Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈лементи в≥кна електронноњ таблиц≥
 

ѕ≥сл€ запуску програми в≥дкриваЇтьс€ в≥кно Microsoft Excel, в €кому виводитьс€ назва програми ≥ в≥дкритого документа (за умовчанн€м Microsoft Excel Ч  нига! (Book!)} (мал. 13.1). ќсновним документом Excel Ї книга. якщо створити новий документ, то Excel за умовчанн€м привласнить йому наступний номер книги:  н≥га2 (Book2),  Ќ≤√ј« (Book3) ≥ так дал≥ ¬они можуть бути записан≥ на диск у вигл€д≥ файл≥в у формат≥ *.xls.  ожна книга буде представлена в своЇму в≥кн≥ ≥ в≥дпов≥дною нею кнопкою на панел≥ завдань.

 

ћал. 13.1 ќкно Microsoft-Excel 2003: 1 Ч р€док формул, 2 Чзаголовок стовпц€, 3 Ч робоча область, 4 Ч активне в≥чко, 5 Ч заголовок р€дка, 6 Ч вкладка аркуша, 7 Ч кнопки переходу на ≥нший аркуш

 

ќсновн≥ елементи в≥кна додатка Microsoft Office розгл€нут≥ в гла-ве-2, в розд≥л≥ Ђ¬≥кно додатка Office 2003ї. “ому в справжн≥й глав≥ ми розгл€немо лише особливост≥ в≥кна Excel.

√оловне меню м≥стить в основному т≥ ж пункти, що ≥ ≥нш≥ додатки Office, наприклад, в пор≥вн€нн≥ з меню Word, лише пункт “аблиц€ (Table) зам≥нений на ƒан≥ (Data). Ќижче за панель ≥нструмент≥в розташован≥ р€док формул (1) ≥ робоча область електронноњ таблиц≥ (3). –€док формул використовуЇтьс€ дл€ введенн€ у в≥чко даних ≥ формул ≥ њх редагуванн€. ѕризначенн€ окремих елемент≥в р€дка формул розгл€нуте в глав≥ 14, в розд≥л≥ Ђ¬веденн€ даних у в≥чкої ≥ в глав≥ 16 в розд≥л≥ Ђ¬веденн€ формули у в≥чкої. ¬≥дображенн€ або утаЇнн€ панел≥ формул ≥ р€дка стану розгл€нуте в глав≥ 19, в розд≥л≥ ЂЌалаштуванн€ ≥нтерфейсу Excelї.

” нижн≥й частин≥ в≥кна в≥дображують вкладки лист≥в (6) ≥ р€док стану, в €кому в≥дображуютьс€ в≥домост≥ про вибрану команду або параметр. –озташован≥ в р€дку стану ≥ндикатори показують, чи д≥ють режими розширенн€, додаванн€ ≥ €к≥ включен≥ функц≥ональн≥ клав≥ш≥: Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock.

 

–обоча область електронноњ таблиц≥

 

 

–обоча область електронноњ таблиц≥ складаЇтьс€ з р€дк≥в ≥ стовпц≥в. ”здовж верхнього кордону таблиц≥ видно заголовки стовпц≥в (2), уздовж л≥вого кордону Ч заголовки р€дк≥в (5).  ожен стовпець позначаЇтьс€ одн≥Їю або двома буквами латинського алфав≥ту, починаючи з ј, ¬, « ≥ так до букви Z, пот≥м використовуютьс€ ≥мена з двох букв јј, ј¬...AZ, ¬ј, ¬¬ ≥ так дал≥ до букв IV, кожен р€док Ч числом Ч 1, 2, 3, 4 ≥ так дал≥

ўо в≥дображуЇ на екран≥ комп'ютера робоча область Ї невеликою частиною електронноњ таблиц≥. “аблиц€ може м≥стити до 256 стовпц≥в (28) ≥ до 65536 р€дк≥в (216). ≤нформац≥€, представлена в таблиц≥, збер≥гаЇтьс€ у в≥чках, €к≥ утворюютьс€ на перес≥ченн≥ р€дк≥в ≥ стовпц≥в. јктивне в≥чко обведене рамкою (в≥чко —5). «аголовки р€дка ≥ стовпц€ активного в≥чка п≥дсв≥чують.

