Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


÷≥ноутворенн€ в галуз≥ туристичного б≥знесу
ћистецтво визначенн€ ц≥ни пол€гаЇ в можливост≥ усв≥домленн€ положенн€ на ринку в ц≥лому ≥ в прогнозуванн≥ реакц≥њ споживача на запропоновану ц≥ну. ƒоц≥льним вважаЇтьс€ використанн€ гнучкого п≥дходу до ц≥ноутворенн€, тобто ц≥на повинна бути маневреною та динам≥чною. –озробка пол≥тики ц≥н зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х фактор≥в розвитку туристичноњ орган≥зац≥њ. ƒо зовн≥шн≥х фактор≥в в≥днос€ть: сп≥вв≥дношенн€ попиту та пропозиц≥њ; р≥вень ≥ динам≥ку конкуруючих ц≥н; державне регулюванн€ €к економ≥ки в ц≥лому, так ≥ сфери туризму зокрема; пол≥тичну ситу≠ац≥ю; споживач≥в, њх платоспроможн≥сть, ≥нтереси, звички та смаки.

¬нутр≥шн≥ фактори або ц≥л≥ ц≥ноутворенн€ пол€гають в:

Ј максим≥зац≥њ поточного прибутку в≥д формуванн€ ≥ реал≥зац≥њ продукту;

Ј утриманн≥ позиц≥й на ринку:

Ј дос€гненн≥ л≥дерства в €кост≥ турпродукт≥в:

Ј завоюванн≥ ≥ п≥дтримц≥ л≥дерства на ринку туристських послуг;

Ј прагненн≥ туристськоњ орган≥зац≥њ до зб≥льшенн€ темп≥в росту формуванн€ та реал≥зац≥њ, нав≥ть за рахунок зниженн€ доход≥в:

Ј бажанн≥ п≥дн€ти св≥й ≥м≥дж (престиж);

Ј зац≥кавленост≥ туроператора ≥ турагента в зб≥льшенн≥ своЇњ част≠ки на ринку туристських послуг;

Ј бажанн≥ туроператора ухил€тис€ в≥д обвинуваченн€ в монопол≥зац≥њ:

Ј прагненн≥ уникнути банкрутства.

¬загал≥, в практиц≥ маркетингу розроблено три методи ц≥ноу≠творенн€:

ü з ор≥Їнтац≥Їю на р≥вень конкуренц≥њ;

ü з ор≥Їнтац≥Їю на попит:

ü на основ≥ витрат (витратний метод).

÷≥ноутворенн€ з ор≥Їнтац≥Їю на р≥вень конкурент≥в досить ха≠рактерно дл€ туристських орган≥зац≥й. ѕри даному метод≥ ц≥ни встановлюютьс€ нижче, або вище на р≥вн≥ ринкових в залежност≥ в≥д вибагливост≥ кл≥Їнт≥в, наданого серв≥су, реальноњ чи передбаче≠ноњ в≥дпов≥дноњ реакц≥њ конкурент≥в. ¬≥дм≥нна риса пол€гаЇ у в≥дсут≠ност≥ пост≥йноњ залежност≥ м≥ж ц≥нами ≥ витратами.

÷≥ноутворенн€ з ор≥Їнтац≥Їю на попит засновано на вивченн≥ бажань споживач≥в ≥ встановленн≥ ц≥н, прийн€тних дл€ ц≥льового ринку. ƒаний метод застосовуЇтьс€ в тому випадку, €кщо ц≥на Ї вир≥шальним чинником у придбанн≥ турпродукту кл≥Їнтами. ѕри цьому ви€вл€Їтьс€ стел€ ц≥н Ч максимальна сума, €ку спожи≠вач буде готовий сплатити за дану послугу.

÷≥ноутворенн€ на основ≥ витрат {витратний метод} побудовано на калькульванн≥ повноњ соб≥вартост≥ турпродукту. ¬оно викорис≠товуЇтьс€ тими п≥дприЇмствами, €к≥ прагнуть, в першу чергу, отри≠мати прибуток в≥д ≥нвестиц≥й. ÷ей метод маЇ наступн≥ переваги:

1. ÷≥ноутворенн€ значно спрощуЇтьс€, €кщо туристська орган≥≠зац≥€ може досить точно визначити структуру повноњ соб≥вартост≥ турпродукту.

2. «астосуванн€ даного методу основними конкурентами ф≥рми створюЇ умови дл€ зниженн€ ц≥новоњ конкуренц≥њ.

3. ” турф≥рм з'€вл€Їтьс€ можлив≥сть прид≥л€ти значно менше уваги коливанн€м попиту на турпродукти.

ѕри розробц≥ ц≥новоњ стратег≥њ туристська орган≥зац≥€ повинна використовувати три перерахованих методи ц≥ноутворенн€ у взаЇмод≥њ, оск≥льки ор≥Їнтац≥€ т≥льки на один з них не спри€Ї про≠веденню гнучкоњ ц≥новоњ стратег≥њ ≥ нав≥ть приводить до пр€мих чи непр€мих збитк≥в.

