Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”правл≥нн€ державним боргом
 

‘ункц≥онуванн€ державного кредиту призводить до утворенн€ державного боргу. …ого сума складаЇтьс€ з ус≥х випущених ≥ непогашених боргових зобовТ€зань держави €к внутр≥шн≥х, так ≥ зовн≥шн≥х, включаючи гарант≥њ за кредитами ≥нших орган≥в влади чи субТЇкт≥в господарюванн€. –озр≥зн€ють кап≥тальний ≥ поточний державний борг.

 ап≥тальний борг представл€Ї собою всю суму випущених ≥ непогашених боргових зобовТ€зань держави, включаючи нарахован≥ в≥дсотки, €к≥ повинн≥ бути виплачен≥ за цими зобовТ€занн€ми.

ѕоточний борг складаЇ витрати по виплат≥ доход≥в кредиторам за вс≥ма борговими зобовТ€занн€ми держави, строк сплати €ких настав.

≈фективн≥сть використанн€ державних запозичень значною м≥рою залежить в≥д системи управл≥нн€ боргом. ”правл≥нн€ державним боргом Ц одне з пр≥оритетних завдань ф≥нансовоњ пол≥тики держави, важлива умова њњ ф≥нансовоњ стаб≥льност≥. ѕроцес управл≥нн€ боргом маЇ дек≥лька етап≥в: залученн€ кошт≥в; використанн€ кошт≥в; поверненн€ боргу ≥ виплата в≥дсотк≥в.

ћета пол≥тики управл≥нн€ боргом Ц одержати найвищий ефект в≥д ф≥нансуванн€ за рахунок запозичених кошт≥в та уникненн€ макроеконом≥чних труднощ≥в ≥ проблем плат≥жного балансу в майбутньому.

”правл≥нн€ розм≥щенн€м запозичених кошт≥в Ї основним елементом ус≥Їњ системи управл≥нн€ боргом держави. “ому залучен≥ кошти повинн≥ використовуватись дл€ ф≥нансуванн€ зростанн€ виробничих потужностей. ѕри цьому повинно зб≥льшуватись виробництво товар≥в не лише дл€ внутр≥шн≥х потреб, а й експорт продукц≥њ, конче необх≥дний дл€ одержанн€ ≥ноземноњ валюти на погашенн€ зовн≥шнього боргу.

ќбс€г залучених зовн≥шн≥х позик дл€ будь-€коњ крањни визначаЇтьс€ двома факторами:

ü ск≥льки кап≥талу крањна може поглинути;

ü €кий обс€г боргу вона може обслуговувати без ризику виникненн€ кризи неплатеж≥в.

ѕри анал≥з≥ цих фактор≥в повинн≥ враховуватись €к короткостроков≥, так ≥ довгостроков≥ характеристики державного боргу. “ому важливою умовою збереженн€ платоспроможност≥, дов≥ри кредитор≥в ≥ помТ€кшенн€ умов кредитуванн€ Ї економ≥чне зростанн€.

≤снуЇ один негативний момент економ≥чноњ пол≥тики Ц це неспроможн≥сть контролювати деф≥цит державного бюджету. —л≥д зазначити, що використанн€ державних запозичень на ф≥нансуванн€ поточних бюджетних витрат, у тому числ≥ й на обслуговуванн€ державного боргу, Ї найменш ефективним шл€хом.

ƒержава повинна турбуватис€ про ефективн≥сть державного кредиту. ѕоверхневе у€вленн€ про результативн≥сть кредитних операц≥й можна отримати ≥з сп≥вставленн€ сум щор≥чних надходжень по систем≥ державного кредиту. ¬≥дносно повне у€вленн€ про ефективн≥сть кредитних операц≥й даЇ в≥дношенн€ суми перевищенн€ надходжень над витратами по систем≥ державного кредиту до суми витрат, €ке виражаЇтьс€ у в≥дсотках.

«а зовн≥шн≥м боргом визначаЇтьс€ коеф≥ц≥Їнт його обслуговуванн€. ¬≥н представл€Ї собою вс≥х платеж≥в по заборгованост≥ до валютних надходжень крањни в≥д експорту товар≥в ≥ послуг, виражений у в≥дсотках. Ѕезпечним р≥внем обслуговуванн€ державного боргу прийн€то вважати 25%.

Ќа дос€гненн€ ефективност≥ державного кредиту спр€мован≥ так≥ заходи в сфер≥ управл≥нн€ державним боргом:

ü конверс≥€;

ü консол≥дац≥€;

ü ун≥ф≥кац≥€;

ü в≥дстроченн€ погашенн€ позик;

ü реструктуризац≥€;

ü анулюванн€.

