ч10 хв пац≥Їнт маЇ њњ утриму≠вати Ћ≥йка.  ≥нець кишковоњ трубки змастити вазел≥ном ≥ ввести в пр€му кишку на 20Ч25 см. Ћ≥йку тримати вище т≥ла пац≥Їнта; наповнити р≥диною, п≥дн€ти.  оли р≥вень р≥дини дос€гне конуса л≥йки, њњ опустити над тазом ≥ тримати, доки вода з кишковим ум≥стом не дос€гне колиш≠нього р≥вн€, п≥сл€ цьо≠го вм≥ст вилити в таз Ѕалон або шприц ∆ане з гумовим катетером. ”води≠ти пов≥льно, п≥сл€ чого пац≥Їнт лежить 15Ч30 хв. ƒ≥€ настаЇ за 8Ч 12 год
«авершенн€ процедури ѕ≥дмиванн€ ѕ≥дмиванн€ ѕ≥дмиванн€

ќчисну кл≥зму призначають дл€ розр≥дженн€ та вилученн€ вм≥сту нижньо≠го в≥дд≥лу товстоњ кишки.

ѕоказанн€. «атримка випорожнень (закреп), п≥дготовка пац≥Їнт≥в до рент≠генолог≥чного досл≥дженн€ кишок, нирок, ендоскоп≥чного досл≥дженн€ тов≠стоњ кишки, операц≥й, полог≥в, штучних аборт≥в; перед ставленн€м л≥куваль≠ноњ та поживноњ кл≥зми; при отруЇнн≥ та ≥нтоксикац≥њ.

ѕротипоказанн€. √остр≥ запальн≥ процеси в д≥л€нц≥ в≥дх≥дника, кровото≠чивий геморой, пухлини пр€моњ кишки в стад≥њ розпаду, кровотеч≥ з орган≥в травленн€.


 


 

ак≥нченн€ табл. 38

 

’арактерис- ѕроносна Ћ≥кувальна ѕоживна  
тика кл≥зм г≥пертон≥чна м≥сцевоњ д≥њ загальноњ д≥њ  раплинна
 ≥льк≥сть 50Ч100 мл 100 мл l00 мл 200Ч 60Ч80
р≥дини       300 мл + крапель за
        5Ч10 хвилину
        крапель  
        настойки  
        оп≥ю  
“ехн≥ка Ѕалон або “ака сама. √умовий 1Ч2 рази в ¬водити
виконанн€ шприц ∆ане ¬водити балон або день, краще увесь час у
  з гумовим пов≥льно, крапельни- краплинно теплому
  катетером. п≥сл€ чого ц€. ¬водити   вигл€д≥
¬водити пац≥Їнт пов≥льно,    
  пов≥льно, лежить п≥сл€ чого    
  п≥сл€ чого прот€гом пац≥Їнт    
  пац≥Їнт «ќхв лежить    
  лежить   прот€гом    
  15Ч30 хв   «ќхв    
«авершенн€ ѕ≥дмиванн€ ѕ≥дмиванн€ ѕ≥дмиванн€ ѕ≥дмиван- ѕ≥дмиван-
процедури       н€ н€

—л≥д пам'€тати, що прохолодна вода подразнюЇ кишки ≥ посилюЇ њхню пе≠ристальтику. «астосуванн€ холодноњ води не бажане, адже може спричинити спазм кишок, б≥ль у живот≥ ≥ затримку випорожнень при спастичному закреп≥.

ѕри закреп≥, €кий супроводжуЇтьс€ мл€вою перистальтикою кишок, став≠л€ть прохолодну (20 ∞—, р≥дше 16Ч14 ∞—) кл≥зму. ѕри спастичному закреп≥ Ч тепл≥ (40 ∞—) кл≥зми.

якщо кл≥зма не под≥€ла, њњ повторюють через дек≥лька годин.

ѕотр≥бно пам'€тати, що не можна одночасно вводити велику к≥льк≥сть р≥дини.

ќл≥йна кл≥зма. ƒ≥€ кл≥зми ірунтуЇтьс€ на послаблювальному ефект≥ внасл≥≠док посиленн€ секреторноњ функц≥њ кишок ≥ перистальтичноњ активност≥ киш≠кових м'€з≥в. ƒ≥€ ол≥йноњ кл≥зми на слизову оболонку кишки значно н≥жн≥ша, н≥ж очисноњ. “ому њњ призначають тим пац≥Їнтам, €ким потр≥бно очистити кишки з м≥н≥мальним њх подразненн€м, наприклад, при запальних процесах у д≥л€нц≥ в≥дх≥дника, запаленн≥ гемороњдальних вузл≥в.

