Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€: ком≥рка, р€док, стовпчик, д≥апазон, список та д≥њ над ними




 

¬м≥ст ком≥рок може бути вир≥вн€ний по л≥вому краю, по правому краю або по центру. Ќа новому робочому аркуш≥ ус≥ ком≥рки мають формат ќбычный, при €кому числа, дати ≥ час вир≥внюютьс€ по правому краю ком≥рки, текст по л≥вому, а лог≥чн≥ значенн€ »—“»Ќј ≥ Ћќ∆№ центруютьс€. «м≥на вир≥внюванн€ не впливаЇ на тип даних. ƒл€ вир≥внюванн€ вм≥сту ком≥рок необх≥дно:

 

1. вид≥лити ком≥рки, що сл≥д отформатувати;

 

2. у меню‘ормат вибрати команду ячейки;

 

3. вибрати укладку ¬ыравнивание (мал.3);

 

4. у прихованому перел≥ку по горизонтали вибираЇтьс€ тип вир≥внюванн€ по горизонтал≥:

 

по значению Ц вир≥внюванн€ за замовчанн€м в залежност≥ в≥д типу даних;

 

по левому краю (отступ) Ц вм≥ст ком≥рки вир≥внюЇтьс€ по л≥вому краю з в≥дтступом, зазначеним у пол≥ праворуч;

 

по центру Ц вм≥ст ком≥рки центруЇтьс€;

 

по правому краю Ц вм≥ст ком≥рки вир≥внюЇтьс€ по правому краю;

 

с заполнением Ц вм≥ст вид≥леного д≥апазону заповнюЇтьс€ символами, зазначеними в л≥вому в≥чку обраного д≥апазону;

 

по ширине Ц вм≥ст ком≥рки розбиваЇтьс€ на дек≥лька р€дк≥в, а пропуски м≥ж словами встановлюютьс€ так, щоб ширина р€дк≥в в≥дпов≥дала в≥чку;

 

по центру выделени€ Ц вм≥ст л≥вого ком≥рки вид≥леного д≥апазону вир≥внюЇтьс€ по центру д≥апазону (ус≥ ≥нш≥ осередки вид≥леного д≥апазону повинн≥ бути порожн≥ми);

 

5. у прихованому перел≥ку по вертикали вибираЇтьс€ тип вир≥внюванн€ по вертикали:

 

по верхнему краю Ц вм≥ст ком≥рки вир≥внюЇтьс€ по верхньому краю;

 

по центру Ц по центру;

 

по нижнему краю Ц по нижньому краю;

 

по высоте Ц вм≥ст ком≥рки розбиваЇтьс€ на дек≥лька р€дк≥в, перший ≥ останн≥й р€дки вир≥внюютьс€ по верхн≥й ≥ нижн≥й меж≥ ком≥рки;

 

6. у груп≥ прапорц≥в ќтображение можна ув≥мкнути так≥ режими:

 

переносить по словам Ц по дос€гненню правоњ меж≥ ком≥рки текст буде переноситис€ на новий р€док;

 

автоподбор ширины Ц розм≥р символ≥в зменьшуЇтьс€ так, що вм≥ст ком≥рки ум≥щуЇтьс€ в межах ком≥рки;

 

объединение €чеек Ц вид≥лен≥ ком≥рки обТЇднуютьс€ в одне;

 

7. у рамц≥ ќриентаци€ вибираЇтьс€ напр€мок розташуванн€ тексту у в≥чку Ц текст можна розташувати вертикально, або п≥д кутом.

 

ƒл€ швидкого вир≥внюванн€ даних у ком≥рких використовуютьс€ кнопки.

 

ўоб вир≥вн€ти текст по центру дек≥лькох стовпц≥в, необх≥дно:

 

8. вид≥лити в≥чко, що м≥стить дан≥, €к≥ необх≥дно вир≥вн€ти по центру дек≥лькох стовпц≥в, ≥ порожн≥ ком≥рки, що м≥ст€тьс€ праворуч;

 

9. натиснути кнопку.

