Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. «авданн€ 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ в≥там≥ни за зовн≥шн≥ми ознаками
«ј¬ƒјЌЌя 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ в≥там≥ни за зовн≥шн≥ми ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: плоди шипшини коричноњ, горобини звичайноњ, обл≥пихи крушиновидноњ, трава грицик≥в звичайних, лист€ кропиви дводомноњ, кв≥ти наг≥док л≥карських, стовпчики з приймочками кукурудзи звичайноњ, плоди ≥ лист€ смородини чорноњ.

ћетодичн≥ вказ≥вки: провед≥ть вивченн€ зовн≥шн≥х ознак Ћ–—, опиш≥ть њх в протокол≥, визначте тотожн≥сть Ћ–— за визначником. ” висновку напиш≥ть латинськ≥ назви Ћ–—, рослини та родини. ¬≥дм≥тьте в≥дпов≥дн≥сть сировини вимогам анал≥тично-нормативноњ документац≥њ (ƒ‘ ’≤, ƒ‘ ’, ‘—).

«ј¬ƒјЌЌя 2. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть подр≥бненоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ в≥там≥ни за зовн≥шн≥ми та м≥кроскоп≥чними д≥агностичними ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: плоди шипшини, листок кропиви, трава грицик≥в.

ћетодичн≥ вказ≥вки: коротко опиш≥ть зовн≥шн≥ ознаки досл≥джуваноњ подр≥бненоњ Ћ–—, приготуйте з нењ м≥кропрепарат. ¬ивч≥ть м≥кроскоп≥чн≥ ознаки, замалюйте найб≥льш характерн≥ д≥агностичн≥ елементи анатом≥њ, опиш≥ть њх. ¬станов≥ть тотожн≥ть Ћ–— за визначником.

«ј¬ƒјЌЌя 3.  ≥льк≥сне визначенн€ аскорб≥новоњ кислоти у плодах шипшини.

≤з грубо подр≥бненоњ середньоњ проби очищених плод≥в шипшини в≥зьм≥ть наважку масою 10 г, зважену з похибкою не б≥льше 0,01 г, ретельно роз≥тр≥ть у фарфоров≥й ступц≥ з 5 г скл€ного порошку, поступово додаючи 300 мл води очищеноњ. Ќастоювати 10 хв. ѕот≥м сум≥ш розм≥шайте ≥ проф≥льтруйте.

¬ кон≥чну колбу м≥стк≥стю 50-100 мл внес≥ть 1 мл одержаноњ вит€жки ≥ 1 мл 2% розчину хлористоводневоњ кислоти, додайте 13 мл води ≥ титруйте з м≥кробюретки 0,001н. розчином 2,6-дихлорфенол≥ндофенол€ту натр≥ю до по€ви рожевого забарвленн€, €ке не зникаЇ прот€гом 0,5-1 хв. “итруванн€ можна продовжувати не довше 2 хв.

1 мл 0,001н. розчину 2,6-дихлорфенол≥ндофенол€ту натр≥ю в≥дпов≥даЇ -,0888 мг аскорб≥натноњ кислоти.

¬м≥ст аскорб≥натноњ кислоти у % (’) в перерахунку на абсолютно суху сировину вирахуйте за формулою:

       
 
’ =
 

 

 


де V Ц об'Їм 0,001 н. розчину 2,6-дихлор≥ндофенол€ту натр≥ю, затраченого

на титруванн€, мл;

F Ц коеф≥ц≥Їнт поправки розчину 2,6-дихлор≥ндофенол€ту натр≥ю;

V1 Ц об'Їм вит€жки, що в≥дпов≥даЇ наважц≥, мл;

m Ц маса наважки сировини, г;

V2 Ц об'Їм вит€жки, вз€тоњ дл€ титруванн€, мл;

m1 Ц втрата в мас≥ сировини при висушуванн≥, %.

 

«ј¬ƒјЌЌя 4. ѕровести к≥льк≥сне визначенн€ каротиноњд≥в у плодах обл≥пихи (‘— 1052-76).

ѕриблизно 1 г св≥жих плод≥в обл≥пихи (точна наважка) роз≥тр≥ть у фарфоров≥й ступц≥ з невеликою к≥льк≥стю безводного сульфату натр≥ю до одержанн€ однор≥дноњ маси. ¬м≥ст ступки перенес≥ть к≥льк≥сно у кон≥чну колбу м≥стк≥стю 250 мл ≥ екстрагуйте петролейним еф≥ром порц≥€ми (1-ша порц≥€ 50 мл, наступн≥ по 20 мл) при пер≥одичному перем≥шуванн≥ прот€гом 30 хв.(кожен раз) до зникненн€ забарвленн€ розчину. ќб'Їднан≥ вит€жки ф≥льтрують через безводний сульфат натр≥ю в м≥рну колбу м≥стк≥стю 250 мл. —ульфат натр≥ю на ф≥льтр≥ промийте 3 рази петролейним еф≥ром по 10 мл, об'Їм розчину доводьте тим же розчинником до м≥тки. 100 мл одержаного розчину перем≥ст≥ть в колбу дл€ в≥дгону ≥ концентруйте при 40-50о — у вакуум≥ на вод€н≥й бан≥ до об'Їму 20 мл, к≥льк≥сно перенес≥ть у м≥рну колбу м≥стк≥стю 25 мл ≥ довед≥ть об'Їм розчину петролейним еф≥ром до м≥тки. ќптичну густину забарвленого розчину вим≥рюють на фотоколориметр≥ при довжин≥ хвил≥ приблизно 450 нм (син≥й св≥тлоф≥льтр) у кюветах з товщиною шару 5 мм.

