Тема 5. Бюджетування капіталу
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 5. Бюджетування капіталу
При розгляді даної теми студенти перш за все повинні усвідомити, що поняття «бюджет» вживається у багатьох розуміннях.

Бюджет – це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за/або на певний період.

Бюджет – це планові обчислення очікуваних грошових доходів і видатків держави, підприємства, окремої особи (сім'ї) на певний період.

Бюджет – це і оперативний фінансовий план, що відображає витрати коштів на реалізацію окремих фінансових операцій чи інвестиційних проектів та надходження від них. Розроблення бюджетів (бюджетування) передбачає розв'язання таких завдань: визначення обсягу та складу витрат і забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами з різних джерел У практиці управління фінансами використовуються два основних види бюджетів: капітальний і поточний.

Студентам слід зрозуміти, що бюджет проекту розробляється не тільки з урахуванням тих документів, які визначають технологію (технологічну послідовність) відповідних робіт щодо проекту, а й з урахуванням фінансово-економічних умов, у яких передбачається реалізація проекту (інвестиційного проекту). Наприклад, можлива зміна в оподаткуванні, митних і акцизних зборах, відміни пільг тощо.

Вивчаючи дану тему особливу увагу потрібно звернути на бюджетний контроль, який здійснюється по кожному етапу (виду, способу) проектних робіт на підставі звітів, що складаються на основі бухгалтерського обліку з урахуванням витрат (перерахувань) грошових коштів на оплату працюючого персоналу, робіт, матеріалів, устаткування, послуг тощо. Перерахування коштів здійснюється, як правило, після прийняття замовником тих чи інших етапів чи видів робіт або об'єктів. В окремих випадках (передбачених угодою) замовник може видати підрядникові чи комплектуючій організації аванс під майбутні платежі, який після прийняття об'єкта (виду робіт і ін.) відмінусовують.

Регулярність (періодичність) може бути різною, залежно від рівня управлінської структури (річна, квартальна, місячна, декадна, щоденна тощо).

При вивчені даної теми студенти мають засвоїти, що план фінансування, на відміну від «фінансового плану», появляється в самому кінці перед проектної фази: абстрактні дефіцити ресурсів, обчислені на підставі прогнозу грошових потоків, повинні уже бути закриті конкретними джерелами.

Вважається, що складовими плану фінансування є:

– плановий звіт про проектні прибутки і збитки;

– плановий баланс по проекту:

– план грошових потоків.

 

План практичного заняття №6

1. Економічна сутність категорії «бюджет». Складові бюджету та їх характеристика.

2. Бюджетний контроль.

3. Інструментарій бюджетного контролю.

4. План фінансування.

Практичні завдання до теми.

 

Задачі для самоконтролю

Задача 1.

Визначити вартість боргового капіталу проектної компанії після сплати податків, якщо дохідність боргового капіталу становить 13 %. Наданий кредит 2000 грн., ставка податку- 25 %.

 

 

Задача 2

Підприємство має інвестиційну потребу у сумі 3,5 млн. грн. і може використати дві альтернативи фінансування: випуск звичайних акцій і одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 21 %. Інвестиційний проект незалежно від джерела фінансування принесе дохід 8200000 грн., собівартість продукції (без відсоткових платежів) становитиме 580000 грн. Яка з двох альтернатив буде краща? Результати розрахунків оформити в таблицю.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Причини відхилення показників від інвестиційного проекту.

2. Характерні ознаки процесу бюджетування.

3. Інструменти проектної діяльності: кошторис, бюджет, план фінансування.

4. 2. Складові плану фінансування.

5. Регулярність проведення бюджетного контролю.

 

Рекомендована література

14,17,20,25

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.