Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕропозиц≥€ ≥нформац≥йних послуг в ”крањн≥
ќсновними постачальниками ≥нформац≥йних продукт≥в ≥ по≠слуг на украњнському ринку виступають центри-генератори баз да≠них служби телекомун≥кац≥њ"!, ≥нформац≥йн≥ брокери, маркетингов≥ ≥ консультац≥йн≥ ф≥рми. Ѕ≥льш≥сть орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств по≠ставл€ють ≤ѕѕ на комерц≥йн≥й основ≥, њхн€ д≥€льн≥сть нац≥лена на беззупинне ≥ систематичне забезпеченн€ кл≥Їнт≥в важливою ≥нфор≠мац≥Їю. ѕропозиц≥ю ≥нформац≥йних послуг на украњнському ринку можна розд≥лити на три основних сектора:

Ø чисто ≥нформац≥йн≥ послуги (наданн€ адресно-дов≥дниковоњ ≥нформац≥њ, телекомун≥кац≥йн≥ послуги та ≥н.);

Ø ≥нформац≥йно-консалтингов≥ послуги, тобто послуги, €к≥ мають ознаки €к ≥нформац≥йного, так ≥ консалтингового характеру (мар≠кетингов≥ досл≥дженн€, перев≥рка над≥йност≥ партнер≥в та ≥н.);

Ø консалтингов≥ послуги (консультуванн€ по зовн≥шньоеко≠ном≥чн≥й д≥€льност≥, юридичн≥ консультац≥њ та ≥н.)

—ьогодн≥ основними суб'Їктами ≥нформац≥йного ринку виступа≠ють:

Ј органи державного управл≥нн€;

Ј оперативно-комерц≥йний апарат (“оргово-промислова палата ”крањни, комерц≥йн≥ банки та ≥н.);

Ј органи статистики;

Ј видавц≥ адресних ≥ адресно-номенклатурних дов≥дник≥в;

Ј видавц≥ економ≥чних газет ≥ часопис≥в;

Ј п≥дприЇмства, що виробл€ють банки ≥ бази даних та надають те≠лекомун≥кац≥йн≥ послуги;

Ј п≥дприЇмства, що надають маркетингов≥ послуги;

Ј консалтингов≥ ф≥рми.

ќргани державного управл≥нн€, €к≥ провод€ть реЇстрац≥ю субТЇкт≥в господарськоњ д≥€льност≥ ≥ њх л≥цензуванн€, с одним з ос-мовних джерел д≥ловоњ ≥нформац≥њ. ¬они мають в≥домост≥ про напр€мки д≥€льност≥ п≥дприЇмств, њх установч≥ документи, адресну ≥нформац≥ю та дан≥ про персонал, але, на жаль, досить р≥дко поши≠рюють реЇстри п≥дприЇмств, €к≥ л≥цензован≥ по р≥зним видам д≥€льност≥ прид≥л€ють недостатньо уваги проблем≥ оновленн€ на€вноњ ≥нформац≥њ. “≥льки ‘онд державного майна друкуЇ в≥домост≥ про зареЇстрован≥ ≥нвестиц≥йн≥ фонди.

–ег≥ональн≥ п≥дрозд≥ли ћ≥н≥стерства зовн≥шньоеконом≥чних зв'€зк≥в, €к≥ мають оперативн≥ зв'€зки з торговими представництва≠ми ”крањни за кордоном, надають ≥нформац≥ю про р≥зн≥ форми торгового сп≥вроб≥тництва; економ≥ко-статистичн≥ ≥ кон'юнктурн≥ матер≥али: в≥домост≥ про ≥ноземних партнер≥в та м≥жнародн≥ ринки, заруб≥жн≥ ≥ в≥тчизн€н≥ виставки, €рмарки, презентац≥њ нових то≠вар≥в; дан≥ про зм≥ни у законодавств≥ р≥зних крањн; ≥нформац≥ю про пор€док товароруху та ≥нш≥ матер≥али.

ƒопомогу в одержанн≥ ринковоњ ≥нформац≥њ н ”крањн≥ надаЇ “оргово-промислова лапата ”крањни (“ѕѕ), зокрема ”правл≥нн€ ≥нформац≥њ “ѕѕ. ќсновними завданн€ми ”правл≥нн€ ≥нформац≥њ “ѕѕ Ї орган≥зац≥€ системи дов≥дково-≥нформац≥йного ≥ консуль≠тац≥йного забезпеченн€ д≥лових зв'€зк≥в в “ѕѕ: участь в створенн≥, вдосконаленн≥ ≥ функц≥онуванн≥ ™диноњ системи д≥ловоњ ≥нформац≥њ в ”крањн≥; створенн€, пошук, обробка, систематизац≥€, поширенн€ ресурс≥в д≥ловоњ ≥нформац≥њ: створенн€ ≥ реал≥зац≥€ системи дов≥дко≠во-≥нформац≥йних ≥ консультац≥йних послуг дл€ украњнських ≥ за≠кордонних партнер≥в; встановленн€ пр€мих контакт≥в з ук≠рањнськими ≥ закордонними власниками ресурс≥в д≥ловоњ ≥нфор≠мац≥њ. “ѕѕ надаЇ так≥ види послуг: адресна, адресно-номенклатур≠на, ф≥рмова, ц≥нова, анал≥тичн≥ дов≥дки та ≥н.