÷≥на маЇ дв≥ меж≥: нижню та верхню. Ќижньою межею виступають понесен≥ витрати, тобто соб≥варт≥сть турпродукту. ¬ерхню визначаЇ попит на даний вид турпродукту. ” цьому сенс≥ можна го≠ворити про ц≥ну попиту на туристськ≥ послуги ≥ ц≥ну пропозиц≥њ.

÷≥ноутворенн€ в сфер≥ туризму маЇ характерн≥ особливост≥. ѓх визначними рисами Ї наступн≥.

I.¬исока еластичн≥сть ц≥н у р≥зних сегментах туристського ринку.

II. –озриву час≥ м≥ж моментами встановленн€ ц≥ни ≥ куп≥вл≥-про≠дажу турпродукту.

ѕ≤. ÷≥ни на турпродукт Ї роздр≥бними, тому що в≥н призначений безпосередньо дл€ споживанн€.

IV. Ќездатн≥сть туристських послуг до збереженн€, внасл≥док чого роздр≥бн≥ торговц≥ не розд≥л€ють з виробниками ризику, пов'€заного з утворенн€м нереал≥зованих запас≥в.

V. ¬исокий ступ≥нь впливу конкурент≥в. Ќа однаков≥ туристськ≥ послуги д≥ють два р≥вн≥ ц≥н Ч внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шньоторговельн≥, наприклад тарифи на транспорт, готельн≥ послуги, обслуговуванн€ турист≥в. “ому, з урахуванн€м м≥жнародних вимог, ц≥ни дл€ ≥но≠земних турист≥в встановлюютьс€ на б≥льш високому р≥вн≥, н≥ж дл€ в≥тчизн€них.

VI. —езонна диференц≥ац≥€ ц≥н ≥ тариф≥в, оск≥льки попит на ту≠ристськ≥ послуги носить €скраво виражений сезонний характер.

VII. «начна варт≥сть операц≥њ з туристськими послугами. ƒл€ ст≥йкост≥ попиту на туристськ≥ послуги ц≥на не повинна викли≠кати в покупц≥в негативних емоц≥й, тобто р≥вень ц≥н розгл€даЇтьс€ споживачами €к ц≥лком допустимий. ƒобре, €кщо ц≥на на визначе≠ний пакет послуг, наданий туристською орган≥зац≥Їю, нижче вит≠рат самост≥йно подорожуючого туриста на аналог≥чний пакет.

¬исокий р≥вень ор≥Їнтац≥њ на психолог≥чн≥ особливост≥ спо≠живача, оск≥льки ц≥на туру може бути пов'€зана з≥ статусом кл≥Їнта.

IX. ÷≥ни на турпродукт необх≥дно ор≥Їнтувати не на середнього споживача, а на певн≥ типов≥ групи. “иполог≥ю споживанн€ варто розгл€дати €к основу п≥двищенн€ ефективност≥ комерц≥йноњ д≥€ль≠ност≥ туристськоњ орган≥зац≥њ.

X. «начний ступ≥нь державного регулюванн€ в еф ер≥ транспорту, що часто включаЇ елементи контролю ц≥н.

XI. ÷≥на одн≥Їњ туристськоњ пут≥вки залежить в≥д виду туру (груповий чи ≥ндив≥дуальний). „им б≥льше чисельн≥сть групи, тим нижче варт≥сть туру в розрахунку на одну людину. ÷≥на туру на од≠ну людину залежить в≥д к≥лькост≥ тур дн≥в: чим тривал≥ший тур, тим дорожче в≥н буде коштувати за ≥нших р≥вних умов.

“уристичн≥ орган≥зац≥њ застосовують наступн≥ знижки з вар≠тост≥ турпродукту:

І сезонн≥;

І знижки дл€ д≥тей ≥ школ€р≥в; зазвичай д≥т€м до 7 рок≥в надаЇтьс€ знижка 50%, школ€рамЧ40%;

І спец≥альн≥ знижки, надан≥ ав≥акомпан≥€ми ≥ готел€ми дл€ людей у в≥ц≥ 50-65 рок≥в:

І знижки дл€ пост≥йних кл≥Їнт≥в;

І знижки у випадку, €кщо турист, €кий забронював тур, даЇ ф≥рм≥ право самост≥йного вибору одн≥Їњ з трьох дат свого в≥дправлен≠н€ й одного з трьох пункт≥в призначенн€ в≥дпочинку.  ожен метод ц≥ноутворенн€ маЇ своњ переваги ≥ недол≥ки. “ому кожна туристична компан≥€ повинна приймати власне р≥шенн€ в ц≥й сфер≥, враховуючи конкретну ситуац≥ю ≥ уподобанн€ спожи≠вач≥в, €к≥ можуть дещо в≥др≥зн€тис€ в р≥зних рег≥онах св≥ту.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 811 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

494 - | 457 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.