÷ю кл≥зму призначають при ст≥йкому закреп≥. —тавл€ть њњ зазвичай на н≥ч. ¬икористовують 50Ч200 мл п≥д≥гр≥тоњ до температури 37Ч38 ∞— будь-€коњ рос≠линноњ ол≥њ (маслиновоњ, сон€шниковоњ, конопл€ноњ; вазел≥нового масла). ѕ≥с≠л€ ц≥Їњ процедури пац≥Їнт маЇ спок≥йно лежати прот€гом 10Ч15 хв. ќл≥€ роз≠т≥каЇтьс€ по ст≥нц≥ кишок, обвол≥куЇ калов≥ маси, розслаблюЇ м'€зи кишок ≥ спри€Ї випорожненню (мал. 93).


 

якщо д≥€ ол≥йноњ кл≥зми через 10Ч12 год (вран≠ц≥) не настала, ставл€ть звичайну очисну кл≥зму.

≈мульс≥йна кл≥зма даЇ хороший спорожнюваль-ний ефект. «астосовують зазвичай у т€жкохворих, €к≥ перебувають на л≥жковому режим≥. ≈мульс≥ю готують так: зм≥шують 0,5 столовоњ ложки води ≥ 1 столову ложку риб'€чого жиру, додають 50Ч 100 мл води. —ум≥ш ввод€ть у пр€му кишку за до≠помогою гумового балона або шприца ∆ане.

≈мульс≥ю можна приготувати ≥ншим способом. «аздалег≥дь готують 2 скл€нки настою ромашки (1 столова ложка сухоњ ромашки на 1 скл€нку окро≠пу), збивають 1 жовток з 1 чайною ложкою г≥дро≠карбонату натр≥ю, заливають настоЇм ромашки ≥ додають 2 столов≥ ложки вазел≥нового масла або гл≥церину. „ерез 15Ч20 хв настаЇ повне спорож≠ненн€ кишок.

√≥пертон≥чна кл≥зма. „аст≥ше призначають при ћал. 93. ќл≥йна кл≥зма: атон≥чних кол≥тах, €к≥ супроводжуютьс€ закрепа- а Ч гумовий балон з ми, а також у раз≥ п≥сл€операц≥йного парезу ки- трубкою; б Ч шприц ∆ане; шок. ћехан≥зм д≥њ г≥пертон≥чноњ кл≥зми ірунтуЇть- в Ч введенн€ наконечника с€ на активац≥њ процес≥в транссудац≥њ р≥дини через ” в≥дх≥дник ст≥нку кишки, а також на прискоренн≥ перисталь≠тики кишок, що спри€Ї розр≥дженню калових мас. “ехн≥ка застосуванн€ г≥≠пертон≥чноњ кл≥зми не в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ол≥йноњ, однак перший акт дефекац≥њ настаЇ значно ран≥ше Ч приблизно за п≥вгодини п≥сл€ процедури.

ƒл€ посиленн€ послаблювальноњ д≥њ очисноњ кл≥зми до г≥пертон≥чного роз≠чину ≥нод≥ додають 1Ч2 столов≥ ложки подр≥бненого дит€чого мила.

Ќайчаст≥ше використовують 20Ч30 % г≥пертон≥чн≥ розчини магн≥ю суль≠фату, натр≥ю сульфату або 10 % розчин натр≥ю хлориду в к≥лькост≥ 50Ч100 мл. ”вод€ть за допомогою гумового балона або шприца ∆ане. ѕац≥Їнта прос€ть затримати акт дефекац≥њ впродовж 20Ч«ќ хв. √≥пертон≥чна кл≥зма спричинюЇ велику к≥льк≥сть р≥дких випорожнень. “ака кл≥зма дуже подразнюЇ слизову оболонку кишок, тому њњ застосовують р≥дко.

¬раховуючи те, що г≥пертон≥чна кл≥зма завд€ки своњй осмотичн≥й д≥њ спри€Ї виходу води з тканин у просв≥т кишок, њњ застосовують при набр€ках, зокрема оболон головного мозку.

