Практичні завдання до теми. Задачі для самоконтролю
Лекции.Орг

Поиск:


Практичні завдання до теми. Задачі для самоконтролю
 

Задачі для самоконтролю

Задача 1.

Підприємство Х - відносно стабільна компанія з величиною ризику b=0,6. Відсоткова ставка без ризикових інвестицій становить 7 %, а середня по фондовому ринку – 13 %. Визначити вартість капіталу від простих акцій за моделлю оцінки МОКА.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Зміст поняття «об’єкт будівництва», характерні ознаки.

2. Зміст поняття «пусковий комплекс», характерні ознаки.

3. Зміст поняття «черга будівництва», характерні ознаки.

4. Зміст поняття «будова», характерні ознаки.

5. Склад інвесторської кошторисної документації.

6. Основні правила складання інвесторської кошторисної документації.

Рекомендована література

6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Тема 8. Експертиза проекту

Важливою передумовою входження України до світового господарського простору має стати налагоджена система оцінки впливу проектів на навколишнє середовище.

При розгляді даної теми студенти повинні усвідомити, що аналіз інвестиційного проекту та експертиза проекту це не тотожні поняття.

Якщо аналізи інвестиційних проектів деякі власники на свій розсуд можуть і не здійснювати, то окремі експертизи проектів незалежно від форми власності та відомчої належності є обов’язковими, так як їх здійснення відбувається на підставі законів України.

Категорії інвестиційних проектів за ступенем екологічного ризику за міжнародною класифікацією такі:

– проекти, які спричиняють незначний ризик для навколишнього середовища, – категорія W;

– проекти, які можуть мати неістотний вплив на навколишнє середовище після здійснення стандартних профілактичних процедур або заходів, які зменшують вплив. Це проекти категорії Х.

– проекти, які значно впливають на навколишнє середовище і потребують ретельного вивчення в цьому сенсі. Такі проекти віднесені до категорії Y

– проекти, які МБРР не рекомендує фінансувати регіональним банкам з огляду на те, що рівень ризику для навколишнього середовища, пов'язаний з проектом, несприятливий і перевищує запланований дохід, який можна отримати від реалізації такого проекту. Це проекти категорії Z.

При вивчені даної теми на основі вищевикладеного, студентам необхідно підрозділити певну діяльність за категоріями екологічного ризику.

Важливим питання при розгляді даної теми є оцінка відповідності проектів екологічним нормативам: екологічна експертиза; вимоги до отримання дозволів; інші законодавчі вимоги (згода органів місцевої влади на можливість утилізації твердих відходів, які утворюються в результаті діяльності; узгодження з органами місцевої влади питання подачі на підприємство води з системи водопостачання і зворотного приймання стічних вод; наявність у тримачів проекту копій нормативних актів щодо забруднення, видалення відходів, шуму, вібрації; для діяльності, яка пов’язана з виробництвом продуків харчування та напоїв, наявність у римача проекту копії вимог із здоровя і безпеки; за відповідними проектами необхідна наявність у тримача проекту копій документів, які регламентують максимально допустимі концентрації пестицидів і відповідних домішок до добрив).

Слід зазначити, що після проведення екологічної експертизи складається звіт, який містить інформацію про структуру і огляд проекту і сам по собі не є документом про прийняття рішень. Також він має супроводжуватись додатками.

Тримач проекту при впроваджені і реалізації проекту має організувати періодичний екологічний аудит впливу проекту на навколишнє середовище. Для цього відбираються відповідні проби і це все фіксується у відповідних звітах.

 

План практичного заняття №9

1. Оцінка впливу проектів на навколишнє середовище.

2. Оцінка відповідальності екологічним нормативам.

3. Екологічний аудит

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.