Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬алютний ринок та валютн≥ операц≥њ
 

 

¬алютний ринок Ц це ринок, на €кому в≥дбуваЇтьс€ обм≥н одн≥Їњ валюти на ≥ншу у форм≥ куп≥вл≥-продажу.

 уп≥вл€ ≥ноземноњ валюти зумовлена необх≥дн≥стю зд≥йснювати платеж≥ за куплен≥ товари за кордоном, а також надан≥ послуги, виконан≥ роботи ≥ноземними компан≥€ми.

¬алютний ринок ”крањни Ц це переважно м≥жбанк≥вський ринок, адже саме в процес≥ м≥жбанк≥вських операц≥й зд≥йснюЇтьс€ основний обс€г угод з куп≥вл≥-продажу ≥ноземних валют. „ерез проведенн€ м≥жбанк≥вських операц≥й на валютному ринку забезпечуЇтьс€ обслуговуванн€ м≥жнародного обороту товар≥в, послуг, ≥нвестуванн€ тощо.

—убТЇктами валютного ринку ”крањни Ї:

- Ќац≥ональний банк ”крањни;

- комерц≥йн≥ банки;

- ≥нш≥ ф≥нансово-кредитн≥ установи (страхов≥, ≥нвестиц≥йн≥, дилерськ≥ компан≥њ), €к≥ одержали л≥ценз≥ю ЌЅ” на право зд≥йсненн€ операц≥й з валютними ц≥нност€ми;

- кредитно-ф≥нансов≥ установи нерезиденти;

- валютн≥ б≥рж≥, валютн≥ п≥дрозд≥ли фондових, товарних б≥рж;

- п≥дприЇмницьк≥ структури.

« економ≥чного погл€ду валютний ринок Ц це досить складна форма перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в €к у середин≥ крањни, так ≥ на м≥ждержавному р≥вн≥. ≤нструментом цього перерозпод≥лу Ї валютний курс. ¬алютний курс Ц це ц≥на грошовоњ одиниц≥ одн≥Їњ крањни, виражена в грошов≥й одиниц≥ ≥ншоњ крањни. —таб≥льн≥сть ц≥ни грошовоњ одиниц≥ кожноњ крањни визначаЇтьс€ р≥внем њњ економ≥чного розвитку, що насамперед характеризуЇтьс€ €к≥стю ≥ соб≥варт≥стю виробленоњ продукц≥њ, становищем державних ф≥нанс≥в, виваженою та ефективною ≥нвестиц≥йною пол≥тикою.

” будь-€к≥й держав≥ валютний ринок виконуЇ певн≥ функц≥њ:

- своЇчасне зд≥йсненн€ м≥жнародних розрахунк≥в, страхуванн€ валютних ризик≥в;

- регулюванн€ валютних курс≥в ≥ диверсиф≥кац≥€ валютних резерв≥в держави;

- регулюванн€ економ≥чних соц≥альних процес≥в у держав≥.

ќсновн≥ валютн≥ операц≥њ:

1) обм≥н валют з метою зд≥йсненн€ розрахунк≥в;

2) спекул€тивн≥ операц≥њ (куп≥вл€-продаж валют з метою отриманн€ прибутку в≥д р≥зниц≥ у валютних курсах);

3) страхуванн€ валютних ризик≥в.

 

–инок кредитних ресурс≥в.

–инок кредитних ресурс≥в Ц це процес залученн€ кошт≥в у грошов≥й форм≥ на умовах поверненн€, платност≥ ≥ строковост≥.

≈коном≥чна суть ринку кредитних ресурс≥в пол€гаЇ в тому, що на€вн≥ ф≥нансов≥ ресурси в держав≥ перебувають в розпор€дженн≥ й волод≥нн€ тих ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б ≥ в тому м≥сц≥, де виникаЇ потреба й можлив≥сть њх використанн€.

ƒжерелом кошт≥в, що циркулюють на кредитному ринку, Ї кошти, акумульован≥ на депозитних рахунках банк≥в, залишки кошт≥в на розрахункових та ≥нших рахунках юридичних ос≥б, в≥льн≥ кошти населенн€ ≥ кошти акумульован≥ центральним банком держави. –озм≥щенн€ акумульованих кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ кредитних угод м≥ж банками, юридичними ≥ ф≥зичними особами.

ћоб≥л≥зован≥ ф≥нансов≥ ресурси використовуютьс€ дл€ наданн€ коротко -, середньо Ц та довгострокових кредит≥в. ¬≥д терм≥ну, на €кий надаЇтьс€ кредит, залежить ≥ його ц≥на Ц процентна ставка €к плата за користуванн€ кредитними ресурсами. „им довший строк поверненн€ позики, тим вища плата за њњ наданн€. „им довше використовуютьс€ кошти, тим б≥льший прибуток вони мають дати. “ому процентн≥ ставки за довгостроковими кредитами вищ≥.

