Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ зведених таблиць засобами ≈“
 

 

«веден≥ таблиц≥ Ї одним з найб≥льш могутн≥х засоб≥в MS Excel з анал≥зу баз даних, розм≥щених у таблиц€х чи списках. «ведена таблиц€ не просто групуЇ й узагальнюЇ дан≥, але ≥ даЇ можлив≥сть провести глибокий анал≥з на€вноњ ≥нформац≥њ. —творюючи зведену таблицю, користувач задаЇ ≥мена пол≥в, що розм≥щаютьс€ в њњ р€дках ≥ стовпц€х. ƒопускаЇтьс€ також завданн€ пол€ стор≥нки, що дозвол€Ї працювати з≥ зведеною таблицею, €к з≥ стопкою аркуш≥в. «веден≥ таблиц≥ зручн≥ при анал≥з≥ даних з к≥лькох причин:

 

- дозвол€ють створювати узагальнююч≥ таблиц≥, що надають можлив≥сть групуванн€ однотипних даних, п≥дведенн€ п≥дсумк≥в, п≥дведенн€ статичних характеристик запис≥в;

 

- легко перетворюютьс€;

 

- дозвол€ють виконувати автоматичний доб≥р ≥нформац≥њ;

 

- на основ≥ зведених таблиць будуютьс€ д≥аграми, що динам≥чно перебудовуютьс€ разом з≥ зм≥ною зведеноњ таблиц≥.

 

ќпишемо покроковий процес створенн€ зведеноњ таблиц≥ на приклад≥ таблиц≥ «амовленн€ (рис. 7.10). ƒл€ цього:

 

1. ¬ибер≥ть команду ƒан≥ | «ведена таблиц€. Ќа екран≥ з'€витьс€ перше в≥кно ћайстра зведених таблиць (рис. 7.11).

 

–ис. 7.10 Ц ¬их≥дн≥ дан≥ таблиц≥ «амовленн€

 

–ис. 7.11 - ѕерше в≥кно Дћайстра зведених таблицьФ

 

2. ” першому в≥кн≥ ћайстра зведених таблиць п≥д заголовком —творити таблицю на основ≥ даних, що знаход€тьс€ треба вказати джерело даних дл€ створенн€ зведеноњ таблиц≥. ћожлив≥ чотири джерела даних, €к≥ вибираютьс€ за допомогою одного з перемикач≥в:

 

ѕеремикач ƒжерело даних

 

в списку чи бази даних Microsoft Excel —писок чи таблиц€, з позначеними стовпц€ми, розташована на робочому лист≥ MS Excel

 

в зовн≥шньому джерел≥ даних ‘айли ≥ таблиц≥, створен≥ ≥ншими програмами, наприклад, MS Access

 

у к≥лькох д≥апазонах консол≥дац≥њ  ≥лька списк≥в чи таблиц€ з позначеними стовпц€ми, розташована на робочому лист≥ MS Excel

 

в ≥нш≥й зведен≥й таблиц≥ чи д≥аграм≥ ≤нша ≥снуюча в активн≥й робоч≥й книз≥ зведена таблиц€

 

–ис. 7. 12- ƒруге в≥кно Дћайстра зведених таблицьФ

 

–ис. 7.13 - “ретЇ в≥кно Дћайстра зведених таблицьФ

 

 р≥м того, за допомогою перемикач≥в п≥д заголовком ¬ид створюваного зв≥ту можна задати вид зведеноњ таблиц≥: просто зведена таблиц€ чи зведена д≥аграма з≥ зведеною таблицею. ” нашому випадку вибер≥ть перемикач≥ в списку чи баз≥ даних Microsoft Excel ≥ зведена таблиц€. Ќатисн≥ть кнопку ƒал≥.

 

–ис. 7.14 - ¬≥кно Дћайстер зведених таблиць ≥ д≥аграм Ц макетФ

 

3. Ќа екран≥ з'€витьс€ друге в≥кно ћайстра зведених таблиць (мал. 7.12). Ќа цьому кроц≥ ви повинн≥ вказати д≥апазон, що м≥стить дан≥, по €ких буде будуватис€ зведена таблиц€. якщо джерело даних знаходитьс€ в ≥нш≥й робоч≥й книз≥, то необх≥дно скористатис€ кнопкою ќгл€д. ќтже, п≥сл€ введенн€ посиланн€ на д≥апазон даних натисн≥ть кнопку ƒал≥. Ќа екран≥ з'€витьс€ третЇ в≥кно ћайстра зведених таблиць (мал. 7.13).