ќргани статистики мають в своЇму розпор€дженн≥ значн≥ об≠с€ги ≥нформац≥њ ≥ регул€рно видають статистичн≥ дов≥дники, њхн€ д≥€льн≥сть спр€мована на одержанн€ узагальнених даних по галу≠з€м народного господарства ≥ област€м ”крањни, тому первинн≥ дан≥ одержати практично неможливо.

Ќайб≥льш поширеними на ≥нформац≥йному ринку ”крањни через њх прийн€тн≥ ц≥ни ≥ розгалужену систему розповсюдженн€ е товари в друкован≥й форм≥ Ч дов≥дники ≥ д≥лова пер≥одика. ”крањн≠ськими видавц€ми випускаютьс€ т≥льки два види дов≥дник≥в Ч ад≠ресц≥ й адресно-номенклатурн≥, њх можна розд≥лити на:

Х ун≥версальн≥, €к≥ охоплюють п≥дприЇмства вс≥х або б≥льшост≥ рег≥он≥в ”крањни (Ђѕромислов≥сть ”крањни", ЂЌезалежн≥ вироб≠ники товар≥в ≥ послугї та ≥н);

Х галузев≥ (Ђ’арчова промислов≥сть ”крањниї-, Ђ—≥льськогоспо≠дарськ≥ п≥дприЇмства ”крањниї та ≥н.);

Х рег≥ональн≥, що включають п≥дприЇмства окремого рег≥ону ”к≠рањни (Ђ∆овт≥ стор≥нкиї, Ђ¬ашь  ињв. «олот≥ стор≥нкиї та ≥н.).

ƒо загальних недол≥к≥в друкованих дов≥дник≥в в≥днос€ть:

Х недостатнЇ охопленн€ недержавних п≥дприЇмств, що обумовле≠но небажанн€м де€ких ф≥рм давати про себе ≥нформац≥ю;

Х недосконалу класиф≥кац≥ю товар≥в ≥ послуг;

Х недостатню достов≥рн≥сть ≥нформац≥њ ≥ њњ обс€г щодо показник≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмств.

¬ економ≥чних журналах (Ђƒ≥лове житт€ї, Ђ≈коном≥ка ”крањни)/ та ≥н.) публ≥кують ≥нформац≥йно-анал≥тичн≥ матер≥али. ≤нфор≠мац≥йн≥ продукти представлен≥ також базами ≥ банками даних, тек≠стовими ≥нформац≥йно Ч пошуковими системами.

Uanet/Relkom забезпечуЇ можлив≥сть роботи в мереж≥ ≤нтернет, доступ до ≥нформац≥њ електронноњ дошки оголошень св≥тових комп'ютерних мереж ≥ ≥н. ≤нтернет стаЇ важливим б≥знес-≥нструмен≠том, ≥ чим швидше п≥дприЇмства почнуть розгл€дати њњ в цьому ас≠пект≥, тим скор≥ше вони дос€гнуть усп≥ху. ¬ комерц≥њ ≤нтернет мож≠на розгл€дати €к: зас≥б зв'€зку; джерело ≥нформац≥њ та њњ розм≥щен≠н€; зд≥йсненн€ б≥знесу через публ≥чн≥ мереж≥ (реклама, закрит≥ ката≠логи з можлив≥стю замовленн€, в≥ртуальн≥ магазини, електронн≥ б≥рж≥). јбоненти мереж≥ ≤нтернет в ”крањн≥ користуютьс€ послуга≠ми таких ≥нформац≥йно-дов≥дкових служб:

Ј Internet securites, €ка даЇ над≥йну оперативну д≥лову ≥нформац≥ю про розвиток ринк≥в в ÷ентральн≥й ≥ —х≥дн≥й ™вроп≥;

Ј The Interactive Investir даЇ можлив≥сть оперативного отриманн€ корисних порад про отриманн€ ≥ вкладенн€ грошей. ¬она призна≠чена дт€ незалежних ф≥нансових радник≥в та приватних ≥нвестор≥в;

Ј ECHO- доступ до 20 баз даних д≥ловоњ ≥нформац≥њ про ™вропу в режим≥ on-line;

Ј European Business Directory м≥стить список 150000 компан≥й з 25 Ївропейських крањн, €к≥ найб≥льш динам≥чно розвивають асор≠тимент своњх товар≥в та послуг, нарощують обс€г њх експорту.