ѕ≥сл€ вид≥ленн€ в≥чка њњ адреса або ≥м'€ в≥дображуЇтьс€ в пол≥ ≥мен≥, €ке розташоване б≥л€ л≥вого краю р€дка формул. јби перем≥ститис€ до верхньоњ частини поточноњ област≥ даних, дв≥ч≥ клацн≥ть рамку вид≥леного в≥чка з в≥дпов≥дного боку.

 

Ћисти ≥ книги

 

 

як первинний документ дл€ збер≥ганн€ ≥ обробки даних Microsoft Excel використовуЇ аркуш. Ћисти служать дл€ орган≥зац≥њ ≥ анал≥зу даних. ћожна вводити ≥ зм≥нювати дан≥ одночасно на дек≥лькох листах, а також виконувати обчисленн€ на основ≥ даних з дек≥лькох лист≥в.  ожен аркуш маЇ ≥м'€, €ке наводитьс€ на кнопц≥ €рличка (6) аркуша внизу в≥кна (мал. 13.1).  ≥льк≥сть лист≥в в робоч≥й книз≥ задаЇтьс€ користувачем.

≤мена лист≥в в≥дображуютьс€ на вкладках в нижн≥й частин≥ в≥кна книги. ƒл€ переходу з одного аркуша на ≥нш≥й сл≥д вибрати в≥дпов≥дну вкладку. Ћисти можна перейменовувати, вставл€ти, видал€ти, перем≥щати або.копировать. јркуш, в €кому виконуЇтьс€ робота, називаЇтьс€ поточним. Ѕудь-€кий аркуш можна представити з власним заголовком в окремому в≥кн≥.

ƒек≥лька лист≥в об'Їднують в книгу, €ка граЇ роль папкиЧскоросшивател€ ≥ Ї окремим файлом, використовуваним дл€ обробки ≥ збер≥ганн€ даних, наприклад,  н≥га1.xls. ѕри робот≥ з дек≥лькома книгами одночасно кожна книга в≥дкриваЇтьс€ в новому в≥кн≥.

јркуш книги може м≥стити таблицю (тому Excel ≥нколи називають Ђелектронною таблицеюї), д≥аграму, макроси, упроваджен≥ ≥ зв'€зан≥ об'Їкти з ≥нших застосувань, наприклад, Word. ‘айл книги маЇ розширенн€.xls (в≥д англ. Sheet Ч аркуш), шаблону Ч.xlt (в≥д template Ч шаблон), робочоњ област≥ Ч.xlw, макрос≥в Ч.xla (в≥д Add-in-Makros). ¬≥кно Excel може в≥дображувати дек≥лька в≥кон робочих книг, з €кими можна одночасно працювати.

 

Ќав≥гац≥њ по аркушу з використанн€м миш≥ IntelliMouse

 

 

ћиша IntelliMouse дозвол€Ї виконувати прокрутку аркуша ≥ зм≥нювати масштаб, що особливо зручно при робот≥ робочими листами великих розм≥р≥в.

 

“аблиц€ 13.1. Ўвидка нав≥гац≥€ по аркушу за допомогою миш≥ IntelliMouse

 

¬иконувана д≥€

ћетод виконанн€

 

ѕрокрутка аркуша у вертикальному напр€м≥

ѕовертати колесо

 

ѕрокрутка аркуша в горизонтальному напр€м≥

Ќатискувати колесо ≥ перем≥щати покажчик у б≥к краю аркуша. „им дал≥ перем≥щений покажчик, тим швидше прокручуЇтьс€ аркуш

 

«м≥на масштабу аркуша

ѕовертайте колесо, утримуючи клав≥шу Ctrl

 

 

ѕерех≥д на ≥нший аркуш книги

 

 

≤мена лист≥в в≥дображуютьс€ нап≥вжирним шрифтом на вкладках в нижн≥й частин≥ в≥кна книги зл≥ва в≥д горизонтальноњ смуги прокрутки. ƒл€ переходу з одного аркуша на ≥нш≥й сл≥д вибрати в≥дпов≥дну вкладку. јби зробити аркуш активним клацн≥ть вкладку мишею. «л≥ва в≥д вкладок розташован≥ кнопки смуги прокрутки, що мають наступне призначенн€:

перейти до першого аркуша

перейти до попереднього аркуша

перейти до наступного аркуша

перейти до останнього аркуша.

