ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.
ЗМІСТ

 

1. Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу на початок навчального року
2. Тематичне планування навчального матеріалу за змістовими лініями
3. Плани-конспекти уроків узагальнення і систематизації знань учнів: Урок 1. Числові функції, їх властивості та графіки  
  Урок 2. Арифметичний корiнь n-го степеня, степiнь з рацiональним показником та їxнi властивостi
  Урок 3. Основні види алгебраїчних рівнянь з однією змінною
  Урок 4. Основні види нерівностей з однією змінною
  Урок 5. Тригонометричні тотожності, основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь.  
4. Зразки діагностичних контрольних робіт

 

 


Орієнтовне тематичне планування

Навчального матеріалу

На початок навчального року

 

№ п/п Зміст матеріалу Кількість годин Дата  
  Уроки узагальнення і систематизації знань учнів
Числові функції, їх властивості та графіки.
  Арифметичний корiнь n-го степеня, степiнь з рацiональним показником та їxнi властивостi.  
  Основні види алгебраїчних рівнянь з однією змінною.  
Основні види нерівностей з однією змінною.
    Повторення тригонометричних тотожностей, основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь.    
Діагностична контрольна робота


Тематичне планування навчального матеріалу за змістовими лініями

 

  № п\п   Зміст навчального матеріалу   К-сть годин   Змістовні лінії Вправи для повторення зі збірника Федченко Л.Я., Литвиненко Г.Н. «Алгебра та початки аналізу 10-11» 2008
    Числові функції, їх властивості та графіки.     Знаходження області визначення функції №2 в-т 1, ДКР, 10 клас, №2 в-т 3, ДКР, 10 клас, №2 в-т 1, ТКР№1,10 клас, №3 в-т 5, РКР, 10 клас, №1 в-т 1, ТКР№4, 10 клас
Дослідження функції на парність   №2 в-т 2, ДКР, 10 клас, №1 в-т 1,ТКР №1, 10 клас, №2 в-т 3,ТКР №1, 10 клас, №2 в-т 4,ТКР №1, 10 клас
Дослідження функції на зростання та спадання, знакосталість №2 в-т 4, ДКР, 10 клас, №1 в-т 6,ДКР, 10 клас, №2 в-т 2,ТКР №1, 10 клас, №3 в-т 6,ТКР №4, 10 клас, №2 в-т 7,ТКР №4, 10 клас, №2,3 в-т 8,ТКР №4, 10 клас
Знаходження області значень функції №1 в-т 3, ДКР, 10 клас, №3 в-т 1,ТКР №1, 10 клас, №3 в-т 3,ТКР №1, 10 клас, №2 в-т 6,ТКР №1, 10 клас №3 в-т 5,ТКР №4, 10 клас, №3 в-т 7,ТКР №4, 10 клас
    Арифметичний корiнь n-го степеня, степiнь з рацiональним показником та їxнi властивостi.     Перетворення виразів, що містять корінь n-го степеня та степінь з рацiональним показником №1 в-т 1,ТКР №4, 10 клас, №1,2 в-т 2,ТКР №4, 10 клас, №3 в-т 3,ТКР №4, 10 клас, №1 в-т 4,ТКР №4, 10 клас, №1 в-т 5,ТКР №4, 10 клас, №1 в-т 4, РКР, 10 клас
Ірраціональні рівняння   №2 в-т 1,ТКР №4, 10 клас, №2 в-т 3,4,ТКР №4, 10 клас, №2 в-т 5,ТКР №4, 10 клас, №2 в-т 6,ТКР №4, 10 клас, №3 в-т 4, РКР, 10 клас
Ірраціональні нерівності №3 в-т 2,ТКР №4, 10 клас, №3 в-т 7,ТКР №4, 10 клас
 