 

 

ѕ≥сл€ створенн€ таблиц≥ Microsoft Office Excel на аркуш≥ можна легко додавати до нењ р€дки та стовпц≥. ћожна швидко створити пустий р€док у к≥нц≥ таблиц≥, включити сум≥жн≥ р€дки або стовпц≥ аркуша в таблицю або вставити р€дки та стовпц≥ таблиц≥ в будь-€кому м≥сц≥.

 

ћожна в раз≥ потреби видал€ти р€дки та стовпц≥. “акож можна швидко видалити з таблиц≥ р€дки, €к≥ м≥ст€ть дан≥, що повторюютьс€.

 

ѕрим≥тка ƒодаванн€ й видаленн€ р€дк≥в ≥ стовпц≥в таблиц≥ сл≥д в≥др≥зн€ти в≥д додаванн€ й видаленн€ р€дк≥в ≥ стовпц≥в аркуша. ќстанн≥ операц≥њ розгл€нуто у статт≥ ¬ставленн€ або видаленн€ кл≥тинок, р€дк≥в ≥ стовпц≥в.

 

 

” таблиц≥ Microsoft Office Excel можна швидко створити обчислюваний стовпець. ¬ обчислюваному стовпц≥ використовуЇтьс€ одна формула, €ка застосовуЇтьс€ до кожного р€дка. ќбчислюваний стовпець автоматично розширюЇтьс€, щоб вм≥стити додатков≥ р€дки, тому формула одразу поширюЇтьс€ на вс≥ ц≥ р€дки. ‘ормулу потр≥бно ввести лише один раз.  оманди «аповнити або  оп≥ювати використовувати не потр≥бно.

 

ћожна ввести додатков≥ формули в обчислюваний стовпець €к вин€тки, тод≥ Excel пов≥домить про нев≥дпов≥дност≥, €кщо так≥ будуть, дл€ њх усуненн€ в раз≥ потреби. ќновити формулу в обчислюваному стовпц≥ можна за допомогою редагуванн€ стовпц€.

 

якщо в Microsoft Office Excel створено таблицю, може настати час, коли њњ функц≥ональн≥ можливост≥ б≥льше не будуть потр≥бн≥.  р≥м того, може ви€витис€ доц≥льно залишити стиль таблиц≥ без збереженн€ њњ функц≥й. ўоб припинити користуванн€ функц≥€ми таблиц≥, не втративши застосованого до нењ табличного форматуванн€, можна перетворити таблицю на звичайний д≥апазон даних на аркуш≥.

 

”вага! ƒл€ усп≥шного виконанн€ ц≥Їњ процедури потр≥бно створити на аркуш≥ таблицю Excel. ƒодатков≥ в≥домост≥ див. у статт≥ —творенн€ або видаленн€ таблиц≥ Excel на аркуш≥.

 лацн≥ть будь-€ку кл≥тинку у стовпц≥ таблиц≥.

 

ѕорада ¬≥добразитьс€ напис –обота з таблиц€ми з новою вкладкою  онструктор п≥д ним.

Ќа вкладц≥  онструктор у груп≥ «нар€дд€ клацн≥ть елемент ѕеретворити на д≥апазон.

 

ѕрим≥тка ѕ≥сл€ зворотного перетворенн€ таблиц≥ на д≥апазон функц≥њ таблиц≥ стають недоступн≥. Ќаприклад, заголовки р€дк≥в втрачають меню сортуванн€ й ф≥льтру, а структурован≥ посиланн€ (з використанн€м ≥мен таблиц≥), €к≥ використовувалис€ у формулах, перетворюютьс€ на звичайн≥ посиланн€ на кл≥тинки.

ѕоради

“акож можна клацнути таблицю правою кнопкою миш≥, вибрати команду “аблиц€, а пот≥м команду ѕеретворити на д≥апазон.

ќдразу п≥сл€ створенн€ таблиц≥ можна також натиснути кнопку —касувати на панел≥ швидкого доступу, щоб перетворити таблицю назад на д≥апазон.