—ифонна кл≥зма. ѕризначають при недостатн≥й ефективност≥ звичайноњ очисноњ кл≥зми, а також при кишков≥й непрох≥дност≥, р≥зноман≥тних отруЇн≠н€х з метою швидкого ≥ ефективного спорожненн€ кишок, а також дл€ вида≠ленн€ з них продукт≥в брод≥нн€, гнитт€ ≥ дл€ в≥дходженн€ газ≥в. ƒл€ виконан≠н€ процедури застосовують принцип сполучених судин: одн≥Їю з них Ї кишка, ≥ншою Ч л≥йка, закр≥плена на зовн≥шньому к≥нц≥ гумовоњ трубки. ƒл€ поста-


 

новки сифонноњ кл≥зми використовують л≥йку Їмн≥стю 1Ч2 л, на €ку над≥ва≠ють гумову трубку завдовжки 1,5 м ≥ д≥аметром не менше 1 см. √умову трубку за допомогою сполучноњ частини (скл€ноњ трубки) з'Їднують з≥ шлунковим зондом або кишковою трубкою. ƒл€ постановки сифонноњ кл≥зми беруть 10Ч 12 л чистоњ води. —л≥д обов'€зково стежити, щоб ≥з кишок вийшло не менше р≥дини, н≥ж було введено, до чистих промивних вод.

Ћ≥кувальн≥ кл≥зми бувають м≥сцевоњ та загальноњ д≥њ.  л≥зми м≥сцевоњ д≥њ за≠стосовують дл€ зменшенн€ подразненн€ запаленн€ в товст≥й кишц≥, з метою безпосереднього впливу на патолог≥чний процес, що локал≥зований у нижн≥х в≥дд≥лах кишок (сигмопод≥бна, пр€ма кишка), при кол≥т≥, сигмоњдит≥, прокти≠т≥. ƒл€ усуненн€ спастичного стану в ц≥й д≥л€нц≥, загоЇнн€ ероз≥й та виразок, а також дл€ л≥куванн€ запального процесу в параректальн≥й кл≥тковин≥ ≥ по≠рожнин≥ малого таза.  л≥зми загальноњ д≥њ застосовують дл€ введенн€ в орга≠н≥зм л≥к≥в або з метою живленн€, у раз≥ неможливост≥ њх перорального прийо≠му (оп≥к слизовоњ оболонки рота або стравоходу), при порушенн≥ процес≥в всмоктуванн€ у систем≥ вор≥тноњ вени, наприклад, при хрон≥чн≥й недостатнос≠т≥ кровооб≥гу, цироз≥ печ≥нки. «а допомогою л≥кувальноњ кл≥зми можна вводи≠ти глюкозу, серцев≥ гл≥козиди, хлоралг≥драт, сал≥цилати, новокањн ≥ де€к≥ ≥нш≥ речовини. ƒл€ л≥кувальноњ кл≥зми можуть бути використан≥ також водн≥ екс≠тракти ромашки, зв≥робою, валер≥ани, настойка беладони (останн€ справл€Ї також ≥ загальну д≥ю).

Ћ≥кувального ефекту дос€гають, використовуючи так≥ розчини: лужно-сольовий (по 3/4 чайноњ ложки натр≥ю г≥дрокарбонату ≥ натр≥ю хлориду роз≠чинити в≥л води, п≥д≥гр≥тоњ до температури 40Ч43 ∞—), кал≥ю перманганату (1 г на 1 л води), наст≥й ромашки (1Ч2 столов≥ ложки сухоњ ромашки залити 1,5 скл€нки окропу, насто€ти, проц≥дити, додати 1/3 чайноњ ложки натр≥ю хлориду ≥ сум≥ш температури 40Ч43 ∞— ввести у пр€му кишку), в≥двар крохма≠лю, шипшинову ол≥ю. Ћ≥кувальн≥ кл≥зми загалом Ї м≥крокл≥змами, вм≥ст р≥ди≠ни в них не маЇ перевищувати 50Ч100 мл. “емпература л≥кувального засобу не маЇ бути нижчою за 40 ∞—, адже низька температура спри€Ї позивам до акту дефекац≥њ, через що л≥ки не всмоктуютьс€.

«а 30Ч40 хв до постановки л≥кувальноњ кл≥зми ставл€ть очисну ≥ п≥сл€ спо≠рожненн€ кишок розпочинають вводити л≥ки. ўоб запоб≥гти механ≥чному, терм≥чному та х≥м≥чному подразненню кишок, л≥ки ввод€ть разом з теплим ≥зотон≥чним розчином натр≥ю хлориду або з обвол≥кальною речовиною (50 г в≥двару крохмалю).

