Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 олективн≥ та ≥ндив≥дуальн≥ засоби захисту в≥д д≥њ небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в виробничого середовища
 

ƒл€ попередженн€ нещасних випадк≥в ≥ уникненн€ травматизму п≥д час виконанн€ р≥зних роб≥т, а також запоб≥ганн€ виникненню профес≥й- них захворювань у прац≥вник≥в передбачен≥ орган≥зац≥йн≥ ≥ техн≥чн≥ захо- ди захисту.

ƒо орган≥зац≥йних заход≥в належать:

рац≥ональна орган≥зац≥€ прац≥;

плануванн€ заход≥в щодо охорони прац≥, проведенн€ навчанн€,

страхувань, ≥нструктаж≥в;

орган≥зац≥€ планово-попереджувального ремонту небезпечного устаткуванн€;

пропаганда безпеки прац≥;

висв≥тленн€ проблем охорони прац≥, факт≥в ≥ причин травматизму й авар≥й у засобах масовоњ ≥нформац≥њ тощо.

“ехн≥чн≥ заходи захисту мають на мет≥ п≥дтримку вимог сан≥тар≥њ ≥ техн≥ки безпеки.

«асоби захисту в≥д небезпечних та шк≥дливих фактор≥в виробництва под≥л€ють на колективн≥ й ≥ндив≥дуальн≥:

ƒо засоб≥в колективного захисту належать:

техн≥чн≥ засоби безпеки, призначен≥ дл€ захисту людей в≥д д≥њ ме- хан≥чних фактор≥в (огороджувальн≥, гальм≥вн≥ та блокувальн≥ пристроњ, пристроњ дистанц≥йного керуванн€, автоматичного контролю ≥ сигнал≥за- ц≥њ; запоб≥жн≥ засоби та знаки безпеки);

засоби нормал≥зац≥њ пов≥тр€ного середовища прим≥щень ≥ робочих м≥сць (вентил€ц≥€, кондиц≥юванн€, опаленн€ тощо);

засоби нормал≥зац≥њ осв≥тленн€ прим≥щень ≥ робочих м≥сць (дже-

рела св≥тла, осв≥тлювальн≥ прилади ≥ т.д.);

засоби захисту в≥д ≥он≥зуючих, ультраф≥олетових, ≥нфрачервоних, електромагн≥тних лазерних та ≥нших випром≥нювань (огородженн€, гер- метизац≥€, автоматичний контроль ≥ т. д.);

засоби захисту в≥д шуму ≥ в≥брац≥њ (звуко≥зол€ц≥€, в≥бро≥зол€ц≥€,

огородженн€ тощо);

засоби захисту в≥д враженн€ електричним струмом (захисне зазе-

мленн€, зануленн€ тощо).

«асоби ≥ндив≥дуального захисту («≤«) призначен≥ дл€ убезпеченн€ одно- го працюючого ≥ можуть стосуватис€ €к галуз≥ техн≥ки безпеки (наприклад, спец≥альний од€г, взутт€, шоломи, бронежилети, €к≥ захищають в≥д травм), так ≥ до галуз≥ виробничоњ сан≥тар≥њ (респ≥ратори, протигази, спец≥альн≥ оку-


л€ри, маски, що захищають в≥д шк≥дливих виробничих фактор≥в). ќбидв≥ категор≥њ способ≥в захисту передбачають запоб≥ганн€ чи зменшенн€ впливу на працюючих шк≥дливих ≥ небезпечних виробничих фактор≥в. «асоби ≥нди- в≥дуального захисту застосовуютьс€ в тому випадку, €кщо безпеку роботи не можна забезпечити конструкц≥Їю ≥ розм≥щенн€м устаткуванн€, орган≥за- ц≥Їю робочого процесу, арх≥тектурно-планувальними р≥шенн€ми, засобами колективного захисту ≥ т.п.

” ст. 8 «акону ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї зазначено, що Ђна робо- тах з≥ шк≥дливими ≥ небезпечними умовами прац≥, в особливих темпера- турних умовах, у забрудненому середовищ≥ прац≥вникам ≥ службовц€м безкоштовно видаЇтьс€ спецод€г, спецвзутт€ та ≥нш≥ засоби ≥ндив≥дуаль- ного захистуї.

