Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онсол≥дац≥€ даних засобами ≈“
 

 онсол≥дац≥€ даних пол€гаЇ в створенн≥ п≥дсумковоњ таблиц≥, що дозвол€Ї узагальнити однор≥дн≥ дан≥. Ќаприклад, можна виробити п≥дсумовуванн€ даних по товарах одних ≥ тих же найменувань, що збер≥гаютьс€ на р≥зних складах (мал. 18.14). ѕри консол≥дац≥њ значенн€, приведен≥ в п≥дсумков≥й таблиц≥, можуть розраховуватис€ на основ≥ вих≥дних даних з використанн€м р≥зних функц≥й Excel.

¬их≥дн≥ дан≥ (област≥) можуть розташовуватис€ на одному або р≥зних листах, в ≥нших в≥дкритих книгах. ѕри консол≥дац≥њ можна створити зв'€зки, що забезпечують автоматичне оновленн€ даних в п≥дсумков≥й таблиц≥ (област≥ призначенн€) при зм≥н≥ даних у вих≥дних област€х.

 онсол≥дац≥ю даних можна виробити по розташуванню в≥чок, що м≥ст€ть вих≥дн≥ дан≥, по категор≥€х, за допомогою тривим≥рних заслань, зв≥дноњ таблиц≥ ≥ т.д; ѕри цьому у вс≥х вих≥дних д≥апазонах дан≥ мають бути розташован≥ в однаковому пор€дку. “ак, €кщо ми розгл€даЇмо к≥льк≥сть товар≥в одного найменуванн€ на р≥зних складах, то у вс≥х зв≥тах, представлених р≥зними складами, р€дки ≥ стовпц≥ таблиць зв≥т≥в мають бути розташован≥ в однаковому пор€дку.

 

 онсол≥дац≥€ даних по розташуванню

ƒ≥апазони, дан≥ €ких консол≥дуютьс€ ≥ пом≥щаютьс€ у вказаний к≥нцевий д≥апазон, називаютьс€ вих≥дними област€ми. ¬их≥дн≥ област≥ можуть розташовуватис€ на будь-€кому аркуш≥ або книз≥, на ≥нших в≥дкритих листах або книгах, а також на листах Lotus 1-2-3.

якщо у вс≥х в≥домост€х к≥льк≥сть упаковок –ибн≥ продукти наводитьс€ у в≥чку F3, то при консол≥дац≥њ в п≥дсумков≥й ведомости будуть узагальнен≥ значенн€, що збер≥гаютьс€ в цьому в≥чку у вс≥х в≥домост€х. ќбласт≥ консол≥дац≥њ

 

ћал. 18.15 ƒ≥алогове в≥кно  онсол≥дац≥€ можна задати або тривим≥рними формулами, або в пол≥ «асланн€ (Reference) (мал. 18.15).-

 

” д≥алоговому в≥кн≥  онсол≥дац≥€ в списку, що розкриваЇтьс€ ‘ункц≥€ (Function) вибер≥ть п≥дсумкову функц≥ю, €ку сл≥д використовувати дл€ обробки даних, наприклад —ума (Sum) €кщо п≥дсумовуватимутьс€ значенн€. ќпис функц≥й, приведених в списку, даний в таблиц≥ 18.3.

 

“аблиц€ 18.3. ѕ≥дсумков≥ функц≥њ, використовуван≥ при побудов≥ зв≥дних таблиць ≥ зв≥дних д≥аграм

 

ќперац≥€

ѕризначенн€

 

—ума (Sum)

ќбчисленн€ суми чисел, що збер≥гаютьс€ у вих≥дних в≥чках. ÷€ операц≥€ використовуЇтьс€ за умовчанн€м дл€ п≥дведенн€ п≥дсумк≥в по числових пол€х

 

 ≥льк≥сть (Count)

 ≥льк≥сть запис≥в або р€дк≥в даних. ÷€ операц≥€ використовуЇтьс€ за умовчанн€м дл€ п≥дведенн€ п≥дсумк≥в по нечислових пол€х

 

—ереднЇ (Average)

ќбчисленн€ середнього числа за даними, що збер≥гаютьс€ у вих≥дних в≥чках

 

ћаксимум (ћах)

¬изначенн€ максимального числа за даними, що збер≥гаютьс€ у вих≥дних в≥чках

 

ћ≥н≥мум (Min)

¬изначенн€ м≥н≥мального числа за даними, вч, що збер≥гаЇтьс€, вих≥дних в≥чках

 

“в≥р (Product)

ќбчисленн€ тв≥р чисел, що збер≥гаютьс€ у вих≥дних в≥чках

 

 ≥льк≥сть чисел (Count Nums)

 ≥льк≥сть запис≥в або р€дк≥в, що м≥ст€ть числа

 

«м≥щене в≥дхиленн€ (StdDev)

«м≥щена оц≥нка стандартного в≥дхиленн€ генеральноњ сукупност≥ по виб≥рц≥ даних

 