  Основні види алгебраїчних рівнянь з однією змінною.     №3 в-т 1, ДКР, 10 клас, №3 в-т 5, ДКР, 10 клас, №3 в-т 2, ТКР №1, 10 клас  
    Основні види нерівностей з однією змінною.   №1 в-т 2, ДКР, 10 клас, №1 в-т 4, ДКР, 10 клас, №2 в-т 5, ДКР, 10 клас, №3 в-т 6, ДКР, 10 клас
    Тригонометрич- ні тотожності, основні способи розв’язування тригонометрич- них рівнянь.   Перетворення тригонометричних виразів №1-3 в-т 1-6, ТКР№2, 10 клас, №2 в-т 4, РКР, 10 клас, №1 в-т 6, РКР, 10 клас
Найпростіші тригонометричні рівняння   №1 в-т 1,ТКР №3, 10 клас, №1 в-т 4,ТКР №3, 10 клас, №1 в-т 5,ТКР №3, 10 клас, №2 в-т 7,ТКР №3, 10 клас, №2 в-т 1, ДКР, 11 клас
Тригонометричні рівняння та нерівності №2,3 в-т 1,ТКР №3, 10 клас, №2,3 в-т 2,ТКР №3, 10 клас, №2 в-т 3,ТКР №3, 10 клас, №2,3 в-т 4,ТКР №3, 10 клас, №3 в-т 6,ТКР №3, 10 клас, №3 в-т 7,ТКР №3, 10 клас, №1-3 в-т 8,ТКР №3, 10 клас, №1 в-т 1, РКР, 10 клас, №2 в-т 2, РКР, 10 клас

 

Урок 1.

Тема. Числові функції, їх властивості та графіки.

Мета.Узагальнити та систематизувати знання учнями числових функцій, їх властивостей(область визначення, область значень, нулі функції, проміжки знакосталості та монотонності, парність) та графіків.

Очікувані результати:учні повинні знати означення числової функції, області визначення функції, множини значень функції, уміти знаходити область визначення функції, нулі функції, встановлювати її властивості за графіком.

Обладнання та наочність:підручник, роздатковий матеріал, комп’ютер, презентації.

Хід уроку.

І. Організаційний етап.

ІІ. Формулювання теми, мети та задач уроку; мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

1.Повторюємо означення функції, області визначення та значень за допомогою прийому «мікрофон».

1) функція – це…

2) область визначення функції – це…

3) області визначення функцій та - це …,

4) множина значень функції – це…

5) множина значень функції , , , це…

6) для функції дорівнює…

7) значення функції дорівнює 5, якщо дорівнює…

2. Повторюємо графіки функцій, встановлюючи відповідність між графіком функції та функцією (додаток 1).

3. Повторюємо властивості функції:

- нуль функції , якщо ;

1) нулі функції

абсциси точок перетину графіка функції з віссю абсцис;

2) проміжки знакосталості – проміжки, на яких функція зберігає знак( або );

3) монотонність функції

 

 

4) знайдіть за графіком нулі функції, проміжки знакосталості та та монотонності.

 

4. Групова робота над повторенням поняття парної та непарної функцій.

1) групи отримують картки-консультанти «Алгоритм дослідження функції на парність та непарність» (додаток 2) і колективно опрацьовують їх;

2) колективно розв’язують:

№1 Визначити, які із функцій , , , , , є парними, які непарними.

№2 Довести, що: а) функція є парною;

б) функція є непарною.

Правильність групової роботи перевіряємо за допомогою слайдів (додаток 3).

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

Додаток №1

1.Установіть відповідність між функціями та їх графіками

 
 

 


 

2.Знайдіть область визначення функції:

а
б
в
г

 

3. Який графік відповідає функції ?

 
 

 

 


4. Який графік відповідає функції ?

 

5. Який графік відповідає функції ?

 

 
 

 


6.Який графік відповідає функції ?

 

 


7. Графік якої з наведених функцій зображео на малюнку?

 
 8. Графік якої з наведених функцій зображео на малюнку?

 
 


 

9. Графік якої з наведених функцій зображео на малюнку?

 

 

 

Додаток№2

КАРТКА-КОНСУЛЬТАНТ

Означення

 

 

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 462 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.