Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤≤. —истема тестових завдань
 

1. —в≥това ф≥лософ≥€ по в≥дношенню до нац≥ональних ф≥лософ≥й постаЇ:

а) сукупн≥стю ус≥х нац≥ональних ф≥лософ≥й;

б) сукупн≥стю ф≥лософ≥й тих крањн, €к≥ Ї л≥дерами св≥тового цив≥л≥зац≥йного процесу;

в) тими здобутками нац≥ональних ф≥лософ≥й, €к≥ набули визнанн€ та розповсюдженн€ у б≥льшост≥ крањн св≥ту;

г) вз≥рц€ми та нормами ф≥лософськоњ д≥€льност≥.

 

2. як особливий напр€м духовноњ д≥€льност≥ украњнська ф≥лософ≥€ виникаЇ:

а) на ірунт≥ поступового розвитку словТ€нськоњ м≥фолог≥њ;

б) на основ≥ розвитку осв≥ти та писемност≥ в  ињвськоњ –ус≥;

в) внасл≥док навчанн€ русич≥в у Ївропейських закладах осв≥ти;

г) разом ≥з запровадженн€м христи€нства в≥зант≥йського типу;

д) на основ≥ давн≥х св€щенних словТ€нських текст≥в.

 

3. «а своњми найпершими особливост€ми ранн€ украњнська ф≥лософська думка т€ж≥ла:

а) до морального повчанн€ та життЇвоњ настанови;

б) до вибудовуванн€ абстрактно-теоретичних конструкц≥й;

в) до м≥стико-афористичних символ≥ки;

г) до космоцентризму та натурф≥лософ≥њ.

 

4. ѕрофес≥йна ф≥лософ≥€ вперше виникаЇ в ”крањн≥:

а) в монастир€х та монастирських школах;

б) в ун≥верситетах;

в) у христи€нських братських школах;

г) в  иЇво-ћогил€нськ≥й академ≥њ;

д) завд€ки д≥€льност≥ √. —ковороди.

5. ƒл€ ≥дейного спр€муванн€ украњнського гуман≥зму характерно:

а) реаб≥л≥тац≥€ ц≥нност≥ земного житт€ та ≥нтерес до сусп≥льно-≥сторичноњ проблематики;

б) п≥двищений ≥нтерес до природознавства та точних наук;

в) прагненн€ протиставити духовно заглиблене православ'€ католицизму;

г) застосовувати дан≥ точних наук до вивченн€ людини.

6. ’то ≥з перерахованих нижче видатних украњнських мислител≥в доводив г≥дн≥сть слов'€нськоњ мови та њњ здатн≥сть бути нос≥Їм найвищих божественних ≥стин:

а) ≤. ¬ишенський;

б)  . “ранкв≥л≥он-—тавровецький;

в) √. —коворода;

г) ѕ. Ѕеринда;

д) —. ќр≥ховський.

7. ѕершим вищим навчальним закладом на теренах ”крањни була:

а) ќстрозька академ≥€;

б)  иЇво-ћогил€нська академ≥€.

8. Ќазв≥ть ≥м'€ украњнського ф≥лософа, гуман≥ста, що наголошував на необх≥дност≥ поЇднанн€ влади та мудрост≥, сили ≥ знанн€:

а) ≤. ¬ишенський;

б)  . “ранкв≥л≥он-—тавровецький;

в) √. —коворода;

г) ѕ. Ѕеринда;

д) —. ќр≥ховський.

9. ¬елич ф≥лософськоњ постат≥ √.—ковороди пол€гала в тому, що в≥н:

а) в≥дмовивс€ в≥д академ≥чноњ кар'Їри та почав вести житт€ мандр≥вного ф≥лософа;

б) по-своЇму ≥нтерпретував де€к≥ ≥дењ христи€нськоњ ф≥лософ≥њ, надавши њм ц≥лком ориг≥нального тлумаченн€;

в) з'Їднав ф≥лософ≥ю та своЇ житт€ за способом з'Їднанн€ теор≥њ та практики;

г) розвинув пров≥дн≥ ф≥лософськ≥ ≥дењ украњнського гуман≥зму.

 

10. ¬их≥дними складовими ф≥лософськоњ концепц≥њ √.—ковороди постають вченн€:

а) про три натури, св≥тову антитетику та два св≥ти;

б) про творенн€ св≥ту та св≥тову антитетику;

в) про дв≥ натури, три св≥ти та щаст€ людини;

г) про спор≥днену працю €к спос≥б спас≥нн€ душ≥.

ѕо€сн≥ть, €к у вих≥дних ≥де€х ф≥лософськоњ концепц≥њ √. —ковороди про€вились основн≥ особливост≥ украњнськоњ ф≥лософ≥њ, украњнського св≥тосприйн€тт€. „ому √. —ковороду ≥нколи називають Ђукрањнським —ократомї? јргументуйте своњ твердженн€.

 

11. ≤з наведених нижче життЇвих гасел вид≥л≥ть т≥, €к≥ спов≥дував √. —коворода: а) Ђѕроживи непом≥тно!ї; б) Ђѕ≥знай самого себе!ї; в) Ђƒобре прожив той, хто добре ховавс€ї; г) Ђ∆итт€ ловило мене, але не сп≥ймалої; д) Ђѕод€ка блаженн≥й природ≥ за те, що потр≥бне зробила неважким, а важке непотр≥бнимї.