¬ажливим ресурсом ≤нтернет е World Wide Web(WWW), в €кому ≥снують сервери практично з будь-€коњ тематики. WWW вико≠ристовуЇтьс€ дл€ розм≥щенн€ р≥зноман≥тноњ нормативноњ, статистичноњ ≥ д≥ловоњ ≥нформац≥њ, каталог≥в продукц≥њ ф≥рм. Ќа Web-оц≥нках можна швидко знайти ≥ отримати ≥нформац≥ю про товари ≥ послуги, €ку часом неможливо отримати ≥ншими шл€хами. Ќайб≥льш використовуваними Ї ≥нформац≥йн≥ рубрики, €к≥ стосуютьс€ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть компан≥й, продукти ≥ послуги, зай≠н€тост≥ населенн€, ф≥нанс≥в ≥ ≥нвестиц≥й тощо. —в≥товою тенденц≥Їю –≥зке зростанн€ числа сервер≥в, €к≥ працюють по рубриках: електронна комерц≥€, ≥нформац≥€ про малий б≥знес, електронн≥ б≥рж≥, економ≥ка споживчих товар≥в.

Ќа украњнських WWW серверах можна знайти р≥зноман≥тну ≥нформац≥ю: правов≥ дов≥дников≥ системи, рекламу комерц≥йних ф≥рм з перел≥ком товар≥в ≥ послуг, електронн≥ верс≥њ р≥зноман≥тних друкованих видань та ≥н. ўодо ”крањни, то ≥нформац≥€ про ≤нтернет ≥ б≥знес-сервери неповна. ÷е виражаЇтьс€ в недостатньому представленн≥ украњнських б≥знес-сервер≥в в св≥тових пошукових серверах та каталогах сервер≥в. —тримуючими факторами в розвит≠ку б≥знесового використанн€ ≤нтернет в ”крањн≥ Ї недостатн€ комп'ютеризован≥сть населенн€, п≥дприЇмств та установ; низька техн≥чна €к≥сть телефонних л≥н≥й, недостатн€ дл€ забезпеченн€ нор≠мальноњ роботи сучасного комун≥кац≥йного обладнанн€; недо≠статн≥й розвиток банк≥вськоњ системи, пов'€заноњ ≥з зд≥йсненн€м та прийн€тт€м платеж≥в через систему кредитних карток..

ѕослуги в сфер≥ маркетингу в ”крањн≥ почали розвиватис€ на по≠чатку 90-х рок≥в. —ьогодн≥ на цьому важливому сегмент≥ ринку по≠слуг зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть близько 180 компан≥й, серед €ких можна вид≥лити ЂSocis Gallup Ukraineї, ЂUMGї, ЂUSMї, Ђ÷ентр маркетингових досл≥дженьї та ≥н. ¬они провод€ть детальн≥ досл≥дженн€ окремих сектор≥в ринку, попиту ≥ пропозиц≥њ по групам товар≥в ≥ споживач≥в, збирають ≥нформац≥ю по окремим п≥дпри≠Їмствам. ’арактерною рисою маркетингових досл≥джень на ук≠рањнському ринку Ї переважна ор≥Їнтац≥€ маркетингових ф≥рм на за≠кордонних замовник≥в. ÷е по€снюЇтьс€ тим, що платоспроможн≥сть ≥ноземних п≥дприЇмств значно вища, н≥ж в≥тчизн€них; дл€ нерези≠дент≥в б≥льш виг≥дно користуватись послугами украњнських ≥нфор≠мац≥йних п≥дприЇмств, н≥ж самост≥йно вивчати украњнський ринок.  р≥м того, б≥льш≥сть в≥тчизн€них п≥дприЇмств ще не повною м≥рою усв≥домили важлив≥сть глибокого вивченн€ ринк≥в.

ћожна вид≥лити три основних напр€мки маркетингових досл≥д≠жень:

" досл≥дженн€ споживчих ринк≥в;

Х досл≥дженн€ ринк≥в товар≥в промислового призначенн€;

Х маркетингов≥ досл≥дженн€ з метою пошуку д≥лових партнер≥в.