 

 

ўоб видалити ком≥рку, потр≥бно клацнути мишею по ц≥й ком≥рц≥ та виконати команду меню ѕравка → ”далить. ¬ д≥алоговому в≥кн≥, що зТ€витьс€, необх≥дно вказати напр€м сус≥дн≥х ком≥рок (вл≥во або вверх), використовуючи два верхн≥х перемикача. ÷≥ ком≥рки п≥сл€ видаленн€ заповн€ть м≥сце, що зв≥льнилос€. ¬ цьому ж д≥алоз≥ одним з перемикач≥в можна задати команду на видаленн€ р€дка або стовпц€, в €ких знаходитьс€ поточна ком≥рка.

¬идаленн€ р€дка (р€дк≥в) або стовпц€ (стовпц≥в) можна зд≥йснити б≥льш швидким способом, без д≥алогу ”даление €чеек. ƒл€ цього необх≥дно вид≥лити обТЇкти, що видал€ютьс€, та виконати команду ѕравка → ”далить. ѕри видален≥ р€дк≥в м≥сце, що зв≥льнилос€, заповнюЇтьс€ розташованими нижче р€дками, а при видален≥ стовпц≥в на њх м≥сце зм≥щуютьс€ стовпц≥, розташован≥ прав≥ше.

4.2.3. ¬ставка ком≥рок, р€дк≥в та стовпц≥в

¬ таблиц≥ можна вставити пуст≥ ком≥рки, р€дки та стовпц≥. ѕри цьому потр≥бно користуватис€ наступними правилами.

Ј ¬ставка пустих ком≥рок. —першу вид≥л€Їтьс€ д≥апазон, в €кий сл≥д пом≥стити нов≥ ком≥рки. …ого розм≥р буде визначатис€ к≥льк≥стю ком≥рок, що вставл€Їтьс€. ¬в≥йшовши в меню ¬ставка → ячейки в д≥алоговому в≥кн≥ ƒобавление €чеек, необх≥дно вибрати напр€м зрушенн€ ком≥рок (вправо або вниз).

Ј ¬ставка р€дка. ƒл€ вставки одного р€дка потр≥бно вид≥лити дов≥льну ком≥рку в р€дку, над €кою потр≥бно вставити нову. ѕот≥м в меню ¬ставка вибрати команду —троки. ƒл€ вставки дек≥лькох р€дк≥в потр≥бно вид≥лити дек≥лька р€дк≥в, що розташован≥ вище, за к≥льк≥стю вставки нових та виконати команду ¬ставка → —трока.

Ј ¬ставка стовпц€. ўоб вставити один стовпчик, необх≥дно клацнути по ком≥рц≥ в стовпцю, зл≥ва в≥д €кого повинен знаходитис€ новий, та виконати команду ¬ставка → —толбцы. ƒл€ вставки дек≥лькох стовпц≥в потр≥бно вид≥лити стовпц≥, з правого боку €ких потр≥бно розм≥стити нов≥ стовпц≥.  ≥льк≥сть вид≥лених стовпц≥в повинна сп≥впадати з к≥льк≥стю стовпц≥в, що вставл€ютьс€.

 

9.6. –обота з≥ списками та бази даних у Excel

 

” загальному значенн≥ терм≥н база даних можна застосувати до будь-€коњ сукупност≥ звТ€заноњ упор€дкованоњ ≥нформац≥њ, обТЇднаноњ разом за певною ознакою, наприклад, телефонн≥ списки, списки кл≥Їнт≥в, транзакц≥й, актив≥в, пасив≥в тощо. ќсновним призначенн€м баз даних Ї швидкий пошук ≥нформац≥њ, що м≥ститьс€ в них.

 

Excel маЇ у своЇму розпор€дженн≥ наб≥р функц≥й, призначених дл€ анал≥зу списку. ќдн≥Їю з найчаст≥ше розвТ€зуваних за допомогою електронних таблиць Ї обробка списк≥в. ”насл≥док цього Microsoft Excel маЇ багатий наб≥р засоб≥в, що дають змогу значно спростити обробку таких даних. Ќижче наведено к≥лька порад з роботи з≥ списками.

