Тема 7. Проектно-кошторисна документація
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 7. Проектно-кошторисна документація
Для того, щоб краще зрозуміти суть проектно-кошторисної документації в ринковій економіці, студентам слід запам’ятати, що кошторис об’єкта – це вартість даного об’єкта в грошовому виражені.

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської документації.

В свою чергу інвесторська кошторисна документація – це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості об’єктів (будов, пускових комплексів, черг будівництва, окремих об’єктів), складених на стадії розробки проектної документації.

Студентам при вивченні даної теми слід усвідомити основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві: забезпечення через систему ціноутворення в будівництві визначення його вартості на всіх стадіях інвестування; підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії фінансових та інших ресурсів, упровадження досягнень науки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій, організаційних заходів тощо.

Значну увагу при вивчені даної теми потрібно приділити питанню кошторисних нормативів, розглянути їх види: загально будівельні,. відомчі, для окремих будов, індивідуальні, елементарні та укрупнені.

Дія кошторисних нормативів зберігається протягом періоду між переходами на нові кошторисні норми.

Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій) на одиницю виміру будівельно-монтажних робіт у фізичних або відносних вимірах.

Особливу увагу при вивченні цієї теми слід приділити розгляду складу інвесторської кошторисної документації, основним правилам її складання.

Форми кошторисної документації дозволяють складати її в певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більших елементів будівництва, що являють собою вид робіт (витрат): об’єкт – пусковий комплекс – черга будівництва – будівництво (будова) у цілому, тому доцільним є детальний розгляд вищезазначених понять (об’єкт будівництва, пусковий комплекс, черга будівництва, будова).

Важливим питанням даної теми є визначення кошторисної вартості створення інвестиційного проекту. При розгляді даного питання доцільно усвідомити, що правила визначення кошторисної вартості будівництва є єдиними і не залежать від способу здійснення будівництва: підрядного чи господарського. Кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.

Як підсумок по даній темі, слід зазначити, що інвестиційне дослідження на практиці пов’язане з державними будівельними нормами ДБН Д.1.1.-1-2000, затвердженими наказом №174 Держбуду України від 27.08.2000 року, які встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування і мають обов’язків характер при визначенні вартості будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності.

 

План практичного заняття №8

1. Система ціноутворення в будівництві України.

2. Визначення кошторисної вартості створення інвестиційного проекту.

3. Визначення та узгодження договірних цін і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

4. Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.