Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 9. ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди
 

a. Ќеобх≥дн≥сть державних ц≥льових фонд≥в та правов≥ основи њх утворенн€.

b. ѕенс≥йний фонд ”крањни, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

c. ‘онд соц≥ального страхуванн€ ”крањни, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

d. ‘онд спри€нн€ зайн€тост≥ населенн€, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

 

ü Ќеобх≥дн≥сть державних ц≥льових фонд≥в та правов≥ основи њх утворенн€.

 

ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди Ц це фонди грошових кошт≥в, €к≥ мають ц≥льове призначенн€ ≥ знаход€тьс€ в розпор€дженн≥ центральних та м≥сцевих орган≥в влади. ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди Ї одн≥Їю з ланок загальнодержавних ф≥нанс≥в, пор€док њх формуванн€ та використанн€ регламентуЇтьс€ в≥дпов≥дними законодавчими актами.

¬ сучасних умовах розвитку незалежноњ ”крањни роль державних ц≥льових фонд≥в значно зростаЇ. ѓх ≥снуванн€ Ї необх≥дним ≥ доц≥льним, оск≥льки спри€Ї зд≥йсненню ефективного контролю за ц≥льовим використанн€м кошт≥в.

ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди можуть утворюватись шл€хом:

ü в≥докремленн€ ≥з ƒержавного бюджету окремих видатк≥в, що мають важливе значенн€ дл€ держави;

ü формуванн€ спец≥альних фонд≥в ≥з самост≥йними джерелами доход≥в.

ƒжерелом формуванн€ державних ц≥льових фонд≥в Ї валовий внутр≥шн≥й продукт крањни. ј моб≥л≥зац≥€ кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ через:

ü спец≥альн≥ збори (переважно обовТ€зков≥);

ü добров≥льн≥ внески й пожертвуванн€;

ü позики;

ü кредити;

ü за рахунок бюджетних кошт≥в.

«алежно в≥д р≥вн€, на €кому утворюютьс€ державн≥ ц≥льов≥ фонди, вони можуть бути:

ü державними;

ü м≥сцевими.

«алежно в≥д терм≥ну д≥њ державн≥ ц≥льов≥ фонди под≥л€ютьс€ на:

Ø пост≥йн≥, створенн€ €ких повТ€зане з вид≥ленн€ окремих функц≥й держави (наприклад, пенс≥йне забезпеченн€ тощо);

Ø тимчасов≥, €к≥ формуютьс€ з метою прискореного вир≥шенн€ актуальних проблем. ¬они створюютьс€ за конкретноњ необх≥дност≥ ≥ п≥сл€ вир≥шенн€ проблеми закриваютьс€.

«алежно в≥д напр€мк≥в використанн€ кошт≥в розр≥зн€ють фонди:

ü соц≥альн≥;

ü економ≥чн≥;

ü науково-досл≥дн≥;

ü страхов≥;

ü м≥ждержавн≥ тощо.

ƒо соц≥альних фонд≥в в ”крањн≥ належать: ѕенс≥йний фонд; ‘онд загальнообовТ€зкового державного соц≥ального страхуванн€ на випадок безроб≥тт€; ‘онд соц≥ального страхуванн€ з тимчасовоњ втрати працездатност≥; ‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань; ‘онд соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в тощо.

ƒо економ≥чних державних ц≥льових фонд≥в належать ”крањнський фонд п≥дтримки п≥дприЇмництва, ”крањнський державний фонд п≥дтримки сел€нських (фермерських) господарств тощо.

ƒо науково-досл≥дних фонд≥в в ”крањн≥ належить ƒержавний ≥нновац≥йний фонд.

Ќайб≥льшими за обс€гом та найвагом≥шими за значенн€м в ”крањн≥ Ї соц≥альн≥ фонди.

¬ умовах переходу до ринкових в≥дносин в≥дбуваЇтьс€ р≥зка пол€ризац≥€ доход≥в та р≥вн€ житт€ окремих категор≥й населенн€. Ќа€вн≥сть певних груп громад€н, низький р≥вень матер≥ального забезпеченн€ €ких повТ€заний з незалежними в≥д њхн≥х зусиль причин (кризов≥ €вища в економ≥ц≥, стан здоровТ€, в≥к, втрата роботи тощо), зумовлюЇ необх≥дн≥сть формуванн€ механ≥зму соц≥ального захисту населенн€.

«агальнообовТ€зкове державне соц≥альне страхуванн€ Ц це система прав, обовТ€зк≥в ≥ гарант≥й, €ка передбачаЇ наданн€ соц≥ального захисту за рахунок грошових фонд≥в, що формуютьс€ шл€хом сплати страхових внеск≥в, наданн€ бюджетних кошт≥в та ≥нших джерел зг≥дно д≥ючого законодавства ”крањни.

