Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—томленн€, його причини та психоф≥з≥олог≥чн≥ механ≥зми
 

ѕроблема стомленн€ Ї вельми складним науково-практичним питан-

н€м, €ке досл≥джують представники р≥зних наук Ц ф≥з≥ологи, психологи


та ≥нш≥ спец≥ал≥сти.

¬тома Ц сукупн≥сть тимчасових зм≥н у ф≥з≥олог≥чному ≥ псих≥чному стан≥ людини, €к≥ зТ€вл€ютьс€ внасл≥док напруженоњ чи тривалоњ д≥€льно- ст≥ ≥ призвод€ть до пог≥ршенн€ њњ к≥льк≥сних та €к≥сних показник≥в. —тан втоми залежить в≥д звички людини до ф≥зичного та розумового напру- женн€. якщо таких звичок немаЇ, то втома може настати на самому поча- тку роботи. —убТЇктивне в≥дчутт€ втоми називаЇтьс€ зморен≥стю (стомле- н≥стю).

—томленн€ про€вл€Їтьс€ в р≥зних сферах. “ому розр≥зн€ють техн≥ко-

економ≥чн≥, ф≥з≥олог≥чн≥, психолог≥чн≥ й медичн≥ ознаки стомленн€.

ƒо числа техн≥ко-економ≥чних ознак утоми вход€ть зниженн€ виро- б≥тку, зростанн€ браку й ≥нше. ƒо ф≥з≥олог≥чних ознак Ц зменшенн€ ви- тривалост≥, тремт≥нн€ у пальц€х, подовженн€ часу зорово-моторноњ реак- ц≥њ, зростанн€ температури шк≥ри голови ≥ рук, ≥нш≥ показники. ѕсихолог≥чн≥ ознаки втоми Ц це в≥дчутт€ змореност≥, загальмован≥сть псих≥чних процес≥в, ≥нш≥ ознаки. ћедичними показниками стомленн€ Ї травматизм ≥ виробничо обумовлен≥ захворюванн€.

—томленн€ за своЇю б≥олог≥чною суттю Ї нормальним ф≥з≥олог≥чним процесом, €кий супроводжуЇтьс€ певними зм≥нами функц≥онального ста- ну ≥ виконуЇ захисну роль в орган≥зм≥, обер≥гаючи його в≥д надм≥рного перенапруженн€ ≥ можливого, у звТ€зку з цим, ураженн€ ≥ виснаженн€.

ѕеренапруженн€ визначаЇтьс€ €к неспри€тливий, граничний м≥ж но-

рмою ≥ патолог≥Їю функц≥ональний стан окремих ф≥з≥олог≥чних систем або орган≥в, зумовлений надм≥рними або тривалими навантаженн€ми або напруженн€ цих систем або орган≥в. ” результат≥ перенапруженн€ зни- жуЇтьс€ резистентн≥сть орган≥зму людини до р≥зноман≥тних неспри€тли- вих вплив≥в.

¬иникненн€ втоми обумовлено багатьма причинами, €к≥ можуть бути неоднаковими при р≥зн≥й д≥€льност≥ людини. ¬ одних випадках зниженн€ працездатност≥ залежить в≥д зменшенн€ енергетичних запас≥в, в ≥нших цей фактор не маЇ жодного значенн€.

«ниженн€ працездатност≥ при втом≥ обумовлюЇтьс€ зм≥нами у прове- денн≥ нервових ≥мпульс≥в через синапси у центральн≥й нервов≥й систем≥ й у мТ€зах.

” працюючих мТ€зах також можуть знижуватись запаси енергетич- них речовин. ќпр≥ч того, стомлююча робота призводить до зниженн€ ак- тивност≥ фермент≥в, €к≥ катал≥зують х≥м≥чн≥ реакц≥њ.

“аким чином, причини стомленн€ складн≥ ≥ р≥зноман≥тн≥.

¬тома п≥сл€ важкоњ, але потр≥бноњ людин≥ прац≥ супроводжуЇтьс€ по-

зитивним емоц≥йним станом.

–озр≥зн€ють ф≥зичне ≥ розумове стомленн€.  р≥м того, вид≥л€ють пе-


рвинну втому, €ка розвиваЇтьс€ досить швидко, на початку робочого дн€ ≥ Ї ознакою недостатнього закр≥пленн€ трудових навичок. ¬она переборю- Їтьс€ у процес≥ прац≥, в результат≥ чого виникаЇ Ђдруге диханн€ї Ц значне п≥двищенн€ працездатност≥. –озр≥зн€ють вторинну, або таку, що пов≥льно розвиваЇтьс€, втому Ц власне стомленн€, €ка виникаЇ приблизно через

2,5-3 години в≥д початку роботи та дл€ зн€тт€ €коњ необх≥дний в≥дпочи-

нок.

” звТ€зку з≥ зм≥нами псих≥чного стану р€д психоф≥з≥олог≥в пропону- ють вид≥л€ти три стад≥њ втоми. Ќа перш≥й стад≥њ про€в в≥дчутт€ стомлено- ст≥ Ї незначним, продуктивн≥сть прац≥ не знижена; друга стад≥€ характе- ризуЇтьс€ значним зниженн€м продуктивност≥ прац≥ та вираженими псих≥чними зм≥нами (дефекти пам'€т≥ ≥ мисленн€, ослабленн€ вол≥, ви- тримки, самоконтролю); трет€ стад≥€ оц≥нюЇтьс€ €к гостра перевтома.

√оловними ознаками перевтоми при ф≥зичн≥й д≥€льност≥ Ї тимчасова в≥дмова в≥д роботи в результат≥ порушенн€ функц≥онуванн€ хоч би одн≥Їњ з чисельних ланок руховоњ системи. „им вища потужн≥сть виконуваноњ роботи, тим вища в≥рог≥дн≥сть того, що такою ланкою буде нервово- мТ€зовий апарат.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 892 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1315 - | 1132 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.