 онверс≥€ Ц це зм≥на доходност≥ позик. ¬она зд≥йснюЇтьс€ у раз≥ зм≥ни ситуац≥њ на ф≥нансовому ринку чи пог≥ршенн€ ф≥нансового стану держави, коли останн€ не в змоз≥ виплачувати передбачуваний дох≥д. (€к правило, держава з метою скороченн€ видатк≥в бюджету знижуЇ в≥дсоток за позикою).

 онсол≥дац≥€ Ц зм≥на строк≥в д≥њ вже випущених позик.

”н≥ф≥кац≥€ Ц обТЇднанн€ дек≥лькох позик в одну, коли обл≥гац≥њ ран≥ше випущених позик обм≥нюютьс€ на обл≥гац≥њ новоњ позики. “акий зах≥д передбачаЇ зменшенн€ к≥лькост≥ вид≥в ц≥нних папер≥в, що перебувають в об≥гу.

¬≥дстроченн€ погашенн€ позики зд≥йснюЇтьс€ в умовах, коли подальший активний розвиток операц≥й з випуску нових позик не мав ф≥нансовоњ ефективност≥ дл€ держави. ÷е в≥дбуваЇтьс€ тод≥, коли ур€д вже випустив досить багато позик ≥ умови њх ем≥с≥њ не було достатньо виг≥дн≥ дл€ держави. ¬ таких випадках б≥льша частина надходжень в≥д реал≥зац≥њ обл≥гац≥й новоњ позики спр€мовуЇтьс€ на виплату в≥дсотк≥в ≥ погашень по ран≥ше випущених позиках. ўоб роз≥рвати замкнене коло ур€д оголошуЇ про в≥дстрочку погашенн€ позик, €ка в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д консол≥дац≥њ тим, що при в≥дстрочц≥ не т≥льки в≥дт€гуютьс€ строки погашенн€, але й припин€Їтьс€ виплата доход≥в. ѕ≥д час консол≥дац≥њ позик власники обл≥гац≥й продовжують отримувати по них св≥й дох≥д.

–еструктуризац≥€ Ц це використанн€ у комплекс≥ повн≥стю або частково зазначених вище метод≥в.

ѕ≥д анулюванн€м державного боргу розум≥ють зах≥д, в результат≥ €кого держава повн≥стю в≥дмовл€Їтьс€ в≥д зобовТ€зань за випущеними позиками. јнулюванн€ може проводитись за двома причинами:

ü у випадку ф≥нансовоњ неспроможност≥ держави, тобто њњ банкрутств≥;

ü €к насл≥док приходу до влади нових пол≥тичних сил, €к≥ за певними обставинами в≥дмовл€ютьс€ визнати ф≥нансов≥ зобовТ€занн€ попередн≥х ур€д≥в (наприклад, в 1918 роц≥ ур€д –—‘—– анулював вс≥ дореволюц≥йн≥ борги €к внутр≥шн≥, так ≥ зовн≥шн≥).

¬ажливою Ї сфера управл≥нн€ державним боргом, повТ€зана з визначенн€м умов та випуском нових позик. ѕри визначенн≥ умов ем≥с≥њ позик, основними з €ких Ї р≥вень доходност≥ ц≥нних папер≥в дл€ кредитор≥в, строк д≥њ позик, спос≥б виплати доход≥в, держава зобовТ€зана керуватись не т≥льки ≥нтересами дос€гненн€ максимальноњ ф≥нансовоњ ефективност≥ позик, але й враховувати реальну конТюнктуру ф≥нансового ринку. ”сп≥х нових позик може бути забезпечений т≥льки в тому випадку €кщо правильно враховано стан економ≥ки, стан грошового об≥гу, р≥вень доходност≥ й строки д≥ючих позик, п≥льги, що надаютьс€ кредиторам та ≥нш≥ фактори. ¬иготовленн€, збереженн€ й розповсюдженн€ обл≥гац≥й державноњ позики покладено на в≥дпов≥дн≥ п≥дрозд≥ли ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни; реал≥зац≥€ ц≥нних папер≥в Ц на банк≥вську систему.

ћ≥жур€дов≥ позики, €к правило, Ї безобл≥гац≥йними. ¬с≥ умови м≥жур€дових позик ф≥ксуютьс€ в спец≥альних угодах, де обумовлюЇтьс€ р≥вень в≥дсотка, валюта наданн€, терм≥ни погашенн€ позики та ≥нш≥ умови.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 373 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2100 - | 1910 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.