Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕриклади створенн€ ≥ використанн€ формул-масив≥в в ≈“
 

 

—творенн€ формули масиву дл€ к≥лькох кл≥тинок

¬≥дкрийте нову пусту книгу.

—коп≥юйте дан≥ у приклад≥ та вставте њх у нову книгу, починаючи ≥з кл≥тинки A1.

 

ўоб зберегти параметри форматуванн€, скористайтес€ кнопкою ѕараметри вставленн€, €ка зТ€витьс€ поруч.

ўоб перемножити значенн€ в масив≥ (д≥апазон кл≥тинок C2 Ц D11), вид≥л≥ть д≥апазон кл≥тинок E2 Ц E11 ≥ в р€док формул введ≥ть таку формулу:

 

=C2:C11*D2:D11

Ќатисн≥ть сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter.

 

‘ормула беретьс€ у ф≥гурн≥ дужки ({ }) ≥ њњ коп≥€ додаЇтьс€ до кожноњ кл≥тинки вид≥леного д≥апазону. ÷е в≥дбуваЇтьс€ дуже швидко, ≥ у стовпц≥ ≈ ви отримуЇте загальний обс€г збуту кожного типу машини дл€ кожного продавц€

 

—творенн€ формули масиву дл€ одн≥Їњ кл≥тинки

” кл≥тинц≥ A13 введ≥ть «агальний обс€г збуту.

” кл≥тинц≥ B13 введ≥ть наведену нижче формулу та натисн≥ть сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter.

 

=SUM(C2:C11*D2:D11)

 

” цьому випадку програма Excel перемножуЇ значенн€ масиву (д≥апазон кл≥тинок C2 Ц D11), а пот≥м за допомогою функц≥њ SUM п≥дсумовуЇ результати. «агальний обс€г збуту становить 111 800 $. ÷ей приклад демонструЇ, наск≥льки корисною може бути така формула. Ќаприклад, у вас 15 000 р€дк≥в даних. ”с≥ ц≥ дан≥ або њх частину можна п≥дсумувати, створивши формулу масиву в одн≥й кл≥тинц≥.

 

“акож зверн≥ть увагу на те, що формула дл€ одн≥Їњ кл≥тинки (у кл≥тинц≥ B13) не залежить в≥д формули дл€ к≥лькох кл≥тинок (у кл≥тинках E2 Ц E11). ÷е вказуЇ на ще одну перевагу формул масив≥в Ц гнучк≥сть. ћожна виконати будь-€ку к≥льк≥сть д≥й, наприклад зм≥нити формули у стовпц≥ ≈ або взагал≥ видалити цей стовпець, ≥ це зовс≥м не вплине на формулу дл€ одн≥Їњ кл≥тинки.

 

‘ормули масив≥в мають також так≥ переваги:

ѕосл≥довн≥сть. якщо клацнути будь-€ку кл≥тинку в д≥апазон≥ п≥д кл≥тинкою ≈2, в≥добразитьс€ та сама формула. “ака посл≥довн≥сть допомагаЇ дос€гти б≥льшоњ точност≥.

Ѕезпека.  омпонент формули масиву дл€ к≥лькох кл≥тинок не можна зм≥нити. Ќаприклад, клацн≥ть кл≥тинку E3 ≥ натисн≥ть клав≥шу Delete. ѕотр≥бно вибрати весь д≥апазон кл≥тинок (≈2 Ц ≈11) ≥ зм≥нити формулу дл€ всього масиву або залишити його без зм≥н. —полученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter, €ке використовуЇтьс€ дл€ п≥дтвердженн€ зм≥ненн€ формули, виступаЇ в рол≥ додаткового заходу безпеки.

‘айли меншого розм≥ру. „асто зам≥сть к≥лькох пром≥жних формул можна використати одну формулу масиву. Ќаприклад, у книз≥, €ку ви створили п≥д час виконанн€ ц≥Їњ вправи, дл€ обчисленн€ результат≥в у стовпц≥ ≈ використовуЇтьс€ одна формула масиву. якби дл€ обчисленн€ тих самих результат≥в ви би використовували стандартн≥ формули (наприклад, =C2*D2), вам би довелос€ зад≥€ти 11 р≥зних формул.

—интаксис формули масиву

 

«агалом у формулах масиву використовуЇтьс€ стандартний синтаксис формул. ”с≥ вони починаютьс€ з≥ знака р≥вност≥ (=) ≥ п≥дтримують ус≥ вбудован≥ функц≥њ програми Excel. ќсновна в≥дм≥нн≥сть пол€гаЇ в тому, що дл€ введенн€ формули масиву потр≥бно натиснути сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter. ѕ≥сл€ цього програма Excel бере формулу масиву у ф≥гурн≥ дужки. якщо так≥ дужки ввести самост≥йно, формула перетворитьс€ на текстовий р€док ≥ не працюватиме.

