Тема 4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів
Одним з основних шляхів виходу України з кризи є підвищення ефективності інвестицій у національну економіку, тому при вивченні даної теми слід увагу перш за все приділити поняттю «Інвестицій».

Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу

Інвестиції у відтворення основних фондів можуть бути здійснені у формі капітальних вкладень.

При вивченні даної теми особливу увагу слід приділити визначенню різновидів інвестицій, а саме фінансовим, реальним, валовим, чистим, приватним, державним, інвестиціям-інноваціям, інтелектуальним, капітальним, портфельним, прямим, чужоземним.

В подальшому необхідно розглянути питання, що стосується

капіталовкладень в основні засоби та оцінки вартості капіталу інвестиційного проекту.

Капітальні вкладення – це витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переустаткування основних фондів виробничого і невиробничого призначення (витрати на капітальний ремонт будівель, споруд та інших видів основних фондів до капітальних вкладень не зараховуються, крім окремих випадків, коли за такі ж кошти можна дешевше купити нове).

Під вартістю капіталу треба розуміти його вартість плюс дохід, який повинні дати інвестиції для тог, щоб вони себе виправдали з позиції інвестора. Вартість капіталу – це початкова його вартість плюс процентна ставка, яку треба заплатити інвесторові протягом періоду часу за його використання. Визначають, як правило, вартість капіталу за вирахуванням середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Окрім того досить важливим є акцентування уваги на структурі і характеристиці джерел фінансування інвестиційного проекту виробничої потужності. Слід чітко розмежовувати власні фінансові ресурси, позикові фінансові ресурси та залучені фінансові ресурси

Особливу увагу при вивченні даної теми необхідно приділити методам і джерелам проектного фінансування: фондовому ринку, лізингу, іпотечному фінансуванню, кредитуванню проектів через міжнародний фінансовий ринок.

На завершення теми слід розглянути кошторисну документацію, її функції.

 

 

План практичного заняття №4

1. Поняття інвестицій, різновиди.

2. Капіталовкладення в основні засоби.

3. Фондовий ринок як механізм залучення фінансових ресурсів: фінансування за допомогою емісії облігацій, фінансування за допомогою емісії акцій.

План практичного заняття №5

4. Лізинг як механізм фінансування інвестиційних проектів.

5. Методологічні засади іпотечного фінансування.

6. Розвиток іпотечного фінансування в Україні.

 

Практичні завдання до теми.

Задачі для самоконтролю

Задача 1

Визначити економічну прийнятність проекту будівництва нового цеху ВАТ «Строй» на основі наступних даних:

Власний капітал – 10415,3 тис. грн..

Зобов’язання – 490,3 тис. грн..

Сума кредиту – 19 млн. грн..

Термін кредиту – 3 роки

Процентна ставка за кредит – 15,5 % річних

Чистий прибуток: 1-й рік – 7346,8 тис. грн., 2-й рік - 7965,2 тис. грн., 3-й рік 8398,3.

Амортизаційні відрахування – 4065,6 тис. грн., рівними частинами на весь термін.

 

Задача 2.

Інвестор хоче через 3 роки отримати 16500 долларів США. Яку суму він повинен покласти на депозит, якщо процентна ставка становить 12,5 % річних.

Задача 3.

За інвестиційним проектом вартістю 20 млн. грн. передбачаються грошові надходження р1= 6 млн. грн., р2= 8млн. грн., р3= 14 млн. грн. За якою ставкою проситиме інвестор у банку кредит, щоб витрати окупилися протягом трьох років, якщо середня кредитна ставка на ринку позичкових капіталів становить 18%.

Питання для самостійного вивчення

1. Іпотечне фінансування в США, Німеччині.

2. Кредитування проектів через міжнародний фінансовий ринок.

3. Кошторисна документація як частина проектної документації.

4. Функції проектно-кошторисної документації.

5. Методика розрахунку лізингових платежів.

6. Міжнародний досвід здійснення лізингу.

7. Інвестиції і позики в іноземній валюті.

 

 

Рекомендована література

1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,19,22,23,24,25

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.