«а допомогою л≥кувальноњ кл≥зми ввод€ть знеболювальн≥, заспок≥йлив≥ та снод≥йн≥ засоби. ƒл€ проведенн€ процедури використовують гумову грушу або шприц ∆ане з гумовим наконечником (мал. 94).

 раплинна кл≥зма. «астосовують дл€ введенн€ через пр€му кишку великоњ к≥лькост≥ р≥дини або поживних речовин за умови, коли њх пероральне або парентеральне введенн€ неможливе або утруднене, наприклад, при значних


 

оп≥ках, терм≥чних чи х≥м≥чних ушкодженн€х стравоходу, при порушеному акт≥ ковтанн€, сте≠ноз≥ воротар€.

“акий спос≥б уведенн€ в орга≠н≥зм л≥кувальних розчин≥в Ї б≥льш доц≥льним, адже надхо≠д€ть у пр€му кишку крапл€ми ≥ краще всмоктуютьс€. ѕри цьо≠му вони не розт€гують кишку, не посилюють њњ перистальтику ≥ не провокують акт дефекац≥њ. Ќеобх≥дно, однак, пам'€тати, що за допомогою краплинноњ кл≥зми можна ввести в орган≥зм обмежену к≥льк≥сть л≥карських засоб≥в. ” пр€м≥й кишц≥, кр≥м води, всмокту≠ютьс€ лише низьк≥ концентрац≥њ розчину натр≥ю хлориду, 5 % розчин глюкозї разом з ≥зотон≥чним розчином натр≥ю хлориду. ƒл€ постановки краплинноњ кл≥зми використовують таку саму систему, що й дл€ очисноњ, але в гумову трубку, €ка з'ЇднуЇ наконечник з кухлем ≈смарха, вставл€ють крапельнищв ≥з затискачем (мал. 95).

…ого загвинчують так, щоб р≥дина з гумовоњ труб≠ки надходила у пр€му кишку не струменем, а кра≠пл€ми. «атискач регулюЇ частоту крапель (40Ч80Ч 120 крапель за 1 хв, що в≥дпов≥даЇ введенню 2Ч4Ч6 см3 р≥дини, здеб≥льшого в межах 60Ч80 за 1 хв). ѕрот€гом 1 доби можна ввести до 3 л р≥дини.

«ам≥сть кухл€ ≈смарха використовують систему з наконечником дл€ внутр≥шньовенного введенн€ л≥к≥в.

 ухоль з розчином п≥дв≥шують на висоту 1 м над р≥внем л≥жка. ћедична сестра зобов'€зана сл≥дкува≠ти, щоб пац≥Їнт був добре вкритий (адже ц€ процеду≠ра за часом тривала), щоб не перегиналас€ трубка ≥ не припин€вс€ пот≥к р≥дини.

—л≥д пам'€тати, що ставити краплинну кл≥зму становки очисноњ (а) тж потр≥бно через «ќЧ40 хв п≥сл€ очисноњ; температура краплинноњ (б) кл≥зм р≥дини, €ку ввод€ть за допомогою краплинноњ кл≥з≠ми, маЇ бути 40Ч42 ∞—, тому до задньоњ ст≥нки кухл€ ≈смарха сл≥д прикр≥пити гр≥лку з водою 45 ∞— ≥ стежити, щоб вона весь час була теплою.

ѕоживна кл≥зма.  оли поживн≥ речовини вводити через рот немаЇ змогї (при р≥зкому зневодненн≥ орган≥зму, тотальн≥й непрох≥дност≥ стравоходу, п≥схх операц≥њ на стравоход≥ ≥ кард≥альному в≥дд≥л≥ шлунка), њх ввод€ть через пр€му!


 

кишку. «астосуванн€ таких кл≥зм дуже обмежене. «азвичай њх застосовують 2 рази на добу, р≥дше Ч 3 рази (щоб не спричинити подразненн€ пр€моњ кишки). —аме в нижньому в≥дд≥л≥ товстоњ кишки всмоктуютьс€ вода, ≥зотон≥чний розчин натр≥ю хлориду, розчин глюкози, розчини ам≥нокислот. якщо подразненн€ кишки все ж таки виникло, потр≥бно зробити перерву на дек≥лька дн≥в.

«а «ќЧ40 хв до постановки поживноњ кл≥зми ставл€ть очисну кл≥зму дл€ повного очищенн€ кишок. “еплий розчин поживноњ сум≥ш≥ набирають у гу≠мовий балон або шприц ∆ане з катетером, змащують к≥нець балона (катетер) вазел≥новим маслом, випускають з нього пов≥тр€ ≥ ввод€ть у пр€му кишку. ќбережно стискають балон, щоб не подразнювалас€ слизова оболонка киш≠ки. ¬≥дтак пац≥Їнт маЇ спок≥йно лежати, щоб не було позив≥в на дефекац≥ю.