ƒо послуг, €к≥ швидко розвиваютьс€, в сфер≥ маркетингових досл≥джень в≥дноситьс€ пошук партнер≥в, €кий передбачаЇ анкету≠ванн€ потенц≥йних партнер≥в, зб≥р первинноњ ≥нформац≥њ ≥ розробку рекомендац≥й дл€ п≥дприЇмства-замовника ≥ нав≥ть перев≥рку над≥йност≥ партнер≥в. –инок консалтингових послуг в ”крањн≥ в останн≥ роки розвиваЇтьс€ досить швидкими темпами. —ьогодн≥ в≥тчизн€н≥ та ≥ноземн≥ ф≥рми пропонують так≥ послуги в ц≥й сфер≥:

ü юридичн≥ консультац≥њ та захист ≥нтерес≥в в суд≥;

ü консультуванн€ по оподаткуванню;

ü експертиза контракт≥в ≥ консультуванн€ по контрактному пра≠ву;

ü консультуванн€ по зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥€льност≥;

ü консультуванн€ по менеджменту персоналу;

ü консультуванн€ по ф≥нансовому менеджменту;,

ü стратег≥чне плануванн€ ≥ консультуванн€ з питань, стратег≥й;

ü розробка рекламноњ пол≥тики ≥ консультуванн€ по рекламн≥й стратег≥њ;

ü б≥знес-плануванн€, розробка ≥нвестиц≥йних проект≥в ≥ консуль≠тац≥њ по ф≥нансам ≥ маркетингу.

ф≥рми, що надають консультац≥йн≥ послуги в≥тчизн€ному ринку. можна розд≥лити на так≥ групи:

1.  ваз≥консультац≥йн≥ компан≥њ. ¬они, €к правило, не мають пост≥йного штату консультант≥в ≥ Ї або чисто ф≥ктивними юридич≠ними утворенн€ми, або мають ц≥лком в≥дм≥нний в≥д консалтингу проф≥ль д≥€льност≥. ѕитома вага таких компан≥й значна в великих ≥ середн≥х м≥стах, в менш≥й м≥р≥ це характерно дл€  иЇва, де вже склавс€ ринок консультац≥ йних послуг.

2. ƒр≥бн≥ украњнськ≥ консалтингов≥ ф≥рми. Ѕ≥льш≥сть з них укомп≠лектован≥ високопрофес≥йними спец≥ал≥стами. ѕеревагою й одно≠часно недол≥ком цих компан≥й Ї њх невеликий розм≥р (чисельн≥сть персоналу в≥д 1 до 5 чолов≥к). —воњ послуги вони пропонують за до≠сить пом≥рну ц≥ну. Ќакладн≥ витрати таких ф≥рм в≥дносно невелик≥, њх б≥льша частина складаЇтьс€ з витрат на оплату прац≥. ¬одночас малочисельн≥сть персоналу означаЇ невелик≥ можливост≥ в план≥ збору ≥нформац≥њ, спектра договор≥в, що укладаютьс€, ≥ широти њх охопленн€.

3. —ередн≥ ≥ крупн≥ украњнськ≥ консалтингов≥ ф≥рми. ÷€ група консультац≥йних ф≥рм Ї найб≥льш збалансованою стосовно потреб кл≥Їнта, њх розц≥нки ≥стотно вищ≥, н≥ж в др≥бних ф≥рмах (за рахунок накладних витрат), але вони б≥льш повно задовольн€ють запити кл≥Їнт≥в. “ак≥ ф≥рми можуть одночасно працювати по багатьом напр€мкам, залучаючи вузькопроф≥льних спец≥ал≥ст≥в, зд≥йснювати широкомасштабний зб≥р ≥нформац≥њ дл€ виконанн€ договор≥в, при необх≥дност≥ прискорюван≥ терм≥н виконанн€ роб≥т, залучаючи додатков≥ ресурси. Ќедол≥ком цих компан≥й Ї в≥дсутн≥сть належ≠ного ≥мен≥ ф≥рми, €ке б в≥дпов≥дало вимогам ≥ноземних партнер≥в.

4. ≤ноземн≥ консалтингов≥ ф≥рми. ¬они пропонують консультац≥њ з питань оподатковуванн€, структурного управл≥нн€, б≥знес-плану≠ванн€, реструктуризац≥њ компан≥й, ≥нвестиц≥й, п≥дприЇмництва, при≠ватизац≥њ. ќстанн≥м часом в практиц≥ ≥ноземних ф≥рм з'€вилась тен≠денц≥€ залученн€ до свого персоналу украњнських спец≥ал≥ст≥в. ÷е пов'€зано з високим р≥внем њх профес≥онал≥зму, знанн€м психолог≥њ украњнського народу ≥ недол≥к≥в украњнського ринку.

“аким чином, споживач≥ ≥нформац≥йних послуг в ”крањн≥ можуть задовольн€ти своњ ≥нформац≥йн≥ потреби такими способами:

Х придбати дов≥дков≥ виданн€ або необх≥дн≥ бази даних;

Х п≥дключитис€ до комп'ютерних мереж з метою виходу на закор≠донн≥ банки даних;

Х звернутис€ в спец≥ал≥зован≥ ≥нформац≥йн≥ п≥дприЇмства.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 941 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2035 - | 1917 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.