 

¬ Excel бази даних розм≥щуютьс€ в таблиц€х.  ожна таблиц€ складаЇтьс€ з р€дк≥в ≥ стовпц≥в, що у базах даних називаютьс€, в≥дпов≥дно, записами ≥ пол€ми.

 

≤нформац≥€ в базах даних маЇ пост≥йну структуру.  ожен р€док можна розгл€дати €к одиничний запис. ≤нформац≥€ в межах кожного запису м≥ститьс€ в пол€х.

 

ѕрацюючи з базами даних в Excel, насамперед потр≥бно ввести заголовки стовпц≥в. ѕ≥сл€ цього ви можете ввести ≥нформац≥ю в базу даних. ”веденн€ даних ≥ перегл€д ≥нформац≥њ можна зд≥йснювати за допомогою команди ƒанные/‘орма.

 

Ј Ќа робочому аркуш≥ можна обробл€ти к≥лька списк≥в, але все-таки краще пом≥стити кожен список на окремий аркуш робочоњ книги.

 

Ј «асоби обробки списк≥в Excel можна використовувати, не створюючи ун≥кальн≥ заголовки стовпц≥в, але все-таки це краще зробити.

 

ўодо терм≥н≥в база даних ≥ список, то це фактично синон≥ми. ≤ все ж дотримуватимемос€ того, що прийн€то в Microsoft, Ч називатимемо таблиц≥ в документах Excel списками. Ѕазою даних називатимутьс€ файли таблиць Ч створен≥ ≥ншими системами обробки даних, такими, €к Microsoft Access, dBase чи Microsoft FoxPro.

 

9.6.1. ‘ормуванн€ списку

 

≈фективн≥сть списку обумовлена такими характеристиками.

 

Ј  ожен стовпець повинен м≥стити однор≥дну ≥нформац≥ю. Ќаприклад, у списку персоналу можна в≥двести один стовпець дл€ особистих номер≥в прац≥вник≥в, другий Ч дл€ њхн≥х пр≥звищ, трет≥й Ч дл€ ≥мен, четвертий Ч дл€ дати прийому на роботу ≥ т. ≥н.

 

Ј ќдин чи два верхн≥ р€дки у списку мають м≥стити м≥тки, що описують призначенн€ в≥дпов≥дного стовпц€.

 

Ј Ќеобх≥дно уникати порожн≥х р€дк≥в ≥ стовпц≥в усередин≥ списку.

 

Ј ¬ ≥деал≥ на робочому аркуш≥ не повинно бути н≥чого, кр≥м списку. якщо це неможливо, то список потр≥бно в≥докремити в≥д ≥нших даних принаймн≥ одним порожн≥м р€дком ≥ одним порожн≥м стовпцем.

 

Ј якщо плануЇтьс€ ф≥льтрувати список, не вм≥щуйте €к≥сь дан≥ на р€дки, в €ких в≥н розташований.

 

ўоб п≥дкреслити заголовки, скористайтес€ вкладками Ўрифт або –амка д≥алогового в≥кна ‘ормат €чеек. (¬оно в≥дкриваЇтьс€ за командою ‘ормат/ячейки.) Ќе вставл€йте окремий р€док з деф≥с≥в чи знак≥в р≥вност≥, тому що Excel може витлумачити таке п≥дкресленн€ €к дан≥.

 

Ќов≥ дан≥ можна додавати безпосередньо в к≥нець списку. ƒуже зручним може ви€витис€ пор€дкове редагуванн€ списку за допомогою стандартноњ екранноњ форми. ƒл€ цього вид≥л≥ть €кусь ком≥рку в списку та виконайте команду ƒанные/‘орма.

 

ѕрим≥тка. ѕеред виконанн€м команди ƒанные/‘орма повинна бути вид≥лена т≥льки одна ком≥рка в списку, ≥накше у форм≥ можуть зТ€витис€ неправильн≥ заголовки стовпц≥в.

 

ѕорада. ¬ Excel Ї команда “екст по столбцам, що даЇ можлив≥сть дуже просто створювати списки з даних, €к≥ м≥ст€тьс€ в текстових файлах. “акож можна скористатис€ ћайстром перетворень.

 

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1234 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2345 - | 2073 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.