«асоби ≥ндив≥дуального захисту под≥л€ютьс€ на основн≥ та допом≥ж-

н≥. ƒо основних засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту належать:

1) засоби захисту орган≥в диханн€ (протигази, респ≥ратори). ѕроти-

гази за принципом д≥њ под≥л€ютьс€ на ф≥льтруюч≥ (√ѕ-4, √ѕ-7, ≈ќ-16) та ≥золююч≥ (»ѕ-4, »ѕ-5,  »ѕ-8, ј—¬-2). ‘≥льтруюч≥ протигази забезпе- чують захист в умовах обмеженого вм≥сту шк≥дливих речовин. ѓх не за- стосовують у випадку на€вност≥ у пов≥тр≥ малоњ концентрац≥њ кисню. ≤зо- лююч≥ протигази застосовують п≥д час авар≥њ та великих викид≥в шк≥дливих речовин в атмосферу. –есп≥ратори застосовують дл€ захисту орган≥зму в≥д пилу, пар≥в, аерозол≥в, шк≥дливих газ≥в. ¬они под≥л€ютьс€ на протипилов≥ (ЎЅ-1 ЂЋепестокї), протигазов≥ (–ѕ√-67) та ун≥версальн ≥ (–”-60);

2) засоби захисту слуху в≥д ≥нтенсивного шуму Ц навушники та за- глушки. Ќавушники знижують високочастотний шум на 40 дЅ, а вушн≥ заглушки, вкладиш≥ Ц на 25 дЅ;

3) засоби захисту очей Ц захищають оч≥ в≥д твердих частинок, бри- зок луг≥в ≥ кислот, ≥скор, р≥зних вид≥в випром≥нюванн€. ƒл€ цього засто- совують спец≥альн≥ окул€ри, виб≥р €ких залежить в≥д виду роб≥т;

4) засоби захисту голови ≥ обличч€ (маски, щитки, капелюхи, каски, шоломи) Ц захищають в≥д падаючих предмет≥в, стружки, ≥нших ф≥зичних ≥ х≥м≥чних фактор≥в. ћаски, щитки ≥ капелюхи використовуютьс€ при ре- монтних ц≥л€х, каски Ц на завантажувально-розвантажувальних роботах загального призначенн€, а шоломи ≥ сфери Ц на роботах спец≥ального призначенн€;

5) засоби захисту шк≥рного покриву (спец≥альний од€г) Ц видаютьс€ прац≥вникам дл€ захисту т≥ла в≥д забрудненн€, механ≥чних вплив≥в, води, кислот, луг≥в, п≥двищених або понижених температур, рад≥оактивних ре- човин, нафти, жир≥в, дл€ захисту в≥д б≥олог≥чних фактор≥в. —пец≥альний од€г обираЇтьс€ в≥дпов≥дно до класиф≥кац≥њ його захисних можливостей.


÷е можуть бути захисн≥ костюми, куртки (бронежилети), комб≥незони,

халати, фартухи, плащ≥ тощо;

6) засоби захисту н≥г Ц спец≥альне взутт€, призначене дл€ захисту в≥д д≥њ в≥брац≥њ, ≥он≥зуючого випром≥нюванн€, статичноњ електрики тощо. ќбираЇтьс€ залежно в≥д його захисних можливостей. ƒл€ зовн≥шн≥х роб≥т п≥д час холодного та перех≥дного пер≥оду року використовуЇтьс€ вал€не взутт€, а дл€ роб≥т з використанн€м кислот, луг≥в Ц гумов≥ чоботи. ѕ≥д час роботи у вогких, холодних умовах од€гають утеплен≥ гумов≥ чоботи. ƒо спецвзутт€ в≥днос€ть також шк≥р€н≥ та кирзов≥ чоботи, нап≥вчоботи (на- п≥вчеревики), бах≥ли тощо;

7) засоби захисту рук в≥д механ≥чних пошкоджень, оп≥к≥в, холоду та ≥нших небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в (рукавиц≥, рукавички, напаль- ники, дерматолог≥чн≥ засоби (маз≥, креми)). «алежно в≥д виду роб≥т мате- р≥алом, з €кого виготовлюють засоби захисту, може бути вовна, льон, шк≥ра, шк≥р€ний зам≥нник, гума тощо;

8) засоби запоб≥ганн€ враженню електричним струмом: д≥електри- чн≥ рукавички, боти, чоботи, калош≥, виготовлен≥ з≥ спец≥альноњ д≥елект- ричноњ гуми.

ƒопом≥жн≥ захисн≥ засоби призначенн≥ дл€ захисту персоналу в≥д па- д≥нн€ з висоти (запоб≥жн≥ по€си та страхов≥ канати), дл€ безпечного п≥д- н≥манн€ на висоту (драбини, к≥гт≥).

 

 

ѕитанн€ до розд≥лу 2

Ђѕравов≥ та орган≥зац≥йн≥ питанн€ охорони прац≥ї

 

 

1. «аконодавч≥ акти, що встановлюють ≥ регламентують основн≥ по-

ложенн€ з охорони прац≥ в ”крањн≥.