ќдночасно провед≥ть вим≥рюванн€ оптичноњ густини стандартного розчину б≥хромату кал≥ю в тих же умовах.як контрольний розчин використовуйте розчинник.

D × 0,00208 × Y1 × Y2 × 100
¬м≥ст суми каротиноњд≥в у перерахунку на b-каротин в сировин≥ в мг % (’) вирахуйте за формулою:

X =


D1 × m × Y1

де D Ц оптична густина досл≥джуваного розчину;

D1 Ц оптична густина стандартного розчину;

0,00208 Ц к≥льк≥сть b-каротину, €ка в≥дпов≥даЇ по забарвленню стандартному розчину б≥хромату кал≥ю, мг;

Y1,Y2 - розведенн€, мл;

m Ц маса сировини.

 

¬м≥ст суми каротиноњд≥в у перерахунку на b-каротин в плодах обл≥пихи за ‘— повинен складати не менше 10 мг %.

’арактерн≥ м≥кроскоп≥чн≥ д≥агностичн≥ ознаки подр≥бненоњ Ћ–—

ћ≥кропрепарат порошку плод≥в шипшини: кл≥тини зовн≥шнього еп≥дерм≥су багатогранн≥ або чотирикутн≥ з нер≥вном≥рно потовщеними ст≥нками; кл≥тини паренх≥ми Ц мТ€куш≥ тонкост≥нн≥ з оранжево-червоними глибками п≥гменту та друзами оксалату кальц≥ю; камТ€нист≥ кл≥тини гор≥шк≥в; волоски однокл≥тинн≥, дуже довг≥, жорстк≥, злегка з≥гнут≥.

ћ≥кропрепарат листка кропиви дводомноњ: кл≥тини еп≥дерм≥су верхньоњ сторони листка багатокутн≥ або звивист≥, на нижн≥й сторон≥ Ц сильно звивист≥; продихи розташован≥ знизу листка, оточен≥ 3-5 кл≥тинами еп≥дерм≥су (аномоцитний тип); кл≥тини з цистол≥тами Ц литоцисти; волоски трьох вид≥в: жалк≥ з багатокл≥тинною основою, мають форму порожньоњ голки, з маленькою головкою на к≥нц≥; ретортовидн≥ Ц однокл≥тинн≥; головчаст≥ Ц з 2-3-кл≥тинною головкою на однокл≥тинн≥й н≥жц≥; друзи оксалату кальц≥ю, розташован≥ ланцюгом вздовж великих жилок.

ћ≥кропрепарат листка грицик≥в звичайних: маленьк≥ кл≥тини еп≥дерм≥су з тонкими ст≥нками; з верхньоњ сторони слабо-, з нижньоњ Ц сильнозвивист≥ ст≥нки кл≥тин; продихи з обох стор≥н невелик≥, њх оточують три кл≥тини еп≥дерм≥су, одна з €ких менша за ≥нш≥ (ан≥зоцитний тип); волоски однокл≥тинн≥ з розгалуженою грубо бородавчастою поверхнею, 3-, 6-, зр≥дка 7-к≥нцев≥; к≥нц≥ волоск≥в притиснут≥ до поверхн≥ листка, зустр≥чаютьс€ ≥ прост≥ волоски з широкою основою ≥ вузьким загостреним к≥нцем, поверхн€ злегка грубо бородавчаста.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу кори калини: корковий шар багатор€дний; коленх≥ма дво-, чотиришарова; лубТ€н≥ волокна поодинок≥ або розм≥щен≥ невеликими групами на меж≥ первинноњ та вторинноњ кори; серцевинн≥ промен≥ вузьк≥, одно-, двор€дн≥, а вторинн≥ Ц менш≥, розташован≥ групами; друзи оксалату кальц≥ю у кл≥тинах паренх≥ми.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 59 с.

2. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ч 1-е вид. Ч ƒоповненн€ 3. Ч ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. - 280 с

3. ћетоди визначенн€ тотожност≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини р≥зних морфолог≥чних груп. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ћ.ћ. √рицик -. Ц Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 22 с.

4. —ереда ѕ.≤., ћаксют≥на Ќ.ѕ., ƒавт€н Ћ.Ћ.‘армакогноз≥€ Ћ≥карська рослинна сировина та ф≥тозасоби. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2006. —.65-66.

5.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

6. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с.

7. Ћекарственное растительное сырье. Ц ћ.: »зд-во стандартов, 1980.

8. ‘армакопейн≥ статт≥ на л≥карську рослинну сировину.

9.  узнецова ћ.ј. Ћекарственное растительное сырье и препараты. Ц ћ.:¬ысша€ школа,1987.

10. ѕравила сбора и сушки лекарственных растений / —борник инструкций /. Ц ћ.: ћедицина,1985.

ƒодаткова

11. ћуравьева ƒ. ј. ‘армакогнози€.- ћ.: ћедицина, 1991.

12. —правочник по заготовках лекарственных растений / ƒ.—. »вашин, «.‘. атина, ».«. –ыбачук и др. Ц  иев: ”рожай,1989.

13. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник /¬≥дп. ред. ј.ћ. √родз≥нський. Ц  .:¬ид-во У”кр.енциклопед≥€Ф ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана,1992.

14. —околов —.я., «амотаев ».ѕ. —правочник лекарственных растений (‘итотерапи€). Ц ћ.:ћедицина,1984.

15. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.:ћедицина,1967.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 661 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2290 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.