Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. «авданн€ 1. ѕровести прийом парт≥њ Ћ–— та в≥дб≥р проб дл€ анал≥зу
«ј¬ƒјЌЌя 1. ѕровести прийом парт≥њ Ћ–— та в≥дб≥р проб дл€ анал≥зу.

ћетодичн≥ вказ≥вки: опрацюйте правила прийманн€ Ћ–— за √ќ—“ 24027.0-80 та ƒ‘ ’≤, в протокол≥ заф≥ксуйте процес прийманн€ сировини.

ѕарт≥Їю вважають к≥льк≥сть сировини масою не менше 50 кг, одно≥менноњ, однор≥дноњ за вс≥ма показниками, оформленоњ одним документом про €к≥сть.  ожна одиниц€ продукц≥њ перев≥р€Їтьс€ дл€ встановленн€ в≥дпов≥дност≥ пакуванн€ ≥ маркуванн€ до вимог јЌƒ та в≥дсутност≥ пошкоджень.

ƒл€ перев≥рки в≥дпов≥дност≥ €кост≥ сировини до вимог јЌƒ в≥дбирають виб≥рку ≥з непошкоджених одиниць продукц≥њ, вибраних з р≥зних частин парт≥њ.

ѕерев≥рку €кост≥ сировини в пошкоджених одиниц€х продукц≥њ провод€ть окремо в≥д непошкоджених, перев≥р€ючи кожну одиницю продукц≥њ.

” випадку встановленн€ п≥д час зовн≥шнього огл€ду неоднор≥дност≥ сировини, на€вност≥ пл≥сен≥ та гнил≥, ц≥лу парт≥ю потр≥бно розсортувати, п≥сл€ чого повторно представити дл€ прийманн€.

ѕри ви€вленн≥ в сировин≥ ст≥йкого стороннього запаху, що не зникаЇ при пров≥трюванн≥, отруйних рослин ≥ сторонн≥х дом≥шок (кам≥нн€, скло, посл≥д гризун≥в ≥ т.д.), зараженн≥ ком≥рними шк≥дниками II ≥ III ступен≥в парт≥€ Ћ–— не п≥дл€гаЇ прийманню.

ѕри встановленн≥ в результат≥ досл≥джень нев≥дпов≥дност≥ €кост≥ сировини вимогам јЌƒ провод€ть повторну перев≥рку €кост≥.

¬≥дб≥р проб дл€ досл≥джень проводьте у в≥дпов≥дност≥ до ƒ‘ ’≤ виданн€ ≥ √ќ—“ 24027.0-80 ч.2.

¬≥д кожноњ одиниц≥ продукц≥њ, що ув≥йшла до виб≥рки, в≥дбер≥ть по одн≥й проб≥ з трьох м≥сць: зверху, знизу та з середини. ÷≥ проби повинн≥ бути приблизно однаковими за масою. ƒан≥ проби зТЇднати в одну пробу, з €коњ методом квартуванн€ вид≥л≥ть середню пробу та упакуйте њњ дл€ в≥дправленн€ на анал≥з.

« середньоњ проби методом квартуванн€ вид≥л≥ть анал≥тичн≥ проби дл€ визначенн€ тотожност≥ ≥ добро€к≥сност≥ л≥карськоњ сировини: ступен€ подр≥бненост≥ ≥ вм≥сту дом≥шок, вологост≥, вм≥сту золи, екстрактивних та д≥ючих речовин. ћаса середньоњ ≥ анал≥тичноњ проб дл€ р≥зних вид≥в сировини вказана у в≥дпов≥дних таблиц€х, наведених у √ќ—“ 24027.0-80 ≥ в ƒ‘ ’≤ вид.(с. 270-272).

«ј¬ƒјЌЌя 2. ¬изначити тотожн≥сть досл≥джуваноњ Ћ–—.

ћетодичн≥ вказ≥вки: ¬изначенн€ тотожност≥ зразка л≥карськоњ сировини провод€ть з допомогою макро- ≥ м≥кроскоп≥чних метод≥в анал≥зу зг≥дно з рекомендац≥€ми √ќ—“ 24027.1-80 та ƒ‘ ’≤ вид. (с. 275).

ќпиш≥ть зовн≥шн≥ ознаки досл≥джуваного зразка Ћ–—, њњ смак ≥ запах. ѕриготуйте м≥кропрепарат з нього, ви€в≥ть ≥ зарисуйте д≥агностичн≥ м≥кроскоп≥чн≥ ознаки, опиш≥ть њх. ¬изначте тотожн≥сть Ћ–— за допомогою визначника. ѕротокол визначенн€ тотожност≥ сировини оформ≥ть за прийн€тою формою.

«ј¬ƒјЌЌя 3. ¬изначити вм≥ст дом≥шок в Ћ–—.

ћетодичн≥ вказ≥вки. ¬изначенн€ сторонн≥х дом≥шок (ƒ‘” 1-е вид. с. 59, √ќ—“ 24027. 1 Ц 80 ч.3). ¬≥д 100 г до 500 г або м≥н≥мальну к≥льк≥сть випробовуваного зразка, зазначену в окрем≥й статт≥, зважують ≥ розпод≥л€ють на поверхн≥ тонким шаром. ЌеозброЇним оком або з використанн€м л≥нзи з≥ зб≥льшенн€м +6 ви€вл€ють сторонн≥ дом≥шки, пот≥м њх в≥докремлюють, зважують ≥ обчислюють в≥дсотковий вм≥ст. (в %):

’ = m1 Ј 100 / m2,

де: m1 - маса дом≥шок, г; m2 - маса анал≥тичноњ проби, г

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

2. ‘армакогнози€: ”чебное пособие / ј.». ѕавлий, ¬.Ќ.  овалев, ј.ћ.  овалева и др. Ц ’.: Ѕ.и., 1994. Ц 269 с.

3. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 548 с.

4. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с.

5. —ереда ѕ.≤., ћаксют≥на Ќ.ѕ., ƒавт€н Ћ.Ћ.‘армакогноз≥€ Ћ≥карська рослинна сировина та ф≥тозасоби. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2006. —.65-66.

6. Ћекарственное растительное сырье. Ц ћ.: »зд-во стандартов, 1980.

7. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ц 1-е вид. Ц ƒоповненн€ 3. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. Ц —. 280.

8.  узнецова ћ.ј. Ћекарственное растительное сырье и препараты. Ц ћ.:¬ысша€ школа,1987.

9. ѕравила сбора и сушки лекарственных растений / —борник инструкций /. Ц ћ.: ћедицина,1985.

ƒодаткова

1. ћуравьева ƒ. ј. ‘армакогнози€. - ћ.: ћедицина, 1991.

2. —правочник по заготовках лекарственных растений / ƒ.—. »вашин, «.‘. атина, ».«. –ыбачук и др. Ц  иев: ”рожай,1989.

3. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник /¬≥дп. ред. ј.ћ. √родз≥нський. Ц  .: ¬ид-во У”кр.енциклопед≥€Ф ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана,1992.

4. —околов —.я., «амотаев ».ѕ. —правочник лекарственных растений (‘итотерапи€). Ц ћ.:ћедицина,1984.

5. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.:ћедицина,1967.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 514 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2146 - | 1870 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.