Лекции.Орг


Поиск:
Їх вплив на психофізіологічний стан людини
 

 

Сучасне поточно-конвеєрне виробництво може призводити до моно- тонії, а механізована, автоматизована праця та праця з дистанційним управлінням – до гіпокінезії, які негативно впливають на психофізіологі- чні стан та фізіологічні процеси людини.

Монотонною називають таку працю, характерними ознаками якої є одноманітність робочих дій, їх багаторазове повторення і невелика три- валість. Проте і тривала операція, яка включає одноманітні цикли дії, та- кож може бути монотонною. Все залежить від структури самої операції – кількості, змісту і характеру її складових елементів. Якщо операція зво- диться до виконання обмеженого кола дій (кількість різноманітних еле- ментів невелика), то вона є монотонною навіть при значній тривалості. Згідно з нормативними актами тривалість операцій на конвеєрному виро- бництві не повинна бути меншою 30 секунд.

Монотонна праця накладає на функціональний стан людини певний відбиток. Її негативний вплив проявляється у втраті інтересу до викону- ваної роботи. Надмірно виражена монотонність може викликати своєрід- не нервове виснаження.

Негативний вплив монотонності на функціональний стан пояснюєть- ся тим, що, по-перше, при монотонній праці здійснюються примітивні, нескладні дії, які не потребують творчої діяльності мозку, не викликають зацікавленості і не породжують позитивних емоцій. У реалізації цих дій задіяна лише незначна кількість нервових центрів. Інша частина нервової


системи не залучається до роботи, має низький тонус через одноманіт- ність подразників і відносно низьку їх силу, що сприяє формуванню охо- ронного гальмування і розвитку сну. Працівник змушений перебувати весь час у напрузі, борючись із сонливістю. По-друге, постійне повторен- ня простих дій протягом робочої зміни викликає напружену діяльність обмеженої групи нервових центрів. За образним висловлюванням І.П. Павлова, при монотонній праці відбувається «довбання в одну клітину». При цьому відновлювальні процеси не встигають відновити витрати ене- ргетичних ресурсів, які мають місце у цих центрах, що і призводить до втоми.

Реакція на монотонну роботу у людей має індивідуально- психологічні особливості. В одних вона викликає яскраво виражену ну- дьгу і всю решту ознак негативного впливу монотонної праці, тоді як в інших ці ознаки відсутні. Виявилось, що останні створюють щодо моно- тонії необхідну установку – виконуючи її автоматично, думками відволі- катися від неї.

Гіпокінезія – це функціональний стан, який розвивається під впливом тривалого обмеження м’язової активності людини. Розвиток цього стану супроводжується дегенеративно-деструктивними змінами опірно- рухливого апарату, порушенням функції серцево-судинної системи та обміну речовин.

Психофізіологічний стан людини в результаті тривалої гіпокінезії

помітно погіршується. Їй не вистачає наполегливості при виконанні будь- яких завдань, слабшає емоційна стійкість, погіршується настрій, з’являється підвищена дратівливість, порушується сон.

Залежно від того, як довго людина перебуває у стані гіпокінезії, про- гноз може бути як позитивним, так і негативним. Довготривала гіпокіне- зія при порушенні функцій нервової системи, залоз внутрішньої секреції, особливо наднирників, серцево-судинної системи, виникненні патології обміну речовин може призвести до загибелі організму, тому що резистен- тність стає дуже низькою. При частковій гіпокінезії людина стає схиль- ною до розвитку різноманітних патологічних процесів.

З огляду на зазначене для підтримки високого рівня життєдіяльності людини, високої функціональної активності центральної нервової систе- ми і формування оптимального психофізіологічного стану велике значен- ня мають м’язові вправи, їх різноманітність з урахуванням впливу на весь організм та індивідуальних особливостей людини.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 733 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

230 - | 219 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.