 

“акож сл≥д розум≥ти, що функц≥њ масив≥в Ц це свого роду стенограф≥чн≥ записи. Ќаприклад, зам≥сть функц≥њ дл€ к≥лькох кл≥тинок, €ку ви використовували ран≥ше, можна використати так≥ формули:

 

=C2*D2

=C3*D3

 

‘ормула дл€ одн≥Їњ кл≥тинки у кл≥тинц≥ B13 м≥стить у соб≥ вс≥ операц≥њ множенн€, а також арифметичн≥ д≥њ, потр≥бн≥ дл€ отриманн€ загального результату ≥з пром≥жних п≥дсумк≥в: =E2+E3+E4 тощо.

ѕравила введенн€ та зм≥ненн€ формул масив≥в

 

ўе раз повторимо основне правило створенн€ формули масиву: натискайте сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter щоразу, коли потр≥бно ввести або зм≥нити формулу масиву. ÷е правило стосуЇтьс€ формул дл€ одн≥Їњ та к≥лькох кл≥тинок.

 

ѕрацюючи з формулами дл€ к≥лькох кл≥тинок, також сл≥д памТ€тати про так≥ правила:

ƒ≥апазон кл≥тинок, у €ких в≥дображатимутьс€ результати, необх≥дно вид≥лити до того, €к ви почнете вводити формулу. ¬и робили це на кроц≥ 3 у вправ≥ з формулою дл€ к≥лькох кл≥тинок, коли вид≥л€ли д≥апазон кл≥тинок E2 Ц E11.

¬м≥ст окремоњ кл≥тинки у формул≥ масиву зм≥нити не можна. ўоб переконатис€ в цьому, вид≥л≥ть кл≥тинку ≈3 у книз≥ з≥ зразком ≥ натисн≥ть клав≥шу Delete.

”сю формулу масиву перем≥щати та видал€ти можна, а певну њњ частину Ц н≥. ≤ншими словами, щоб зменшити формулу масиву, потр≥бно видалити на€вну формулу та ввести нову.

 

ѕорада ўоб видалити формулу масиву, вид≥л≥ть усю формулу (наприклад, =C2:C11*D2:D11), натисн≥ть клав≥шу Delete, а пот≥м Ц сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter.

” формулу масиву дл€ к≥лькох кл≥тинок не можна вставл€ти пуст≥ кл≥тинки. « нењ також не можна видал€ти кл≥тинки.

–озширенн€ формули масиву

 

≤нколи потр≥бно розширити формулу масиву (зменшити формулу масиву не можна). ÷ей процес нескладний, але сл≥д памТ€тати правила з попереднього розд≥лу.

” книз≥ з≥ зразком видал≥ть будь-€кий текст ≥ формули дл€ одн≥Їњ кл≥тинки, €к≥ розм≥щено п≥д основною таблицею.

¬ставте наведен≥ нижче додатков≥ р€дки даних у книгу, починаючи ≥з кл≥тинки A12. ўоб зберегти параметри форматуванн€, скористайтес€ кнопкою ѕараметри вставленн€, €ка зТ€витьс€ поруч.ѕуз≥й —едан 6 2500

 упе 7 1900

“оренко —едан 4 2200

 упе 3 2000

≤ваненко —едан 8 2300

 упе 8 2100

 

¬ид≥л≥ть д≥апазон кл≥тинок, €кий м≥стить поточну формулу масиву (E2:E11), а також пуст≥ кл≥тинки (E12:E17), розташован≥ поруч ≥з новими даними. ≤ншими словами, вид≥л≥ть д≥апазон кл≥тинок E2:E17.

Ќатисн≥ть клав≥шу F2, щоб активувати режим редагуванн€.

” р€дку формул зам≥н≥ть C11 на C17, а D11 Ц на D17, а пот≥м натисн≥ть сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter. ѕрограма Excel оновить формулу в д≥апазон≥ кл≥тинок E2 Ц E11 ≥ додасть коп≥ю формули до нових кл≥тинок (E12 Ц E17).

 

 

Ќедол≥ки формул масив≥в

 

ѕопри вс≥ переваги формули масив≥в мають своњ недол≥ки:

 ористувач≥ час в≥д часу забувають натискати сполученн€ клав≥ш Ctrl+Shift+Enter. ўоб ввести або зм≥нити формулу масиву, потр≥бно натиснути це сполученн€. ѕамТ€тайте про це.

≤нш≥ користувач≥ можуть не розум≥ти цих формул. Ќа практиц≥ формули масив≥в зазвичай не документуютьс€ на аркуш≥, тому €кщо ≥ншим користувачам доведетьс€ працювати з вашими книгами, не використовуйте формули масив≥в, або переконайтес€, що ц≥ користувач≥ розум≥ють, €к њх зм≥нювати.

«алежно в≥д швидкост≥ обробки даних ≥ обс€гу памТ€т≥ компТютера велик≥ формули масив≥в можуть обчислюватис€ пов≥льно.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 584 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2068 - | 1927 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.