2. ѕитанн€ охорони прац≥ в  онституц≥њ ”крањни.

3. «акон ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї,  одекс закон≥в про працю та њх значенн€ дл€ охорони трудових прав прац≥вник≥в.

4. «акон ”крањни Ђќснови законодавства ”крањни про охорону здо-

ровТ€ї та його значенн€ дл€ охорони трудових прав прац≥вник≥в.

5. ћ≥жнародн≥ нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥.

6. «наченн€ «акону ”крањни Ђѕро загальнообовТ€зкове державне со- ц≥альне страхуванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥й- ного захворюванн€, €к≥ спричинили втрату працездатност≥ї дл€ охорони трудових прав прац≥вник≥в.

7. ѕрава прац≥вник≥в при укладанн≥ трудового договору щодо охоро-

ни прац≥.

8. ќбовТ€зки роботодавц€(кер≥вника) щодо створенн€ безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥.


 

 

нку.


9. ќбовТ€зки прац≥вника за трудовим договором.

10. “ривал≥сть робочого часу на п≥дприЇмств≥ та тривал≥сть в≥дпочи-

 

 

11. ѕрава прац≥вник≥в на п≥льги: компенсац≥њ за важк≥ та шк≥длив≥


умови прац≥.

12. ќсобливост≥ охорони прац≥ ж≥нок.

13. ќсобливост≥ охорони прац≥ неповнол≥тн≥х.

14. ќсобливост≥ охорони прац≥ ≥нвал≥д≥в.

15. «агальн≥ пон€тт€ про нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥.

—истема стандарт≥в безпеки прац≥.

16. ћ≥жгалузев≥ та галузев≥ державн≥ нормативн≥ акти з охорони прац≥.

17. Ќормативн≥ акти з охорони прац≥ на окремих виробничих об`Їктах.

18. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог щодо охорони прац≥.

19. ѕон€тт€ управл≥нн€ охороною прац≥.

20. ѕовноваженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни щодо управл≥нн€ охороною прац≥ в держав≥.

21. ѕовноваженн€ ƒержпромг≥рнагл€ду.

22. ѕовноваженн€ ћ≥н≥стр≥в щодо управл≥нн€ охороною прац≥.

23. ѕовноваженн€ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й щодо управ-

л≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥.

24. —истема управл≥нн€ охороною прац≥ на виробництв≥.

25. «адач≥ управл≥нн€ охороною прац≥ на виробництв≥.

26. ѕлануванн€ роб≥т з охорони прац≥. ћетоди управл≥нн€ охороною прац≥.

27. ”правл≥нн€ охороною прац≥ на п≥дприЇмств≥.

28. ќсновн≥ функц≥њ служби з охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥.

29. ѕовноваженн€ служби з охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥.

30.  ом≥с≥€ з питань охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥.

31. Ќавчанн€ з питань охорони прац≥.

32. ≤нструктаж≥ з питань охорони прац≥.

33. —тажуванн€, дублюванн€ та допуск до роботи прац≥вник≥в.

34. ѕрофес≥йний доб≥р та його медичне забезпеченн€.

35. ƒержавний нагл€д за охороною прац≥.

36. √ромадський контроль за охороною прац≥.

37. ‘≥нансуванн€ охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥.

38. «астосуванн€ матер≥альних ≥ моральних стимул≥в охорони прац≥.

39. ¬≥дшкодуванн€ громад€нам збитк≥в, завданих порушенн€м умов працы.

40. ќсновн≥ групи причин виробничого травматизму та профес≥йних

захворювань.


41. –озсл≥дуванн€ та обл≥к нещасних випадк≥в.

42. —пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в.

43. –озсл≥дуванн€ та обл≥к випадк≥в хрон≥чних профес≥йних захво-

рювань ≥ отруЇнь.

44. –озсл≥дуванн€ та обл≥к авар≥й.

45. ¬изначенн€ збитк≥в, пов`€заних ≥з втратою працездатност≥ при порушенн≥ умов прац≥.

46. јнал≥з ≥ прогнозуванн€ травматизму ≥ профес≥йних захворювань.

47.  олективн≥ засоби захисту в≥д д≥њ шк≥дливих ≥ небезпечних фак-

тор≥в виробничого середовища.

48. ≤ндив≥дуальн≥ засоби захисту в≥д д≥њ шк≥дливих ≥ небезпечних фа-

ктор≥в виробничого середовища.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 969 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1897 - | 1807 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.