ќб'Їм поживноњ кл≥зми маЇ бути до 200 мл за 1 раз. ѕеревагу сл≥д в≥ддати краплинн≥й поживн≥й кл≥зм≥, адже р≥дина, що надходить у пр€му кишку кра≠пл€ми, краще всмоктуЇтьс€. Ќе розт€гуЇ кишки ≥ не п≥двищуЇ внутр≥шньоче≠ревного тиску. Ќе спричинюЇ надм≥рноњ перистальтики кишок, не перешко≠джаЇ в≥дходженню газ≥в, а також не зумовлюЇ болю.

ƒл€ постановки краплинноњ кл≥зми беруть штатив, на €кий п≥дв≥шують ку≠холь ≈смарха або систему дл€ внутр≥шньовенного введенн€ л≥к≥в. ѕоживн≥ ре≠човини розвод€ть водою або розчином глюкози, п≥д≥гр≥вають до потр≥бноњ тем≠ператури. Ќаконечник змащують вазел≥новим маслом ≥ ввод€ть його у пр€му кишку.

—л≥д пам'€тати, що €к≥сть постановки кл≥зми ≥ ефект, €кий вона даЇ, за≠лежать в≥д ум≥нн€ та в≥дпов≥дальност≥ медичноњ сестри. —першу сл≥д добре п≥д≠готувати хворого. якщо в≥н ходить самост≥йно, його запрошують у спец≥ально в≥дведену дл€ постановки кл≥зм к≥мнату, вкладають на кушетку ≥ не залиша≠ють наодинц≥ до повного спорожненн€ кишок. якщо кл≥зму потр≥бно постави≠ти у палат≥, б≥л€ л≥жка хворого бажано прилаштувати ширму, щоб не травму≠вати його псих≥ку, або попросити вийти з палати ≥нших пац≥Їнт≥в, €кщо вони

самост≥йно ход€ть. ѕ≥сл€ постановки кл≥зми д≥л€н≠ку в≥дх≥дника обмивають, насухо витирають, палату пров≥трюють.

ќсобливост≥ проведенн€ очисноњ кл≥зми д≥т€м

1. ѕ≥дготувати стерильний грушопод≥бний ба≠лон з гумовим наконечником в≥д є 1/2 ■Ч до є 9 (мал. 96).


 

¬≥к  ≥льк≥сть розчину, мл Ќомер балона
Ќовонароджений   1/2
1 м≥с. «ќ  
2Ч3 м≥с. ƒобќ  
4Ч6 м≥с. ƒо 90  
7Ч8 м≥с. ƒо 120  
9Ч12 м≥с. ƒо 150  
1Ч5 poKiB ƒо 200  
6Ч7 poKiB ƒо 250 7-8
8Ч9 рок≥в ƒо 300  
ѕонад 9 рок≥в 500 i б≥льше  ухоль ≈смарха

3. ƒитин≥ першого п≥вр≥чч€ процедуру провод€ть на сповивальному стол≥, дитин≥ старшого в≥ку Ч у кл≥змен≥й к≥мнат≥. ѕеред виконанн€м ман≥пул€ц≥њ дитин≥ сл≥д помочитис€.

4. ƒл€ проведенн€ ман≥пул€ц≥њ дитину першого п≥вр≥чч€ спиною уклада≠ють на ст≥л ≥ л≥вою рукою п≥дн≥мають йому н≥жки догори. ƒитину 6 м≥с. укла≠дають на л≥вий б≥к, спиною до того, хто виконуЇ процедуру, ноги дитини п≥д≠вод€ть до живота.

5. ќбережно ввод€ть наконечник у в≥дх≥дник на глибину 3Ч5 см, у напр€м ку спочатку паралельно пупку, а п≥сл€ проходженн€ внутр≥шнього та зовн≥ш≠нього сф≥нктер≥в (м'€з≥в-замикач≥в) Ч паралельно куприку.

«астереженн€! ўо пов≥льн≥ше стискувати грушу, то менше завдаЇтьс€ не≠спокою дитин≥ ≥ довше вода затримаЇтьс€ у пр€м≥й кишц≥.

¬≥дтак оц≥нюють ефективн≥сть кл≥зми, переконуютьс€, що вид≥ленн€ м≥с-1 т€ть калов≥ маси.