12. Ќа початку XIX ст. украњнська ф≥лософ≥€ зазнала в≥дчутного впливу н≥мецькоњ класичноњ ф≥лософ≥њ. ¬ чому це про€вилось? ¬икористайте дл€ в≥дпов≥д≥ на це питанн€ наведен≥ нижче вар≥анти.

а) в ”крањн≥ почали викладати ф≥лософ≥ю представники н≥мецькоњ класичноњ ф≥лософ≥њ;

б) украњнськ≥ ф≥лософи навчалис€ у представник≥в н≥мецькоњ класичноњ ф≥лософ≥њ;

в) в ”крањн≥ активно друкувались переклади твор≥в н≥мецькоњ класики;

г) зростанн€ ≥нтересу до власноњ ≥стор≥њ та культури стимулювалось ≥де€ми н≥мецькоњ класики.

 

13. ’то ≥з названих нижче украњнських л≥тератор≥в створив досить ориг≥нальну концепц≥ю Ђнепом≥тного злаї?


а) ћ. √оголь;

б) “. Ўевченко;

 

в) ѕ.  ул≥ш;

г) Ћ. ”крањнка.

 


14. ¬ибер≥ть вар≥анти правильноњ в≥дпов≥д≥ на питанн€.

ƒо найперших ф≥лософсько-св≥тогл€дних ≥дей “. Ўевченка можна зарахувати:

а) ≥дею орган≥чноњ спор≥дненост≥ людини та природи;

б) ≥дею в≥ри в к≥нцеву перемогу вищоњ божественноњ справедливост≥;

в) ≥дею матер≥альноњ Їдност≥ св≥ту;

г) ≥дею народу €к найпершого суверенного субТЇкта ≥стор≥њ;

д) ≥дею в≥докремленн€ автентичноњ народноњ культури в≥д вплив≥в ≥нших культур.

 

15. ’то ≥з названих нижче л≥тератор≥в ”крањни мав званн€ доктора ф≥лософ≥њ? а) ћ. √оголь; б) “.Ўевченко; в) ѕ.  ул≥ш; г) ≤. ‘ранко; д) Ћ. ”крањнка.


 

16. ’то ≥з названих нижче л≥тератор≥в ”крањни був автором концепц≥њ Ђхут≥рськоњ ”крањниї, що закликала украњнц≥в збер≥гати традиц≥йн≥ патр≥архальн≥ форми сусп≥льного житт€?


а) ћ. √оголь;

б) “. Ўевченко;

д) ≤. ‘ранко.

в) ѕ.  ул≥ш;

г) Ћ. ”крањнка;

 


 

17. ≤. ‘ранко вважав найпотужн≥шим чинником сусп≥льного поступу:

а) розвиток засоб≥в комун≥кац≥њ;

б) розвиток осв≥ти, науки та техн≥ки;

в) розвиток державного управл≥нн€ сусп≥льством;

г) розвиток демократ≥њ;

д) культивуванн€ високодуховноњ ел≥ти.

 

18. Ђ«акон Ѕожий. ( нига бутт€ украњнського народу)ї Ц цей тв≥р виконував роль програмного документа дл€ громадсько-пол≥тичного обТЇднанн€:

а) так званого Ђ√ромад≥вського рухуї;

б) украњнськоњ ѕросв≥ти;

в) наукового товариства ≥м. “. Ўевченка;

г)  ирило-ћефод≥њвського братства.

 

19. ѕредставники  ирило-ћефод≥њвського братства закликали:

 

а) украњнц≥в та пол€к≥в до боротьби проти ћосковщини;

б) вс≥х словТ€н до обТЇднанн€ у в≥льн≥й федерац≥њ в≥льних крањн;

в) украњнц≥в до повстанн€ проти рос≥йського та польського поневоленн€.

 

20. ƒо найперших ф≥лософських ≥дей ѕ. ёркевича сл≥д зарахувати:

а) досл≥дженн€ ≥сторичних форм людськоњ думки та окресленн€ сп≥вв≥дношенн€ розуму та серц€ в христи€нськ≥й традиц≥њ;

б) укладанн€м ф≥лософського словника та окресленн€м сп≥вв≥дношенн€ розуму та серц€ в христи€нськ≥й традиц≥њ;

в) анал≥з ф≥лософ≥њ ≤.  анта та укладанн€ ф≥лософського словника;

г) анал≥з ф≥лософ≥њ ѕлатона в њњ сп≥вв≥дношенн≥ ≥з христи€нською богословською традиц≥Їю.

 

21. ”крањнська ф≥лософ≥€ у ’’ ст.:

а) припинила св≥й розвиток;

б) розвивалась к≥лькома потоками: в д≥аспор≥, в рад€нськ≥й та «ах≥дн≥й ”крањн≥;

в) усп≥шно розвивалась лише за межами рад€нськоњ ”крањни.

 

22. ¬ченн€ про ноосферу та загальн≥ перспективи науково-техн≥чного поступу людства було розроблене:

а) ѕ. ёркевичем;

б) ¬. «еньковським;

в) ќ. √≥л€ровим;

г) ¬. ¬ернадським.

 

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1402 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2144 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.