 

4. —початку натисн≥ть кнопку ћакет дл€ створенн€ структури зведеноњ таблиц≥. Ќа екран≥ в≥добразитьс€ в≥кно ћайстер зведених таблиць ≥ д≥аграм-макет (рис. 7.14). ѕерш н≥ж створювати макет зведеноњ таблиц≥, треба визначитис€, €ка ≥нформац≥€ стане вводитис€ в област≥ р€дк≥в, стовпц≥в, даних ≥ стор≥нок зведеноњ таблиц≥.

 

Х ќтже, дл€ створенн€ структури зведеноњ таблиц≥ вибер≥ть поле, що м≥стить дан≥, по €ких потр≥бно п≥двести п≥дсумки, ≥ перет€гнете в≥дпов≥дну кнопку в область ƒан≥. ” нашому випадку, будемо п≥дводити п≥дсумки по ѕолю ¬арт≥сть доставки. ƒл€ того щоб вибрати операц≥ю, по €к≥й п≥двод€тьс€ п≥дсумки, дв≥ч≥ клацн≥ть по полю ¬арт≥сть послуги, розташованоњ в област≥ ƒан≥. Ќа екран≥ в≥добразитьс€ в≥кно ќбчисленн€ пол€ зведеноњ таблиц≥ (рис. 7.15).

 

–ис. 7.15. ¬≥кно ќбчисленн€ пол€ зведеноњ таблиц≥

 

” списку ќперац≥€ перерахован≥ припустим≥ операц≥й: —ума,  ≥льк≥сть значень, —ереднЇ, ћаксимум, ћ≥н≥мум, ƒобуток,  ≥льк≥сть чисел, «м≥щене в≥дхиленн€, Ќезм≥щене в≥дхиленн€, «м≥щена дисперс≥€; Ќезм≥щена дисперс≥€. ” даному випадку вибер≥ть —ума. —писок, що розкриваЇ, ƒодатков≥ обчисленн€ дозвол€Ї розширити безл≥ч припустимих операц≥й. …ого значенн€: Ќ≥, ¬≥дм≥нн≥сть, „астка, ѕриведена в≥дм≥нн≥сть, « наростаючим п≥дсумком у пол≥, „астка в≥д суми по р€дку, „астка в≥д суми по стовпц≥, „астка в≥д загальноњ суми, ≤ндекс. ” даному випадку вибер≥ть Ќ≥ ≥ натисн≥ть кнопку ќ . ¬≥дбудетьс€ поверненн€ у в≥кно ћайстер зведених таблиць ≥ д≥аграм: макет.

 

Х ƒл€ того, щоб пом≥стити елементи пол€ в р€дках, з м≥ткою в л≥в≥й частин≥ таблиц≥, перет€гнете кнопку дл€ обраного пол€ в область –€док. ” даному випадку ло р€дкам будуть розм≥щатис€ дан≥ про кл≥Їнт≥в, тому перет€гнете поле  л≥Їнт в область –€док.

 

Х ƒл€ того, щоб пом≥стити елементи пол€ в стовпц€х з м≥ткою у верхн≥й частин≥ таблиц≥, перет€гнете кнопку дл€ обраного пол€ в область —товпець. ” даному випадку по стовпц€х будуть розм≥щатис€ сп≥вроб≥тники, що прийн€ли замовленн€, тому перет€гнете поле сп≥вроб≥тники, що прийн€ли замовленн€ в область —товпець.

 

Х ƒл€ того, щоб пом≥стити елементи пол€ по стор≥нках, що дозволить працювати з≥ зведеною таблицею, €к з≥ стопкою аркуш≥в, перет€гнете кнопку дл€ обраного пол€ в область —тор≥нка. ” даному випадку на кожн≥й стор≥нц≥ будемо виводити ≥нформац≥ю про кл≥Їнт≥в, €ким зд≥йснили виконанн€ замовленн€ в один ≥ той же день. “ому перет€гн≥ть поле дата виконанн€ в область —тор≥нка.