ѕерел≥к практичних навичок

1. ѕодаванн€ судна пац≥Їнтов≥.

2. «астосуванн€ газовив≥дноњ трубки.

3. ѕостановка очисноњ та проносноњ кл≥зм.

4. ѕостановка ол≥йноњ та г≥пертон≥чноњ кл≥зм.

5. ѕостановка сифонноњ кл≥зми.

6. ѕостановка л≥кувальноњ кл≥зми (м≥крокл≥зми).

7. Ќавчанн€ пац≥Їнта догл€ду за колостомою (стомою).


 

ѕодаванн€ судна пац≥Їнтов≥

ћета: догл€д за т€жкохворими.

ѕ≥дготувати: судно, клейонку, пелюшку, корнцанг, тампони, теплий 0,1 % розчин перманганату кал≥ю. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом, назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на виконанн€ процедури.

4. ѕ≥дготувати оснащенн€.

5. ¬≥дгородити пац≥Їнта ширмою в≥д оточуючих.

6. —полоснути судно теплою водою, залишивши в ньому трохи води.

7. Ћ≥ву руку п≥двести п≥д криж≥, допомагаючи пац≥Їнтов≥ п≥дн€ти с≥дницю.

8. ѕравою рукою п≥двести клейонку ≥ судно п≥д с≥дниц≥, поклавши м≥ж суд≠ном ≥ с≥дниц€ми пелюшку.

9. ѕрикрити пац≥Їнта ковдрою, залишити самого (€кщо дозвол€Ї стан).

10. ѕ≥дн€ти пац≥Їнта, п≥дв≥вши руку п≥д криж≥, ≥ д≥стати судно.

11. Ќакрити судно кришкою ≥ винести в туалет.

12. ¬илити вм≥ст судна в ун≥таз, промити судно гар€чою водою з мийним порошком.

13. ƒез≥нф≥кувати в 3 % розчин≥ хлорам≥ну прот€гом 1 год, промити п≥д проточною водою.

14. ѕац≥Їнта п≥дмити, просушити промежину, прибрати клейонку.

«астосуванн€ газовив≥дноњ трубки

ћета: виведенн€ газ≥в з кишок.

ѕоказанн€: метеоризм.

ѕ≥дготувати: стерильну газовив≥дну трубку (в упаковц≥), вазел≥н, шпа≠тель, судно (€кщо процедура виконуЇтьс€ в л≥жку), туалетний пап≥р, рукавич≠ки, ширму (€кщо процедура виконуЇтьс€ в багатом≥сн≥й палат≥).

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом, назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на проведенн€ процедури.

4. ѕ≥дготувати оснащенн€.

5. ¬≥дгородити пац≥Їнта ширмою в≥д оточуючих.

6. Ќад≥ти рукавички.

7. «апропонувати або допомогти пац≥Їнту л€гти на л≥вий б≥к ≥з з≥гнутими в кол≥нах ≥ п≥дведеними до живота ногами (€кщо пац≥Їнту протипоказане поло≠женн€ на л≥вому боц≥, газовив≥дну трубку ставити в положенн≥ пац≥Їнта лежа≠чи на спин≥ ≥з з≥гнутими в кол≥нах ≥ розведеними ногами).

8. ѕокласти п≥д с≥дниц≥ пац≥Їнта клейонку, а на нењ пелюшку.


 

9. ѕоставити на пелюшку, поруч ≥з пац≥Їнтом, судно з невеликою к≥льк≥стж води (у де€ких випадках пац≥Їнт може ходити ≥з введеною газовив≥дною тр≥й≠кою).

10. «а допомогою шпател€ вз€ти невелику к≥льк≥сть вазел≥ну ≥ змастити ним закруглений к≥нець трубки на в≥дстань 20Ч«ќ см.

11. ѕерегнути трубку, затиснути њњ в≥льний к≥нець м≥ж IV ≥ V пальц€ми пра≠воњ руки, закруглений к≥нець вз€ти €к ручку.

12. –озсунути с≥дниц≥ ≤ ≥ II пальц€ми л≥воњ руки, правою рукою ввести газо≠вив≥дну трубку в пр€му кишку на глибину 20Ч«ќ см.

13. ќпустити в≥льний к≥нець трубки в судно (тривал≥сть процедури визна≠чаЇ л≥кар).

14. «н€ти рукавички. ¬имити ≥ висушити руки.