Ќа кредитному ринку важливу роль в≥д≥граЇ обл≥кова ставка центрального банку, €ка визначаЇ р≥вень процентних ставок, оск≥льки за ц≥Їю ставкою можна отримати кредити нац≥онального банку. ¬исока обл≥кова ставка Ц показник на€вност≥ ≥нфл€ц≥йних процес≥в в крањн≥, високоњ ризиковост≥ кредитного ринку.

Ќебанк≥вськ≥ кредитн≥ установи, наприклад кредитн≥ сп≥лки, ≥нвестиц≥йн≥ фонди тощо, зд≥йснюють кредитуванн€ обмеженоњ к≥лькост≥ юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б в≥дпов≥дно до законодавства та своњх статут≥в. јле це також сегмент кредитного ринку.

—уб¢Їктами ринку кредит≥в Ї кредитори, позичальники, посередники ≥ держава в особ≥ центрального банку, €кий контролюЇ виконанн€ чинного законодавства учасниками ринку кредит≥в та регулюЇ ринок за допомогою економ≥чних метод≥в.

ќрган≥зац≥йно-функц≥ональними учасниками ринку кредитних ресурс≥в Ї комерц≥йн≥ банки, брокерськ≥ контори та ≥нш≥ ф≥нансово-кредитн≥ ≥нститути.

 

–инок ц≥нних папер≥в.

 

–инок ц≥нних папер≥в Ц це особлива сфера ф≥нансових в≥дносин, де завд€ки продажу ц≥нних папер≥в зд≥йснюЇтьс€ моб≥л≥зац≥€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ задоволенн€ ≥нвестиц≥йних потреб суб¢Їкт≥в економ≥чноњ д≥€льност≥.

«а економ≥чною суттю ринок ц≥нних папер≥в Ц це форма розпод≥лу ≥ перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в у держав≥ з метою повн≥шого забезпеченн€ потреб економ≥ки ресурсами та њх ефективного використанн€.

–инок ц≥нних папер≥в, з одного боку, - це виг≥дна система розм≥щенн€ тимчасово в≥льних кошт≥в юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б з метою одержанн€ доходу, а з ≥ншого, - ринок ц≥нних папер≥в даЇ можлив≥сть задовольнити потребу в ф≥нансових ресурсах п≥дприЇмницьких структур дл€ розширенн€ своЇ господарськоњ д≥€льност≥.

ќсновним об¢Їктом ринку Ї ц≥нн≥ папери.

÷≥нн≥ папери Ц грошов≥ документи, що засв≥дчують право волод≥нн€, визначають взаЇмов≥дносини м≥ж особою, €ка њх випустила, та њх власником ≥ передбачають, €к правило, виплату доходу у вигл€д≥ див≥денд≥в або в≥дсотк≥в, а також можлив≥сть передаванн€ прав, що зазначен≥ в цих документах, ≥ншим особам.

–инок ц≥нних папер≥в можна розмежувати на первинний ≥ вторинний, а також б≥ржовий ≥ позаб≥ржовий.

”сп≥шне становленн€ ≥ розвиток ринку ц≥нних папер≥в потребуЇ дотриманн€ в≥дпрацьованих ≥ перев≥рених св≥товою практикою принцип≥в ≥ стандарт≥в. ƒо них належать:

- соц≥альна справедлив≥сть Ц забезпеченн€ р≥вних можливостей та спрощенн€ умов доступу ≥нвестор≥в ≥ позичальник≥в на ринок ф≥нансових ресурс≥в, недопущенн€ монопольних ви€в≥в, дискрим≥нац≥њ прав ≥ свобод суб¢Їкт≥в ринку ц≥нних папер≥в;

- регул€тивн≥сть Ц створенн€ гнучкоњ та ефективноњ системи регулюванн€ ринку ц≥нних папер≥в;

- ефективн≥сть Ц максимальна реал≥зац≥€ потенц≥йних можливостей ринку з моб≥л≥зац≥њ та розм≥щенн€ ф≥нансових ресурс≥в у перспективн≥ сфери нац≥ональноњ економ≥ки;

- прозор≥сть Ц наданн€ ≥нвесторам повноњ ≥нформац≥њ щодо умов випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в на ринку;

- конкурентн≥сть Ц забезпеченн€ необх≥дноњ свободи п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ≥нвестор≥в, ем≥тент≥в ≥ ринкових посередник≥в.

ќдн≥Їю з особливостей ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥ Ї те, що м≥ж його учасниками ще не встигли скластис€ ст≥йк≥ в≥дносини, €к≥ дозвол€ють говорити про њњ пост≥йне в≥дтворенн€. ƒл€ багатьох п≥дприЇмств вих≥д на ринок ц≥нних папер≥в зак≥нчуЇтьс€ першою ж ем≥с≥Їю.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2059 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.