ƒл€ прокрутки лист≥в робочоњ книги сл≥д натискувати кнопку ≥з зображенн€м стр≥лки, направленоњ уб≥к прокрутки. ƒл€ прискоренн€ прокрутки лист≥в треба натискувати клав≥шу Shift. ѕри велик≥й к≥лькост≥ лист≥в рекомендуЇтьс€ вказати кнопку прокрутки, натискуЇ праву кнопку миш≥. ¬≥дкриЇтьс€ список, в €кому можна вибрати потр≥бний аркуш. —мугу прокрутки в≥дд≥л€Ї в≥д горизонтальноњ смуги прокрутки маркер (в≥шка) розд≥ленн€ област≥ €рличк≥в. ѕерем≥щенн€ маркера управо або вл≥во зб≥льшуЇ або зменшуЇ к≥льк≥сть €рличк≥в лист≥в, що в≥дображуютьс€. ” приведеному на мал. 13.1 приклад≥ маркер розм≥щений так, що видно 3 аркуш≥. ƒл€ в≥дновленн€ числа €рличк≥в тих, що в≥дображуютьс€ за умовчанн€м, покажчик встановлюють на маркер розд≥ленн€ област≥ €рличк≥в ≥ дв≥ч≥ натискують кнопку миш≥.

ƒл€ роботи з листами використовують поЇднанн€ клав≥ш, приведен≥ в таблиц≥ 13.2.

 

“аблиц€ 13.2. ѕоЇднанн€ клав≥ш, використовуван≥ дл€ роботи з листами

 

ѕоЇднанн€ клав≥ш

¬иконувана операц≥€

 

Shift+Fl 1 або Alt+Shift+Fl

¬ставити новий аркуш

 

Ctrl+Page Down

ѕерейти на наступний аркуш книги

 

Ctrl+Page Up

ѕерейти на попередн≥й аркуш книги

 

Shift+Ctrl+Page Down

¬ид≥лити поточний ≥ наступний листи книги

 

Shift+Ctrl+Page Up

¬ид≥лити поточний ≥ попередн≥й листи книги

 

 

Ўвидкий перех≥д до в≥чка за њњ адресою або ≥м'€м

 

 

Ўвидко перейти до в≥чка за њњ адресою або ≥м'€м можна наступними способами:

 

 лацнути адресу поточного в≥чка в пол≥ ≤м'€ (Name) у р€дку формул (на мал. 13.1 в н≥м в≥дображуЇ адреса в≥чка —5), ввести ≥м'€ або адресу ≥ншого в≥чка ≥ натискувати клав≥шу Enter. ÷им способом зручно користуватис€ дл€ переходу до в≥чка, €ке не видно у в≥кн≥ в даний момент (ѕривласненн€ ≥мен≥ в≥чку або д≥апазону розгл€нуте в глав≥ 14 в розд≥л≥ Ђ≤мена в≥чок, д≥апазон≥в, формул ≥ константї).

¬ибрати команду ѕерейти (Go To) у меню ѕравка (Edit) (поЇднанн€ клав≥ш Ctrl+G) або натискувати клав≥шу F5. ¬≥дкриЇтьс€ д≥алогове в≥кно ѕерех≥д (Go To) показане на мал. 13.2. ≤м'€ в≥чка вибирають в пол≥ ѕерейти до (Go To) або ввод€ть в поле «асланн€ (Reference) ≥ натискують кнопку ќ . ƒана команда дозвол€Ї перейти до будь-€кого з чотирьох останн≥х в≥чок, до €ких була застосована команда ѕерейти (Go To). ÷ю команду можна використовувати дл€ переходу до ≥менованого д≥апазону в≥чок, тобто д≥апазону в≥чок, к≥торый маЇ ≥м'€. ѕ≥сл€ вибору команди ≥менований д≥апазон вид≥л€Їтьс€ («авданн€ д≥апазону в≥чок розгл€нуте в глав≥ 14, в розд≥л≥ Ђ¬ид≥ленн€ данихї).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 983 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1991 - | 1912 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.