ќсновними видами загальнообовТ€зкового державного соц≥ального страхуванн€ Ї:

ü пенс≥йне страхуванн€;

ü страхуванн€ у звТ€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похованн€м;

ü страхуванн€ на випадок безроб≥тт€;

ü страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань, €к≥ спричинили втрату працездатност≥.

 

ü ѕенс≥йний фонд ”крањни, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

 

ѕенс≥йний фонд ”крањни був створений у 1991 роц≥. √оловними завданн€ми фонду Ї:

o пенс≥йне забезпеченн€ населенн€;

o ф≥нансуванн€ програм п≥дтримки пенс≥онер≥в та ≥нвал≥д≥в;

o м≥жнародне сп≥вроб≥тництво з проблем пенс≥йного забезпеченн€ тощо.

ƒжерелами формуванн€ ѕенс≥йного фонду ”крањни Ї:

ü обовТ€зков≥ внески субТЇкт≥в господарюванн€ ≥ громад€н;

ü кошти ƒержавного бюджету ”крањни, призначен≥ дл€ виплати пенс≥й в≥йськовослужбовц€м;

ü добров≥льн≥ внески ≥ пожертвуванн€;

ü ≥нш≥ надходженн€.

—убТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, незалежно в≥д форм власност≥, њх обТЇднанн€, ф≥л≥њ, в≥дд≥ленн€, бюджетн≥ громадськ≥ та ≥нш≥ установи ≥ орган≥зац≥њ, ф≥зичн≥ особи Ц субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ Ц перераховують в пенс≥йний фонд збори на обовТ€зкове пенс≥йне страхуванн€ в розм≥р≥ 32% в≥д фактичних витрат на оплату прац≥.

√ромад€ни, €к≥ працюють на умовах трудового договору, а також виконують роботи зг≥дно з цив≥льно-правовими договорами, сплачують зб≥р на обовТ€зкове державне пенс≥йне страхуванн€ в розм≥р≥ 1% сукупного оподатковуваного доходу, €кщо в≥н не перевищуЇ 150 грн., та 2% - €кщо сукупний оподатковуваний доход перевищуЇ 150 грн.

ƒл€ ос≥б, €к≥ мають статус державного службовц€, ≥снуЇ ≥нший пор€док розрахунку суми збору до ѕенс≥йного фонду ”крањни.

 р≥м того, законодавством встановлений пор€док сплати збор≥в на обовТ€зкове пенс≥йне страхуванн€ з окремих вид≥в господарських операц≥й, €ким передбачено додатков≥ збори у розм≥р≥ 1% суми операц≥й з куп≥вл≥-продажу валют; 5% вартост≥ реал≥зованих ювел≥рних вироб≥в; 3% в≥д вартост≥ легкового автомоб≥л€, визначеноњ в≥дпов≥дно до договору куп≥вл≥-продажу; 1% в≥д вартост≥ нерухомого майна з операц≥й куп≥вл≥ продажу; 5% в≥д вартост≥ будь-€ких вироблених в ”крањн≥ або ≥мпортованих в ”крањну тютюнових вироб≥в; 6% вартост≥ послуг ст≥льникового рухомого звТ€зку.

 ошти акумульован≥ у ѕенс≥йному фонд≥ ”крањни, спр€мовуютьс€ на:

ü виплату пенс≥й (трудових ≥ соц≥альних);

ü виплату пенс≥й в≥йськовослужбовц€м;

ü виплату допомог на похованн€ непрацюючих пенс≥онер≥в;

ü реал≥зац≥ю державних та рег≥ональних програм соц≥альноњ п≥дтримки пенс≥онер≥в, ≥нвал≥д≥в та ≥нших категор≥й громад€н, що потребують допомоги;

ü орган≥зац≥ю та проведенн€ розТ€снювальноњ роботи;

ü забезпеченн€ поточноњ д≥€льност≥ та утриманн€ орган≥в ѕенс≥йного фонду тощо.

 

ü ‘онд соц≥ального страхуванн€ ”крањни, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

 

‘ункц≥онуванн€ фонду соц≥ального страхуванн€ у звТ€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похованн€м, повТ€зане з необх≥дн≥стю в≥дшкодуванн€ витрат працюючих громад€н у випадках тимчасовоњ непрацездатност≥, а також витрат, зумовлених народженн€м та похованн€м.

ƒжерелами доход≥в ‘онду соц≥ального страхуванн€ у звТ€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ Ї:

1. внески роботодавц≥в у розм≥р≥ 2,9% в≥д величини фонду оплати прац≥;

2. страхов≥ платеж≥ найманих прац≥вник≥в у розм≥р≥ 0,5% сукупного оподатковуваного доходу;

3. асигнуванн€ з бюджету;

4. благод≥йн≥ внески;

5. ≥нш≥ надходженн€.