15. Ќад≥ти рукавички, вит€гти трубку ≥ покласти њњ в судно. ќбтерти в≥дх≥д≠ник пац≥Їнта туалетним папером у напр€мку спереду назад (у ж≥нок).

16. ѕрибрати клейонку ≥ пелюшку, зн€ти рукавички, вимити ≥ висушитж руки.

ѕостановка очисноњ та проносноњ кл≥зм

ћета: очищенн€ кишок, л≥кувальна, д≥агностична.

ѕоказанн€: закрепи, п≥дготовка до рентгенолог≥чного досл≥дженн€, до опе≠рац≥њ, полог≥в, при отруЇнн€х.

ѕротипоказанн€: захворюванн€ пр€моњ кишни, шлунково-кишков≥ крово≠теч≥.

ѕ≥дготувати: кухоль ≈смарха (див. мал. 95) з гумовою трубкою завдовж≠ки 1,5 м, наконечник, вазел≥н, клейонку, судно, 1,5 л перевареноњ води к≥мнат≠ноњ температури.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом, назватис€ йому.

2. ѕо€снити х≥д ≥ суть процедури.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на проведенн€ процедури, над≥ти рукавички.

4. ” кухоль ≈смарха налити 1Ч1,5 л води, п≥дв≥сити його на штатив≥.

5. ¬≥дкрити вентиль на гумов≥й трубц≥ ≥ випустити пов≥тр€, закрити вен≠тиль.

6. Ќаконечник змастити вазел≥ном.

7. ¬класти пац≥Їнта на топчан, вкритий клейонкою, на л≥вий б≥к, ноги з≥≠гнути в кол≥нах ≥ п≥двести до живота.

8. Ћ≥вою рукою розвести с≥дниц≥, а правою обережно ввести наконечник на 8Ч10 см, спочатку догори у напр€мку до пупка, пот≥м паралельно до куприка.

9. ¬≥дкрити вентиль, пац≥Їнта попросити глибоко дихати животом, вода при цьому поступаЇ до кишок.

10.  оли води в кухл≥ залишитьс€ небагато, вентиль закрити, наконечник обережно вит€гти.


 

1. ѕац≥Їнт лежить на спин≥ 10 хв, утримуючи воду, пот≥м спорожнюЇ кишки.

12. Ќаконечник занурити в 3 % розчин хлорам≥ну на 1 год, пот≥м промити проточною водою з милом, простерил≥зувати.

ѕостановка ол≥йноњ та г≥пертон≥чноњ кл≥зм

ћета: очищенн€ кишок, посиленн€ перистальтики.

ѕоказанн€: закрепи, €кщо очисн≥ кл≥зми протипоказан≥.

ѕротипоказанн€: дл€ г≥пертон≥чноњ кл≥зми Ч тр≥щини в≥дх≥дника, запа≠ленн€, виразки товстоњ кишки.

ѕ≥дготувати: шприц ∆ане або грушопод≥бний балон, газовив≥дну трубку, вазел≥н, рослинну ол≥ю Ч 100Ч200 мл (за температури 38 ∞—), або г≥пертон≥ч≠ний розчин натр≥ю хлориду (10 %) або 20Ч«ќ % розчин магн≥ю сульфату 50Ч 100 мл (за температури 38 ∞—), серветки.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити х≥д ≥ суть процедури.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на проведенн€ процедури.

4. Ќад≥ти рукавички.

5. ѕопередити пац≥Їнта про те, що п≥сл€ ол≥йноњ кл≥зми в≥н не маЇ вставати до ранку, оск≥льки ефект п≥сл€ кл≥зми настаЇ за 10Ч12 год. якщо поставили г≥пертон≥чну кл≥зму, пац≥Їнт маЇ затримувати розчин у кишках 20Ч«ќ хв.

6. Ќабрати в шприц чи балон ол≥ю або г≥пертон≥чний розчин.

7. «мастити газовив≥дну трубку вазел≥ном.

8. ”класти пац≥Їнта на л≥вий б≥к ≥з з≥гнутими ≥ п≥дт€гнутими до живота но≠гами.

9. –озсунувши с≥дниц≥, ввести газов≥дв≥дну трубку в пр€му кишку на 15Ч 20 см.

10. ¬ипустити пов≥тр€ ≥з шприца або балона.

11. ѕриЇднати шприц (балон) до трубки ≥ пов≥льно ввести набраний розчин.

12. ¬ит€гти газовив≥дну трубку ≥ занурити њњ в дез≥нфекц≥йний розчин на 1 год, пот≥м промити з милом, простерил≥зувати.

