Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѓх вплив на психоф≥з≥олог≥чний стан людини
 

 

—учасне поточно-конвеЇрне виробництво може призводити до моно- тон≥њ, а механ≥зована, автоматизована прац€ та прац€ з дистанц≥йним управл≥нн€м Ц до г≥пок≥нез≥њ, €к≥ негативно впливають на психоф≥з≥олог≥- чн≥ стан та ф≥з≥олог≥чн≥ процеси людини.

ћонотонною називають таку працю, характерними ознаками €коњ Ї одноман≥тн≥сть робочих д≥й, њх багаторазове повторенн€ ≥ невелика три- вал≥сть. ѕроте ≥ тривала операц≥€, €ка включаЇ одноман≥тн≥ цикли д≥њ, та- кож може бути монотонною. ¬се залежить в≥д структури самоњ операц≥њ Ц к≥лькост≥, зм≥сту ≥ характеру њњ складових елемент≥в. якщо операц≥€ зво- дитьс€ до виконанн€ обмеженого кола д≥й (к≥льк≥сть р≥зноман≥тних еле- мент≥в невелика), то вона Ї монотонною нав≥ть при значн≥й тривалост≥. «г≥дно з нормативними актами тривал≥сть операц≥й на конвеЇрному виро- бництв≥ не повинна бути меншою 30 секунд.

ћонотонна прац€ накладаЇ на функц≥ональний стан людини певний в≥дбиток. ѓњ негативний вплив про€вл€Їтьс€ у втрат≥ ≥нтересу до викону- ваноњ роботи. Ќадм≥рно виражена монотонн≥сть може викликати своЇр≥д- не нервове виснаженн€.

Ќегативний вплив монотонност≥ на функц≥ональний стан по€снюЇть- с€ тим, що, по-перше, при монотонн≥й прац≥ зд≥йснюютьс€ прим≥тивн≥, нескладн≥ д≥њ, €к≥ не потребують творчоњ д≥€льност≥ мозку, не викликають зац≥кавленост≥ ≥ не породжують позитивних емоц≥й. ” реал≥зац≥њ цих д≥й зад≥€на лише незначна к≥льк≥сть нервових центр≥в. ≤нша частина нервовоњ


системи не залучаЇтьс€ до роботи, маЇ низький тонус через одноман≥т- н≥сть подразник≥в ≥ в≥дносно низьку њх силу, що спри€Ї формуванню охо- ронного гальмуванн€ ≥ розвитку сну. ѕрац≥вник змушений перебувати весь час у напруз≥, борючись ≥з сонлив≥стю. ѕо-друге, пост≥йне повторен- н€ простих д≥й прот€гом робочоњ зм≥ни викликаЇ напружену д≥€льн≥сть обмеженоњ групи нервових центр≥в. «а образним висловлюванн€м ≤.ѕ. ѕавлова, при монотонн≥й прац≥ в≥дбуваЇтьс€ Ђдовбанн€ в одну кл≥тинуї. ѕри цьому в≥дновлювальн≥ процеси не встигають в≥дновити витрати ене- ргетичних ресурс≥в, €к≥ мають м≥сце у цих центрах, що ≥ призводить до втоми.

–еакц≥€ на монотонну роботу у людей маЇ ≥ндив≥дуально- психолог≥чн≥ особливост≥. ¬ одних вона викликаЇ €скраво виражену ну- дьгу ≥ всю решту ознак негативного впливу монотонноњ прац≥, тод≥ €к в ≥нших ц≥ ознаки в≥дсутн≥. ¬и€вилось, що останн≥ створюють щодо моно- тон≥њ необх≥дну установку Ц виконуючи њњ автоматично, думками в≥двол≥- катис€ в≥д нењ.

√≥пок≥нез≥€ Ц це функц≥ональний стан, €кий розвиваЇтьс€ п≥д впливом тривалого обмеженн€ мТ€зовоњ активност≥ людини. –озвиток цього стану супроводжуЇтьс€ дегенеративно-деструктивними зм≥нами оп≥рно- рухливого апарату, порушенн€м функц≥њ серцево-судинноњ системи та обм≥ну речовин.

ѕсихоф≥з≥олог≥чний стан людини в результат≥ тривалоњ г≥пок≥нез≥њ

пом≥тно пог≥ршуЇтьс€. ѓй не вистачаЇ наполегливост≥ при виконанн≥ будь- €ких завдань, слабшаЇ емоц≥йна ст≥йк≥сть, пог≥ршуЇтьс€ настр≥й, зТ€вл€Їтьс€ п≥двищена драт≥влив≥сть, порушуЇтьс€ сон.

«алежно в≥д того, €к довго людина перебуваЇ у стан≥ г≥пок≥нез≥њ, про- гноз може бути €к позитивним, так ≥ негативним. ƒовготривала г≥пок≥не- з≥€ при порушенн≥ функц≥й нервовоњ системи, залоз внутр≥шньоњ секрец≥њ, особливо наднирник≥в, серцево-судинноњ системи, виникненн≥ патолог≥њ обм≥ну речовин може призвести до загибел≥ орган≥зму, тому що резистен- тн≥сть стаЇ дуже низькою. ѕри частков≥й г≥пок≥нез≥њ людина стаЇ схиль- ною до розвитку р≥зноман≥тних патолог≥чних процес≥в.

« огл€ду на зазначене дл€ п≥дтримки високого р≥вн€ життЇд≥€льност≥ людини, високоњ функц≥ональноњ активност≥ центральноњ нервовоњ систе- ми ≥ формуванн€ оптимального психоф≥з≥олог≥чного стану велике значен- н€ мають мТ€зов≥ вправи, њх р≥зноман≥тн≥сть з урахуванн€м впливу на весь орган≥зм та ≥ндив≥дуальних особливостей людини.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1424 - | 1230 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.