 

ќтже, у в≥кн≥ ћайстер зведених таблиць ≥ д≥аграм - макет створена структура майбутньоњ зведеноњ таблиц≥ (рис. 7.16). Ќатисн≥ть кнопку ќ  ≥, таким чином, поверн≥тьс€ до третього в≥кна ћайстра зведених таблиць.

 

–ис. 7.16 - ¬≥кно ћайстер зведених таблиць ≥ д≥аграм Ц макет з≥ структурою майбутньоњ зведеноњ таблиц≥

 

¬становимо параметри зведеноњ таблиц≥. як правило, т≥ значенн€ параметр≥в, що встановлен≥ за замовчуванн€м ≥ Ї оптимальними, њх не треба зм≥нювати. јле дл€ того, щоб краще роз≥братис€ з тим, €к набудовуЇтьс€ зведена таблиц€, натисн≥ть кнопку ѕараметри. Ќа екран≥ в≥добразитьс€ в≥кно ѕараметри зведеноњ таблиц≥ (рис. 7.17). ” в≥кн≥, п≥д полем ≤м'€, у €ке вводитьс€ ≥м'€ зведеноњ таблиц≥, знаход€тьс€ дв≥ групи параметр≥в ‘ормат ≥ ƒан≥. « групи ‘ормат в≥дзначимо т≥льки прапорц≥, загальна сума по р€дках ≥ загальна сума по стовпц€х, що визначають, чи необх≥дно п≥дводити п≥дсумки по р€дках ≥ стовпц€х. ƒамо характеристику прапорц€ зберегти дан≥ разом з таблицею групи ƒан≥. ѕри побудов≥ зведеноњ таблиц≥ вс≥ дан≥ коп≥юютьс€ в сховану кеш-пам'€ть. «ведена таблиц€ в≥дображаЇ зм≥ст ц≥Їњ кеш-пам'€т≥, а не вих≥дного д≥апазону даних. якщо вже п≥сл€ того, €к зведена таблиц€ побудована, ви зм≥ните дан≥, на основ≥ €ких вона була побудована, то це не приведе до автоматичноњ зм≥ни даних у зведен≥й таблиц≥. «ведена таблиц€ не Ї динам≥чною таблицею, що автоматично обновлюЇтьс€ при модиф≥кац≥њ даних, на основ≥ €ких вона побудована. ƒл€ в≥дновленн€ зведеноњ таблиц≥ потр≥бно вид≥лити будь-€ку чарунку зведеноњ таблиц≥ ≥ вибрати команду ƒан≥ | ќбновити дан≥. ѕри цьому в кеш-пам'€ть будуть знову занесен≥ дан≥, на основ≥ €ких будуЇтьс€ зведена таблиц€. ѕрапорець зберегти дан≥ разом з таблицею визначаЇ, чи буде в кеш-пам'€ть збер≥гатис€ стар≥ дан≥, при зм≥нах зведеноњ таблиц≥ чи њњ обновлен≥.

 

5. ” груп≥ ѕом≥стити таблицю в (див. рис. 7.13) Ї два перемикач≥ новий лист ≥ ≥снуючий лист, що задають м≥сце розташуванн€ зведеноњ таблиц≥. якщо обраний перемикач ≥снуючий лист, то в поле треба привести посиланн€ на верхню л≥ву чарунку д≥апазону, де буде розташовуватис€ таблиц€. ” нашому випадку вибер≥ть перемикач новий лист ≥ натисн≥ть кнопку √отово.

 

«ведена таблиц€ побудована. ƒл€ того щоб зведена таблиц€ не була занадто гром≥здкоњ, обмежимос€ перегл€дом одержувач≥в, €ким виконано поставку 18.01.2003р. (сп≥вроб≥тники, що прийн€ли замовленн€ јнтонюк ≥ ƒрозд) (рис. 7.18). Ќатиснувши кнопку ћайстер д≥аграм панел≥ ≥нструмент≥в «ведена таблиц€, до зведеноњ таблиц≥ можна додати зведену д≥аграму (рис. 7.19).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 568 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2143 - | 1869 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.