Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


SWOT-анал≥з д≥€льност≥ господарюючого субТЇкту
 

«м≥ни, що в≥дбуваютьс€ €к на самому п≥дприЇмств≥ в процес≥ господарськоњ д≥€льност≥, так ≥ у довк≥лл≥, характеризуютьс€ своЇю невизначен≥стю та непердбачуван≥стю. —убТЇкти господарюванн€ зац≥кавлен≥ у забезпечеенн≥ екосесенту, тобто можливост≥ протисто€ти зм≥нам ≥ виживати у конкуреентн≥й економ≥ц≥. ÷е обумовлюЇ значенн€ ≥ актуальн≥сть анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

¬ анал≥тичному простор≥ ф≥нансового стану це означаЇ не лише систематичне проведенн€ його анал≥зу, д≥агностики ймов≥рност≥ банкрутства, але й на основ≥ комплексного анал≥зу ≥ оц≥нки в≥дпов≥дностей вимогам ринкового середовища вм≥нн€ визначати переваги ≥ слабк≥ сторони д≥€льност≥ п≥дприЇмства дл€ обгрунтуванн€ перспективност≥ його розвитку, дл€ вибору ≥ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень.

“ака анал≥тична робота проводитьс€ на основ≥ пор≥вн€нн€ потенц≥алу п≥дприЇмства з ≥снуючими (д≥ючими) ≥ перспективними (стратег≥чними) ринковими потребами.

–≥зноман≥тний ≥нструментар≥й анал≥за ринковоњ позиц≥њ п≥дприЇмства поповнивс€ одним з найб≥льш наочних способ≥в його проведенн€ Ц методом SWOT-анал≥зу.

SWOT-анал≥з розроблений американськими економ≥стами ≥ отримав свою назву €к абрев≥атуру з перших л≥тер сл≥в:

S Ц переваги (strength),

W Ц недол≥ки (weaknes),

O Ц можливост≥ (opportunities),

T Ц загрози (threats).

ѕризначенн€ цього методу анал≥зу пол€гаЇ у визначенн≥ ≥снуючих у господарськ≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмства перваг ≥ недол≥к≥в, а з погл€ду на перспективу Ц у ви€вленн≥ можливостей подальшоњ усп≥шноњ д≥€льност≥ ≥ под≥й, €к≥ можуть њй загрожувати.

SWOT-анал≥з доц≥льно проводити шл€хом обговоренн€ проблем з використанн€м методу Умозкового штурмуФ. –езультати обговоренн€ ≥ дискус≥њ узагальнюють у таблиц≥-матриц≥, €ка наочно характеризуЇ ус≥ сторони д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ дозвол€Ї зосередитись на вир≥шальних моментах (рис. 3.3).

¬≥дкрита дискус≥€ дозвол€Ї зТ€сувати так≥ питанн€:

Ц €к слабк≥ позиц≥њ орган≥зац≥њ перетворити на сильн≥,

Ц €к сильн≥ сторони повТ€зати з можливост€ми,

Ц €к≥ загрози ≥ €ким чином можна перетворити у можливост≥,

Ц €к може п≥дприЇмство запоб≥гти можливост€м конкурент≥в скористатись його слабкими сторонами.

як зазначив ƒж.  оттер (—Ўј) у книз≥ У—уть пременФ, дл€ того, Ущоб впровадити зм≥ни ≥ розвТ€зати проблему, њњ потр≥бно побачити ≥ в≥дчутиФ.

SWOT-анал≥з дозвол€Ї зд≥йснити ≥ перше, ≥ друге. « позиц≥њ SWOT-анал≥зу напр€ми моб≥л≥зац≥њ ви€влених резерв≥в означають перетворенн€ слабких стор≥н д≥€льност≥ у сильн≥, а усуненн€ загроз €вл€Ї собою перетворенн€ њх у можливост≥ дл€ використанн€ у п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥.

≤снуЇ ≥нша форма SWOT-анал≥зу Ц OSWT-анал≥з, €кий €вл€Ї собою зм≥нену посл≥довн≥сть анал≥зу фактор≥в, а саме, спочатку вивчаютьс€ можливост≥, а п≥зн≥ше Ц сильн≥, слабк≥ сторони, загрози.

ѕереважаючим вважаЇтьс€ зосередженн€ на потенц≥йних можливост€х, перш н≥ж зд≥снювати анал≥з ситуац≥њ, що склалась на п≥дприЇмств≥. ÷е Ц €к психолог≥чна настанова Увчитись на позитивних, усп≥шних прикладахФ.

ƒоц≥льно використовувти ≥ такий вар≥ант, коли одна група анал≥тик≥в проводить SWOT-анал≥з, а друга Ц OSWT-анал≥з. ѕри з≥ставленн≥ результат≥в ≥ рекомендац≥й виникне б≥льш пл≥дна дискус≥€, а це, у свою чергу, приведе до


формуванн€ б≥льш обгрунтованих стратег≥й розвитку п≥дприЇмства, €кими можуть бути:

Ц прискоренн€ поставок продукц≥њ покупц€м (замовникам),

Ц взаЇмозвТ€зок анал≥зу ринку ≥ виробництва,

Ц п≥сл€продажне обслуговуванн€ (гарант≥йний ремонт, наладка ≥ т.п.),

Ц п≥двищенн€ техн≥чного ≥ технолог≥чного р≥вн€ виробництва тощо.

—л≥д вкладати час, грош≥ ≥ зусилл€ у зм≥цненн€ своњх сильних стор≥н. ѕро слабк≥ сторони теж сл≥д турбуватись, але не за рахунок сильних.

“аким чином, сл≥д знати своњ сильн≥ сторони, конценруватись на них, зосереджуватись на вир≥шальних обТЇктах.

јнал≥з сильних ≥ слабких стор≥н п≥дприЇмства маЇ включати досл≥дженн€ його здатност≥ отримувати необх≥дну внутр≥шню ≥ зовн≥шню ≥нформац≥ю та метод≥в њњ використанн€ в процес≥ прийн€тт€ р≥шень Ц тобто сл≥д удосконалювати систему обробки ≥нформац≥њ Ц а саме Ц факторного анал≥зу, щоб забезпечити ефект синерг≥њ (ц≥л≥сносност≥, гармон≥йност≥, повноти охопленн€ фактор≥в).

јнал≥з повинен оц≥нити середньостроков≥ ≥ довгостроков≥ ц≥л≥ розвитку п≥дприЇмства. „им б≥льше (точн≥ше) ≥нформац≥€ в≥дпов≥даЇ стратег≥њ розвитку, тим в≥рог≥дн≥ше, що кер≥вники п≥дприЇмства використовуватимуть найб≥льш обгрунтован≥ важ≥л≥ у процес≥ формуванн€ та реал≥зац≥њ в≥дпов≥дних управл≥нських р≥шень.

—тратег≥чне плануванн€ робить зовн≥шнЇ середовище б≥льш передбачуваним, спри€тливим дл€ економ≥чного зростанн€ п≥дпиЇмства. У“ой, хто оч≥куЇ, що його п≥джене необх≥дн≥сть, приречений на неусп≥хФ, Ц пишуть √. Ѕ.  лейнер, –. ћ.  ачалов та ≥н. у книз≥ Уѕредпри€тие в нестабильной экономической среде: риски, стратеги€, безопасностьФ (1997).

“ому менеджери, економ≥чна ≥ ф≥нансова служба п≥дприЇмства розробл€ють прогноз-стратег≥ю д≥€льност≥ п≥дприЇмства на основ≥ њњ SWOT-анал≥зу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 690 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1297 - | 1267 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.