≤з ‘онду соц≥ального страхуванн€ у звТ€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ зд≥йснюютьс€ видатки на:

- виплату допомог:

1. по тимчасов≥й непрацездатност≥;

2. у звТ€зку з ваг≥тн≥стю ≥ пологами;

3. при народженн≥ дитини;

4. по догл€ду за дитиною до дос€гненн€ нею трьохр≥чного в≥ку;

5. на похованн€ (кр≥м похованн€ пенс≥онер≥в, безроб≥тних та ос≥б, €к≥ померли в≥д нещасного випадку на виробництв≥).

- санаторно-курортне л≥куванн€ ≥ в≥дпочинок, наданн€ д≥Їтичного харчуванн€;

- забезпеченн€ поточноњ д≥€льност≥ фонду й утриманн€ орган≥в управл≥нн€.

‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань створений з метою проведенн€ проф≥лактичних заход≥в з охорони прац≥, в≥дновленн€ здоровТ€ та працездатност≥ потерп≥лих на виробництв≥ в≥д нещасних випадк≥в, в≥дшкодуванн€ матер≥альноњ та моральноњ шкоди застрахованим та членам њх с≥мей.

ƒжерелами доход≥в ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ Ї:

1) внески роботодавц≥в у розм≥р≥ в≥д 0,2% до 13,8% величини фонду оплати прац≥ (залежно в≥д р≥вн€ профес≥йного ризику);

2) штрафн≥ санкц≥њ за порушенн€ законодавства з охорони прац≥;

3) добров≥льн≥ внески;

4) ≥нш≥ надходженн€.

 ошти фонду спр€мовуютьс€ на:

1) ф≥нансуванн€ проф≥лактичних заход≥в по запоб≥ганню нещасним випадкам на виробництв≥ та профес≥йним захворюванн€м;

2) в≥дновленн€ здоровТ€ та працездатност≥ потерп≥лого;

3) в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них прац≥вников≥ кал≥цтвом;

4) виплату пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док нещасного випадку чи профес≥йного захворюванн€;

5) наданн€ допомоги на похованн€ ос≥б, €к≥ померли внасл≥док нещасного випадку на виробництв≥ або профес≥йного захворюванн€.

 

ü ‘онд спри€нн€ зайн€тост≥ населенн€, його функц≥њ, формуванн€ та використанн€.

 

‘онд спри€нн€ зайн€тост≥ населенн€ було створено в≥дпов≥дно до «акону Дѕро зайн€т≥сть населенн€Ф. ¬≥н Ї самост≥йною ф≥нансовою системою, €ка маЇ створювати в≥дпов≥дн≥ умови дл€ ф≥нансуванн€ витрат, повТ€заних ≥з забезпеченн€м зайн€тост≥. ƒжерела формуванн€ фонду так≥:

  1. внески роботодавц≥в у розм≥р≥ 1,9% в≥д величини фонду оплати прац≥;
  2. страхов≥ платеж≥ найманих прац≥вник≥в у розм≥р≥ 0,5% в≥д величини сукупного оподатковуваного доходу;
  3. кошти державного та м≥сцевих бюджет≥в;
  4. благод≥йн≥ внески;
  5. ≥нш≥ надходженн€.

Ѕюджет ‘онду спри€нн€ зайн€тост≥ на наступний р≥к розробл€Їтьс€ на основ≥ державних ≥ рег≥ональних програм ≥ подаЇтьс€ на затвердженн€ до  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни або в≥дпов≥дно до м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й. ƒержавний центр зайн€тост≥, а також обласн≥, районн≥ та м≥ськ≥ центри зайн€тост≥ в межах передбачених асигнувань самост≥йно розпор€джаютьс€ коштами фонд≥в.

«а рахунок кошт≥в ‘онду зд≥йснюютьс€ виплати:

1) допомог по безроб≥ттю;

2) в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних ≥з профес≥йною п≥дготовкою або переп≥дготовкою та переквал≥ф≥кац≥Їю;

3) матер≥альних допомог безроб≥тним та членам њх с≥мей;

4) дотац≥й роботодавц€м дл€ створенн€ робочих м≥сць;

5) допомог на похованн€ безроб≥тних.

 

 

“ема 10. ћ≥сцев≥ ф≥нанси.

1) —уть м≥сцевих ф≥нанс≥в, њх склад ≥ роль в умовах ринкових в≥дносин.

2) «наченн€ м≥сцевих бюджет≥в в соц≥ально-економ≥чному розвитку рег≥он≥в.

3) ƒоходи ≥ видатки м≥сцевих бюджет≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 539 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2051 - | 1857 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.