Ќезм≥щене в≥дхиленн€ (StdDevp)

ќбчисленн€ стандартного в≥дхиленн€ генеральноњ сукупност≥ по виб≥рц≥ даних, що збер≥гаютьс€ у вих≥дних в≥чках

 

«м≥щена дисперс≥€ (Var)

«м≥щена оц≥нка дисперс≥њ генеральноњ сукупност≥ по виб≥рц≥ даних

 

Ќезм≥щена дисперс≥€ (Varp)

Ќезм≥щена оц≥нка дисперс≥њ генеральноњ сукупност≥ по виб≥рц≥ даних

 

ѕ≥сл€ установки курсора в пол≥ «асланн€ (Reference) введ≥ть засланн€ на перший д≥апазон даних, €кий консол≥дуЇтьс€ у вказаний к≥нцевий д≥апазон. «асланн€ введ≥ть уручну або, €кщо аркуш, що м≥стить нову вих≥дну область, Ї поточним, вид≥лите на н≥м вих≥дну область. якщо вих≥дн≥ област≥ ≥ область призначенн€ знаход€тьс€ на р≥зних листах, використовуйте ≥м'€ аркуша ≥ ≥м'€ або засланн€ на д≥апазон. јби прибрати д≥алогове в≥кно  онсол≥дац≥€ (Consolidate) на час вибору вих≥дноњ област≥, натискуйте кнопку —крутити д≥алогове в≥кно (Collapse dialog) у прав≥й частин≥ пол€. ѕовторне натисненн€ на цю кнопку в≥дновлюЇ в≥кно.

якщо вих≥дн≥ дан≥ знаход€тьс€ в ≥нш≥й книз≥, €ка в даний момент закрита, натискуйте кнопку ќгл€д (Browse) ≥ вибер≥ть книгу. ƒорога до вибраного засланн€ в≥дображуватиметьс€ в пол≥ «асланн€ (Reference). ѕот≥м додайте засланн€.

Ќатискуйте кнопку ƒoбaвum'(Add). ¬ведене засланн€ в≥дображуватиметьс€ у в≥кн≥ —писок д≥апазон≥в (All references). ѕовторите цю операц≥ю дл€ вс≥х вих≥дних областей, що консол≥дуютьс€.

јби автоматично оновлювати п≥дсумкову таблицю при зм≥н≥ джерел даних, встановите прапорець —творювати зв'€зки з вих≥дними даними (Create links to source data). «в'€зку не можна використовувати, €кщо вих≥дна область ≥ область призначенн€ знаход€тьс€ на одному аркуш≥. ѕ≥сл€ установки зв'€зк≥в не можна додавати нов≥ вих≥дн≥ област≥ ≥ зм≥нювати вих≥дн≥ област≥, що вже вход€ть в консол≥дац≥ю.

ѕри консол≥дац≥њ даних по розташуванню заголовки категор≥й вих≥дних областей не коп≥юютьс€ автоматично в область призначенн€. якщо в област≥ призначенн€ потр≥бно розм≥стити заголовки, скоп≥юйте або введ≥ть њх уручну..

 

 онсол≥дац≥€ даних по категор≥€х

 

 

¬ибер≥ть ≥з списку, що розкриваЇтьс€ ‘ункц≥€ (Function) функц≥ю, €ку сл≥д використовувати дл€ обробки даних (мал. 18.15). ¬икористовуван≥ п≥дсумков≥ функц≥њ приведен≥ в таблиц≥ 18.3. ¬вед≥ть вих≥дну область даних, що консол≥дуютьс€, в поле «асланн€ (Reference). ѕереконаЇтес€, що вих≥дна область маЇ заголовок.

Ќатискуйте кнопку ƒодати (Add) дл€ додаванн€ д≥апазону до списку вих≥дних д≥апазон≥в консол≥дац≥њ. ѕовторите цю операц≥ю дл€ вс≥х вих≥дних областей, що консол≥дуютьс€. ” набор≥ прапорц≥в ¬икористовувати €к ≥мена (Use labels in) встановите прапорц≥, в≥дпов≥дн≥ розташуванню у вих≥дноњ област≥ заголовк≥в: у верхньому р€дку, в л≥вому стовпц≥ або у верхньому р€дку ≥ в л≥вому стовпц≥ одночасно.

јби автоматично оновлювати п≥дсумкову таблицю при зм≥н≥ джерел даних, встановите прапорець —творювати зв'€зки з вих≥дними даними (Create links to source data). «в'€зку не можна використовувати, €кщо вих≥дна область ≥ область призначенн€ знаход€тьс€ на одному аркуш≥. ѕ≥сл€ установки зв'€зк≥в не можна додавати нов≥ вих≥дн≥ област≥ ≥ зм≥нювати вих≥дн≥ област≥, що вже вход€ть в консол≥дац≥ю.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 620 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2024 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.