Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. «авданн€ 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ вуглеводи та гл≥козиди за зовн≥шн≥ми ознаками




«ј¬ƒјЌЌя 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ вуглеводи та гл≥козиди за зовн≥шн≥ми ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: корен≥, трава алтењ л≥карськоњ, лист€ подорожника великого, нас≥нн€, трава подорожника блошиного, лист€ п≥дб≥лу звичайного. нас≥нн€ льону звичайного.

ћетодичн≥ вказ≥вки: провед≥ть вивченн€ зовн≥шн≥х ознак Ћ–—, опиш≥ть њх в протокол≥, визначте тотожн≥сть Ћ–— за визначником. ” висновку напиш≥ть латинськ≥ назви Ћ–—, рослини та родини. ¬≥дм≥тьте в≥дпов≥дн≥сть сировини вимогам анал≥тично-нормативноњ документац≥њ (ƒ‘ ’≤, ƒ‘ ’, ‘—).

«ј¬ƒјЌЌя 2. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть подр≥бненоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ вуглеводи та гл≥козиди за зовн≥шн≥ми та м≥кроскоп≥чними д≥агностичними ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: кор≥нь алтењ л≥карськоњ, листок подорожника великого.

ћетодичн≥ вказ≥вки: коротко опиш≥ть зовн≥шн≥ ознаки досл≥джуваноњ подр≥бненоњ Ћ–—, приготуйте з нењ м≥кропрепарат. ¬ивч≥ть м≥кроскоп≥чн≥ ознаки, замалюйте найб≥льш характерн≥ д≥агностичн≥ елементи анатом≥њ, опиш≥ть њх. ¬станов≥ть тотожн≥ть Ћ–— за визначником.

’арактерн≥ м≥кроскоп≥чн≥ д≥агностичн≥ ознаки подр≥бненоњ Ћ–—

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу корен€ алтењ: кл≥тини паренх≥ми тонкост≥нн≥, в кор≥ численн≥ тангентально вит€гнут≥ групи лубТ€них волокон, розм≥щен≥ перерваними р€дами, оболонки волокон не дуже потовщен≥; серцевинн≥ промен≥ одно-, р≥дше двор€дн≥; ч≥тко спостер≥гаЇтьс€ л≥н≥€ камб≥ю; у деревин≥ велик≥ судини, €к правило, оточен≥ трахењдами; кл≥тини ≥з слизом м≥ст€тьс€ €к у кор≥, так ≥ в деревин≥; кл≥тини паренх≥ми заповнен≥ крохмальними зернами, а де€к≥ з них м≥ст€ть друзи оксалату кальц≥ю.

ћ≥кропрепарат з поверхн≥ листка подорожника: кл≥тини еп≥дерм≥су з пр€мими, р≥дше з слабозвивистими ст≥нками, кутикула м≥сц€ми складчаста; волоски прост≥ багатокл≥тинн≥ з широкою основою та головчаст≥ на однокл≥тинн≥й н≥жц≥ з довгою двокл≥тинною головкою, р≥дше на багатокл≥тинн≥й н≥жц≥ з шаровидною або овальною головкою; кл≥тини еп≥дерм≥су утворюють розетку в м≥сц€х прикр≥пленн€ волоск≥в.

«ј¬ƒјЌЌя 3. ѕровести г≥стох≥м≥чн≥ реакц≥њ ви€вленн€ кл≥тковини, слизу та ≥нул≥ну на зр≥з≥ чи порошку корен≥в алтењ.

на здеревТ€н≥лу кл≥тковину: зр≥з пом≥щають на предметне скло в 1%-й розчин флороглюцину в спирт≥, реактив забирають ф≥льтрувальним папером, на зр≥з нанос€ть краплину конц. Ќ—≤ ≥ через 1-2 хв. додають краплину гл≥церину; накривають покривним скельцем ≥ вивчають п≥д м≥кроскопом при малому зб≥льшенн≥. «деревТ€н≥л≥ оболонки кл≥тини забарвлюютьс€ у вишневий кол≥р. «начний ступ≥нь здеревТ€н≥лих лубТ€них волокон вказуЇ на недобро€к≥сн≥сть сировини.

на слиз: - з метиленовим син≥м. «р≥з пом≥щають на дек≥лька хвилин в розчин метиленового синього в спирт≥ (1: 5000), а пот≥м перенос€ть у гл≥церин: слиз забарвлюЇтьс€ у блакитний кол≥р (спостереженн€ ведуть п≥д м≥кроскопом);

- з розчином ам≥аку або натр≥ю г≥дроксиду. Ќа зр≥з нанос€ть к≥лька крапель лугу - зТ€вл€Їтьс€ жовте забарвленн€.

- подв≥йного забарвленн€. «р≥з пом≥щають у розчин зал≥за (≤≤≤) хлориду на 20 хв., розчин забрати ф≥льтрувальним папером, додати спиртовий розчин метиленового синього та промити водою. —лизовм≥сн≥ кл≥тини забарвлюютьс€ у жовтий, волокна Ц в син≥й, судини Ц в зелений кол≥р, кл≥тини паренх≥ми залишаютьс€ безбарвними.

3) на ≥нул≥н: - з 20% спиртовим розчином a-нафтолу та конц. сульфатною кислотою. ѕорошок корен€ кульбаби забарвлюЇтьс€ у ф≥олетово-рожевий кол≥р.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 59 с.

2. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ч 1-е вид. Ч ƒоповненн€ 3. Ч ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. - 280 с

3. ћетоди визначенн€ тотожност≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини р≥зних морфолог≥чних груп. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ћ.ћ. √рицик -. Ц Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 22 с.

4. —ереда ѕ.≤., ћаксют≥на Ќ.ѕ., ƒавт€н Ћ.Ћ.‘армакогноз≥€ Ћ≥карська рослинна сировина та ф≥тозасоби. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2006. —.65-66.

5.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

6. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с.

7. Ћекарственное растительное сырье. Ц ћ.: »зд-во стандартов, 1980.

8. ‘армакопейн≥ статт≥ на л≥карську рослинну сировину.

9.  узнецова ћ.ј. Ћекарственное растительное сырье и препараты. Ц ћ.:¬ысша€ школа,1987.

10. ѕравила сбора и сушки лекарственных растений / —борник инструкций /. Ц ћ.: ћедицина,1985.

ƒодаткова

11. ћуравьева ƒ. ј. ‘армакогнози€.- ћ.: ћедицина, 1991.

12. —правочник по заготовках лекарственных растений / ƒ.—. »вашин, «.‘. атина, ».«. –ыбачук и др. Ц  иев: ”рожай,1989.

13. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник /¬≥дп. ред. ј.ћ. √родз≥нський. Ц  .:¬ид-во У”кр.енциклопед≥€Ф ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана,1992.

14. —околов —.я., «амотаев ».ѕ. —правочник лекарственных растений (‘итотерапи€). Ц ћ.:ћедицина,1984.

15. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.:ћедицина,1967.

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 411 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2289 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.