ѕостановка сифонноњ кл≥зми

ћета: багаторазове промиванн€ кишок з л≥кувальною або д≥агностичною метою.

ѕоказанн€: в≥дсутн≥сть ефекту в≥д очисноњ та проносних кл≥зм, отруЇнн€, кишкова непрох≥дн≥сть.

ѕротипоказанн€: так≥ сам≥, €к дл€ очисноњ кл≥зми.

ѕ≥дготувати: 2 товстих зонди* з'Їднаних скл€ною трубкою, скл€нку, л≥й≠ку на 1 л, 10Ч12 л перевареноњ води к≥мнатноњ температури, кухоль, в≥дро, клейонку, вазел≥н, фартух, рукавички.


 

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їн≠том ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури. ќтримати згоду пац≥Їнта на проведенн€ процедури.

3. Ќад≥ти рукавички.

4. ѕ≥дготувати оснащенн€.

5. ”класти пац≥Їнта на л≥вий б≥к на топчан, укритий клейонкою, за≠пропонувати з≥гнути ноги в кол≥нах, п≥дт€гнути до живота.

6. —л≥пий к≥нець зонда змастити вазел≥ном на «ќЧ40 см.

7. –озсунувши с≥дниц≥, ввести сл≥≠пий к≥нець зонда в кишки на глибину «ќЧ40 см, приЇднати л≥йку.

8. Ќаповнити л≥йку водою, трима≠ючи њњ на р≥вн≥ топчана в дещо нахиле≠ному положенн≥ (мал. 97, а).

9. ѕ≥дн€ти л≥йку з водою на 1 м, вода при цьому поступаЇ в кишки (мал. 97, б).

10.  оли вода дос€гне в≥чка л≥йки, л≥йку пов≥льно опустити в початкове положенн€; промивн≥ води зливають у в≥дро (мал. 97, в).

11. ѕромиванн€ кишок сл≥д прово≠дити до чистих промивних вод, анало≠г≥чно промиванню шлунка.

12. «н€ти л≥йку; опустити к≥нець зонда на 10 хв у таз.

13. ѕов≥льно вит€гти зонд ≥з ки≠шок.

14. Ћ≥йку, зонди продез≥нф≥кувати в 3 % розчин≥ хлорам≥ну Ч 1 год, про≠мити п≥д проточною водою з милом, простерил≥зувати.

15. «бер≥гати в стерильному вигл€≠д≥ в спец≥ально в≥дведеному посуд≥.


 

ѕостановка л≥кувальноњ кл≥зми (м≥крокл≥зми)

ћета: м≥сцевий та загальний вплив л≥карських речовин на орган≥зм.

ѕоказанн€: протипоказанн€ або неможлив≥сть прийманн€ л≥к≥в через рот, запаленн€ товстоњ кишки, судоми, р≥зке збудженн€.

ѕ≥дготувати: газовив≥дну трубку або катетер, шприц ∆ане або гумовий балон на 50Ч100 мл, вазел≥н, л≥кувальну речовину Ч 50Ч100 мл, п≥д≥гр≥ту до температури 38Ч40 ∞—.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на проведенн€ процедури.

4. Ќад≥ти рукавички.

5. «а «ќ хв перед м≥крокл≥змою виконати очисну кл≥зму.

6. ”класти пац≥Їнта на л≥вий б≥к.

7. √азовив≥дну трубку або катетер змастити вазел≥ном ≥ ввести у в≥дх≥дник на 20Ч30 хв.

8. Ќабрати л≥ки в шприц ∆ане або балон, випустити пов≥тр€, приЇднати до трубки ≥ пов≥льно ввести л≥кувальну речовину.

9. ѕ≥дтримуючи ≥ стискаючи верхн≥й к≥нець трубки, обережно зн€ти шприц (балон).

10. ѕ≥сл€ наповненн€ шприца (балона) пов≥тр€м знову приЇднати до трубки ≥ ввести пов≥тр€ дл€ утворенн€ пов≥тр€ноњ пробки.

11. ¬ит€гти газовив≥дну трубку або катетер.

12. ѕ≥сл€ кл≥зми пац≥Їнт маЇ лежати не менше 1 год.

ѕрим≥тка: щоб не спричинити подразненн€ кишок, л≥карський зас≥б роз≠вод€ть теплим ≥зотон≥чним розчином натр≥ю хлориду або ввод€ть ≥з обвол≥-кальною речовиною (50 мл в≥двару крохмалю).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 7597 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2120 - | 1986 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.12 с.